Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetenzanalyse der Manager

Kompetenzanalyse der Manager

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Mládková
Šetření:09. 12. 2015 - 13. 12. 2015
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hallo alle Manager, 

Dieser Fragebogen richtet sich an alle Menschen in Führungspositionen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen und diese Recherche im Rahmen meiner BA Arbeit unterstützen würden. 

Vielen Dank an Alle! 

 

Liebe Grüße, 

Kateřina Mládková

Odpovědi respondentů

1. Ich bin der Manager:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. Linie266,67 %66,67 %  
2. Linie133,33 %33,33 %  

Graf

2. Wie lange sind Sie schon in einer Manager-Position?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2266,67 %66,67 %  
1133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.67
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

3. Wie lange vor der Manager-Position waren Sie im ökonomischen Fach praktisch tätig?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5266,67 %66,67 %  
1133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:5.33
Směrodatná odchylka:2.31
Medián:5
Modus:5

Graf

4. Wie tiefe Kentnisse haben sie in folgenden Fächern? (Klassifizieren Sie wie in der Schule)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Verwaltung des Betriebs2.6670.222
Mikroökonomie, Makrökonomie2.6670.222
Betriebswirtschaft, Business administration2.3330.889

Graf

5. Markieren Sie bitte, wie wichtig folgende Fähigkeiten für Ihre Manager-Position sind: (Klassifizieren Sie wie in der Schule)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
PC Kentnisse:31
In der Hochschule erworbene Fachkentnisse:31
Kenntnisse des Rechtssystems:20
Psychologie der Persönlichkeit:1.50.25
Fähigkeit die Menschen führen1.50.25

Graf

6. Wie viel Fremdsprachen sprechen Sie auf dem Niveau B1?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zwei266,67 %66,67 %  
eine133,33 %33,33 %  

Graf

7. Wählen Sie ein Niveau Ihrer Kompetenzen aus: (Klassifizieren Sie wie in der Schule)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zielstrebigkeit1.3330.222
Stressresistenz2.6670.222
Führerpersönlichkeit2.6670.222
Teamkoordination1.3330.222
Verantwortung2.6670.222
Kommunikation20.667
Schnelles Erfüllen von Aufgaben3.6670.222
Organisation1.6670.222
Selbstständigkeit2.3331.556
Leistungsorientierte Persönlichkeit2.6670.889
Zeitmanagement1.6670.222
Fähigkeit, schnell neue Dinge zu lernen30.667
Autorität30.667
Emotive Intelligence20.667
Präsentierfähigkeit2.3330.222
Motivation der Arbeitnehmer20
Leistungsorientierung2.6670.889
Geltend Machen von Kenntnissen2.6670.889

Graf

8. Wählen Sie die praktisch erwerbene Kompetenzen:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teamkoordination3100 %100 %  
Motivation der Arbeitnehmer3100 %100 %  
Kommunikation266,67 %66,67 %  
Organisation266,67 %66,67 %  
Zeitmanagement266,67 %66,67 %  
Führerpersönlichkeit266,67 %66,67 %  
Zielstrebigkeit133,33 %33,33 %  
Stressresistenz133,33 %33,33 %  
Fähigkeit, schnell neue Dinge zu lernen133,33 %33,33 %  
Verantwortung133,33 %33,33 %  
Autorität133,33 %33,33 %  

Graf

9. Sie sind:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Introvert266,67 %66,67 %  
Extrovert133,33 %33,33 %  

Graf

10. Sie sind:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flegmatiker133,33 %33,33 %  
Melancholiker133,33 %33,33 %  
Choleriker133,33 %33,33 %  

Graf

11. Interessieren Sie sich für ihr Management auch in der Freizeit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

12. Höchster Bildungsabschluss:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Universität266,67 %66,67 %  
Fachhochschulabschluss133,33 %33,33 %  

Graf

13. Sie sind:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Männlich3100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mládková, K.Kompetenzanalyse der Manager (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://kompetenzanalyse-der-manager.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.