Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace na Technické univerzitě v Liberci

Komunikace na Technické univerzitě v Liberci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Tarasov
Šetření:09. 03. 2011 - 20. 03. 2011
Počet respondentů:309
Počet otázek (max/průměr):26 / 8.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, cílém tohoto dotazníku je zjistit úroveň komunikace na Technické univerzitě v Liberci, se zaměřením na Fakultu textilní. Dotazník bude sloužit jako výchozí bod pro praktickou část DP. Zároveň prosím studenty, kteří mají již titul Bc.  a stále studují na TUL, aby dotazník vyhodnotili jako ABSOLVENTI TUL.

Vyhodnocení dotazníků Vám zabere maximálně 5 minut a data budou veřejně přístupná.

 

Předem děkuji za vyplnění.

Jakub Tarasov

Odpovědi respondentů

1. Jsem...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Student střední školyotázka č. 2, Student vysoké školyotázka č. 22, Absolvent vysoké školyotázka č. 11, Veřejnostotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Absolvent vysoké školy14647,25 %47,25 %  
Student vysoké školy11336,57 %36,57 %  
Veřejnost3310,68 %10,68 %  
Student střední školy175,5 %5,5 %  

Graf

2. Znáte Technickou univerzitu v Liberci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4998 %15,86 %  
Ne12 %0,32 %  

Graf

3. Máte informace o Fakultě textilní, která je součástí TUL?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2755,1 %8,74 %  
Ne2244,9 %7,12 %  

Graf

4. Jaké jiné fakulty TUL znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomická fakulta1254,55 %3,88 %  
Fakulta strojní731,82 %2,27 %  
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií627,27 %1,94 %  
Žádnou627,27 %1,94 %  
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická627,27 %1,94 %  
Fakulta umění a architektury14,55 %0,32 %  
Ústav zdravotních studií14,55 %0,32 %  

Graf

5. Jak (kde) jste se o fakultě dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel2448,98 %7,77 %  
na střední škole1836,73 %5,83 %  
od rodiny612,24 %1,94 %  
na internetu510,2 %1,62 %  
na webových stránkách TUL36,12 %0,97 %  
z prppagačních materiálů (tištěné letáky apod.)24,08 %0,65 %  
jiné24,08 %0,65 %  

Graf

6. Navštívili jste někdy internetové stránky dané fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2857,14 %9,06 %  
Ano2142,86 %6,8 %  

Graf

7. Poskytly Vám internetové stránky dostatečné množství informací, které jste hledali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1361,9 %4,21 %  
Ne838,1 %2,59 %  

Graf

8. Jaké informace Vám na stránkách chyběli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné562,5 %1,62 %  
informace o přijímacích zkouškách337,5 %0,97 %  
informace o studijních oborech112,5 %0,32 %  

Graf

9. Jak byste hodnotili úroveň komunikace fakulty s uhazeči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2448,98 %7,77 %  
chvalitebný1734,69 %5,5 %  
dostatečný48,16 %1,29 %  
výborný24,08 %0,65 %  
nedostatečný24,08 %0,65 %  

Graf

10. Doporučili byste studium na Technickou univerzitě svým známým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2346,94 %7,44 %  
nevím2040,82 %6,47 %  
ne612,24 %1,94 %  

Graf

11. Studovali jste na Technické univerzitě v Liberci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13894,52 %44,66 %  
Ne85,48 %2,59 %  

Graf

12. Studovali jste na Fakultě textilní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10374,64 %33,33 %  
Ne3525,36 %11,33 %  

Graf

13. Na jaké fakultě jste studovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomická fakulta2160 %6,8 %  
Fakulta strojní720 %2,27 %  
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická514,29 %1,62 %  
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií411,43 %1,29 %  

Graf

14. Po ukončení studia jste zůstali v kontaktu s vysokou školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8960,96 %28,8 %  
ne5739,04 %18,45 %  

Graf

15. Jste zaregistrováni v absolventské databázi či absolventském klubu VŠ, kterou jste studovali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11276,71 %36,25 %  
ano3423,29 %11 %  

Graf

16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7148,63 %22,98 %  
nevím5034,25 %16,18 %  
ne2517,12 %8,09 %  

