Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetencie sociálneho pracovníka UPSVR

Kompetencie sociálneho pracovníka UPSVR

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. srpna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dotazník DP
Šetření:16. 04. 2021 - 25. 04. 2021
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):28 / 28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň, 

volám sa Jana Karolína Bartalová študujem odbor sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je úplne anonymný. Pri vyplnení dotazníka zaškrtnite len jednu odpoveď, ktorá najviac zodpovedá Vášmu názoru, pokiaľ v popise pri otázke nie je uvedené inak. Ďakujem.

Odpovědi respondentů

1. Váš vek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 341043,48 %43,48 %  
35 – 44521,74 %21,74 %  
45 – 54417,39 %17,39 %  
55 a viac28,7 %8,7 %  
18 – 2428,7 %8,7 %  

Graf

2. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2086,96 %86,96 %  
Muž313,04 %13,04 %  

Graf

3. Ukončené vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mgr. alebo PhDr. v odbore sociálna práca1565,22 %65,22 %  
Iné, uveďte...........................313,04 %13,04 %  
Bc. v odbore sociálna práca313,04 %13,04 %  
Mgr. alebo PhDr. v odbore sociálna predagogika28,7 %8,7 %  

Graf

4. Počet rokov praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 51252,17 %52,17 %  
15 a viac521,74 %21,74 %  
6 – 10417,39 %17,39 %  
10 – 1528,7 %8,7 %  

Graf

5. Pozícia na UPSVR na ktorej momentálne pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolízny opatrovník1043,48 %43,48 %  
Kurátor pre deti939,13 %39,13 %  
Nevím co je UPSVR (pokud je dotazník určen jen lidem, kteří tuto zkratku přinejmenšim znají, mělo by to být jednoznačně řečeno. Ot. 3 nenabízí pole pro vepsání jiného než nabízeného vzdělání. Bohužel. Otázky vyplňuji proto, abych mohl zaslat tuto zpětnou vazbu - nejedná se o odpovědi odpovídající skutečnosti14,35 %4,35 %  
terénny sociálny pracovník14,35 %4,35 %  
pracovník pre ohrozené rodiny14,35 %4,35 %  
Rodinný asistent14,35 %4,35 %  

Graf

6. Ktoré z uvedených metód a techník okrem poradenstva používate pri práci s rodinou v kríze najčastejšie, označte prosím 3 najčastejšie využívané:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Posúdenie zdrojov a možností rodiny1460,87 %60,87 %  
Motivačné rozhovory zamerané na podporu rodiny1147,83 %47,83 %  
Krízová intervencia939,13 %39,13 %  
Prípadová konferencia730,43 %30,43 %  
Sieťovanie a sprevádzanie730,43 %30,43 %  
Techniky napomáhajúce v komunikácii626,09 %26,09 %  
Advokácia a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov521,74 %21,74 %  
Rodinná mediácia417,39 %17,39 %  
Prípadová motivačná konferencia28,7 %8,7 %  
Rodinná konferencia14,35 %4,35 %  

Graf

7. Ktoré z uvedených situácií v rodinách riešite v rámci svojej práce najčastejšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchovné problémy u detí1147,83 %47,83 %  
Osobná starostlivosť o maloleté dieťa626,09 %26,09 %  
Rozvod manželstva521,74 %21,74 %  
zanedbávanie starostlivosti o maloleté dieťa14,35 %4,35 %  

Graf

8. Už po prvom stretnutí s rodinou si pamätám mená jej členov.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takmer vždy1460,87 %60,87 %  
Niekedy626,09 %26,09 %  
Úplne vždy28,7 %8,7 %  
Takmer nikdy14,35 %4,35 %  

Graf

9. Ste pri stretnutí s klientom v kancelárii len Vy, alebo sú prítomní aj iný kolegovia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chcel/a by som, ale u nás to nie je možné1147,83 %47,83 %  
Áno vždy834,78 %34,78 %  
Nepovažujem to za dôležité417,39 %17,39 %  

Graf

10. Je podľa Vás kancelária na UPSVR vhodným miestom na stretnutia s klientom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno939,13 %39,13 %  
nie834,78 %34,78 %  
nepremýšľal/a som o tom626,09 %26,09 %  

