Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace tanečních akcí

Komunikace tanečních akcí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Vrága
Šetření:05. 06. 2012 - 10. 06. 2012
Počet respondentů:165
Počet otázek (max/průměr):22 / 14.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je je podkladem k mé ročníkové práci a věnuje se tématu komunikace tanečních akcí. 

Odpovědi respondentů

1. Navštěvuji taneční akce (diskotéky, kluby, halové akce či festivaly)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11770,91 %70,91 %  
Ne4829,09 %29,09 %  

Graf

2. Nejraději navštěvuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kluby5748,72 %34,55 %  
Diskotéky2823,93 %16,97 %  
Festivaly2420,51 %14,55 %  
Halové akce54,27 %3,03 %  
freetekkno10,85 %0,61 %  
klasické koncerty10,85 %0,61 %  
Kluby, festivale, ale nejvíce asi halovky :)10,85 %0,61 %  

Graf

3. Jaký je hlavní motiv návštěvy akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudba3227,35 %19,39 %  
Přátelé2723,08 %16,36 %  
Odreagování se2117,95 %12,73 %  
Vystupující umělci1613,68 %9,7 %  
Tanec1210,26 %7,27 %  
Konzumace rekreačních drog21,71 %1,21 %  
Hraju tam :)10,85 %0,61 %  
hudba, vystupující umělci, přátelé i konzumace všeho možného10,85 %0,61 %  
vsechno10,85 %0,61 %  
baby vole10,85 %0,61 %  
v podstatě kombinace všech :)10,85 %0,61 %  
Hudba, přátelé, tanec, umělci10,85 %0,61 %  
Ženy10,85 %0,61 %  

Graf

4. Kde se primárně dozvídám informace o konání akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přáteléotázka č. 7, Webyotázka č. 5, Facebookotázka č. 6, Ostatní sociální sítěotázka č. 7, TVotázka č. 7, Tiskotázka č. 7, Internetové diskuze/fóraotázka č. 7, Na jiných akcíchotázka č. 7, Billboardyotázka č. 7, Plakátyotázka č. 7, Letákyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook4941,88 %29,7 %  
Přátelé3529,91 %21,21 %  
Weby1916,24 %11,52 %  
Plakáty97,69 %5,45 %  
Ostatní sociální sítě21,71 %1,21 %  
Letáky21,71 %1,21 %  
Internetové diskuze/fóra10,85 %0,61 %  

Graf

5. Informace o akci se primárně dozvídám z webů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konkrétní akce1052,63 %6,06 %  
Pořadatelů526,32 %3,03 %  
Provozovatelů diskoték/klubů/hal/festivalů421,05 %2,42 %  

Graf

6. Kde na Facebooku se primárně dozvídám informace o akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od přátel2142,86 %12,73 %  
Ze stránky diskoték/klubů/hal/festivalů2040,82 %12,12 %  
Ze stránky akce612,24 %3,64 %  
Ze stránek umělců24,08 %1,21 %  

Graf

7. Mám možnost získat informace o akcích s dostatečným předstihem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 8, Nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10589,74 %63,64 %  
Nevím97,69 %5,45 %  
Ne32,56 %1,82 %  

Graf

8. Z jakého důvodu nemám možnost získat informace o akci včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná vyhledatelnost266,67 %1,21 %  
Pomalé aktualizace při změně informací133,33 %0,61 %  

Graf

9. Jsou informace o akcích dostatečné a úplné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8875,21 %53,33 %  
Nevím1714,53 %10,3 %  
Ne1210,26 %7,27 %  

Graf

10. Které informace chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podrobnější informace1191,67 %6,67 %  
Zásadní informace18,33 %0,61 %  

Graf

11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Weby pořadatelů3.0432.007
Weby akcí2.7261.959
Weby diskoték/klubů/hal/festivalů3.0432.571
Weby umělců2.9322.559

Graf

12. Najdu na webových stránkách pořadatelů všechny informace, které potřebuji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6454,7 %38,79 %  
ne2823,93 %16,97 %  
nevím2521,37 %15,15 %  

Graf

13. Najdu na webových stránkách akcí všechny informace, které potřebuji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8774,36 %52,73 %  
nevím1714,53 %10,3 %  
ne1311,11 %7,88 %  

Graf

14. Najdu na webových stránkách klubů/diskoték/hal/festivalů všechny informace, které potřebuji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7362,39 %44,24 %  
nevím2521,37 %15,15 %  
ne1916,24 %11,52 %  