Graf

17. Slyšeli jste někdy o absolventských klubech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (jsem v něm zaregistrovaný)otázka č. 18, Anootázka č. 18, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11578,77 %37,22 %  
Ano2919,86 %9,39 %  
Ano (jsem v něm zaregistrovaný)21,37 %0,65 %  

Graf

18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9665,75 %31,07 %  
Ne5034,25 %16,18 %  

Graf

19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pořádání vzdělávacích kurzů i po ukončení studia7275 %23,3 %  
zasílání pozvánek na semináře, odborné či kulturní akce pořádané VŠ6870,83 %22,01 %  
pořádání absolventských večírků a jiných setkání6264,58 %20,06 %  
kontakty na ostatní absolventy (tel. číslo, zaměstnání atd.)4951,04 %15,86 %  
oprávnění vstupu do školní knihovny4748,96 %15,21 %  
informace o novinkách a chodu vysoké školy4142,71 %13,27 %  
názory a informace ostatních absolventů (ohledně VŠ i mimo ní)2020,83 %6,47 %  
jiné11,04 %0,32 %  

Graf

20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetových stránek VŠ5658,33 %18,12 %  
elektronické pošty5254,17 %16,83 %  
sociálních sítí4850 %15,53 %  
osobních setkání3132,29 %10,03 %  
jiné22,08 %0,65 %  

Graf

21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý6443,84 %20,71 %  
dostatečný3221,92 %10,36 %  
nedostatečný2416,44 %7,77 %  
chvalitebný2416,44 %7,77 %  
výborný21,37 %0,65 %  

Graf

22. Jste studentem TUL?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9584,07 %30,74 %  
Ne1815,93 %5,83 %  

Graf

23. Na jaké fakultě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Fakulta strojníotázka č. 24, Fakulta textilníotázka č. 24, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáotázka č. 24, Ekonomická fakultaotázka č. 24, Fakulta umění a architekturyotázka č. 24, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiíotázka č. 24, Ústav zdravotních studiíotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fakulta textilní4143,16 %13,27 %  
Ekonomická fakulta2122,11 %6,8 %  
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická1616,84 %5,18 %  
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií88,42 %2,59 %  
Fakulta strojní77,37 %2,27 %  
Ústav zdravotních studií22,11 %0,65 %  

Graf

24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná variabilita rovzrhu3132,63 %10,03 %  
nedostatečné množství informací o studiu2829,47 %9,06 %  
komunikace se studijním oddělením (úřední hodiny)2728,42 %8,74 %  
komunikace s profesory2526,32 %8,09 %  
systém STAG (všeobečně)2223,16 %7,12 %  
neochota studijního oddělení1717,89 %5,5 %  
nepřehlednost webových stránek fakulty1616,84 %5,18 %  
jiné1515,79 %4,85 %  

Graf

25. Kde (od koho) získáváte nejvíce informací o studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od ostatních studentů VŠ6770,53 %21,68 %  
na webových stránkách školy1111,58 %3,56 %  
na sociálních sítí88,42 %2,59 %  
od profesorů VŠ88,42 %2,59 %  
jiné11,05 %0,32 %  

Graf

26. Jak byste hodnotili současnou komunikaci se studenty na TUL?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4345,26 %13,92 %  
chvalitebný3435,79 %11 %  
výborný99,47 %2,91 %  
dostatečný99,47 %2,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsem...

 • odpověď Absolvent vysoké školy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Studovali jste na Technické univerzitě v Liberci?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Studovali jste na Fakultě textilní?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Studovali jste na Fakultě textilní?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Po ukončení studia jste zůstali v kontaktu s vysokou školu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Po ukončení studia jste zůstali v kontaktu s vysokou školu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Jste zaregistrováni v absolventské databázi či absolventském klubu VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jste zaregistrováni v absolventské databázi či absolventském klubu VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Slyšeli jste někdy o absolventských klubech?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Slyšeli jste někdy o absolventských klubech?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace o novinkách a chodu vysoké školy na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontakty na ostatní absolventy (tel. číslo, zaměstnání atd.) na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi názory a informace ostatních absolventů (ohledně VŠ i mimo ní) na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi oprávnění vstupu do školní knihovny na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořádání absolventských večírků a jiných setkání na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořádání vzdělávacích kurzů i po ukončení studia na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání pozvánek na semináře, odborné či kulturní akce pořádané VŠ na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronické pošty na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetových stránek VŠ na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobních setkání na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálních sítí na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečný na otázku 21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.
 • odpověď Student vysoké školy:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na otázku 23. Na jaké fakultě studujete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fakulta textilní na otázku 23. Na jaké fakultě studujete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikace s profesory na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikace se studijním oddělením (úřední hodiny) na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečné množství informací o studiu na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neochota studijního oddělení na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřehlednost webových stránek fakulty na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi systém STAG (všeobečně) na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na webových stránkách školy na otázku 25. Kde (od koho) získáváte nejvíce informací o studiu?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 26. Jak byste hodnotili současnou komunikaci se studenty na TUL?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 26. Jak byste hodnotili současnou komunikaci se studenty na TUL?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi od ostatních studentů VŠ na otázku 25. Kde (od koho) získáváte nejvíce informací o studiu?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečná variabilita rovzrhu na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 22. Jste studentem TUL?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Jste studentem TUL?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomická fakulta na otázku 23. Na jaké fakultě studujete?

