Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace neziskových organizací ve Zlínském kraji

Komunikace neziskových organizací ve Zlínském kraji

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Rozmahelová
Šetření:25. 01. 2011 - 08. 02. 2011
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Jana Rozmahelová a jsem studentkou Fakulty multimediálních komunikací UTB. V diplomovém projektu, jehož součástí je tento dotazník budu analyzovat komunikační aktivity neziskových organizací na cílovou skupinu mladých respondentů. Prosím Vás o vyplnění dotazníku a děkuji za čas, který jste věnovali této aktivitě. Jana Rozmahelová.

Odpovědi respondentů

1. Název organizace

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rovné šance dětem11,56 %1,56 %  
Moravští madrigalisté11,56 %1,56 %  
Občanské sdružení R-Ego Slavičín11,56 %1,56 %  
Klub H+Z, občanské sdružení11,56 %1,56 %  
Dětské centrum Beruška o.s.11,56 %1,56 %  
Junior Achievement o.p.s.11,56 %1,56 %  
Charita Zlín11,56 %1,56 %  
Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně11,56 %1,56 %  
Canisterapeutické centrum Zlín11,56 %1,56 %  
Informační středisko pro rozvoj Mor. Kopanic,o.p.s11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi Charita Holešov
Asociace RPZPD Klub STONOšKA
Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnic
Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen
TJ Sokol Záhlinice
Klub vojenské historie Army park Slavičín o.s.
ARPZPD v ČR, klub Auxilium
Rodinné a mateřské centrum
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
Sportovní asociace Ostrožská Nová Ves
CSOP Moravske Kopanice
Ornix
,, Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s.
ČSOP Salamandr
Spolek přátel hradu Lukova,o.s.
Oblastní charita Uherské Hradiště
Rednecks Bowl o.s.
Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín
Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, o.s.
Letecko modelářský klub Kroměříž
Junák - svaz skautů a skautek ČR
MGC Holešov, o.s.
Občanské sdružení Klobučan
Oblastní spolek českého červeného kříže Zín
Geoma, zájmová škola
Orel jednota Kelč
Centrum pro seniory ve Vsetíně
Zlánská krajská organizace Pionýra
Česká tábornická unie TK KLETR Uh.Hradiště
JOUBÍNEK o.s.
Diakonie ČCE středisko CESTA
Oblastní charita Kroměříž
Tj Zbrojovka Vsetín
Naděje o.s., pobočka Zlín
SŠ zemědělská a přírodovědná
Centrum pro rodinu Zlín o. s.
Salesiánský klub mládeže Zlín
Klub rodičů ZŠ Chvalčov
Zelené bydlení o.s.Zlín
ZO ČSOP VIA
Charita Vsetín
ZO ČSOP Veronica
Moravské děti, o.s.
Líska - o.s. pro EVVO ve ZK
DOCK O.S.
Domov Kamarád
Elim Vsetín, o. s.
Jezdecký klub z LOS DOS ranče
IZAP - sdružení pro integraci ...
Klub vojenských důchodců
Přátelé harmonické výchovy o.s.
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením
Ocean PRO potápěčský klub
Turistický oddíl mládeže Zbojníci Francova Lhota
5484,38 %84,38 % 

