Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace, komunikační dovednosti a komunikační chyby

Komunikace, komunikační dovednosti a komunikační chyby

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Janoušková
Šetření:08. 04. 2015 - 12. 04. 2015
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Následující dotazník se týká komunikace. Údaje získané z tohoto šetření poslouží ke zpracování seminární práce pro předmět Duševní Hygiena na ČZU Praha.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2873,68 %73,68 %  
muž1026,32 %26,32 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 25 let1334,21 %34,21 %  
více než 46 let1026,32 %26,32 %  
36 – 46 let615,79 %15,79 %  
26 – 35 let513,16 %13,16 %  
pod 20 let410,53 %10,53 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou1950 %50 %  
Vysoká škola – magisterský stupeň1026,32 %26,32 %  
Základní škola37,89 %7,89 %  
Střední škola bez maturity25,26 %5,26 %  
Vyučen(a)25,26 %5,26 %  
Vysoká škola – bakalářský stupeň12,63 %2,63 %  
Vyšší odborná škola12,63 %2,63 %  

Graf

4. Jaké je Vaše současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1642,11 %42,11 %  
zaměstnanec1642,11 %42,11 %  
brigáda513,16 %13,16 %  
osoba samostatně výdělečně činná410,53 %10,53 %  
nezaměstnaný25,26 %5,26 %  
na mateřské dovolené12,63 %2,63 %  
důchodce12,63 %2,63 %  

Graf

5. Co je komunikace? (Jak byste tento pojem definovali/co si pod ním přestavujete?):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a) silnice b) veškeré formy dorozumívání

dorozumívání

dorozumívání mezi jedinci

Dorozumívání mezi lidmi

Dorozumívání se mezi lidmi.

dorozumívání se mezi sebou, sociální dovednost

Dorozumívání, výměna informací mezi lidmi

dorozumívání,má mnoho forem

Interakce mezi dvěma a více lidmi

komunikace je projev kterým živočichové mezi sebou dorozumívají. jak zvukem tak i tělem.

Komunikace je způsob dorozumívání se mezi jedinci.

Komunikace je způsob sdělování myšlenek, názorů, informací. Pomocí "řeči" se člověk může rozumět s okolním světem.

Komunikace, je schopnost se vyjádřit, pochopitelně předat a pochopit informaci

mluveni,psani

odovzdávanie a prijímanie informácií, pocitov, atď, základ medziľudkých vzťahov

předávání informací jednoho subjektu druhému nebo mase

předávání myšlenek různými způsoby mezi dvěma nebo více jedinci

přenos informací

Sdělování informací pomocí jazyka.

sdělování něčeho druhému člověku

sdílení/výměna informací

schopnost dorozumět se s ostatními lidmi

Verbální i neverbální vyjadřování svých pocitů, myšlenek atd. jiné osobě. (i neúmyslné)

Vyjadreni nazoru, myslenek, pocitu, zazitku atd. slovy, pismem, gestikulaci ci mimikou

vykecávání nezy lydma člověk se nepotřebuje dorozumnět a ale laicky řečeno člověk se potřebuje vykecat

Výměna informací

výměna informací

Výměna informací mezi dvěma subjekty

výměna informací s ostatními

vzájemné dorozumívání tvorů

Vzájemné předávání informací.

Vzájemný kontakt s výměnou dat.

způsob domlouvání se

způsob domlouvání se mezi sebou

způsob dorozumění se se svým okolím

způsob dorozumívání mezi jedinci

Způsob vyměňování informací.

způsob, jak se s ostatními domluvit

6. Komunikace se dělí na verbální a neverbální. Přiřaďte následující charakteristiky:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Dále se komunikace dělí podle charakteristiky. Spojte následující údaje:

Intrapersonální komunikace (1)

Interpersonální komunikace (2)

Skupinová komunikace (3)

Masová komunikace (4)

Informační technologie (5)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
telekomunikace4.2371.549
vnitřní komunikace jednoho člověka v myšlenkách1.2890.416
jednosměrná komunikace k většímu počtu osob (např. televize, rozhlas či tisk)4.0530.313
komunikace mezi dvěma a více lidmi2.4740.565
komunikace v sociální skupině3.1840.94

Graf

8. Co by Vás vedlo ke zlepšení komunikačních dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj osobnosti2257,89 %57,89 %  
posílení sebedůvěry/sebejistoty/sebeúcty1847,37 %47,37 %  
zlepšení mezilidských vztahů1642,11 %42,11 %  
snížení stresu1231,58 %31,58 %  
efektivní řešení sporů a problémů1128,95 %28,95 %  
zlepšení schopnosti pracovat v týmu923,68 %23,68 %  

Graf

9. Které komunikační dovednosti zvládáte v komunikaci? (nedělají Vám problém):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
správná hlasitost projevu1847,37 %47,37 %  
barva hlasu, intonace1847,37 %47,37 %  
kvalita a objem řeči1847,37 %47,37 %  
vhodná rychlost řeči1744,74 %44,74 %  
vhodná výška hlasu1539,47 %39,47 %  
plynulost projevu1436,84 %36,84 %  
pomlky1231,58 %31,58 %  
správné frázování1231,58 %31,58 %  

Graf

10. Kterých komunikačních chyb se nejčastěji dopouštíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skákání do řeči2360,53 %60,53 %  
časté využívání slova „vlastně“ (či podobného slova)1539,47 %39,47 %  
zadrhávání se (hmmmm)1128,95 %28,95 %  
výraz ve tváři1026,32 %26,32 %  
příliš tichý nebo nepřiměřeně hlasitý projev923,68 %23,68 %  
dlouhý monolog615,79 %15,79 %  
Já, já, já!410,53 %10,53 %  
monotónnost410,53 %10,53 %  
zaseknutá gramofonová deska (neustále opakování)37,89 %7,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janoušková, P.Komunikace, komunikační dovednosti a komunikační chyby (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://komunikace-komunikacni-doved.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.