Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace s problémovým žákem na 2.stupni ZŠ a SŠ

Komunikace s problémovým žákem na 2.stupni ZŠ a SŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Kosíková
Šetření:19. 02. 2013 - 21. 03. 2013
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku,

který je určen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ.

Dotazník bude zpracován anonymně a získaná data budou sloužit ke zpracování závěrečné písemné práce.

 
Předem Vám velmi děkuji za Váš čas a ochotu.


Mgr. Gabriela Kosíková
 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy již s pojmem „problémový žák“ (vyjma specifických poruch učení)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6895,77 %95,77 %  
ne34,23 %4,23 %  

Graf

2. Máte Vy osobně zkušenost s tímto typem žáka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6591,55 %91,55 %  
ne68,45 %8,45 %  

Graf

3. Problémového žáka ve výuce byste charakterizoval/a nejlépe jako (prosím označte):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porušování dohodnutých pravidel ve třídě5273,24 %73,24 %  
Agresivní a vulgární chování vůči spolužákům4563,38 %63,38 %  
Agresivní chování vůči učiteli3650,7 %50,7 %  
Odmítání spolupráce, odmítání zadané práce3447,89 %47,89 %  
Nerespektování a zesměšňování autority, odmlouvání, „diskutování“ s učitelem3245,07 %45,07 %  
Neplnění povinností2940,85 %40,85 %  
Vyrušování v hodině (povídání, neklid)2839,44 %39,44 %  
Sebepoškozující chování2332,39 %32,39 %  
Ve výuce pod vlivem návykových látek2332,39 %32,39 %  
Neprospěch z důvodu záškoláctví1723,94 %23,94 %  
Nepozornost, nesoustředěnost1622,54 %22,54 %  
Pozdní příchody, které naruší práci v celé třídě1318,31 %18,31 %  
Infantilní chování, šaškování1318,31 %18,31 %  
Přerušování učitele ve výkladu1115,49 %15,49 %  
Podvádění1115,49 %15,49 %  
Pomalé pracovní tempo, snížená schopnost pochopit probírané učivo79,86 %9,86 %  
Lenivost79,86 %9,86 %  
Neprospěch45,63 %5,63 %  
Jiné34,23 %4,23 %  
Nesamostatnost22,82 %2,82 %  

Graf

4. Vaše konkrétní zkušenost s typem problémového chování ve výuce (prosím označte):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porušování dohodnutých pravidel ve třídě4360,56 %60,56 %  
Agresivní a vulgární chování vůči spolužákům3752,11 %52,11 %  
Odmítání spolupráce, zadané práce3042,25 %42,25 %  
Neplnění povinností3042,25 %42,25 %  
Nerespektování a zesměšňování autority, odmlouvání, „diskutování“ s učitelem2839,44 %39,44 %  
Vyrušování v hodině (povídání, neklid)2636,62 %36,62 %  
Agresivní chování vůči učiteli2129,58 %29,58 %  
Nepozornost, nesoustředěnost2028,17 %28,17 %  
Přerušování učitele ve výkladu2028,17 %28,17 %  
Neprospěch z důvodu záškoláctví1825,35 %25,35 %  
Podvádění1723,94 %23,94 %  
Infantilní chování, šaškování1622,54 %22,54 %  
Pozdní příchody, které naruší práci v celé třídě1622,54 %22,54 %  
Neprospěch1216,9 %16,9 %  
Lenivost1115,49 %15,49 %  
Nesamostatnost912,68 %12,68 %  
Ve výuce pod vlivem návykových látek912,68 %12,68 %  
Sebepoškozující chování811,27 %11,27 %  
Pomalé pracovní tempo, pomaleji chápe vysvětlované učivo68,45 %8,45 %  
Jiné34,23 %4,23 %  

Graf

5. Ztěžuje problémový žák Vaši práci ve třídě během výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4259,15 %59,15 %  
Ano, dosti často2332,39 %32,39 %  
Spíše ne45,63 %5,63 %  
Nevím11,41 %1,41 %  
Ne11,41 %1,41 %  

Graf

6. Přibývá podle Vás ve školství problémových žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3245,07 %45,07 %  
Ano3042,25 %42,25 %  
Spíše ne79,86 %9,86 %  
Nevím22,82 %2,82 %  

Graf

7. Má podle Vás problémový žák negativní vliv na klima školní třídy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4969,01 %69,01 %  
Spíše ano1622,54 %22,54 %  
Spíše ne45,63 %5,63 %  
Ne22,82 %2,82 %  