Graf

15. Najdu na webových stránkách umělců všechny informace, které potřebuji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6252,99 %37,58 %  
nevím3025,64 %18,18 %  
ne2521,37 %15,15 %  

Graf

16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
FB stránka pořadatelů2.882.054
FB stránka akce2.6152.305
FB stránka diskotéky/klubu/haly/festivalu2.882.328
FB stránka umělce2.9062.427

Graf

17. 11. Design billboardů, plakátů či letáků k akcím, které návštěvuji, se mi líbí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Líbí vs. Nelíbí1-2-3-4-5-6-72.4021.505

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

18. 12. Zaujme mě netradiční či výrazný design billboardů, plakátů či letáků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10186,32 %61,21 %  
ne1613,68 %9,7 %  

Graf

19. 13. Dozvím se z billboardů, plakátů či letáků ty nejdůležitější informace o akci? (kde se akce koná, kdy se koná, vystupující umělci, kde najdu podrobnější informace)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9984,62 %60 %  
ne108,55 %6,06 %  
nevím86,84 %4,85 %  

Graf

20. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž9054,55 %54,55 %  
Žena7545,45 %45,45 %  

Graf

21. Můj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2611670,3 %70,3 %  
27-352012,12 %12,12 %  
35 a výš2012,12 %12,12 %  
od 15ti do 18ti let74,24 %4,24 %  
Do 15ti let21,21 %1,21 %  

Graf

22. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský6640 %40 %  
Moravskoslezský2313,94 %13,94 %  
Praha2112,73 %12,73 %  
Slovensko106,06 %6,06 %  
Olomoucký84,85 %4,85 %  
Královéhradecký74,24 %4,24 %  
Jihomoravský63,64 %3,64 %  
Jiný42,42 %2,42 %  
Jihočeský42,42 %2,42 %  
Ústecký42,42 %2,42 %  
Plzeňský31,82 %1,82 %  
Pardubický31,82 %1,82 %  
Vysočina31,82 %1,82 %  
Liberecký21,21 %1,21 %  
Karlovarský10,61 %0,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kde se primárně dozvídám informace o konání akce?

 • odpověď Facebook:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od přátel na otázku 6. Kde na Facebooku se primárně dozvídám informace o akci?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze stránky diskoték/klubů/hal/festivalů na otázku 6. Kde na Facebooku se primárně dozvídám informace o akci?
 • odpověď Weby:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Konkrétní akce na otázku 5. Informace o akci se primárně dozvídám z webů:

7. Mám možnost získat informace o akcích s dostatečným předstihem?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odreagování se na otázku 3. Jaký je hlavní motiv návštěvy akce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od přátel na otázku 6. Kde na Facebooku se primárně dozvídám informace o akci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze stránky diskoték/klubů/hal/festivalů na otázku 6. Kde na Facebooku se primárně dozvídám informace o akci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka pořadatelů=1 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka pořadatelů=3 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka umělce=3 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 4. Kde se primárně dozvídám informace o konání akce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka umělce=4 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka diskotéky/klubu/haly/festivalu=1 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby umělců=3 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka diskotéky/klubu/haly/festivalu=4 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Jsou informace o akcích dostatečné a úplné?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby diskoték/klubů/hal/festivalů=3 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)

9. Jsou informace o akcích dostatečné a úplné?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbí [1-2-3-4-5-6-7] Nelíbí: 1 na otázku 17. 11. Design billboardů, plakátů či letáků k akcím, které návštěvuji, se mi líbí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby umělců=5 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby akcí=1 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby diskoték/klubů/hal/festivalů=2 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
 • odpověď Ne:
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podrobnější informace na otázku 10. Které informace chybí?

10. Které informace chybí?

 • odpověď Podrobnější informace:
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Jsou informace o akcích dostatečné a úplné?

13. Najdu na webových stránkách akcí všechny informace, které potřebuji?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Najdu na webových stránkách pořadatelů všechny informace, které potřebuji?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka umělce=3 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby akcí=1 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)

18. 12. Zaujme mě netradiční či výrazný design billboardů, plakátů či letáků?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby pořadatelů=2 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby umělců=2 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze stránky diskoték/klubů/hal/festivalů na otázku 6. Kde na Facebooku se primárně dozvídám informace o akci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka akce=4 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 4. Kde se primárně dozvídám informace o konání akce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbí [1-2-3-4-5-6-7] Nelíbí: 1 na otázku 17. 11. Design billboardů, plakátů či letáků k akcím, které návštěvuji, se mi líbí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka diskotéky/klubu/haly/festivalu=2 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby diskoték/klubů/hal/festivalů=5 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka pořadatelů=3 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka umělce=4 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Najdu na webových stránkách pořadatelů všechny informace, které potřebuji?

