Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace neziskových organizací

Komunikace neziskových organizací

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Ovčáčková
Šetření:25. 03. 2012 - 09. 04. 2012
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):28 / 18.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem moc děkuji, že jste se rozhodl/a ztratit pro mě pár minut a vyplnit tento dotazník. Dotazník poslouží pro mé osobní účely při vypracovávání diplomové práce. Hlavním cílem je zjistit obecné vnínámí Junáka a jeho komunikace. Prosím Vás o pečlivé a zodpovědné vyplnění, pokud toto nemáte v plánu, tak ani nezačínej vyplňovat. Má práce by pak ztratila význam. Pokud jste ale rozhodl/a mi pomoci, tak ještě jednou děkuji.

Katka Ovčáčková- Ovečka

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená pojem Nezisková organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO13293,62 %93,62 %  
NE96,38 %6,38 %  

Graf

2. Ačkoli nevíte, co tento pojem znamená, znáte nějakou takovou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE777,78 %4,96 %  
ANO222,22 %1,42 %  

Graf

3. Uveďte prosím příklady takových organizací (cca 3):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Handicap, Charita Zlín, Dům dětí a mládeže Sluníčko150 %0,71 %  
junák,unicef150 %0,71 %  

Graf

4. Říká vám něco pojem JUNÁK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11883,69 %83,69 %  
NE2316,31 %16,31 %  

Graf

5. I když tento pojem neznáte, s jakým z následujících pojmů byste si jej spojili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Označení pro mladého člověka730,43 %4,96 %  
Svaz skautů a skautek730,43 %4,96 %  
Jiný název pro skauting626,09 %4,26 %  
Název užívaný pro skauting v době komunismu313,04 %2,13 %  

Graf

6. Co si pod pojmem JUNÁK vybavíte jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný název pro skauting5950 %41,84 %  
Svaz skautů a skautek4739,83 %33,33 %  
Název užívaný pro skauting v době komunismu97,63 %6,38 %  
dětský oddíl ala skaut, ale nevím přesně, v čem spočívá rozdíl10,85 %0,71 %  
Označení pro mladého člověka10,85 %0,71 %  
zkrácený název jedné skautské organizace10,85 %0,71 %  

Graf

7. Víte co znamená pojem skaut/skauting?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12991,49 %91,49 %  
ne128,51 %8,51 %  

Graf

8. Tušíte, že v ČR existuje nezisková organizace Junák- svaz skautů a skautek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11178,72 %78,72 %  
NE3021,28 %21,28 %  

Graf

9. Víte, že v ČR existuje několik skautských organizací (nejen Junák)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6861,26 %48,23 %  
ne4338,74 %30,5 %  

Graf

10. Myslíte si že, je tato organizace (JUNÁK) pro společnost přínosná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10392,79 %73,05 %  
ne87,21 %5,67 %  

Graf

11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Vychovává ke slušnosti2.9732.441
Volnočasová aktivita pro děti2.452.554
Výchova k vlastenectví5.822.022
Tvoří v dětech trvalé životní hodnoty3.2523.09
Učí děti zručnosti a přemýšlivosti3.2162.025
Ochrana přírody4.1711.836
Pořádá zajímavé akce pro veřejnost6.1171.581

Graf

12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Vychovávající vs. Ničemu nenaučí1-2-3-4-51.5680.444
Moderní vs. Nejde s dobou1-2-3-4-53.0720.535
Zábavná vs. Nudná1-2-3-4-51.9640.629
Propagovaná vs. Neznámá1-2-3-4-53.3060.591
Rozmanitá vs. Jednostranně zaměřená1-2-3-4-52.2070.813
Spousta zážitků vs. Nic nového s ní nelze zažít1-2-3-4-51.6040.618
Spjatá s přírodou vs. S přírodou nemá nic společného1-2-3-4-51.360.429
IN (být skaut je "in") vs. OUT1-2-3-4-53.4140.783
Týmová vs. Vychovává k individualismu1-2-3-4-51.4770.448
Tolerantní vs. Absolutně netolerantní1-2-3-4-51.7840.62
Přínosná pro život (praktické dovednosti) vs. Bez přínostu1-2-3-4-51.6940.555
Inovativní vs. Strnulá1-2-3-4-52.9550.566
Finančně nenáročná (pro členy) vs. Velmi drahá1-2-3-4-52.0450.584
Mladistvá vs. Stará1-2-3-4-52.7570.995
Zodpovědná vs. Nezodpovědná1-2-3-4-51.7390.517
Přátelský kolektiv vs. Nepřátelské prostředí1-2-3-4-51.550.554