2. Znáte Technickou univerzitu v Liberci?

 • odpověď Ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veřejnost na otázku 1. Jsem...
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Máte informace o Fakultě textilní, která je součástí TUL?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Máte informace o Fakultě textilní, která je součástí TUL?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na střední škole na otázku 5. Jak (kde) jste se o fakultě dozvěděli?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi od přátel na otázku 5. Jak (kde) jste se o fakultě dozvěděli?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Navštívili jste někdy internetové stránky dané fakulty?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Navštívili jste někdy internetové stránky dané fakulty?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Poskytly Vám internetové stránky dostatečné množství informací, které jste hledali?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 9. Jak byste hodnotili úroveň komunikace fakulty s uhazeči?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 9. Jak byste hodnotili úroveň komunikace fakulty s uhazeči?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomická fakulta na otázku 4. Jaké jiné fakulty TUL znáte?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Doporučili byste studium na Technickou univerzitě svým známým?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Doporučili byste studium na Technickou univerzitě svým známým?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student střední školy na otázku 1. Jsem...

3. Máte informace o Fakultě textilní, která je součástí TUL?

 • odpověď Ne:
  • 14x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomická fakulta na otázku 4. Jaké jiné fakulty TUL znáte?

6. Navštívili jste někdy internetové stránky dané fakulty?

 • odpověď Ano:
  • 14.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Poskytly Vám internetové stránky dostatečné množství informací, které jste hledali?

11. Studovali jste na Technické univerzitě v Liberci?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Studovali jste na Fakultě textilní?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Studovali jste na Fakultě textilní?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořádání absolventských večírků a jiných setkání na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobních setkání na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetových stránek VŠ na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořádání vzdělávacích kurzů i po ukončení studia na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi oprávnění vstupu do školní knihovny na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání pozvánek na semináře, odborné či kulturní akce pořádané VŠ na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Po ukončení studia jste zůstali v kontaktu s vysokou školu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace o novinkách a chodu vysoké školy na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Slyšeli jste někdy o absolventských klubech?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jste zaregistrováni v absolventské databázi či absolventském klubu VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Absolvent vysoké školy na otázku 1. Jsem...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronické pošty na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Jste zaregistrováni v absolventské databázi či absolventském klubu VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontakty na ostatní absolventy (tel. číslo, zaměstnání atd.) na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečný na otázku 21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Slyšeli jste někdy o absolventských klubech?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Po ukončení studia jste zůstali v kontaktu s vysokou školu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálních sítí na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:

15. Jste zaregistrováni v absolventské databázi či absolventském klubu VŠ, kterou jste studovali?

 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Po ukončení studia jste zůstali v kontaktu s vysokou školu?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?

18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?

 • odpověď Ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace o novinkách a chodu vysoké školy na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontakty na ostatní absolventy (tel. číslo, zaměstnání atd.) na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi názory a informace ostatních absolventů (ohledně VŠ i mimo ní) na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi oprávnění vstupu do školní knihovny na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořádání absolventských večírků a jiných setkání na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořádání vzdělávacích kurzů i po ukončení studia na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasílání pozvánek na semináře, odborné či kulturní akce pořádané VŠ na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi elektronické pošty na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetových stránek VŠ na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobních setkání na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálních sítí na otázku 20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?