Graf

11. Stretávate sa s klientmi aj inde ako v kancelárii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie521,74 %21,74 %  
v prirodzenom prostredí klienta28,7 %8,7 %  
v rodinnom prostredí28,7 %8,7 %  
v prirodzenom prostredí28,7 %8,7 %  
V jeho prirodzenom rodinnom prostredí alebo v skole14,35 %4,35 %  
V ich prirodzenom prostredí /u nich doma/14,35 %4,35 %  
domácnosť, vonku, škola, CDR 14,35 %4,35 %  
v ich domácnosti14,35 %4,35 %  
škola, obecný úrad, komunitné centrum14,35 %4,35 %  
na výsluchoch, na súdoch, šetrenie v domácnostiach14,35 %4,35 %  
v prirodzenom prostredí klientov14,35 %4,35 %  
v domácom prostredí, s dieťaťom v zariadení, na súde, výsluchy ORPZ, priestupkové konania14,35 %4,35 %  
v prirodzenom prostredí, CDR, obec, komunitné centrum 14,35 %4,35 %  
V kavárně14,35 %4,35 %  
na súde, v teréne14,35 %4,35 %  
V jejich přirozeném sociálním prostředí14,35 %4,35 %  

Graf

12. Prejavujú klienti počas stretnutí s Vami v rámci riešenia svojej situácie emócie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie417,39 %17,39 %  
Smútok, hnev, agresivitu, sklamanie, radosť, odpor, nezaujem14,35 %4,35 %  
hnev, plač, frustrácia...14,35 %4,35 %  
hnev, plač, radosť, pocit zúfalstva, nepochopenia, úľava14,35 %4,35 %  
strach, hnev, nespokojnosť14,35 %4,35 %  
podľa situácie - hnev, ľahostajnosť 14,35 %4,35 %  
plač, smútok14,35 %4,35 %  
plač, zlosť14,35 %4,35 %  
prekvapenie, pochopenie, nepochopenie, hnev, vďaku, súcit14,35 %4,35 %  
sú agresívni14,35 %4,35 %  
plač, smútok, hnev14,35 %4,35 %  
prekvapenie, hnev, zvedavosť - ako postupovať pri riešení problému14,35 %4,35 %  
Neviem, nezaujíma ma to,14,35 %4,35 %  
hnev, radosť, strach, 14,35 %4,35 %  
plac,hnev14,35 %4,35 %  
plač14,35 %4,35 %  
hnev, krik, plač14,35 %4,35 %  
smútok, hnev, rozhorčenie, nezáujem14,35 %4,35 %  
úzkosť, strach 14,35 %4,35 %  
Pláč, nervozita14,35 %4,35 %  

Graf

13. Pri práci s rodinou vychádzate z informácií podaných klientom a z vlastných postrehov:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno, ale len v úvode práce s klientom, následne zisťujem informácie aj u iných subjektov1565,22 %65,22 %  
Áno, počas celej práce s klientom834,78 %34,78 %  

Graf

14. Ak je to možné, informácie od klientov s overujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takmer vždy1460,87 %60,87 %  
Vtedy ak sa mi niečo nezdá834,78 %34,78 %  
Len výnimočne14,35 %4,35 %  

Graf

15. Konzultujete svoje prípady s kolegami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzultujem často1356,52 %56,52 %  
Tak pol na pol730,43 %30,43 %  
Konzultujem menej často313,04 %13,04 %  

Graf

16. Myslíte si, že dôležité, aby sociálny pracovník poznal potreby klienta, s ktorým pracuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno23100 %100 %  

Graf

17. Myslíte si, že viete odhadnúť klienta a jeho schopnosti tak, aby ste stanovili ciele práce s ním tak, aby ich bol schopný dosiahnuť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno2086,96 %86,96 %  
Neviem313,04 %13,04 %  

Graf

18. Stalo sa Vám niekedy vo vašej praxi, že ste stanovili také úlohy a ciele klientovi, ktoré vzhľadom na svoje schopnosti nedokázal naplniť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno v 0 – 5 prípadoch1147,83 %47,83 %  
Nikdy sa mi to nestalo939,13 %39,13 %  
Áno v 6 – 10 prípadoch14,35 %4,35 %  
Áno v 10 a viac prípadoch14,35 %4,35 %  
Stáva sa mi to veľmi často14,35 %4,35 %  

Graf

19. Ako často sa stáva, že v konáte v mene klienta, prípadne za neho niečo vybavujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Menej často834,78 %34,78 %  
Zriedka626,09 %26,09 %  
Nikdy417,39 %17,39 %  
Takmer vôbec313,04 %13,04 %  
Veľmi často28,7 %8,7 %  

Graf

20. V akých prípadoch sprevádzate klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy klientov nesprevádzam, klienta len nasmerujem1147,83 %47,83 %  
keď je to nevyhnutné939,13 %39,13 %  
vždy, keď ma klient o to požiada313,04 %13,04 %  

Graf

21. Snažíte sa vyriešiť problém klienta bez jeho pričinenia, spolupráce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie, na hľadaní riešenia pracujem spolu s klientom2191,3 %91,3 %  
Nie, klient nachádza riešenie sám, ja ho len usmerňujem28,7 %8,7 %  