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Jste členem této organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 16, Ne, ale lákalo by mě se jím státotázka č. 15, Nikdy mě to nenapadlootázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7264,86 %51,06 %  
Nikdy mě to nenapadlo1917,12 %13,48 %  
Ano1311,71 %9,22 %  
Ne, ale lákalo by mě se jím stát76,31 %4,96 %  

Graf

14. Co vás na tom nejvíce baví? (prosím velmi stručnou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarádi, akce, příroda, práce s dětmi17,69 %0,71 %  
Práce s dětmi, pomoc ostatním vedoucím, společné akce17,69 %0,71 %  
přátelství, příroda, spousta dovedností17,69 %0,71 %  
přátelství, zábava17,69 %0,71 %  
přátelství, práce s dětmi, volný čas v přírodě, dobře využitý můj volný čas, zkušenosti17,69 %0,71 %  
poznávání nových věcí17,69 %0,71 %  
skvělý klektiv, díky kterému zažijeme spoustu nezapomenutelných zážitků17,69 %0,71 %  
V současnosti již nejsem aktivním členem, ale bylo pro mne přínosem členství v kolektivu, učení se novým věcem, umět se o sebe postarat a hlavně vymezení základních hodnot.17,69 %0,71 %  
Lidé, většina mých přátel je skautů a navíc mě i v 25 letech stále dávají možnost učit se nové a nové věci...17,69 %0,71 %  
členem jsem byla v dětství, nejleší byly oddílovky, celkově to bylo super, spousta zážitků, výletů, nové dovednosti, kamarádi17,69 %0,71 %  
ostatní odpovědi Práce s lidmi, styk s přáteli
zábava, kamarádství, různé akce
Když mě to baví, tak dělám dobrou věc a ješte si užívám s příteli. Navíc stále získávám nové zkušenosti.
323,08 %2,13 % 

Graf

15. Co by vás na tom nejvíce lákalo? (prosím velmi stručnou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zážítky, zkušenosti, nové poznatky114,29 %0,71 %  
práce s dětmi114,29 %0,71 %  
patrit do zajimaveho spolecenstvi 114,29 %0,71 %  
lidé, kteří jsou v mém okolí členy, jsou fajn; spousta outdoorových aktivit 114,29 %0,71 %  
přátelé na celý život, nové zážitky114,29 %0,71 %  
naučit se zručnosti a novým věcem114,29 %0,71 %  
naučit se novým dovednostem114,29 %0,71 %  

Graf

16. Co vás od toho nejvíce odrazuje? (prosím velmi stručnou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic45,63 %2,84 %  
čas34,23 %2,13 %  
věk22,82 %1,42 %  
nemám čas22,82 %1,42 %  
Můj věk22,82 %1,42 %  
nedostatek času22,82 %1,42 %  
Jako dítě jsem byla členem, ale později jsem dala přednost jiným zájmům. Nemohu říct, že mě něco odrazuje.11,41 %0,71 %  
časové možnosti11,41 %0,71 %  
nedostatek volného času11,41 %0,71 %  
časové vytížení během šk. roku11,41 %0,71 %  
ostatní odpovědi málo času
asi jsem na to už trošku stará a být vedoucí časově nezvládám :)
Můj věk, vlastní lenost a málo volného času
v podstatě nic
Členem jsem byl v mladších letech.
profilem a zájmy se do této organizace nehodím
Jsem clenem jine skautske organizace
Mám jiné zájmy.
málo času , spousta jiných aktivit
organizovanost
nic mě neodrazuje jsem členem jiných skupin
Jsem moc časově vytížený člověk.
Věk.
organizace
Už jsem na to stará a věnuju se jiným aktivitám. Ale v dětství jsem byla členkou turistického oddílu.
můj věk, můj volný čas
jiné koníčky a zájmy
svůj věk
věk :)
filosofie
nemám na to už čas
nedostatek času a jiné zájmy
oblast činnosti mě nezajímá
strnulost celé organizace
namám rád organizovanost
nemám potřebu
málo času u otázky
věk a nedostatek času
jsem členem jiné organizace
dostatek volného času
Věk, již se zapojuji v jiných volnočasových aktivitách pro děti, nemám kontakt ani žádné zkušenosti s Junákem
Jsem clenkou jine obdobne organizace
Někteří lidé se na to dívají "skrze prsty".
Neznalost, věk, ...
netuším, zda je pro dospělé
zaneprázdněnost
nemám na to čas, ale když jsem byla malá, chodila jsem
je vhodnější pro děti
úzká propojenost s církví
není čas
Do 15-ti let jsem byl skaut.
Nazajímá mě to
již nemám správný věk
Volný čas s rodinou, který si rád organizuju sám.
Můj věk, organizace je super pro děti.
nemám na to čas
nutnost podřizovat se příkazům
Věk a individualismus
neměla bych na Junáka čas
U nás nic takového nebylo, věkově už jsem jinde, ale jako malá bych možná i zájem měla
Práce s dětmi a mládeží.
Předpotopní organizace
5273,24 %36,88 % 

