Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace manažera - pro manažery

Komunikace manažera - pro manažery

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Šafránková
Šetření:21. 03. 2019 - 02. 04. 2019
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):30 / 26.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného komunikaci v manažerské roli. 

Získaná data budou využita pro účely diplomové práce zaměřené na komunikaci manažerů ve veřejné a soukromé sféře. Vaše anonymita bude zajištěna.

Způsob vyplňování dotazníků: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte vždy jen jednu odpověď, v případě žádosti o její doplnění, vysvětlení uveďte prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Jaký styl vedení a řízení pracovníků preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický (manažer a podřízený jsou z velké části v rovnocenné pozici, mají důvěru manažera, mohou se podílet na rozhodování apod.)480 %80 %  
autoritářský (rozhoduje hlavně manažer, řízení a vedení lidí je direktivní)120 %20 %  

Graf

2. Popište prosím, proč je vhodné volit tento styl řízení v soukromém sektoru:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Dobré pracovní vztahy jsou vždy to nejdůležitější na pracovišti.

I VEŘEJNÝ SEKTOR - lepší atmosféra, větší důvěra, pocit "podílení se" na výsledku...a také větší odpovědnost za něj

Mým cílem je, aby zaměstnanci vnímali firmu také jako "svou" a byli loajální. Proto musí mít možnost spolurozhodovat, mít podíl na zisku, ale také nést odpovědnost - nekompromisně.

Vzájemný vztah je otevřenější. Podřízení nemají potřebu před manažerem skrývat příp. problémy, závady a pod.

3. Sdělujete podřízeným maximum možných informací týkajících se chodu organizace, jejích cílů, strategií, které lze sdělit, i když není nutné je sdělovat (dlouhodobé strategie organizace, plány do budoucna, chystané změny ve smyslu např. vzdělávání, které bude zapotřebí získat apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne240 %40 %  
určitě ano240 %40 %  
spíše ano120 %20 %  

Graf

4. Zde prosím vysvětlete, co Vás k Vašemu jednání (sdělovat/nesdělovat) vede:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Dobré pracovní vztahy jsou vždy to nejdůležitější na pracovišti.

Každý podřízený má takové pemzum informací, teré potřebuje k výkonu své práce. Objem informací se zvyšuje s postavením.

Podřízení jsou "vtaženi do hry", natrpí pocity, že se rozhoduje o nich bez nich.

Širší kontext je, dle mého názoru, vždy pro dobro věci a lépe se pak podřízení orientují při plnění dílčích cílů/úkolů

5. Užíváte při vedení/řízení podřízených koučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %60 %  
ne240 %40 %  

Graf

6. Zde můžete uvést, v jakých případech koučování užíváte, případně proč nikoliv:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jsem koučem

7. Má na Vaše manažerské působení vliv vnější prostředí, konkrétně legislativa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale mám i určitou volnost (např. jaké metody vedení a řízení lidí zvolit apod.)360 %60 %  
ne240 %40 %  

Graf

8. Má na Vaše manažerské působení vliv vnější prostředí, konkrétně zákazníci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to zcela zásadní, musím se řídit zájmem zákazníka240 %40 %  
ano, ale není to zásadní, stejnou měrou se musím zaměřovat i na podřízené240 %40 %  
ano, ale není to zásadní, primárně je moje práce spojena s řízením a vedením podřízených, to zohledňuji především120 %20 %  

Graf

9. Delegujete úkoly na své podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne360 %60 %  
spíše ano120 %20 %  
určitě ano120 %20 %  

Graf

10. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"své" úkoly deleguji minimálně, a když už, tak jen v případě, že se jich v jeden čas nahrne moc a všechny mají tzv. prioritu č. 1. Důležitá je pak volba "na koho a co". Ne všichni podřízení by je byli schopni splnit v požadované kvalitě a čase (většinou s ohledem na jejich náplň práce).