Graf

8. Jaký druh komunikace v interakci s problémovým žákem ve výuce nejčastěji zvolíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Motivace, zaujmout žáka, zapojení do aktivity4461,97 %61,97 %  
Důslednost, trvat na svém (např. dodržení stanovených pravidel, která byla na zač. roku spolu se třídou vytvořena, dohody s rodiči)4157,75 %57,75 %  
Promluva mezi čtyřma očima3346,48 %46,48 %  
Kontaktování rodičů2738,03 %38,03 %  
Projevení zájmu o žáka, snažit se porozumět důsledkům jeho chování, zeptat se na příčiny chování, naslouchání žákovi2636,62 %36,62 %  
Upozornění žáka na jeho nevhodné chování2636,62 %36,62 %  
Využití humoru2230,99 %30,99 %  
Reagovat jinak než žáci předpokládají – překvapit je2028,17 %28,17 %  
Klasické výchovné prostředky (přesazení, odebrání předmětu, s nímž vyrušuje, poznámka, nechání žáka po škole – po dohodě s rodiči, poslání žáka k řediteli školy, hrozba tresty, zadání práce navíc aj.)1825,35 %25,35 %  
Ignorování projevů1419,72 %19,72 %  
Změna verbální komunikace, užití neverbální komunikace, doteku1419,72 %19,72 %  
Poskytnutí přímé zpětné vazby jako reakce na jeho chování1216,9 %16,9 %  
Ukázání důsledků chování žáka, dát mu možnost volby1115,49 %15,49 %  
Napomínání, kárání912,68 %12,68 %  
Podání rozumného vysvětlení, poskytnutí zpětné vazby, jak se cítíme, co v nás nevhodné chování vyvolává, použití popis nevhodného chování a efektu na učitele i na ostatní žáky79,86 %9,86 %  
Odebrání výhod79,86 %9,86 %  
Využití ironie, jízlivosti57,04 %7,04 %  
Výhružky11,41 %1,41 %  

Graf

9. Co se Vám nejvíce osvědčilo v komunikaci s problémovým žákem ve výuce? Prosím stručně popište, stačí heslovitě:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- oční kontakt s tím, že žák uhne pohledem první - osobní navázání vztahu a pozitivní rozmluva o tom, co je jeho cílem ve škole

- projevení zájmu o žáka, společné hledání důvodů vzniklé situace

- promluva mimo třídní kolektiv -kontaktování ridičů

.

autorita

co nejjasnější zadání, důslednost, okamžitá zpětná vazba nevhodné chování - důsledky pro žáka, ignorování některých nežádoucích projevů, pozitivní motivace, dohled jiného žáka nad problémovým jedincem

částečná ignorace, nepřistoupení na jeho hru, empatie, zachování klidného tónu hlasu

dát možnost se aktivně zapojit, mít důležitou roli v hodině

důslednost

důslednost a neústupnost z nastolených pravidel

Důslednost, jednoznačnost

duvtip

eliminace svojí autoritou

Hledat to, co žáka zaujme a prostřednictvím této činnosti žáka zapojit do třídních aktivit, dát mu "pocit zodpovědnosti", zapojování do skupinové práce ve třídě. Vysvětlování, opakování, procvičování .... nácvik komunikace, jednání v situacích apod.

hodně povzbuzovat, chválit, zaujmot zábavnou formou

humor

ignorovat (přestane ho to bavit), když nezabírá -> útok (ironie, zesměšnění), neztichne-li -> promluvit si po hodině, když bude na to sám a nebude mít za zády podporu třídy, bude upřímnější, nejlépe si s ním v tomto okamžiku dohodnout nějaká pravidla.

Individuální jednání a dobrá komunikace a spolupráce s rodiči, nedělat nezdůvodněné vyjímky

individuální komunikace, dohody s rodiči

Individuální přístup, pochopit důvod problémového chování: upozorňuje na sebe, snažit se vzbudit důvěru a oporu. Zapojení spolupráce s ostatními pedagogy, školní psycholožkou, metodičkou a s rodiči. Nezřídka je problém právě u rodičů.

