Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetence záchranářu u ZZS

Kompetence záchranářu u ZZS

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Hráská
Šetření:05. 05. 2011 - 11. 05. 2011
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka Vyšší odborné školy zdravotnické MEDEA v Praze, kde studuji obor zdravotnický záchranář. Prosím Vás tímto o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé absolventské práce (dále jen AP). Téma práce zní: „Kompetence zdravotnických záchranářů". Cílem tohoto dotazníku je získat Váš názor a Vaše zkušenosti z praxe. Dotazník je anonymní. Dotazník je určen pro ZZ a sestru-záchranáře a řidiče- záchranáře.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho pracujete u ZZS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1 rok450 %50 %  
10 let a více225 %25 %  
1-3 roky112,5 %12,5 %  
3-7 let112,5 %12,5 %  

Graf

2. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjezdová sestra-záchranář337,5 %37,5 %  
řidič vozidla ZZS337,5 %37,5 %  
zdravotnický záchranář225 %25 %  

Graf

3. Je pro Vás téma kompetencí záchranářů aktuální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

4. Pociťujete nutnou změnu současných kompetencí záchranářů ve PNP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne450 %50 %  
spíš drobné úpravy337,5 %37,5 %  
ano112,5 %12,5 %  

Graf

5. Vaše současné kompetence se Vám zdají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečné450 %50 %  
s drobnými nedostatky225 %25 %  
nedostatečné225 %25 %  

Graf

6. Jak by se podle Vás měly kompetence změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšit spíše o drobné výkony, které jsou doposud možné s indikací lékaře450 %50 %  
měly by zůstat stejné225 %25 %  
zvýšit i o některé větší výkony, která jsou doposud jen v indikaci lékaře225 %25 %  

Graf

7. O jakou oblast byste své kompetence především rozšířil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
farmakologie225 %25 %  
žádnou225 %25 %  
diagnostika225 %25 %  
ošetřovatelská péče225 %25 %  

Graf

8. Překročil/a jste někdy na výjezdu své kompetence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne225 %25 %  
nejsem si vědom/a, ale nevylučuji to112,5 %12,5 %  

Graf

9. Rozšířil/a byste své vzdělání, kdyby to znamenalo zvýšení Vašich kompetencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

10. Měly by se podle Vás kompetence zvyšovat s odslouženými léty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne450 %50 %  
ano450 %50 %  

Graf

11. Zdá se Vám Vaše vzdělání dostatečné pro výkon tohoto povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ano, za předpokladu dalšího vzdělávání225 %25 %  

Graf

12. Dokážete si představit poskytování PNP bez účasti lékařů, jako je tomu například v Kanadě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano450 %50 %  
nevím337,5 %37,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

13. Stalo se Vám někdy, že jste nebyl/a schopen/na poskytnout náležitou PNP bez odborné rady lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

14. Jaké další tři výkony bez indikace lékaře byste okamžitě zařadil/a do svých kompetencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné675 %75 %  
farmakolog.intervence112,5 %12,5 %  
léky112,5 %12,5 %  

Graf

15. Provádíte zajištění DC pomocí intubační roury Vy osobně? Pokud jen ve vyjímečných případech, doplňte ve kterých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %62,5 %  
ano337,5 %37,5 %  

Graf

16. Podal/a jste někdy lék bez indikace lékaře, který není ve vaší kompetenci? Pokud ano, jaký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %62,5 %  
všechny, které jsou v sanitě. :-)112,5 %12,5 %  
analgetika112,5 %12,5 %  
torecan112,5 %12,5 %  

Graf

17. Kdy voláte lékaře při nutnosti KPR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
současně se zahájením KPR787,5 %87,5 %  
v případě potřeby během KPR112,5 %12,5 %  

Graf

18. Zajišťujete kyslíkovou terapii bez indikace lékaře?Pokud jenom v určitých případech vyplňte ve kterých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

19. Jste ochoten/na při zvýšení kompetencí nést větší riziko trestní odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

20. O jakou oblast byste své kompetence především rozšířil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
farmakologie337,5 %37,5 %  
žádnou225 %25 %  
ošetřovatelská péče225 %25 %  
diagnostika112,5 %12,5 %  

Graf

21. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena562,5 %62,5 %  
muž337,5 %37,5 %  

Graf

22. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let675 %75 %  
30-39 let112,5 %12,5 %  
50 let a více112,5 %12,5 %  

Graf

23. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší odborné, bakalářské457,14 %50 %  
magisterské228,57 %25 %  
středoškolské114,29 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hráská, M.Kompetence záchranářu u ZZS (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kompetence-zachranaru-u-zzs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.