Graf

2. Zaměření/poslání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální služby34,69 %4,69 %  
poskytování sociálních služeb23,13 %3,13 %  
práce s dětmi a mládeží23,13 %3,13 %  
pomoc dětem s poruchami, EEG Biofeedback11,56 %1,56 %  
komorní pěvecký smíšený sbor11,56 %1,56 %  
Primární prevence, NZDM.11,56 %1,56 %  
využití odkazu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda11,56 %1,56 %  
aktivity pro děti11,56 %1,56 %  
Poskytování praktického ekonomického vzdělávání 11,56 %1,56 %  
pomoc postiženým dětem a seniorům11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi EVVO + ekol. zeměď. tradice reg. rozvoj inf.
poskytování sociálních služeb a zdravotní služby
volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti
Obnova lesní železnice jako turistického cíle
komoditní svaz hájící zájmy producentů v oblasti t
fotbal
Udržování legionářských tradic
podpora rodin pečujících o děti se ZP
rodiny s dětmi
obhajoba práv a zájmů sluchově postižených
ubytovací služby
ochrana prirody a tradic v bilych karpatech
ochrana ptactva, volnočasové aktivity, vzdělávání
volnočasové aktivity pro celou rodina,
ochrana přírodního a kulturního dědictví Beskyd
kultuerní a vzdělávací aktivity
Pečujeme, pomáháme, podporujeme, poskytujeme,pořád
americký fotbal, flag fotbal
do kolonky se odpověď nevejde, takže stručně: děti
rekreační tělovýchova a sport
Letectví-modelářství volné modely
výchova dětí a mládeže, náplň volnočasových aktivi
Sportovní klub minigolfu
folklor a tradiční umění
občanské sdružení
výuka matematiky, ICT
Ostatní sportovní činnost
volnočasové aktivity pro seniory
Pobyt v přírodě
volnočasové aktivity pro mládež
sportovní klub
vzdělávání
Podpora manželských, rodičovských,rodinných vztahů
Poslání:Doprovázet mladé lidi na cestě k dospělost
společenské, kulturní a sportovní akce
Propagace domů chráněných zemí, ekologie
OChrana přírody
Charita, jako milosrdná láska, je naplňování Krist
podpora šetrného vztahu k přírodě a krajině
dětský pěvecký sbor
Posláním sdružení je podpora a rozvoj EVVO, zvyšov
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
sociální služby pro osoby s mentálním a těles. pos
jízda na koni
Poskytování soc. služby, provoz chráněných dílen.
aktivní prožití seniorského života
Alternativní metody ve výchově a vzdělávání, MC
Sociální pobytové služby
výuka potápění
pěší,lyžařská a cykloturistika
5078,13 %78,13 % 

Graf

3. Oblast působení NO:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlín2335,94 %35,94 %  
Kroměříž1625 %25 %  
Vsetín1320,31 %20,31 %  
Uherské Hradiště1218,75 %18,75 %  

Graf

4. Rozsah působení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
regionální3757,81 %57,81 %  
lokální1625 %25 %  
zahraniční23,13 %3,13 %  
Celá Česká republika11,56 %1,56 %  
Zlínský kraj a Hodonínsko11,56 %1,56 %  
celorepublikově11,56 %1,56 %  
v rámci všech okresů Zlínského kraje11,56 %1,56 %  
ČR i zahraničí11,56 %1,56 %  
celostátní, působnost je ve všech okresech viz výš11,56 %1,56 %  
jiný11,56 %1,56 %  
ČR11,56 %1,56 %  
regionální i zahraniční ( Nitra)11,56 %1,56 %  

Graf

5. Forma zaměření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občanská sdružení 5078,13 %78,13 %  
církevní organizace 69,38 %9,38 %  
organizační jednotky občanských sdružení57,81 %7,81 %  
obecně prospěšné společnosti 34,69 %4,69 %  

Graf

6. Oblast činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volný čas3250 %50 %  
vzdělávání, výzkum1828,13 %28,13 %  
zdraví, sociální služby 1726,56 %26,56 %  
sport1523,44 %23,44 %  
kultura, památky 1320,31 %20,31 %  
ochrana životního prostředí 1218,75 %18,75 %  
mezinárodní aktivity 46,25 %6,25 %  
sociální služby23,13 %3,13 %  
specifická primární prevence11,56 %1,56 %  
informační služby, region. rozvoj, ekol. zemědělst11,56 %1,56 %  
hospodářská a profesní sdružení11,56 %1,56 %  
ubytovací služby11,56 %1,56 %  
sociální oblast11,56 %1,56 %  
náboženství církve 11,56 %1,56 %  
manželství, rodičovství, rodina11,56 %1,56 %  
Poznávání regionu11,56 %1,56 %  
jiné (jaké) 11,56 %1,56 %  
podpora výstavby nízkoenerg. i pasivních domů11,56 %1,56 %  
využití obnovitelných zdrojů energie 11,56 %1,56 %  
možnosti dobrého hospodaření s vodou11,56 %1,56 %  
Provozování chráněných dílen Slunečnice11,56 %1,56 %  
Poskytování sociální služby Centrum denních služeb11,56 %1,56 %  
Zaměstnávání lidí s mentálním znevýhodněním11,56 %1,56 %  

Graf

7. Počet zaměstnanců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 4773,44 %73,44 %  
10-501015,63 %15,63 %  
51-10069,38 %9,38 %  
101-500 11,56 %1,56 %  

