Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace s interním klientem

Komunikace s interním klientem

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Bambulová
Šetření:02. 12. 2023 - 13. 12. 2023
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká komunikace s interním klientem.

Předem děkuji

Petra

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2550 %50 %  
Žena2346 %46 %  
Jiné / Preferuji neodpovídat24 %4 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let1734 %34 %  
31-40 let1734 %34 %  
41-50 let816 %16 %  
51 a více let48 %8 %  
Méně než 20 let48 %8 %  

Graf

3. Jak dlouho působíte na současné pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky1938 %38 %  
4-6 let1326 %26 %  
Méně než 1 rok1122 %22 %  
Více než 10 let48 %8 %  
7-10 let36 %6 %  

Graf

4. Jak často komunikujete s klienty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 5, Týdněotázka č. 5, Měsíčněotázka č. 5, Nekomunikuji → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně3366 %66 %  
Týdně918 %18 %  
Nekomunikuji510 %10 %  
Měsíčně36 %6 %  

Graf

5. Jaký komunikační kanál používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefon1942,22 %38 %  
Osobní schůzky1635,56 %32 %  
E-mail1022,22 %20 %  

Graf

6. Jak hodnotíte efektivitu vaší komunikace s klienty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Efektivní2351,11 %46 %  
Velmi efektivní1737,78 %34 %  
Středně efektivní36,67 %6 %  
Neefektivní24,44 %4 %  

Graf

7. Setkali jste se s bariérami při komunikaci s klienty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas2453,33 %48 %  
Ano, často1022,22 %20 %  
Zřídka715,56 %14 %  
Nikdy48,89 %8 %  

Graf

8. Jaké jsou nejčastější bariéry, které brání efektivní komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času1328,89 %26 %  
Jazykové rozdíly1022,22 %20 %  
Technické problémy817,78 %16 %  
Neporozumění potřebám klienta613,33 %12 %  
jiné36,67 %6 %  
Vzájemné porozumění.12,22 %2 %  
Časové zóny12,22 %2 %  
Úhel pohledu12,22 %2 %  
Stres12,22 %2 %  
Klient neví co chce12,22 %2 %  

Graf

9. Jak hodnotíte úroveň pochopení potřeb klientů vaší firmou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá1942,22 %38 %  
Průměrná1328,89 %26 %  
Výborná1022,22 %20 %  
Nedostatečná36,67 %6 %  

Graf

10. Používáte při komunikaci s klienty personalizovaný přístup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy2657,78 %52 %  
Často1635,56 %32 %  
Zřídka36,67 %6 %  

Graf

11. Jak často dostáváte od klientů zpětnou vazbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi často2044,44 %40 %  
Občas1635,56 %32 %  
Často817,78 %16 %  
Nikdy12,22 %2 %  

Graf

12. Jaké metody používáte pro zlepšení komunikace s klienty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Analýza zpětné vazby1431,11 %28 %  
Školení zaměstnanců1328,89 %26 %  
Neuplatňujeme žádné zvláštní metody1124,44 %22 %  
Vylepšení komunikačních kanálů715,56 %14 %  

Graf

13. Jaké kroky byste doporučili pro zlepšení interní komunikace s klientem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvoj dovedností zaměstnanců1635,56 %32 %  
Personalizace přístupu k jednotlivým klientům1431,11 %28 %  
Zvýšení frekvence komunikace1022,22 %20 %  
Zavedení nových komunikačních nástrojů511,11 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jak dlouho působíte na současné pozici?

4. Jak často komunikujete s klienty?

5. Jaký komunikační kanál používáte nejčastěji?

6. Jak hodnotíte efektivitu vaší komunikace s klienty?

7. Setkali jste se s bariérami při komunikaci s klienty?

8. Jaké jsou nejčastější bariéry, které brání efektivní komunikaci?

9. Jak hodnotíte úroveň pochopení potřeb klientů vaší firmou?

10. Používáte při komunikaci s klienty personalizovaný přístup?

11. Jak často dostáváte od klientů zpětnou vazbu?

12. Jaké metody používáte pro zlepšení komunikace s klienty?

13. Jaké kroky byste doporučili pro zlepšení interní komunikace s klientem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jak dlouho působíte na současné pozici?

4. Jak často komunikujete s klienty?

5. Jaký komunikační kanál používáte nejčastěji?

6. Jak hodnotíte efektivitu vaší komunikace s klienty?

7. Setkali jste se s bariérami při komunikaci s klienty?

8. Jaké jsou nejčastější bariéry, které brání efektivní komunikaci?

9. Jak hodnotíte úroveň pochopení potřeb klientů vaší firmou?

10. Používáte při komunikaci s klienty personalizovaný přístup?

11. Jak často dostáváte od klientů zpětnou vazbu?

12. Jaké metody používáte pro zlepšení komunikace s klienty?

13. Jaké kroky byste doporučili pro zlepšení interní komunikace s klientem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bambulová, P.Komunikace s interním klientem (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://komunikace-s-internim-klient.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.