Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace prostřednictvím marketingových nástrojů POP

Komunikace prostřednictvím marketingových nástrojů POP

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Krušoftová
Šetření:16. 03. 2010 - 26. 03. 2010
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

     Pod pojmem POP materiály rozumíme širokou skupinu prostředků určených k podpoře prodeje daného konkrétního produktu či skupiny produktů. Z hlediska komunikace se zákazníkem je můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny – komunikující v místě prodeje a komunikující mimo místo prodeje. Pro konkrétní představu si z celé řady vyjmenujme např. infolišty, držáky vzorků, podavače, stojany a totemy (např. s nápoji), nadregálové dekorace, regálové vlajky, pokladní pultové displeje, mincovníky aj., se kterými se setkáváme mimo jiné převážně v super a hypermarketech.
    Dotazník slouží pro účely zpracování analýzy trhu k bakalářské práci na téma Marketingové prostředky POP. Pomůžete zmapovat přehled zákazníků v této oblasti a samotném vlivu na každého jedince.
 

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem POP (Point of purchase, Point of sale)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10471,72 %72,22 %  
ano4128,28 %28,47 %  

Graf

2. Jak nakupujete potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S přibližnou představou, rozhoduju se na místě8659,31 %59,72 %  
S jasnou představou co chci (např. seznam,...)5135,17 %35,42 %  
Podle toho, na co mám zrovna chuť74,83 %4,86 %  
Jiný způsob10,69 %0,69 %  

Graf

3. Ovlivňují reklamní nosiče v obchodě vaše rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka10471,72 %72,22 %  
Ne, nikdy (ignoruji je)3423,45 %23,61 %  
Ano, většinou74,83 %4,86 %  

Graf

4. Jaký reklamní POP nástroj Vás v obchodě nejčastěji zaujme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Regálové POP prostředky (Regálové děliče a vymezovače / traye, Info lišty, Držáky vzorků, Podavače, Wobblery, Stoppery, Nadregálové dekorace, Regálové vlajky, Držáky letáků a kupónů)4732,41 %32,64 %  
Podlahové POP prostředky (Stojany a displeje, Podlahové poutače, totemy, Paletové ostrovy, Paletové dekorace, Regálová čela, Podlahová grafika, Přemostění a reklamní brány, Shop in shop, Promostolky) 4329,66 %29,86 %  
Ostatní POP prostředky (Okenní grafika, Závěsné poutače (ze stropu), Elektronická a interaktivní média (terminály, plazmové obrazovky, atd.))3222,07 %22,22 %  
Nástěnné POP prostředky (Poster rámy a plakáty, Světelné reklamy, Vlajky)1611,03 %11,11 %  
POP prostředky k pokladnám (Pokladní pultové display, Mincovníky, Držáky letáků, Poutače, Polepy pokladních pásů) 64,14 %4,17 %  
Podlahové POP prostředky (Stojany a displeje, Podlahové poutače, totemy, Paletové ostrovy, Paletové dekorace, Regálová čela, Podlahová grafika, Přemostění a reklamní brány, Shop in shop, Promostolky)10,69 %0,69 %  

Graf

5. Jak ovlivňuje Vaše rozhodnutí reklamní nosič? (Můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Barvou, kompozicí barev6444,14 %44,44 %  
Vlastní oblibou předmětu6343,45 %43,75 %  
Značkou výrobku5840 %40,28 %  
Vliv další osoby (dítě, kamarád, manžel/ka, přítel, …)4027,59 %27,78 %  
Symbolem2819,31 %19,44 %  
Asociací s jiným médiem (televize, rádio, billboard, apod.)2617,93 %18,06 %  
Jiný faktor128,28 %8,33 %  
Chutí128,28 %8,33 %  
Vůní117,59 %7,64 %  

Graf

6. Které z podlahových POP prostředků nejvíce vnímáte ve svém obchodě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stojany a displeje4735,07 %32,64 %  
Paletové ostrovy 2417,91 %16,67 %  
Regálová čela 2317,16 %15,97 %  
Promostolky1914,18 %13,19 %  
Paletové dekorace75,22 %4,86 %  
Podlahové poutače, totemy64,48 %4,17 %  
Přemostění a reklamní brány53,73 %3,47 %  
Podlahová grafika 32,24 %2,08 %  

Graf

7. Které z regálových POP prostředků nejvíce vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Info lišty2720,77 %18,75 %  
Stoppery (potištěný tuhý materiál upevněný svisle k regálu, vyčnívající do uličky)2116,15 %14,58 %  
Regálové vlajky1511,54 %10,42 %  
Nadregálové dekorace1511,54 %10,42 %  
Regálové děliče a vymezovače / traye 1410,77 %9,72 %  
Wobblery (Většinou z kartonu visí nad regálem na plastovém proužky)129,23 %8,33 %  
Držáky letáků a kupónů118,46 %7,64 %  
Držáky vzorků 118,46 %7,64 %  
Podavač 43,08 %2,78 %  