Graf

8. Marketing a propagace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ustanovena osoba odpovídající za marketing a propagaci2234,38 %34,38 %  
propagaci řeší ten, kdo má čas1523,44 %23,44 %  
ustanovena osoba odpovídající za elektronickou komunikaci1015,63 %15,63 %  
nic57,81 %7,81 %  
propagaci našich aktivit neřešíme34,69 %4,69 %  
propagaci si řeší naší členové sami, my řešíme jen11,56 %1,56 %  
máme i osobu a marketing a elektronickou komunikac11,56 %1,56 %  
web stránky11,56 %1,56 %  
Vše řeší jeden člověk11,56 %1,56 %  
propagaci zajišťují oddíly pořádající akce11,56 %1,56 %  
dílčí úkoly pracovníků11,56 %1,56 %  
dle možností využíváme internet, granty, demonstra11,56 %1,56 %  
nemáme profesionální pracovníky11,56 %1,56 %  
ustanovena odpovědná osoba, přesto "kdo má čas"11,56 %1,56 %  

Graf

9. Při propagaci vlastních aktivit spolupracujeme s veřejnou správou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
městský úřad1929,69 %29,69 %  
obecní úřady1218,75 %18,75 %  
nespolupracujeme914,06 %14,06 %  
krajský úřad 710,94 %10,94 %  
soukromými subjekty (jakými)46,25 %6,25 %  
zejména partnerské organizace, ekofarmy, aj sub. 11,56 %1,56 %  
ministerstva11,56 %1,56 %  
město, soukromé firmy, lékařské ambulance, webové 11,56 %1,56 %  
se všemi subjekty výše uvedenými11,56 %1,56 %  
další propagace je zajišťována centrálně z ústředí11,56 %1,56 %  
s ostatními neziskovkami11,56 %1,56 %  
s krajem, obecními úřady i soukromými sujbekty11,56 %1,56 %  
s více subjekty11,56 %1,56 %  
jinými neziskovkami v oboru ekologie11,56 %1,56 %  
sami, město11,56 %1,56 %  
školy,domy dětí11,56 %1,56 %  
ministerstva, kraj, magistrát, úřad práce11,56 %1,56 %  
Krajské vojenské velitelství Zlín11,56 %1,56 %  

Graf

10. Sdělíte výši sumy věnovanou na propagační aktivity ročně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 tisíc3658,06 %56,25 %  
nechci uvádět1219,35 %18,75 %  
10-50 tisíc1219,35 %18,75 %  
101-250 tisíc 11,61 %1,56 %  
51-100 tisíc 11,61 %1,56 %  

Graf

11. Aktivity prezentujeme těmito komunikačními kanály:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky 5687,5 %87,5 %  
tištěná média5382,81 %82,81 %  
regionální (jaká)3656,25 %56,25 %  
mail 3554,69 %54,69 %  
elektronicky: 2132,81 %32,81 %  
facebook1828,13 %28,13 %  
rozhlas:1421,88 %21,88 %  
televize1218,75 %18,75 %  
soukromá (jaká) 914,06 %14,06 %  
ČR 710,94 %10,94 %  
soukromý (jaký)69,38 %9,38 %  
celoplošná (jaká)57,81 %7,81 %  
jiné (jaké)34,69 %4,69 %  
ČT23,13 %3,13 %  
Vydáváme Pícninářské listy,11,56 %1,56 %  
spolupracujeme při vydávání odborných knih11,56 %1,56 %  
vedoucím v rámci organizace11,56 %1,56 %  
Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem, Místní TV11,56 %1,56 %  
vývěsky11,56 %1,56 %  
Magazín města Zlína, TV NOE, vlastní web11,56 %1,56 %  
rozesílky plakátů - obce, infocentra11,56 %1,56 %  
Dnes, Zlínský deník, Sedmička, Magazín Zlín11,56 %1,56 %  
Rozhlas Brno, Radio Čas, Radio Kiss11,56 %1,56 %  
TV RTA11,56 %1,56 %  
Vlastní časopis Slunečnice, formou newslaterů11,56 %1,56 %  
Tištěné plány aktivit pro členy klubu11,56 %1,56 %  

