Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace města Litoměřice s občany

Komunikace města Litoměřice s občany

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Karlová
Šetření:04. 01. 2012 - 20. 01. 2012
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k mé Bakalářské práci. Dotazník se týká města Litoměřice. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v Litoměřicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9188,35 %88,35 %  
Ne1211,65 %11,65 %  

Graf

2. Zajímáte se o dění ve městě a o aktivity realizované městěm?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7582,42 %72,82 %  
ne1617,58 %15,53 %  

Graf

3. Z jakých zdrojů se nejčastěji dozvídáte o aktivitách města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky města (www.litomerice.cz)5358,24 %51,46 %  
Regionální tisk (Litoměřický deník, Litoměřicko24)5156,04 %49,51 %  
Informační tabule s plakáty2931,87 %28,16 %  
Jiné zdroje1920,88 %18,45 %  
Regionální rádia a televize99,89 %8,74 %  
Úřední deska66,59 %5,83 %  

Graf

4. Věděli jste, že Litoměřice získaly první místo v kategorii webové stránky měst - ocenění Zlatý erb 2011?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6571,43 %63,11 %  
ano2628,57 %25,24 %  

Graf

5. Navštěvujete internetové stránky města (www.litomerice.cz), případně jak často je navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, nikdy jsem je nenavštívil/aotázka č. 7, Ano, několikrát za týdenotázka č. 6, Ano, několikrát za měsícotázka č. 6, Ano, nárazově - pokud hledám nějaké informace o městěotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nárazově - pokud hledám nějaké informace o městě5560,44 %53,4 %  
Ano, několikrát za měsíc 2527,47 %24,27 %  
Ano, několikrát za týden77,69 %6,8 %  
Ne, nikdy jsem je nenavštívil/a44,4 %3,88 %  

Graf

6. Co na internetových stránkách města nejčastěji vyhledáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Program kulturních zařízení města (Divadlo, kino)4956,32 %47,57 %  
Informace pro obyvatele - úřední deska, kontejnery, čištění komunikací a chodníků, atd...3439,08 %33,01 %  
Akce pořádané městem3337,93 %32,04 %  
Tipy pro volný čas1618,39 %15,53 %  
Jiné1618,39 %15,53 %  

Graf

7. Navštívili jste někdy informační centrum, pokud ano, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné2729,67 %26,21 %  
Informace o okolí2325,27 %22,33 %  
Nikdy jsem informační centrum nenavštívil/a2123,08 %20,39 %  
Nákup suvenýrů s tématikou Litoměřic a celého regionu1516,48 %14,56 %  
Průvodcovské služby1314,29 %12,62 %  
Nákup turistických známek, map, vizitek, atd...1213,19 %11,65 %  

Graf

8. Informují Litoměřice občany o svých aktivitách a dění ve městě dostatečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4549,45 %43,69 %  
nevím1718,68 %16,5 %  
souhlasím1617,58 %15,53 %  
spíše nesouhlasím1010,99 %9,71 %  
nesouhlasím33,3 %2,91 %  

Graf

9. Jste spokojeni s kvalitou života ve městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4650,55 %44,66 %  
souhlasím2628,57 %25,24 %  
spíše nesouhlasím99,89 %8,74 %  
nevím77,69 %6,8 %  
nesouhlasím33,3 %2,91 %  

Graf

10. Máte v úmyslu se z města v nejbližších 2 letech odstěhovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6672,53 %64,08 %  
ano2527,47 %24,27 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6167,03 %59,22 %  
Muž3032,97 %29,13 %  

Graf

12. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 357784,62 %74,76 %  
36 - 551213,19 %11,65 %  
70 a více let11,1 %0,97 %  
56 - 6911,1 %0,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Věděli jste, že Litoměřice získaly první místo v kategorii webové stránky měst - ocenění Zlatý erb 2011?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem informační centrum nenavštívil/a na otázku 7. Navštívili jste někdy informační centrum, pokud ano, z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte v Litoměřicích?

2. Zajímáte se o dění ve městě a o aktivity realizované městěm?

3. Z jakých zdrojů se nejčastěji dozvídáte o aktivitách města?

4. Věděli jste, že Litoměřice získaly první místo v kategorii webové stránky měst - ocenění Zlatý erb 2011?

5. Navštěvujete internetové stránky města (www.litomerice.cz), případně jak často je navštěvujete?

6. Co na internetových stránkách města nejčastěji vyhledáváte?

7. Navštívili jste někdy informační centrum, pokud ano, z jakého důvodu?

8. Informují Litoměřice občany o svých aktivitách a dění ve městě dostatečně?

9. Jste spokojeni s kvalitou života ve městě?

10. Máte v úmyslu se z města v nejbližších 2 letech odstěhovat?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Do jaké věkové skupiny patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte v Litoměřicích?

2. Zajímáte se o dění ve městě a o aktivity realizované městěm?

3. Z jakých zdrojů se nejčastěji dozvídáte o aktivitách města?

4. Věděli jste, že Litoměřice získaly první místo v kategorii webové stránky měst - ocenění Zlatý erb 2011?

5. Navštěvujete internetové stránky města (www.litomerice.cz), případně jak často je navštěvujete?

6. Co na internetových stránkách města nejčastěji vyhledáváte?

7. Navštívili jste někdy informační centrum, pokud ano, z jakého důvodu?

8. Informují Litoměřice občany o svých aktivitách a dění ve městě dostatečně?

9. Jste spokojeni s kvalitou života ve městě?

10. Máte v úmyslu se z města v nejbližších 2 letech odstěhovat?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Do jaké věkové skupiny patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Karlová, B.Komunikace města Litoměřice s občany (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://komunikace-mesta-litomerice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.