19. 13. Dozvím se z billboardů, plakátů či letáků ty nejdůležitější informace o akci? (kde se akce koná, kdy se koná, vystupující umělci, kde najdu podrobnější informace)

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby pořadatelů=5 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby diskoték/klubů/hal/festivalů=1 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 9. Jsou informace o akcích dostatečné a úplné?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka akce=4 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby pořadatelů=1 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby akcí=4 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby diskoték/klubů/hal/festivalů=5 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka pořadatelů=3 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelé na otázku 3. Jaký je hlavní motiv návštěvy akce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Najdu na webových stránkách akcí všechny informace, které potřebuji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka umělce=3 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tanec na otázku 3. Jaký je hlavní motiv návštěvy akce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Weby umělců=5 na otázku 11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka diskotéky/klubu/haly/festivalu=4 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka umělce=5 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka pořadatelů=4 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Najdu na webových stránkách klubů/diskoték/hal/festivalů všechny informace, které potřebuji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Najdu na webových stránkách umělců všechny informace, které potřebuji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi FB stránka diskotéky/klubu/haly/festivalu=3 na otázku 16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)

20. Jsem

 • odpověď Muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slovensko na otázku 22. Kraj:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 21. Můj věk:
 • odpověď Žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tanec na otázku 3. Jaký je hlavní motiv návštěvy akce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvuji taneční akce (diskotéky, kluby, halové akce či festivaly)?

2. Nejraději navštěvuji

3. Jaký je hlavní motiv návštěvy akce?

4. Kde se primárně dozvídám informace o konání akce?

5. Informace o akci se primárně dozvídám z webů:

6. Kde na Facebooku se primárně dozvídám informace o akci?

7. Mám možnost získat informace o akcích s dostatečným předstihem?

9. Jsou informace o akcích dostatečné a úplné?

10. Které informace chybí?

11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)

12. Najdu na webových stránkách pořadatelů všechny informace, které potřebuji?

13. Najdu na webových stránkách akcí všechny informace, které potřebuji?

14. Najdu na webových stránkách klubů/diskoték/hal/festivalů všechny informace, které potřebuji?

15. Najdu na webových stránkách umělců všechny informace, které potřebuji?

16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)

17. 11. Design billboardů, plakátů či letáků k akcím, které návštěvuji, se mi líbí?

18. 12. Zaujme mě netradiční či výrazný design billboardů, plakátů či letáků?

19. 13. Dozvím se z billboardů, plakátů či letáků ty nejdůležitější informace o akci? (kde se akce koná, kdy se koná, vystupující umělci, kde najdu podrobnější informace)

20. Jsem

21. Můj věk:

22. Kraj:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvuji taneční akce (diskotéky, kluby, halové akce či festivaly)?

2. Nejraději navštěvuji

3. Jaký je hlavní motiv návštěvy akce?

4. Kde se primárně dozvídám informace o konání akce?

5. Informace o akci se primárně dozvídám z webů:

6. Kde na Facebooku se primárně dozvídám informace o akci?

7. Mám možnost získat informace o akcích s dostatečným předstihem?

9. Jsou informace o akcích dostatečné a úplné?

10. Které informace chybí?

11. Jsou webové stránky následujících subjektů přehledné? (1- přehledné, 7- nepřehledné)

12. Najdu na webových stránkách pořadatelů všechny informace, které potřebuji?

13. Najdu na webových stránkách akcí všechny informace, které potřebuji?

14. Najdu na webových stránkách klubů/diskoték/hal/festivalů všechny informace, které potřebuji?

15. Najdu na webových stránkách umělců všechny informace, které potřebuji?

16. Jsou facebookové stránky následujících subjektů přehledné (najdu tam vše, co potřebuji)? (1-přehledné, najdu tam potřebné informace, 7 - nepřehledné, potřebné infomrace tam nenajdu)

17. 11. Design billboardů, plakátů či letáků k akcím, které návštěvuji, se mi líbí?

18. 12. Zaujme mě netradiční či výrazný design billboardů, plakátů či letáků?

19. 13. Dozvím se z billboardů, plakátů či letáků ty nejdůležitější informace o akci? (kde se akce koná, kdy se koná, vystupující umělci, kde najdu podrobnější informace)

20. Jsem

21. Můj věk:

22. Kraj:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrága, J.Komunikace tanečních akcí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://komunikace-tanecnich-akci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.