Graf

12. Prezentace jednoduchými tiskovinami:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letáky 4570,31 %70,31 %  
plakáty 4468,75 %68,75 %  
dopisy2234,38 %34,38 %  
jiné (jaké) 46,25 %6,25 %  
pozvánky23,13 %3,13 %  
články v odborném tisku11,56 %1,56 %  
e-maily sa www.stránky11,56 %1,56 %  
magnetky s webovou adresou11,56 %1,56 %  
Takhle se neprezentujeme11,56 %1,56 %  
zatím nepoužíváme11,56 %1,56 %  
ne11,56 %1,56 %  
zvadla11,56 %1,56 %  
tisk informačních brožurek v rámci grantů, infotab11,56 %1,56 %  
výroční zpráva, rolety, bannery11,56 %1,56 %  
čtvrtletní plány aktivit pro členy klubu11,56 %1,56 %  

Graf

13. Prezentace kombinovanými tiskovinami:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výroční zprávy 4671,88 %71,88 %  
brožury1929,69 %29,69 %  
zpravodaje1320,31 %20,31 %  
jubilejní publikace 710,94 %10,94 %  
vydáváme vlastní časopis/noviny (jaký/é)57,81 %7,81 %  
žádné11,56 %1,56 %  
vydána kniha 11,56 %1,56 %  
Takhle se neprezentujeme11,56 %1,56 %  
Informační list11,56 %1,56 %  
přizpíváne11,56 %1,56 %  
nepoužíváme11,56 %1,56 %  
v místním tisku11,56 %1,56 %  
vlastní měsíčník KLETRÁK11,56 %1,56 %  
elektronická rozesílka11,56 %1,56 %  
Časopis Slunečnice11,56 %1,56 %  
při výroční členské schůzi po 2 letech11,56 %1,56 %  
ne11,56 %1,56 %  

Graf

14. Prezentace drobnými tištěnými prostředky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozvánky3859,38 %59,38 %  
nástěnky3250 %50 %  
vývěsky 2640,63 %40,63 %  
informační tabule 2031,25 %31,25 %  
jiné (jaké)34,69 %4,69 %  
pouze letáky11,56 %1,56 %  
internet11,56 %1,56 %  
pouze internet prip magnetky11,56 %1,56 %  
nepoužíváme11,56 %1,56 %  
letáky11,56 %1,56 %  
v místním tisku11,56 %1,56 %  
trička, placky11,56 %1,56 %  

Graf

15. Při spolupráci s médii využíváme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informační články 4671,88 %71,88 %  
inzeráty1320,31 %20,31 %  
výzvy812,5 %12,5 %  
otevřené dopisy69,38 %9,38 %  
tiskové zprávy46,25 %6,25 %  
promo stránky 34,69 %4,69 %  
...11,56 %1,56 %  
valství webové stránky11,56 %1,56 %  
internet11,56 %1,56 %  
tiskové prohlášení11,56 %1,56 %  
nepoužíváme11,56 %1,56 %  
nabídku MÚ11,56 %1,56 %  
PR články, pozvánky na akce11,56 %1,56 %  
nevyužíváme media11,56 %1,56 %  

Graf

16. Spolupráce se sdělovacími prostředky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tisková zpráva 2640,63 %40,63 %  
rozhovory v televizi, reportáže1015,63 %15,63 %  
nic57,81 %7,81 %  
rozhovory v rozhlase 46,25 %6,25 %  
nepoužíváme23,13 %3,13 %  
všechny uvedené možnosti11,56 %1,56 %  
téměř všechny možnosti11,56 %1,56 %  
tiskovky, občas i rozhovory v rozhlase či TV11,56 %1,56 %  
regionální čtrnáctideník11,56 %1,56 %  
žádná11,56 %1,56 %  
Rozhovory po telefonu11,56 %1,56 %  
žádné11,56 %1,56 %  
rozhovor v rozhlase a i televizi11,56 %1,56 %  
shot v RTV11,56 %1,56 %  
týdeník Kroměřížska11,56 %1,56 %  
JEN ROZHOVORY11,56 %1,56 %  
tisková zpráva, rozhovory v rozhlase, v jiných méd11,56 %1,56 %  
všechny uvedené11,56 %1,56 %  
ŽÁDNÉ Z UVEDENÝCH11,56 %1,56 %  
všechny odpovědi ANO11,56 %1,56 %  
nespolupracujeme11,56 %1,56 %  
nevyužíváme11,56 %1,56 %  

