Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > komunikace obce Znojmo s občany

komunikace obce Znojmo s občany

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Taťána Urbanová
Šetření:11. 02. 2015 - 13. 03. 2015
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou oboru Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo a tímto bych Vás chtěla požádat o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření. Toto dotazníkové šetření tvoří praktickou část mojí bakalářské práce s názvem Obec a její komunikační kanály: případová studie obec Znojmo. Výsledky tohoto šetření budou tvořit podklady pro vypracování praktické části již výše zmíněné bakalářské práce a navíc budou předloženy obci Znojmo a tím budou sloužit ke zlepšení komunikace obce Znojmo se svými občany, tedy s Vámi. Dotazník je určen jen pro obyvatelé města Znojma. 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již s nějakou formou komunikace obce se svými občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10987,9 %87,9 %  
Ne1512,1 %12,1 %  

Graf

2. Pokud jste se setkali s některým druhem komunikace obce, zaškrtněte s kterým.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky obce9284,4 %74,19 %  
Obecní noviny8376,15 %66,94 %  
Úřední deska5550,46 %44,35 %  
Facebook a další sociální sítě4541,28 %36,29 %  
Rozhlas obce4339,45 %34,68 %  
Propagacni filmy10,92 %0,81 %  
zasedání zastupitelstva obce (je veřejně přístupné)10,92 %0,81 %  
Dopis10,92 %0,81 %  
všechno10,92 %0,81 %  

Graf

3. Cítíte se být o dění v obci dostatečně informováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9072,58 %72,58 %  
Ne3427,42 %27,42 %  

Graf

4. Prosím, oznámkujte Vaší informovanost o obci jako ve škole (známkami 1-5).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35544,35 %44,35 %  
24032,26 %32,26 %  
41512,1 %12,1 %  
186,45 %6,45 %  
564,84 %4,84 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.74
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Jste spokojeni s komunikačními prostředky, které Vaše obec používá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10080,65 %80,65 %  
Ne2419,35 %19,35 %  

Graf

6. Jaký komunikační prostředek pro informování by podle Vás měla obec používat, aby její komunikace byla efektivní?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet118,87 %8,87 %  
facebook97,26 %7,26 %  
rozhlas97,26 %7,26 %  
webove stranky 86,45 %6,45 %  
nevím75,65 %5,65 %  
noviny54,03 %4,03 %  
Noviny, internet21,61 %1,61 %  
obecní noviny21,61 %1,61 %  
sms21,61 %1,61 %  
web21,61 %1,61 %  
ostatní odpovědi internet, rozhlas
TV
Pravidelné shromáždění občanů se zastupiteli obce.
znojemské listy
internetové stránky
Více facebook a internet
sociální média
internet, tisk
Noviny, hlavně pro ty, co nemají internet
internet, facebook
televize
spokojena jak to je
myslím, že je to dostačující
tiskovina
besedy
kontakt s občany města
TV ll
tv, rádio
místní noviny
tištěný
Vlastni internetovou televizi
sociální sítě, internet
fb
sms zprávy
zpravodaj
letáky,rozhlas,plakáty
větší komunikaci se všemy občany a zájem
rozhlas, FB, web. stránky, mail, vývěska
Nic mě nenapadá
facebook, webové stránky
noviny, webové stránky
online video prenos zastupitelstvo
"Správný" komunikační prostředek ale neznamená efektivní komunikaci. V první řadě by nesměli být zmrdi.
vyhovuje vše, co je.
osobni komunikace
obecní rozhlas, webové stránky
web, měsíčník
letáky do schránky
letáky
více informací v obecních novinách, facebooku - informace mi přijdou dosti strohé a nebo nedostatečné
noviny a internet
např. novinky na FB
Facebook, Rozhlas
zlepšit informovanost na webových stránkách
obecní noviny, webové stránky
noviny, rozhlas webové stránky
noviny, internet
www, obecní noviny
S používanými komunikačními prostředky jsem spokojena, plní svůj účel.
více informačních panelů po okraji města, ne jen ve středu
letak
Obecní rozhlas
facebook, možná lépe provedené webové stránky
kvalitnější obsah v novinových článcích
Internet. Případně další komunikační kanál, ve kterém by byla zřejmá a měřitelná zpětná vazba.
noviny jsou v pořádku, jen ne každý je chce číst
besedy s občany
....
rozhlas, internet
rozhlas, dopisy
tv, rozhlas, dopisy, sms
internet, noviny
všechny
rozhlas obce, zpravodaj obce, webové stránky obce, úřední deska
časopis
telefon
6754,03 %54,03 % 