Graf

17. Víte, že se letos slaví 100 let českého skautingu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8778,38 %61,7 %  
ano2421,62 %17,02 %  

Graf

18. Ohodnoťte, prosím, dle svého uvážení, kvalitu skautu jako volnočasové aktivity pro děti (jako ve škole 1= velmi kvalitní po všech stránkách, 5= nekvalitní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25953,15 %41,84 %  
13834,23 %26,95 %  
3119,91 %7,8 %  
421,8 %1,42 %  
510,9 %0,71 %  

Graf

19. Uvažovali byste o tom, aby vaše dítě navštevovalo skaut? (pokud děti nemáte, zkuste se zamyslet nad dobou, až je budete mít)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V budoucnu o tom asi budu uvažovat4944,14 %34,75 %  
Spíše ne2926,13 %20,57 %  
Ano, mám to v plánu2825,23 %19,86 %  
Nechci/nemůžu mít děti43,6 %2,84 %  
Rozhodně ne10,9 %0,71 %  

Graf

20. Vybavujete si, že byste se někdy setkali s nějakou propagací skautingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 21, NEotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5953,15 %41,84 %  
NE5246,85 %36,88 %  

Graf

21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tiskoviny- články2440,68 %17,02 %  
Letáky nebo plakáty v MHD2135,59 %14,89 %  
Tiskoviny (noviny, časopisy)- inzerce1728,81 %12,06 %  
Internet1627,12 %11,35 %  
TV813,56 %5,67 %  
Rádio23,39 %1,42 %  
aktivity pro veřejnost na náměstí (např. vrámci Bambiriády)11,69 %0,71 %  
propagace na náměstí11,69 %0,71 %  
stánek na akcích města11,69 %0,71 %  
známý11,69 %0,71 %  
hra zlaté oči11,69 %0,71 %  
ukázka činnosti v rámci prvomájové pouti11,69 %0,71 %  
nástěnka v okolí bydliště11,69 %0,71 %  
Billboardy11,69 %0,71 %  
propagace ve školách (přímo skauty osobně)11,69 %0,71 %  
propagace na našich veřejných akcích11,69 %0,71 %  
bambiriáda11,69 %0,71 %  
veřejné akce v rámci různých oslav, dnů země atd.11,69 %0,71 %  
Samolepky, pohlednice...11,69 %0,71 %  
na nástěnce u kostela11,69 %0,71 %  
přímý kontakt s členy11,69 %0,71 %  
v rámci dne detí v parku11,69 %0,71 %  
Banner11,69 %0,71 %  
nástěnka ve městě11,69 %0,71 %  
náborová akce pro děti na Hradě Malenovice11,69 %0,71 %  
osoobní setkání s vedoucí11,69 %0,71 %  
nástěnka v centru města11,69 %0,71 %  
letáček ze školy11,69 %0,71 %  
Přímé akce zaměřené na propagaci volnočasových aktivit dětí a mládeže.11,69 %0,71 %  

Graf

22. Funguje skaut v místě nebo poblíž místa vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 23, NEotázka č. 24, Nevímotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8374,77 %58,87 %  
Nevím2724,32 %19,15 %  
NE10,9 %0,71 %  

Graf

23. Jak byste ohodnotil/a informovanost o akcích pořádaných skautem v místě, kde žijete? (1= skvělá informovanost, 5= nevím o žádých akcích)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43137,35 %21,99 %  
32833,73 %19,86 %  
51821,69 %12,77 %  
267,23 %4,26 %  