Graf

8. Které z POP prostředků k pokladnám nejvíce vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poutače4334,13 %29,86 %  
Pokladní pultové display 3729,37 %25,69 %  
Držáky letáků2519,84 %17,36 %  
Polepy pokladních pásů1511,9 %10,42 %  
Mincovníky 64,76 %4,17 %  

Graf

9. Které z nástěnných POP prostředků nejvíce vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Světelné reklamy8061,07 %55,56 %  
Poster rámy a plakáty4433,59 %30,56 %  
Vlajky75,34 %4,86 %  

Graf

10. Jaké ostatní POP prostředky nejvíce vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závěsné poutače (ze stropu) (mohou být i 3D)6350 %43,75 %  
Elektronická a interaktivní média (terminály, plazmové obrazovky, atd.)4434,92 %30,56 %  
Okenní grafika 1915,08 %13,19 %  

Graf

11. Jakým způsobem vnímáte POP prostředky obecně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně (připomenutí oblíbených předmětů, věcí v akcích aj.)5944,7 %40,97 %  
Nemám dojem, že mě ovlivňují5944,7 %40,97 %  
Negativně (otravují mě, odvádí pozornost, aj.)1410,61 %9,72 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9565,52 %65,97 %  
Muž5034,48 %34,72 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let6947,59 %47,92 %  
30 - 40 let3926,9 %27,08 %  
50 a více let1711,72 %11,81 %  
40 - 50 let1611,03 %11,11 %  
Do 20 let42,76 %2,78 %  

Graf

14. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8659,31 %59,72 %  
Ano 5940,69 %40,97 %  

Graf

15. V jakém prostředí žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V domácnosti s rodinou8660,56 %59,72 %  
S partnerem3927,46 %27,08 %  
Sám128,45 %8,33 %  
Jiné prostředí 53,52 %3,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Které z nástěnných POP prostředků nejvíce vnímáte?

 • odpověď Světelné reklamy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůní na otázku 5. Jak ovlivňuje Vaše rozhodnutí reklamní nosič? (Můžete označit více možností)

14. Máte děti?

 • odpověď Ano :
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více let na otázku 13. Do jaké věkové kategorie patříte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 50 let na otázku 13. Do jaké věkové kategorie patříte?
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám na otázku 15. V jakém prostředí žijete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 - 30 let na otázku 13. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. V jakém prostředí žijete?

 • odpověď V domácnosti s rodinou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 - 50 let na otázku 13. Do jaké věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem POP (Point of purchase, Point of sale)

2. Jak nakupujete potraviny?

3. Ovlivňují reklamní nosiče v obchodě vaše rozhodnutí?

4. Jaký reklamní POP nástroj Vás v obchodě nejčastěji zaujme?

5. Jak ovlivňuje Vaše rozhodnutí reklamní nosič? (Můžete označit více možností)

6. Které z podlahových POP prostředků nejvíce vnímáte ve svém obchodě?

7. Které z regálových POP prostředků nejvíce vnímáte?

8. Které z POP prostředků k pokladnám nejvíce vnímáte?

9. Které z nástěnných POP prostředků nejvíce vnímáte?

10. Jaké ostatní POP prostředky nejvíce vnímáte?

11. Jakým způsobem vnímáte POP prostředky obecně?

12. Jste:

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

14. Máte děti?

15. V jakém prostředí žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem POP (Point of purchase, Point of sale)

2. Jak nakupujete potraviny?

3. Ovlivňují reklamní nosiče v obchodě vaše rozhodnutí?

4. Jaký reklamní POP nástroj Vás v obchodě nejčastěji zaujme?

5. Jak ovlivňuje Vaše rozhodnutí reklamní nosič? (Můžete označit více možností)

6. Které z podlahových POP prostředků nejvíce vnímáte ve svém obchodě?

7. Které z regálových POP prostředků nejvíce vnímáte?

8. Které z POP prostředků k pokladnám nejvíce vnímáte?

9. Které z nástěnných POP prostředků nejvíce vnímáte?

10. Jaké ostatní POP prostředky nejvíce vnímáte?

11. Jakým způsobem vnímáte POP prostředky obecně?

12. Jste:

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

14. Máte děti?

15. V jakém prostředí žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krušoftová, E.Komunikace prostřednictvím marketingových nástrojů POP (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://komunikace-prostrednictvim-marketingovych-nastroju-pop.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.