Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunální volby v Desné 2010

Komunální volby v Desné 2010

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Petrů
Šetření:10. 03. 2010 - 31. 03. 2010
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.96
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si na základě vlastního průzkumu zjistit, jak budete volit v tomto roce a jaká bude volební účast.

Odpovědi respondentů

1. Půjdete k volbám do zastupitelstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6082,19 %82,19 %  
nevím79,59 %9,59 %  
ne68,22 %8,22 %  

Graf

2. Koho budete volit? (vychází se ze stran kandidujících v roce 2006)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sdružení pro Desnouotázka č. 3, ODS Desnáotázka č. 3, KDÚotázka č. 3, KSČMotázka č. 3, Strana zelenýchotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ODS Desná3548,61 %47,95 %  
Sdružení pro Desnou 3143,06 %42,47 %  
KDÚ34,17 %4,11 %  
KSČM22,78 %2,74 %  
Strana zelených11,39 %1,37 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotili práci zastupitelstva za volební období?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2027,78 %27,4 %  
dostatečný2027,78 %27,4 %  
výborný1419,44 %19,18 %  
nedostatečný1013,89 %13,7 %  
dobrý811,11 %10,96 %  

Graf

4. Chcete Marka Pietera za starostu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3244,44 %43,84 %  
ne3143,06 %42,47 %  
nevím912,5 %12,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Koho budete volit? (vychází se ze stran kandidujících v roce 2006)

  • odpověď Sdružení pro Desnou :
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 3. Jak byste ohodnotili práci zastupitelstva za volební období?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Chcete Marka Pietera za starostu?

4. Chcete Marka Pietera za starostu?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 3. Jak byste ohodnotili práci zastupitelstva za volební období?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sdružení pro Desnou na otázku 2. Koho budete volit? (vychází se ze stran kandidujících v roce 2006)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Půjdete k volbám do zastupitelstva?

2. Koho budete volit? (vychází se ze stran kandidujících v roce 2006)

3. Jak byste ohodnotili práci zastupitelstva za volební období?

4. Chcete Marka Pietera za starostu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Půjdete k volbám do zastupitelstva?

2. Koho budete volit? (vychází se ze stran kandidujících v roce 2006)

3. Jak byste ohodnotili práci zastupitelstva za volební období?

4. Chcete Marka Pietera za starostu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Petrů, L.Komunální volby v Desné 2010 (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://komunalni-volby-v-desne-2010.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.