Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komplexy a malá sebedůvěra

Komplexy a malá sebedůvěra

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Plecitá
Šetření:08. 05. 2013 - 12. 05. 2013
Počet respondentů:177
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, věnujte prosím svůj čas k vyplnění následujícího dotazníku. Týká se komplexů a malé sebedůvěry. Dotazník je určen pro všechny osoby, nezáleží na věku ani pohlaví.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14581,46 %81,92 %  
Muž3318,54 %18,64 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 265631,46 %31,64 %  
19 - 225329,78 %29,94 %  
26 a více4826,97 %27,12 %  
15 - 182111,8 %11,86 %  

Graf

3. Máte nějaký komplex?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12268,54 %68,93 %  
nevím3720,79 %20,9 %  
ne1910,67 %10,73 %  

Graf

4. Jste spokojeni se svým vzhledem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10056,18 %56,5 %  
ano7843,82 %44,07 %  

Graf

5. Chtěli byste vypadat jako někdo jiný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11262,92 %63,28 %  
ano6637,08 %37,29 %  

Graf

6. Jste spokojeni se svou tělesnou hmotností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - jsem moc tlustý/á9855,06 %55,37 %  
Ano7341,01 %41,24 %  
Ne - jsem moc hubený/á73,93 %3,95 %  

Graf

7. Držíte/drželi jste nějakou dietu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9050,56 %50,85 %  
Ano - v minulosti6637,08 %37,29 %  
Ano - nyní2212,36 %12,43 %  

Graf

8. Dělá Vám problém mluvit před velkou skupinou lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11262,92 %63,28 %  
ne6637,08 %37,29 %  

Graf

9. Seznamujete se rádi s novými lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 10, Spíše neotázka č. 10, Spíše anootázka č. 11, Anootázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7341,01 %41,24 %  
Spíše ne6033,71 %33,9 %  
Ano3016,85 %16,95 %  
Ne158,43 %8,47 %  

Graf

10. Proč se neradi seznamujete s novými lidmi? Můžete vybrat více možností.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy nevím, co říct5269,33 %29,38 %  
Je mi nepříjemné mluvit s někým novým4053,33 %22,6 %  
Nemám rád/a cizí lidi2938,67 %16,38 %  
Nepotřebuji se seznamovat s novými lidmi1824 %10,17 %  
Nemám čas se seznamovat45,33 %2,26 %  

Graf

11. Myslíte si, že jste lepší než lidé ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V několika věcech ano10558,99 %59,32 %  
Ne4927,53 %27,68 %  
V mnoha věcech ano2212,36 %12,43 %  
Ano21,12 %1,13 %  

Graf

12. Co si myslíte, když Vás někdo pochválí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
"To je super, fakt se mi to povedlo."13374,72 %75,14 %  
"Říká to jen proto, aby mě utěšil, i když jsem neschopný/á."3016,85 %16,95 %  
"Určitě to myslí ironicky."158,43 %8,47 %  

Graf

13. Co děláte, když se Vám něco nepovede? Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se přijít na to, co jsem udělal/a špatně15184,83 %85,31 %  
Jsem naštvaný/á na celý svět8447,19 %47,46 %  
Nedokážu se přes neúspěch přenést4223,6 %23,73 %  
Zkouším svalit vinu na někoho jiného2916,29 %16,38 %  
Neúspěch mě moc nerozhází1810,11 %10,17 %  

Graf

14. Zajímá Vás, co o Vás říká Vaše okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zajímá mě názor ostatních13073,03 %73,45 %  
Ne, je mi jedno co si kdo myslí4826,97 %27,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Chtěli byste vypadat jako někdo jiný?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Máte nějaký komplex?

8. Dělá Vám problém mluvit před velkou skupinou lidí?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi nepříjemné mluvit s někým novým na otázku 10. Proč se neradi seznamujete s novými lidmi? Můžete vybrat více možností.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Máte nějaký komplex?

4. Jste spokojeni se svým vzhledem?

5. Chtěli byste vypadat jako někdo jiný?

6. Jste spokojeni se svou tělesnou hmotností?

7. Držíte/drželi jste nějakou dietu?

8. Dělá Vám problém mluvit před velkou skupinou lidí?

9. Seznamujete se rádi s novými lidmi?

10. Proč se neradi seznamujete s novými lidmi? Můžete vybrat více možností.

11. Myslíte si, že jste lepší než lidé ve Vašem okolí?

12. Co si myslíte, když Vás někdo pochválí?

13. Co děláte, když se Vám něco nepovede? Můžete vybrat více možností.

14. Zajímá Vás, co o Vás říká Vaše okolí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Máte nějaký komplex?

4. Jste spokojeni se svým vzhledem?

5. Chtěli byste vypadat jako někdo jiný?

6. Jste spokojeni se svou tělesnou hmotností?

7. Držíte/drželi jste nějakou dietu?

8. Dělá Vám problém mluvit před velkou skupinou lidí?

9. Seznamujete se rádi s novými lidmi?

10. Proč se neradi seznamujete s novými lidmi? Můžete vybrat více možností.

11. Myslíte si, že jste lepší než lidé ve Vašem okolí?

12. Co si myslíte, když Vás někdo pochválí?

13. Co děláte, když se Vám něco nepovede? Můžete vybrat více možností.

14. Zajímá Vás, co o Vás říká Vaše okolí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Plecitá, T.Komplexy a malá sebedůvěra (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://komplexy-a-mala-sebeduvera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.