Graf

17. Prostředky práce s veřejností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělávací akce1421,88 %21,88 %  
dny otevřených dveří1320,31 %20,31 %  
výstavy1117,19 %17,19 %  
workshopy34,69 %4,69 %  
všechny uvedené možnosti11,56 %1,56 %  
nic11,56 %1,56 %  
využíváme vše, co je zde uvedeno-není možnost zatr11,56 %1,56 %  
prezentace na plesu11,56 %1,56 %  
akce pro veřejnost11,56 %1,56 %  
akce při různých příležitostech (Sv. Anna, Mikuláš11,56 %1,56 %  
veřejné schůze11,56 %1,56 %  
prohlídky areálu nas požádání11,56 %1,56 %  
výstavy i workshopy den otevřených dveří11,56 %1,56 %  
v minulosti výstavy a workshopy11,56 %1,56 %  
výstavy, dny otev.dveří, Den charity na náměstí11,56 %1,56 %  
kroužky11,56 %1,56 %  
žádné11,56 %1,56 %  
společenská setkání a besedy11,56 %1,56 %  
otevřené akce11,56 %1,56 %  
výstavy, vzdělávací akce, dny ot.dveří apd.11,56 %1,56 %  
kombinace výše uvedeného11,56 %1,56 %  
všechny uvedené11,56 %1,56 %  
konceřty11,56 %1,56 %  
exkurze11,56 %1,56 %  
eventy, den otevřených dveří, výstavy, prezentace11,56 %1,56 %  
vše z uvedených11,56 %1,56 %  
neděláme11,56 %1,56 %  

Graf

18. Zaměření propagace vlastních aktivit na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
širokou veřejnost4367,19 %67,19 %  
více cílových skupinu (jakých)1828,13 %28,13 %  
1 cílovou skupinu (jakou)1320,31 %20,31 %  
ekozemědělci, návštěvníci regionu. místní lidé11,56 %1,56 %  
zatím úzce zaměřené na státní správu a vlastníky11,56 %1,56 %  
brzy chceme zaměřit na veřejnost11,56 %1,56 %  
rodiny s dětmi do 18 let11,56 %1,56 %  
mládež11,56 %1,56 %  
studenty SŠ a VŠ11,56 %1,56 %  
manžele, rodiče, rodiny11,56 %1,56 %  
vojenské důchodce, vdovy vojáků11,56 %1,56 %  
rodiče s dětmi, rodiny, pedagogy, studenty11,56 %1,56 %  

Graf

19. Cílené zaměření konkrétní aktivity na mladé lidi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3453,13 %53,13 %  
ne2640,63 %40,63 %  
na webových stránkách máme rubriku pro mladé lidi46,25 %6,25 %  

Graf

20. Spolupráce se střední školou ve Zlínském kraji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3757,81 %57,81 %  
ano2742,19 %42,19 %  

Graf

21. Pokud ano, formou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
besedy1548,39 %23,44 %  
přednášky1341,94 %20,31 %  
spolupráce na konkrétním projektu1341,94 %20,31 %  
studenti u nás pracují v pozici dobrovolníků 1032,26 %15,63 %  
spolupráce s výchovnými poradci škol722,58 %10,94 %  
jiná (jaká)516,13 %7,81 %  
naše programy ve výuce13,23 %1,56 %  
nic13,23 %1,56 %  
ne13,23 %1,56 %  
školení cvičitelů13,23 %1,56 %  
pomoc studentů při akcích13,23 %1,56 %  
exkurze do demonstrační lokality Jižní Chlum13,23 %1,56 %  
umožňujeme odbornou praxi13,23 %1,56 %  
účinkování při koncertech13,23 %1,56 %  
společné akce pro veřejnost13,23 %1,56 %  
praxe a stáže studentů, exkurze13,23 %1,56 %  
stáže13,23 %1,56 %  

Graf

22. Připravovaná akce je veřejnosti prezentována s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíční předstih4875 %75 %  
týdenní předstih812,5 %12,5 %  
několika měsíční předstih812,5 %12,5 %  

Graf

23. Domníváte se, že „své akce“ prezentujete dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3757,81 %57,81 %  
ano2742,19 %42,19 %  