19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?

 • odpověď kontakty na ostatní absolventy (tel. číslo, zaměstnání atd.):
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi názory a informace ostatních absolventů (ohledně VŠ i mimo ní) na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?
 • odpověď pořádání vzdělávacích kurzů i po ukončení studia:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi oprávnění vstupu do školní knihovny na otázku 19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?

22. Jste studentem TUL?

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomická fakulta na otázku 23. Na jaké fakultě studujete?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na otázku 23. Na jaké fakultě studujete?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikace s profesory na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikace se studijním oddělením (úřední hodiny) na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečná variabilita rovzrhu na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečné množství informací o studiu na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neochota studijního oddělení na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřehlednost webových stránek fakulty na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi systém STAG (všeobečně) na otázku 24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi na webových stránkách školy na otázku 25. Kde (od koho) získáváte nejvíce informací o studiu?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi od ostatních studentů VŠ na otázku 25. Kde (od koho) získáváte nejvíce informací o studiu?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 26. Jak byste hodnotili současnou komunikaci se studenty na TUL?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečný na otázku 26. Jak byste hodnotili současnou komunikaci se studenty na TUL?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 26. Jak byste hodnotili současnou komunikaci se studenty na TUL?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fakulta textilní na otázku 23. Na jaké fakultě studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem...

2. Znáte Technickou univerzitu v Liberci?

3. Máte informace o Fakultě textilní, která je součástí TUL?

4. Jaké jiné fakulty TUL znáte?

5. Jak (kde) jste se o fakultě dozvěděli?

6. Navštívili jste někdy internetové stránky dané fakulty?

7. Poskytly Vám internetové stránky dostatečné množství informací, které jste hledali?

9. Jak byste hodnotili úroveň komunikace fakulty s uhazeči?

10. Doporučili byste studium na Technickou univerzitě svým známým?

11. Studovali jste na Technické univerzitě v Liberci?

12. Studovali jste na Fakultě textilní?

13. Na jaké fakultě jste studovali?

14. Po ukončení studia jste zůstali v kontaktu s vysokou školu?

15. Jste zaregistrováni v absolventské databázi či absolventském klubu VŠ, kterou jste studovali?

16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?

17. Slyšeli jste někdy o absolventských klubech?

18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?

19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?

20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:

21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.

22. Jste studentem TUL?

23. Na jaké fakultě studujete?

24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?

25. Kde (od koho) získáváte nejvíce informací o studiu?

26. Jak byste hodnotili současnou komunikaci se studenty na TUL?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem...

2. Znáte Technickou univerzitu v Liberci?

3. Máte informace o Fakultě textilní, která je součástí TUL?

4. Jaké jiné fakulty TUL znáte?

5. Jak (kde) jste se o fakultě dozvěděli?

6. Navštívili jste někdy internetové stránky dané fakulty?

7. Poskytly Vám internetové stránky dostatečné množství informací, které jste hledali?

9. Jak byste hodnotili úroveň komunikace fakulty s uhazeči?

10. Doporučili byste studium na Technickou univerzitě svým známým?

11. Studovali jste na Technické univerzitě v Liberci?

12. Studovali jste na Fakultě textilní?

13. Na jaké fakultě jste studovali?

14. Po ukončení studia jste zůstali v kontaktu s vysokou školu?

15. Jste zaregistrováni v absolventské databázi či absolventském klubu VŠ, kterou jste studovali?

16. Uvítali byste možnost přijímat bezplatné informace o dění na VŠ, kterou jste studovali?

17. Slyšeli jste někdy o absolventských klubech?

18. Měli byste zájem o komunikací s VŠ i po ukončení studia?

19. Co byste uvítali ohledně komunikace s Vaší VŠ?

20. Uvítal bych komunikaci s VŠ a absolventy prostřednictvím:

21. Jak hodnotíte dosavadní komunikaci s absolventy na vaší VŠ.

22. Jste studentem TUL?

23. Na jaké fakultě studujete?

24. Co Vám nevyhovuje (ohledně komunikace) na fakultě?

25. Kde (od koho) získáváte nejvíce informací o studiu?

26. Jak byste hodnotili současnou komunikaci se studenty na TUL?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tarasov, J.Komunikace na Technické univerzitě v Liberci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://komunikace-na-technicke-univ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.