Graf

22. Plán práce s klientom vypracovávam, môžete označiť viacero odpovedí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V spolupráci s klientom1982,61 %82,61 %  
V spolupráci s inými inštitúciami1565,22 %65,22 %  
Výhradne sám521,74 %21,74 %  
V spolupráci s inými odborníkmi521,74 %21,74 %  
V spolupráci s kolegami417,39 %17,39 %  

Graf

23. Je pre Vás dôležité, aby ste aj naďalej osobnostne rástli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno2086,96 %86,96 %  
Neviem313,04 %13,04 %  

Graf

24. Absolvovali ste po ukončení VŠ aj nejaké ďalšie vzdelávanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie1147,83 %47,83 %  
Každý rok ich je niekoľko (napr. Metódy a techniky SP, Prípadová sociálna práca, zisťovanie názoru dieťaťa, sociálna kuratela deti a PFO, komunikačné zručnosti, a pod. 14,35 %4,35 %  
Komunikačné zručnosti, Pripadová SP, plánovanie v SP, vedenie rozhovoru...... a množstvo ďalšich, každoročne min. jedno až dve 14,35 %4,35 %  
zabezpečené zamestnávateľom14,35 %4,35 %  
pravidelné školenia a vzdelávania organizované Ústredím PSVaR14,35 %4,35 %  
len školenia ponúkané v rámci úradu14,35 %4,35 %  
školenia v rámci práce uskutočňované zamestnávateľom14,35 %4,35 %  
v rámci úradu a samoštúdium14,35 %4,35 %  
komunikačné techniky, záťažové situácie, riešenie konfliktov, 14,35 %4,35 %  
rôzne semináre a školenia14,35 %4,35 %  
organizované zamestnávateľom14,35 %4,35 %  
zisťovanie názoru dieťaťa, právne vzdelávanie14,35 %4,35 %  
Školení v rámci zaměstnání14,35 %4,35 %  

Graf

25. Ďalšieho vzdelávania by ste sa zúčastnili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnosti vzdelávania si vyhľadávam sám/a podľa vlastných potrieb939,13 %39,13 %  
Len ak by mi do nariadil zamestnávateľ730,43 %30,43 %  
V prípade, že je to potrebné, zaplatím si rád/a521,74 %21,74 %  
Len v prípade, že mi následne bude zvýšený plat14,35 %4,35 %  
Len ak je vzdelávanie zdarma, vtedy sa prihlásim aj sám/a14,35 %4,35 %  

Graf

26. V akej oblasti by ste mali záujem sa ešte dovzdelať? Môžete uviesť tri odpovede

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metódy a techniky sociálnej práce1252,17 %52,17 %  
Legislatíva1147,83 %47,83 %  
Komunikačné zručnosti1043,48 %43,48 %  
Tvorba plánu práce s klientom730,43 %30,43 %  
Plánovanie práce417,39 %17,39 %  
Psychológia klienta, práca s rôznymi typmi klientov14,35 %4,35 %  
Podľa ponuky14,35 %4,35 %  
mediacia14,35 %4,35 %  

Graf

27. Ako veľmi je pre Vašu prácu dôležitá spolupráca s inými inštitúciami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplne dôležitá1460,87 %60,87 %  
Skôr dôležitá939,13 %39,13 %  

Graf

28. Označte inštitúcie s ktorými pri práci s rodinou v kríze spolupracujete, možnosť označenia viacerých odpovedí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mestské, obecné úrady2295,65 %95,65 %  
Základné a stredné školy2191,3 %91,3 %  
Materské školy1669,57 %69,57 %  
PZ1460,87 %60,87 %  
MVO313,04 %13,04 %  
Detský lekár, detský psychiater, psychológ, akreditovaný subjekt, občianske združenie, centrum pre deti a rodiny (TSP), 14,35 %4,35 %  
CPP14,35 %4,35 %  
nemocnica, 14,35 %4,35 %  
lekár14,35 %4,35 %  
CDR, lekár, CŠPPaP14,35 %4,35 %  
pediatri14,35 %4,35 %  
Prokuratúra, Okresné a krajské súdy14,35 %4,35 %  
lekári z odboru všeobecného lekárstva, psychiatrie, psychológie, CPPPaP, CPLDZ, resocializačné strediská14,35 %4,35 %  
súdy, iné úrady práce, zariadenia - CDR, diagn. centrá, reedukačné centrá, ...14,35 %4,35 %  
Pediater14,35 %4,35 %  
prokuratúra, Okresný a Krajský súd, CDR, RC , DC, LVS, 14,35 %4,35 %  
Sociálna poisťovňa14,35 %4,35 %  
okresný súd14,35 %4,35 %  
neziskové organizácie14,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

DP, D.Kompetencie sociálneho pracovníka UPSVR (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://kompetencie-socialneho-praco.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.