Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace středoškolských studentů z pohledu vyučujících

Komunikace středoškolských studentů z pohledu vyučujících

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Bohuslavová
Šetření:29. 09. 2011 - 20. 10. 2011
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):14 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený pane, Vážená paní,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma komunikace středoškolských studentů. Cílem dotazování je zjistit, jaký názor na tuto problematiku máte Vy, co by pedegog. Vyplňování dotazníku Vám nezabere více, jak několik málo minut Vašeho drahoceného času.

Děkuji za pomoc.

S přáním hezkého dne

Jana Bohuslavová 

Odpovědi respondentů

1. Jaký typ komunikace (dle Vašeho názoru) studenti upřednostňují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Verbální komunikace1047,62 %47,62 %  
Internetová komunikace628,57 %28,57 %  
Písemná komunikace523,81 %23,81 %  

Graf

2. Na jaké úrovni je verbální komunikace studentů směrem k vyučujícím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá1152,38 %52,38 %  
Spíše špatná628,57 %28,57 %  
Spíše dobrá314,29 %14,29 %  
Výborná14,76 %4,76 %  

Graf

3. Jaké máte mínění o komunikaci mezi studenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příliš mnoho vulgarismů1047,62 %47,62 %  
Umí/rádi komunikují523,81 %23,81 %  
Neumí/nechtějí komunikovat29,52 %9,52 %  
Umí/nechtějí komunikovat29,52 %9,52 %  
Nemám žádné mínění14,76 %4,76 %  
Nedá se poslouchat14,76 %4,76 %  

Graf

4. Jaké internetové komunikační prostředí znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mail1990,48 %90,48 %  
Facebook1780,95 %80,95 %  
ICQ1571,43 %71,43 %  
Skype1571,43 %71,43 %  
Spolužáci1361,9 %61,9 %  
Twitter, NMS14,76 %4,76 %  

Graf

5. Používáte některé internetové prostředí ke komunikaci se studenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1780,95 %80,95 %  
Ne419,05 %19,05 %  

Graf

6. Jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mail1482,35 %66,67 %  
Facebook1164,71 %52,38 %  
Spolužáci529,41 %23,81 %  
ICQ423,53 %19,05 %  
Skype317,65 %14,29 %  
Twitter, NMS15,88 %4,76 %  
školní informační systém15,88 %4,76 %  

Graf

7. Chtěl/a by-jste tento typ komunikace využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne375 %14,29 %  
Ano125 %4,76 %  

Graf

8. Jsou si studenti vědomi rizik internetové komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1152,38 %52,38 %  
Spíše ne838,1 %38,1 %  
Určitě ano29,52 %9,52 %  

Graf

9. Ničí sociální sítě komunikační dovednosti studentů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím942,86 %42,86 %  
Nemám vyhraněný názor733,33 %33,33 %  
Plně souhlasím419,05 %19,05 %  
Plně nesouhlasím14,76 %4,76 %  

Graf

10. Setkal/a jste se již s kyberšikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1361,9 %61,9 %  
Ano523,81 %23,81 %  
Nejsem si jist/a314,29 %14,29 %  

Graf

11. Uměl/a by-jste oběti kyberšikany poradit, pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1047,62 %47,62 %  
Ne628,57 %28,57 %  
Nejsem si jist/a523,81 %23,81 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1361,9 %61,9 %  
Muž838,1 %38,1 %  

Graf

13. Na jaké střední škole vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola (veřejná/státní)1152,38 %52,38 %  
Gymnázium (veřejné/státní)314,29 %14,29 %  
Gymnázium (soukromé)29,52 %9,52 %  
VOS Cestovní ruch14,76 %4,76 %  
Střední škola (soukromá)14,76 %4,76 %  
neučím14,76 %4,76 %  
vyšší odborná14,76 %4,76 %  
student14,76 %4,76 %  

Graf

14. Kde se škola nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mimo Prahu1257,14 %57,14 %  
V Praze942,86 %42,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bohuslavová, J.Komunikace středoškolských studentů z pohledu vyučujících (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://komunikace-stredoskolskych-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.