Jen tak se podřízený nůže zapojit do smysluplné práce s potřebnou odpovědností a výsledkem práce managera není rozhodovat o každém toaletním papíru

11. Pokud řešíte konflikt mezi podřízenými, do jaké role nejčastěji vstupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem za manažera, rozhoduji o řešení, jsem spíše direktivní240 %40 %  
jak kdy240 %40 %  
jsem za mediátora, hledám možnost kompromisu obou stran120 %20 %  

Graf

12. Jak často oceňujete, chválíte podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často360 %60 %  
při každé možné příležitosti240 %40 %  

Graf

13. Jaký je nejčastější způsob Vaší komunikace s podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústní forma360 %60 %  
Přes telefon.120 %20 %  
je to tak napůl120 %20 %  

Graf

14. Jaká forma komunikace ve Vašem jednání s podřízenými převládá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neformální360 %60 %  
formální120 %20 %  
záleží na postavení podřizeného120 %20 %  

Graf

15. Máte v organizaci, v níž působíte, dostatečné možnosti, jak motivovat své podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano240 %40 %  
spíše ne240 %40 %  
určitě ano120 %20 %  

Graf

16. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ano/ne, co byste uvítal/a apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Rozhoduji o odměnách, volnu, platu - to vše mi umožňuje dostatečně motivovat

Sešněrovaná pravidla "veřejné správy"

17. Jakou motivaci pracovníků nejčastěji volíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pochvalu, ocenění360 %60 %  
finanční (plat, mzda)120 %20 %  
kombinace všech a nejde říct, které dominuje, neboť záleží, zda jde o opakovanou odměnu, nebo poprvé120 %20 %  

Graf

18. Jaká je Vaše role při projednávání vzdělávání pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám na starosti vzdělávání podřízených240 %40 %  
probírám to s nimi, volba konkrétního vzdělávání je záležitostí konsensu240 %40 %  
mají možnost přicházet s vlastními nápady, musím se však řídit hlavně tím, jaké mám možnosti (nabídka, finanční rozpočet apod.)120 %20 %  

Graf

19. Zjišťujete při motivování podřízených jejich potřeby, zájmy, přání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano360 %60 %  
spíše ne120 %20 %  
určitě ano120 %20 %  

Graf

20. Jaká je Vaše komunikace s novým pracovníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi častá a intenzivní240 %40 %  
málo častá, spíše když on sám potřebuje, vše důležité sdělím na začátku vstupu pracovníka do organizace či v prvních dnech jeho působení v organizaci120 %20 %  
Záleží na jeho postavení. Za komunikaci s podřízenými odpovídají hlavně mí podřízení manažeři a znají zaměstnance v celé struktuře svého sektoru120 %20 %  
projednám s ním vše potřebné, má možnost se průběžně ptát apod., na konci adaptačního období spolu prodiskutujeme průběh adaptace, jeho připravenost na výkon práce apod.120 %20 %  

Graf

21. Jste spojen/a s tím, jak je ustavena komunikace manažera v organizaci, v níž působíte (tj. její ovlivnění pravidly v organizaci, atmosférou v organizaci apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano240 %40 %  
spíše ano240 %40 %  
spíše ne120 %20 %  

Graf

22. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (co by mohlo být jinak, co je dobře apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je problém najít motivovaného člověka, který by neměl dnes nereálné představy. Nejde o možnosti firmy, ale pochopení, že prací si zasluhujeme své sociální a pracovní postavení.

Uvítala bych širší "pravomoci" v motivování a odměňování podřízených

23. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž480 %80 %  
žena120 %20 %  

Graf

24. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-49 let360 %60 %  
20-29 let120 %20 %  
30-39 let120 %20 %  

Graf

25. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské480 %80 %  
střední s maturitou120 %20 %  

Graf

26. Kolik máte podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-15 osob240 %40 %  
méně než 5120 %20 %  
5-10 osob120 %20 %  
více než 50 osob120 %20 %  

Graf

27. Získal/a jste vzdělávání v oblasti komunikace na pozici manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne480 %80 %  
ano120 %20 %  

Graf

28. Pokud jste uvedl/a ano, prosím napište, o jaké kurzy, semináře apod. se jednalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

MBA a následně DBA na Economy School of London

29. V jakém odvětví podniká firma, v níž působíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bankovnictvi

Doprava a spedice.

kovovýroba

Psychosociální mapování a predikce, koučing a psychologický servis (nesouhlasím s tím, že kouč nemá mít psychologické vzdělání!)

státní správa a samospráva

30. O jaký stupeň managementu v organizaci se v případě Vaší pracovní pozice jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manažer první linie5100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šafránková, D.Komunikace manažera - pro manažery (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://komunikace-manazera-pro-mana.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.