Graf

7. Navštěvujete webové stránky obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9475,81 %75,81 %  
Ne3024,19 %24,19 %  

Graf

8. Jak často navštěvujete webové stránky obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně2021,28 %16,13 %  
Několikrát za měsíc1920,21 %15,32 %  
Několikrát za rok1718,09 %13,71 %  
1x za měsíc1718,09 %13,71 %  
1x za 3 měsíce88,51 %6,45 %  
Každý den77,45 %5,65 %  
2x – 3x týdně66,38 %4,84 %  

Graf

9. Čtete Radniční listy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7258,06 %58,06 %  
Ano5241,94 %41,94 %  

Graf

10. Jak často čtete Radniční listy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud mi přijdou do schránky2343,4 %18,55 %  
Skoro vždy1222,64 %9,68 %  
Vždy1222,64 %9,68 %  
Občas59,43 %4,03 %  
Výjimečně11,89 %0,81 %  

Graf

11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kultura3566,04 %28,23 %  
Financování města3362,26 %26,61 %  
Akce3056,6 %24,19 %  
Sport2139,62 %16,94 %  
Školství1426,42 %11,29 %  
Poskytnuté dotace713,21 %5,65 %  
investiční činnost, opravy apod.11,89 %0,81 %  

Graf

12. Jaký druh informací Vám v Radničních listech nejvíce chybí? (Je možné uvést 3)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
investiční činnost23,85 %1,61 %  
nic23,85 %1,61 %  
nevím23,85 %1,61 %  
informace o veřejných zakázkách23,85 %1,61 %  
financování veřejných zakázek23,85 %1,61 %  
informace o městě11,92 %0,81 %  
Transparentní informace o veřejných zakázkách např. fotbalový stadion11,92 %0,81 %  
zdají se mi dostatečné11,92 %0,81 %  
žádný druh, spíše konkrétní informace chybí11,92 %0,81 %  
datum11,92 %0,81 %  
ostatní odpovědi dění ve městě, připravované akce
informace o kulturních akcích pro důchodce
lepší informace o akcích
investování města
investice
plán rozvoje
informace o konání akcí pro důchodce
Informace o planech do budoucna, predstaveni osobnosti mesta nebo mene znamych predstavitelu mesta, zastupitelu, vedoucich uredniku atd.
informace o sportu
informace mi stačí
více informací o rozvoji města a plánovaných výstavbách
doprava
objektivni informace
Nechybí žádné, vše potřebné už je.
akce v okolí
novinky
konkrétně si nevybavím
pravdivé informace o dění
aktuality
o žádných nevím
aktuální jízdní řád MHD
více nabídek pracovních míst, všechno se rozebírá pouze okrajově
nic mě nenapadá
pravidelné zprávy z činnosti města
informace o financování fotbalovém stadionu
Informace o planech do budoucna
akce
investiční činnost města
podrobnější informace o dění ve městě
informace z radnice
informace o dění ve městě, o udělování veřejných zakázek, o fotbalovém stadionu
informace o financování fotbalového stadionu
informace o změnách, které budou ve městě probíhat, podrobnější informace
udělování veřejných zakázek
investování měta
představení nových znojemských firem nebo podnikatelů
Chybí nové možnosti v podnikání ve Znojmě, nová pracovní místa
3771,15 %29,84 % 

Graf

13. Je podle Vás interval vydávání Radničních listů dostatečně častý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4688,46 %37,1 %  
Ne611,54 %4,84 %  

Graf

14. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7459,68 %59,68 %  
Muž5040,32 %40,32 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let6149,19 %49,19 %  
31-50 let4032,26 %32,26 %  
Do 20 let1310,48 %10,48 %  
Nad 50 let108,06 %8,06 %  

Graf

16. Nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské7963,71 %63,71 %  
Vysokoškolské3427,42 %27,42 %  
S výučním listem97,26 %7,26 %  
Základní21,61 %1,61 %  