Graf

24. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7466,67 %52,48 %  
Muž3733,33 %26,24 %  

Graf

25. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255549,55 %39,01 %  
26-353733,33 %26,24 %  
Nad 35 let1715,32 %12,06 %  
do 18 let21,8 %1,42 %  

Graf

26. Místo vaše bydliště (kraj):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský6760,36 %47,52 %  
Praha119,91 %7,8 %  
Jihomoravský87,21 %5,67 %  
Středočeský65,41 %4,26 %  
Jihočeský65,41 %4,26 %  
Královéhradecký54,5 %3,55 %  
Plzeňský21,8 %1,42 %  
Pardubický21,8 %1,42 %  
Olomoucký21,8 %1,42 %  
Moravskoslezský10,9 %0,71 %  
Vysočina10,9 %0,71 %  

Graf

27. Velikost města/obce, kde žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001- 100 000 obyvatel5650,45 %39,72 %  
nad 100 0002522,52 %17,73 %  
5 001-15 000 obyvatel1917,12 %13,48 %  
do 5 000 obyvatel109,01 %7,09 %  
5 0001-15 000 obyvatel10,9 %0,71 %  

Graf

28. Stupeň vašeho nejvýše dosaženého vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6457,66 %45,39 %  
Středoškolské, vyučen s maturitou4439,64 %31,21 %  
Vyučen32,7 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)

 • odpověď Pořádá zajímavé akce pro veřejnost=7:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výchova k vlastenectví=6 na otázku 11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)
 • odpověď Výchova k vlastenectví=7:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pořádá zajímavé akce pro veřejnost=5 na otázku 11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)

12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)

 • odpověď Inovativní [1-2-3-4-5] Strnulá: 3:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volnočasová aktivita pro děti=4 na otázku 11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)
 • odpověď Moderní [1-2-3-4-5] Nejde s dobou: 3:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5 000 obyvatel na otázku 27. Velikost města/obce, kde žijete:
 • odpověď Spjatá s přírodou [1-2-3-4-5] S přírodou nemá nic společného: 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochrana přírody=4 na otázku 11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)
 • odpověď Spousta zážitků [1-2-3-4-5] Nic nového s ní nelze zažít: 1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Jste členem této organizace?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám to v plánu na otázku 19. Uvažovali byste o tom, aby vaše dítě navštevovalo skaut? (pokud děti nemáte, zkuste se zamyslet nad dobou, až je budete mít)
 • odpověď Vychovávající [1-2-3-4-5] Ničemu nenaučí: 1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Jste členem této organizace?

17. Víte, že se letos slaví 100 let českého skautingu?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tvoří v dětech trvalé životní hodnoty=3 na otázku 11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učí děti zručnosti a přemýšlivosti=5 na otázku 11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spousta zážitků [1-2-3-4-5] Nic nového s ní nelze zažít: 3 na otázku 12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tolerantní [1-2-3-4-5] Absolutně netolerantní: 3 na otázku 12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přínosná pro život (praktické dovednosti) [1-2-3-4-5] Bez přínostu: 3 na otázku 12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 18. Ohodnoťte, prosím, dle svého uvážení, kvalitu skautu jako volnočasové aktivity pro děti (jako ve škole 1= velmi kvalitní po všech stránkách, 5= nekvalitní)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 19. Uvažovali byste o tom, aby vaše dítě navštevovalo skaut? (pokud děti nemáte, zkuste se zamyslet nad dobou, až je budete mít)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 23. Jak byste ohodnotil/a informovanost o akcích pořádaných skautem v místě, kde žijete? (1= skvělá informovanost, 5= nevím o žádých akcích)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5 000 obyvatel na otázku 27. Velikost města/obce, kde žijete:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 22. Funguje skaut v místě nebo poblíž místa vašeho bydliště?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavná [1-2-3-4-5] Nudná: 3 na otázku 12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zodpovědná [1-2-3-4-5] Nezodpovědná: 3 na otázku 12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)

20. Vybavujete si, že byste se někdy setkali s nějakou propagací skautingu?

 • odpověď ANO:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáky nebo plakáty v MHD na otázku 21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tiskoviny (noviny, časopisy)- inzerce na otázku 21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tiskoviny- články na otázku 21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)