Graf

24. Pokud ne, je příčina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční 4164,06 %64,06 %  
nedostatek lidských zdrojů1625 %25 %  
nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů1523,44 %23,44 %  
časové omezení 1523,44 %23,44 %  
jiná (jaká)23,13 %3,13 %  
zodpovězeno ano ot.2311,56 %1,56 %  
otázka 23 je kladná11,56 %1,56 %  
prezentace dostačující11,56 %1,56 %  
odpověď není ne11,56 %1,56 %  
prezentuji dostatečně11,56 %1,56 %  
potvrdil jsem 23 ano, nemám co vyplňovat,11,56 %1,56 %  
prezentujeme dostatečně11,56 %1,56 %  
akce prezentujeme dostatečně11,56 %1,56 %  
odpověd byla ano11,56 %1,56 %  
presentace je dostatečná11,56 %1,56 %  

Graf

25. Jakou formu komunikace považujete Vy za nejefektivnější?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní57,81 %7,81 %  
internet46,25 %6,25 %  
webové stránky23,13 %3,13 %  
besedy, vzdělávací akce11,56 %1,56 %  
nevím11,56 %1,56 %  
média - rozhlas, televize11,56 %1,56 %  
elektronicky11,56 %1,56 %  
Přímý kontakt se studenty a učiteli.11,56 %1,56 %  
prostřednictvím médií11,56 %1,56 %  
...11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi e-maily, osobní kontakt, web, tisk, rozhlas, TV
osobní a přes sdělovací prostředky
vlastní rozhovor
webové stránky, média
články v odborném tisku, prezentace na webu, e-mai
rádio
tištěnou
osobní, besedy za účasti dětí se ZP
Písemnou
e-maily a webové stránky
osobni, internet
web, obecní zpravodaj
internet, místní zpravodaje
webová stránka
prezentace na veřejném a sdělovací prostředky- TV
na to se snažíme přijít
pozvánky + web
účast na soutěžích
co nejpřímější a nejkonkretnější oslovení
osobně, email, webové stránky, telefon
osobní schlzka
pozvánky,prezentace v místním tisku
osobní, web, Tv
meilovou poštu
prezentace na veletrzích zaměřující se naVolný čas
kombinaci několika druhů -tištěné, elektronické...
pokrytí více zdrojů
elektronická komunikace
špatně položená otázka, každá oblast jinak
osobní kontakt
Nedokážu definovat
osobní kontakt, tiskové zprávy, inzerce v Magazínu
e-mailovou
verbální
osobně, písemně, mailem,
kombinace aktivit
elektronická rozesílka dle vlastní databáze, tel.
OSOBNÍ KOMUNIKACE
snažíme se o kombinaci
osobní sdělení
telefon,e-mail
tisková média, webové stránky
osobní styk
osobní doporučení, doporučení známých
tištěnou, web
tisk
4671,88 %71,88 % 

Graf

26. Má vedení Vaší organizace zájem o podporu propagace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3757,81 %57,81 %  
ne34,69 %4,69 %  
aon11,56 %1,56 %  
...11,56 %1,56 %  
určitě ano11,56 %1,56 %  
ano, je to naší náplní práce11,56 %1,56 %  
na určité akce ano11,56 %1,56 %  
ano má zájem11,56 %1,56 %  
ano sdilenim nabidek akci organizace pres web11,56 %1,56 %  
ano velmi11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi ano, zřídilo funkci PR pracovníka
ano, v závislosti na finančních možnostech
určitě
možná
velký
ano, ale vlastní práce spočívá na jedinci
v současné době jsme spíše v útlumu, zVlastní vůle
ano, ale není ochotno věnot´vat na to prostředky
zatím si stačíme zajistit propagaci sami
není zřejmé o jakou, ale asi ano
Záleží na formě
částečně
ano, je to jedna z klíčových aktivit
nevím
větší podporu činnosti z radnice
Ano, ale stále řešíme finanční otázku
1625 %25 % 