Graf

17. Vaše zaměstnání (např. práce ve školství, zemědělství, službách, zdravotnictví, atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2721,77 %21,77 %  
školství86,45 %6,45 %  
zdravotnictví86,45 %6,45 %  
administrativa86,45 %6,45 %  
důchodce75,65 %5,65 %  
Studentka 64,84 %4,84 %  
služby54,03 %4,03 %  
státní zaměstnanec43,23 %3,23 %  
práce ve školství21,61 %1,61 %  
ve službách21,61 %1,61 %  
ostatní odpovědi finance
administrativum
ve školství
studium
Prace v reklame, filmu a umeni.
Prodavačka
student VŠ
soukromá sféra
recepční
obchod
konstruktér
mateřská
Sociální práce
účetní
skladovy operator
studuji
osvč
nepracujici
student, práce ve službách
administrativa v autodopravě
marketing
práce v administrativě
ekonomika
bankovnictví
vedoucí obchodu
nezaměstnaná
student vysoké školy
práce ve veřejné správě
Kultura
sluzby
státní správa
student, brigáda - pokladní
průmysl
velkoobchod, COO
potravinářský průmysl
rodičovská dovolená
práce ve službách
zemědělství
zemědělec
administrativní činnost
veřejná správa
pojišťovnictví
logistika
žena v domácnosti
Be
nezam
4737,9 %37,9 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Cítíte se být o dění v obci dostatečně informováni?

 • odpověď Ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Jste spokojeni s komunikačními prostředky, které Vaše obec používá?

9. Čtete Radniční listy?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skoro vždy na otázku 10. Jak často čtete Radniční listy?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy na otázku 10. Jak často čtete Radniční listy?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Financování města na otázku 11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školství na otázku 11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Je podle Vás interval vydávání Radničních listů dostatečně častý?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kultura na otázku 11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Akce na otázku 11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud mi přijdou do schránky na otázku 10. Jak často čtete Radniční listy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport na otázku 11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?

13. Je podle Vás interval vydávání Radničních listů dostatečně častý?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skoro vždy na otázku 10. Jak často čtete Radniční listy?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školství na otázku 11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy na otázku 10. Jak často čtete Radniční listy?

14. Pohlaví:

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 20 let na otázku 15. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již s nějakou formou komunikace obce se svými občany?

2. Pokud jste se setkali s některým druhem komunikace obce, zaškrtněte s kterým.

3. Cítíte se být o dění v obci dostatečně informováni?

4. Prosím, oznámkujte Vaší informovanost o obci jako ve škole (známkami 1-5).

5. Jste spokojeni s komunikačními prostředky, které Vaše obec používá?

6. Jaký komunikační prostředek pro informování by podle Vás měla obec používat, aby její komunikace byla efektivní?

7. Navštěvujete webové stránky obce?

8. Jak často navštěvujete webové stránky obce?

9. Čtete Radniční listy?

10. Jak často čtete Radniční listy?

11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?

13. Je podle Vás interval vydávání Radničních listů dostatečně častý?

14. Pohlaví:

15. Váš věk:

16. Nejvyšší ukončené vzdělání:

17. Vaše zaměstnání (např. práce ve školství, zemědělství, službách, zdravotnictví, atd.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již s nějakou formou komunikace obce se svými občany?

2. Pokud jste se setkali s některým druhem komunikace obce, zaškrtněte s kterým.

3. Cítíte se být o dění v obci dostatečně informováni?

4. Prosím, oznámkujte Vaší informovanost o obci jako ve škole (známkami 1-5).

5. Jste spokojeni s komunikačními prostředky, které Vaše obec používá?

6. Jaký komunikační prostředek pro informování by podle Vás měla obec používat, aby její komunikace byla efektivní?

7. Navštěvujete webové stránky obce?

8. Jak často navštěvujete webové stránky obce?

9. Čtete Radniční listy?

10. Jak často čtete Radniční listy?

11. Jaké informace Vás v Radničních listech nejvíce zajímají?

13. Je podle Vás interval vydávání Radničních listů dostatečně častý?

14. Pohlaví:

15. Váš věk:

16. Nejvyšší ukončené vzdělání:

17. Vaše zaměstnání (např. práce ve školství, zemědělství, službách, zdravotnictví, atd.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urbanová, T.komunikace obce Znojmo s občany (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://komunikace-obce-znojmo-s-obc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.