22. Funguje skaut v místě nebo poblíž místa vašeho bydliště?

 • odpověď ANO:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 23. Jak byste ohodnotil/a informovanost o akcích pořádaných skautem v místě, kde žijete? (1= skvělá informovanost, 5= nevím o žádých akcích)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 23. Jak byste ohodnotil/a informovanost o akcích pořádaných skautem v místě, kde žijete? (1= skvělá informovanost, 5= nevím o žádých akcích)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 23. Jak byste ohodnotil/a informovanost o akcích pořádaných skautem v místě, kde žijete? (1= skvělá informovanost, 5= nevím o žádých akcích)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Víte, že se letos slaví 100 let českého skautingu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi IN (být skaut je "in") [1-2-3-4-5] OUT: 2 na otázku 12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Jste členem této organizace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáky nebo plakáty v MHD na otázku 21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)

27. Velikost města/obce, kde žijete:

 • odpověď nad 100 000:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 26. Místo vaše bydliště (kraj):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamená pojem Nezisková organizace?

4. Říká vám něco pojem JUNÁK?

6. Co si pod pojmem JUNÁK vybavíte jako první?

7. Víte co znamená pojem skaut/skauting?

8. Tušíte, že v ČR existuje nezisková organizace Junák- svaz skautů a skautek?

9. Víte, že v ČR existuje několik skautských organizací (nejen Junák)?

10. Myslíte si že, je tato organizace (JUNÁK) pro společnost přínosná?

11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)

12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)

13. Jste členem této organizace?

17. Víte, že se letos slaví 100 let českého skautingu?

18. Ohodnoťte, prosím, dle svého uvážení, kvalitu skautu jako volnočasové aktivity pro děti (jako ve škole 1= velmi kvalitní po všech stránkách, 5= nekvalitní)

19. Uvažovali byste o tom, aby vaše dítě navštevovalo skaut? (pokud děti nemáte, zkuste se zamyslet nad dobou, až je budete mít)

20. Vybavujete si, že byste se někdy setkali s nějakou propagací skautingu?

21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)

22. Funguje skaut v místě nebo poblíž místa vašeho bydliště?

23. Jak byste ohodnotil/a informovanost o akcích pořádaných skautem v místě, kde žijete? (1= skvělá informovanost, 5= nevím o žádých akcích)

24. Jste:

25. Váš věk:

26. Místo vaše bydliště (kraj):

27. Velikost města/obce, kde žijete:

28. Stupeň vašeho nejvýše dosaženého vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamená pojem Nezisková organizace?

4. Říká vám něco pojem JUNÁK?

6. Co si pod pojmem JUNÁK vybavíte jako první?

7. Víte co znamená pojem skaut/skauting?

8. Tušíte, že v ČR existuje nezisková organizace Junák- svaz skautů a skautek?

9. Víte, že v ČR existuje několik skautských organizací (nejen Junák)?

10. Myslíte si že, je tato organizace (JUNÁK) pro společnost přínosná?

11. V čem spatřujete její důležitost? (Seřaďte prosím sestupně, 1=nejdůležitější)

12. Jak byste tuto organizaci charakterizovali? (Určete prosím na stupnici, ke kterému výrazu se více přikláníte)

13. Jste členem této organizace?

17. Víte, že se letos slaví 100 let českého skautingu?

18. Ohodnoťte, prosím, dle svého uvážení, kvalitu skautu jako volnočasové aktivity pro děti (jako ve škole 1= velmi kvalitní po všech stránkách, 5= nekvalitní)

19. Uvažovali byste o tom, aby vaše dítě navštevovalo skaut? (pokud děti nemáte, zkuste se zamyslet nad dobou, až je budete mít)

20. Vybavujete si, že byste se někdy setkali s nějakou propagací skautingu?

21. V jaké formě to bylo? (můžete zvolit více možností)

22. Funguje skaut v místě nebo poblíž místa vašeho bydliště?

23. Jak byste ohodnotil/a informovanost o akcích pořádaných skautem v místě, kde žijete? (1= skvělá informovanost, 5= nevím o žádých akcích)

24. Jste:

25. Váš věk:

26. Místo vaše bydliště (kraj):

27. Velikost města/obce, kde žijete:

28. Stupeň vašeho nejvýše dosaženého vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ovčáčková, K.Komunikace neziskových organizací (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://komunikace-neziskovych-organ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.