Graf

27. Sdělte prosím pracovní pozici pracovníka, který dotazník vyplnil

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předseda46,25 %6,25 %  
předseda sdružení46,25 %6,25 %  
ředitel46,25 %6,25 %  
vedoucí34,69 %4,69 %  
ředitelka34,69 %4,69 %  
předseda o.s.23,13 %3,13 %  
člen výboru klubu11,56 %1,56 %  
Regionální manažer11,56 %1,56 %  
projektová manažerka11,56 %1,56 %  
statutární zástupce11,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi koordinátorka canisterapie
vychovtel ŠD
účetní, projektová manažerka
Ing. Jan Macháč, výkonný ředitel (jako jediný prac
předseda organizace
člen Klubu
pověřený člen výboru organizace
predsedkyne organizace
předseda Ornix
vedoucí centra
hlavní koordinátor
vedoucí jednoho ze středisek Charity
vedoucí pobočky
sekretář Krajské asociace
náčelník klubu
člen
Prezident klubu
sociální pracovník
ředitelka zájmové školy
Starosta jednoty
předsedkyně občanského sdružení
statutární zástupce - předseda
člen malé rady
vedoucí pracovník sociální služby
tajemník TJ
ředitelka pobočky
vedoucí - předseda klubu
ředitel školy a jednatel sdružení
předsedkyně sdružení
předseda ZO
project manager
JEDNATEL
Petr Jelínek
předseda OS
vedoucí PR
předseda Klubu vojenských důchodců
Projektový manažer, sociální pracovník
ředitel organizace
předseda klubu
vedoucí oddílu
4062,5 %62,5 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Rozsah působení:

 • odpověď regionální:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-50 na otázku 7. Počet zaměstnanců

11. Aktivity prezentujeme těmito komunikačními kanály:

 • odpověď regionální (jaká):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhlas: na otázku 11. Aktivity prezentujeme těmito komunikačními kanály:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 11. Aktivity prezentujeme těmito komunikačními kanály:

14. Prezentace drobnými tištěnými prostředky:

 • odpověď pozvánky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 11. Aktivity prezentujeme těmito komunikačními kanály:

20. Spolupráce se střední školou ve Zlínském kraji:

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spolupráce na konkrétním projektu na otázku 21. Pokud ano, formou:

21. Pokud ano, formou:

 • odpověď besedy:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednášky na otázku 21. Pokud ano, formou:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

3. Oblast působení NO:

4. Rozsah působení:

5. Forma zaměření:

6. Oblast činnosti:

7. Počet zaměstnanců

8. Marketing a propagace:

9. Při propagaci vlastních aktivit spolupracujeme s veřejnou správou:

10. Sdělíte výši sumy věnovanou na propagační aktivity ročně?

11. Aktivity prezentujeme těmito komunikačními kanály:

12. Prezentace jednoduchými tiskovinami:

13. Prezentace kombinovanými tiskovinami:

14. Prezentace drobnými tištěnými prostředky:

15. Při spolupráci s médii využíváme:

16. Spolupráce se sdělovacími prostředky:

17. Prostředky práce s veřejností:

18. Zaměření propagace vlastních aktivit na:

19. Cílené zaměření konkrétní aktivity na mladé lidi:

20. Spolupráce se střední školou ve Zlínském kraji:

21. Pokud ano, formou:

22. Připravovaná akce je veřejnosti prezentována s:

23. Domníváte se, že „své akce“ prezentujete dostatečně?

24. Pokud ne, je příčina:

26. Má vedení Vaší organizace zájem o podporu propagace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

3. Oblast působení NO:

4. Rozsah působení:

5. Forma zaměření:

6. Oblast činnosti:

7. Počet zaměstnanců

8. Marketing a propagace:

9. Při propagaci vlastních aktivit spolupracujeme s veřejnou správou:

10. Sdělíte výši sumy věnovanou na propagační aktivity ročně?

11. Aktivity prezentujeme těmito komunikačními kanály:

12. Prezentace jednoduchými tiskovinami:

13. Prezentace kombinovanými tiskovinami:

14. Prezentace drobnými tištěnými prostředky:

15. Při spolupráci s médii využíváme:

16. Spolupráce se sdělovacími prostředky:

17. Prostředky práce s veřejností:

18. Zaměření propagace vlastních aktivit na:

19. Cílené zaměření konkrétní aktivity na mladé lidi:

20. Spolupráce se střední školou ve Zlínském kraji:

21. Pokud ano, formou:

22. Připravovaná akce je veřejnosti prezentována s:

23. Domníváte se, že „své akce“ prezentujete dostatečně?

24. Pokud ne, je příčina:

26. Má vedení Vaší organizace zájem o podporu propagace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rozmahelová, J.Komunikace neziskových organizací ve Zlínském kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://komunikace-neziskovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.