Jasná komunikace, jasné stanoví žádoucího - nežádoucího chování. Práce s časem - mlčení , časová rezerva, nehrotím výuku, soustředím se na žáka i kolektiv třídy, pracuji s dynamikou třídy - je však pokaždé jiná.

jednat s ním jako s dopělým a brát v potaz jeho názory zajímat se o jeho problémy a kontaktovat rodiče jednat v klidu, bez křiku a napomínání především jednat individuálně, každý je jiný, popř. se poradit s psychologem

Komunikace a diskuse v ráci učiva s ostatními ve třídě a problémového žáka si nevšímat, včetně opakování a prohlubování učiva.

komunikace s rodiči

komunikace s rodiči, zákaz (doma nebo ve škole toho, na čem mu opravdu záleží), psycholog

motivace, názorné ukázky důsledky chování, upozornění - především mezi čtyřma očima

naslouchání, porozumění, důslednost, motivace

nevěnování pozornosti sprostým výpadům směrem k osobě učitele zato nutná reakce při výpadech směrem ke spolužákům (ovšem mnohdy vede k nechtěné devalvaci vyučování) důslednost odebrání výhod

nic

Oddělení od skupiny. Promluva mezi čtyřma očima a vyříkání si problémů a jejich případných následků.

osobní pohovor spolupráce s rodiči

pomoc asistenta a psychologa

práce na společném projektu

různé, viz otázka číslo 8

Trvání na svém, důslednost, humor.

Využití humoru, zapojení do aktivit

zachovat naprostý klid vůči jeho chování

zapojit do zajímavé aktivity

10. Mají podle Vás výchovná opatření pozitivní vliv na žákovo chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy, v některých případech3752,11 %52,11 %  
Spíše ne1216,9 %16,9 %  
Spíše ano1216,9 %16,9 %  
Ne811,27 %11,27 %  
Ano22,82 %2,82 %  

Graf

11. Připravilo Vás na řešení problémových situací vysokoškolské studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3143,66 %43,66 %  
Většinu z těchto dovedností jsem spíše získal/a během své pedagogické praxe2940,85 %40,85 %  
Spíše ano79,86 %9,86 %  
Ano34,23 %4,23 %  
Nevím11,41 %1,41 %  

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5476,06 %76,06 %  
Muž1723,94 %23,94 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 45 let2028,17 %28,17 %  
26 - 35 let1825,35 %25,35 %  
18 – 25 let1622,54 %22,54 %  
46 - 55 let1115,49 %15,49 %  
více než 55 let68,45 %8,45 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5476,06 %76,06 %  
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)1318,31 %18,31 %  
Vysokoškolské do úrovně Bc.34,23 %4,23 %  
Základní11,41 %1,41 %  

Graf

15. Jste nyní zaměstnán/a jako pedagog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5374,65 %74,65 %  
ne1825,35 %25,35 %  

Graf

16. Vaše délka praxe ve školství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 let2433,8 %33,8 %  
6 – 10 let1216,9 %16,9 %  
déle než 26 let1115,49 %15,49 %  
11 – 15 let912,68 %12,68 %  
21 – 25 let912,68 %12,68 %  
16 – 20 let68,45 %8,45 %  

Graf

17. Vyučujete na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupni ZŠ4766,2 %66,2 %  
SOŠ1622,54 %22,54 %  
gymnáziu57,04 %7,04 %  
SOU34,23 %4,23 %  

Graf

18. Vaše aprobace (prosím uveďte):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matematika, fyzika22,82 %2,82 %  
Občanka, zeměpis11,41 %1,41 %  
M - OV11,41 %1,41 %  
ČJ11,41 %1,41 %  
aj, ov11,41 %1,41 %  
anglický jazyk - náboženství11,41 %1,41 %  
speciální pedagog - etoped, psychoped, oftalmoped, kombinované vady11,41 %1,41 %  
učitel odborného výcviku11,41 %1,41 %  
čj-ov11,41 %1,41 %  
Německý jazyk11,41 %1,41 %  
ostatní odpovědi pedagog
školní psycholog, učitel Aj, třídní učitel 7., 8. třídy
český jazyk - občanská výchova
Matematika - základy techniky (fyzika)
učitelství M-OV na 2. stupni ZŠ
Ekonomické předměty
výtvarná výchova, ČaSP
český jazyk - dějepis
Tv, Z,
ČJL, AJ, TV
Aj-CJ
ČJ - SPP
tělesná výchova , biologie
AJ
odborné technické předměty
JČ, VV
technický směr
MF
M-Z
CJL- OBN
Odborné předměty
M,Ch
český jazyk - dějepis - občanská výchova
Matematika, Informační a komunikační technologie
sociální psychologie
Strojírencká technologie - učitel odborných předmětů
ekonomika
speciální pedagog
společenské vědy a ekonomika
ruský jazyk - zeměpis - elektronická komunikace
nemam pedagogicke vzdelani
ekonomie, dějepis, anglický jazyk, společenské vědy(občanská nauka, základy společenských věd)
Ch a Př
M/Př
M-F
1. stupeň + NJ
Speciální pedagogika, vyučuji na prvním stupni, některé předměty pak na II. stupni - v letošním roce praktické činnosti, v minulých letech také tělesnou výchovu, mediální výchovu. Pracuji jako výchovný poradce.
Hudební výchova - Sbormistrovství
anglický a francouzský jazyk, zsv
...
odborný výcvik
čeština - občanský výchova
matematika
hudební výchova
.
Čj-Hv
ČJ pro 2. st. ZŠ + SV pro 2. st. ZŠ a SŠ
učitelka
tělesná výchova-geografie
ASSDFDD
Matematika + Základy společenských věd

katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
nic
Pedagogické minimum, Informační technologie a odboné předmety
2
.....
český jazyk
PedF UK, Anglický jazyk a literatura Masarykova univerzita
Chemie
6084,51 %84,51 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vaše konkrétní zkušenost s typem problémového chování ve výuce (prosím označte):

 • odpověď Agresivní a vulgární chování vůči spolužákům:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infantilní chování, šaškování na otázku 4. Vaše konkrétní zkušenost s typem problémového chování ve výuce (prosím označte):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Agresivní chování vůči učiteli na otázku 4. Vaše konkrétní zkušenost s typem problémového chování ve výuce (prosím označte):
 • odpověď Porušování dohodnutých pravidel ve třídě:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poskytnutí přímé zpětné vazby jako reakce na jeho chování na otázku 8. Jaký druh komunikace v interakci s problémovým žákem ve výuce nejčastěji zvolíte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přerušování učitele ve výkladu na otázku 3. Problémového žáka ve výuce byste charakterizoval/a nejlépe jako (prosím označte):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ukázání důsledků chování žáka, dát mu možnost volby na otázku 8. Jaký druh komunikace v interakci s problémovým žákem ve výuce nejčastěji zvolíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy již s pojmem „problémový žák“ (vyjma specifických poruch učení)?

2. Máte Vy osobně zkušenost s tímto typem žáka?

3. Problémového žáka ve výuce byste charakterizoval/a nejlépe jako (prosím označte):

4. Vaše konkrétní zkušenost s typem problémového chování ve výuce (prosím označte):

5. Ztěžuje problémový žák Vaši práci ve třídě během výuky?

6. Přibývá podle Vás ve školství problémových žáků?

7. Má podle Vás problémový žák negativní vliv na klima školní třídy?

8. Jaký druh komunikace v interakci s problémovým žákem ve výuce nejčastěji zvolíte?

10. Mají podle Vás výchovná opatření pozitivní vliv na žákovo chování?

11. Připravilo Vás na řešení problémových situací vysokoškolské studium?

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk:

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

15. Jste nyní zaměstnán/a jako pedagog?

16. Vaše délka praxe ve školství:

17. Vyučujete na:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy již s pojmem „problémový žák“ (vyjma specifických poruch učení)?

2. Máte Vy osobně zkušenost s tímto typem žáka?

3. Problémového žáka ve výuce byste charakterizoval/a nejlépe jako (prosím označte):

4. Vaše konkrétní zkušenost s typem problémového chování ve výuce (prosím označte):

5. Ztěžuje problémový žák Vaši práci ve třídě během výuky?

6. Přibývá podle Vás ve školství problémových žáků?

7. Má podle Vás problémový žák negativní vliv na klima školní třídy?

8. Jaký druh komunikace v interakci s problémovým žákem ve výuce nejčastěji zvolíte?

10. Mají podle Vás výchovná opatření pozitivní vliv na žákovo chování?

11. Připravilo Vás na řešení problémových situací vysokoškolské studium?

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk:

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

15. Jste nyní zaměstnán/a jako pedagog?

16. Vaše délka praxe ve školství:

17. Vyučujete na:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kosíková, G.Komunikace s problémovým žákem na 2.stupni ZŠ a SŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://komunikace-s-problemovy-zak.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.