Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > komunikace firmy

komunikace firmy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Šotola
Šetření:29. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás touto formou požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se marketingové komunikace firmy ACT CZ v Dobrušce. Dotazník bude použit pro zpracování komunikačního plánu, který je předmětem mé bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní a nezabere více než 3 minuty. Prosím o vyplnění pouze osoby Královéhradeckého kraje.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4557,69 %57,69 %  
Muž3342,31 %42,31 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 7191,03 %91,03 %  
26-35 67,69 %7,69 %  
51 a více11,28 %1,28 %  

Graf

3. Kde Vás reklama nejvíce zaujme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize, rádio3747,44 %47,44 %  
Internet3038,46 %38,46 %  
Jiné67,69 %7,69 %  
Tisk56,41 %6,41 %  

Graf

4. Dáváte přednost osobnímu nákupu nebo nákupu přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní nákup4861,54 %61,54 %  
Mám to nerozhodně2430,77 %30,77 %  
Nákup přes internet67,69 %7,69 %  

Graf

5. Motivují Vás k nákupu zboží věci jako věrnostní slevy, zvýhodněná balení nebo předvádění produktu přímo v prodejně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5165,38 %65,38 %  
Ne2734,62 %34,62 %  

Graf

6. Znáte firmu ACT CZ v Dobrušce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5064,1 %64,1 %  
Ne2835,9 %35,9 %  

Graf

7. Jak jste se o této firmě dozvěděl(a) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné3241,03 %41,03 %  
Firmu neznám2532,05 %32,05 %  
Doporučení1519,23 %19,23 %  
Tisk45,13 %5,13 %  
Internet22,56 %2,56 %  

Graf

8. Víte, kde se v Dobrušce nachází pobočka sázkové kanceláře Tipsport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6076,92 %76,92 %  
Ne1823,08 %23,08 %  

Graf

9. Setkal(a) jste se s reklamou firmy ACT CZ, kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesetkal(a)4658,97 %58,97 %  
Dobrušský list1823,08 %23,08 %  
Letáky 1114,1 %14,1 %  
Webové stránky společnosti33,85 %3,85 %  

Graf

10. Víte, že hlavní činnost společnosti je prodej a servis informačních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4253,85 %53,85 %  
Ne3646,15 %46,15 %  

Graf

11. Oslovila by Vás pouliční reklama (např. robot rozdávající letáky) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4253,85 %53,85 %  
Ne3646,15 %46,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Dáváte přednost osobnímu nákupu nebo nákupu přes internet?

 • odpověď Osobní nákup:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáky na otázku 9. Setkal(a) jste se s reklamou firmy ACT CZ, kde?

6. Znáte firmu ACT CZ v Dobrušce?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Víte, že hlavní činnost společnosti je prodej a servis informačních technologií?
 • odpověď Ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firmu neznám na otázku 7. Jak jste se o této firmě dozvěděl(a) ?

9. Setkal(a) jste se s reklamou firmy ACT CZ, kde?

 • odpověď Nesetkal(a):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Znáte firmu ACT CZ v Dobrušce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firmu neznám na otázku 7. Jak jste se o této firmě dozvěděl(a) ?

10. Víte, že hlavní činnost společnosti je prodej a servis informačních technologií?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení na otázku 7. Jak jste se o této firmě dozvěděl(a) ?
 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firmu neznám na otázku 7. Jak jste se o této firmě dozvěděl(a) ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Znáte firmu ACT CZ v Dobrušce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kde Vás reklama nejvíce zaujme?

4. Dáváte přednost osobnímu nákupu nebo nákupu přes internet?

5. Motivují Vás k nákupu zboží věci jako věrnostní slevy, zvýhodněná balení nebo předvádění produktu přímo v prodejně?

6. Znáte firmu ACT CZ v Dobrušce?

7. Jak jste se o této firmě dozvěděl(a) ?

8. Víte, kde se v Dobrušce nachází pobočka sázkové kanceláře Tipsport?

9. Setkal(a) jste se s reklamou firmy ACT CZ, kde?

10. Víte, že hlavní činnost společnosti je prodej a servis informačních technologií?

11. Oslovila by Vás pouliční reklama (např. robot rozdávající letáky) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kde Vás reklama nejvíce zaujme?

4. Dáváte přednost osobnímu nákupu nebo nákupu přes internet?

5. Motivují Vás k nákupu zboží věci jako věrnostní slevy, zvýhodněná balení nebo předvádění produktu přímo v prodejně?

6. Znáte firmu ACT CZ v Dobrušce?

7. Jak jste se o této firmě dozvěděl(a) ?

8. Víte, kde se v Dobrušce nachází pobočka sázkové kanceláře Tipsport?

9. Setkal(a) jste se s reklamou firmy ACT CZ, kde?

10. Víte, že hlavní činnost společnosti je prodej a servis informačních technologií?

11. Oslovila by Vás pouliční reklama (např. robot rozdávající letáky) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šotola, F.komunikace firmy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://komunikace-firmy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.