Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace mezi učitelem a rodičem

Komunikace mezi učitelem a rodičem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Provázková Stolinská
Šetření:16. 06. 2016 - 30. 06. 2016
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí zájemci o problematiku, chtěli bychom vás zdvořile požádat o uvedení vašich názorů. Velmi děkujeme za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodič2346,94 %46,94 %  
ani učitel ani rodič, ale rád/a bych se hypoteticky vyjádřil/a1530,61 %30,61 %  
učitel1122,45 %22,45 %  

Graf

2. Jakou formu komunikace učitel-rodič upřednostňujete pro účely běžného informování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zprostředkovanou (e-mail, žákovská knížka, nástěnky atp.)3571,43 %71,43 %  
Osobní1428,57 %28,57 %  

Graf

3. Jakou formu komunikace učitel-rodič upřednostňujete při řešení problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní3877,55 %77,55 %  
Dle závažnosti - uveďte prosím váš komentář612,24 %12,24 %  
Učitel má dojít za mnou do práce12,04 %2,04 %  
Zprostředkovanou12,04 %2,04 %  
Zalezi na jednotlivem pripadu12,04 %2,04 %  
Záleží na závažnosti problému. Pro současné rodiče je často nesnadné sejít s s učitelem/učitelkou, který/která školu obvykle opouští dříve než oni své vlastní zaměstnání.12,04 %2,04 %  
Podle charakteru - složitější osobně12,04 %2,04 %  

Graf

4. Považujete za vhodné při řešení problémové situace osobně zapojit do řešení také žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - proč3877,55 %77,55 %  
Ne - proč48,16 %8,16 %  
Nevím - proč36,12 %6,12 %  
vadí mi, když se z dětí dělají nesvéprávné bytůstky, které nemají právo se vyjádřit12,04 %2,04 %  
Vetsinou ano, ne, pokud to problem vyzaduje12,04 %2,04 %  
protože se ho to obvykle týká12,04 %2,04 %  
podle konkrétního problému - prospěch většinou ano, chování většinou nikoliv12,04 %2,04 %  
Dítě by mohlo motivovat, pokud by se mohlo k věci vyjádřit, ovšem takový postup nepovažuji za vhodný. Dítě je v nerovném postavení, zbylí účastníci by je pravděpodobně nepustili ke slovu. 12,04 %2,04 %  
záleží na situaci12,04 %2,04 %  
Žáka se to přece týká12,04 %2,04 %  
aby nedocházelo ke zkreslení interpretace12,04 %2,04 %  
má právo říct svou verzi, názor12,04 %2,04 %  

Graf

5. Jak dlouho běžně trvají vaše třídní schůzky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do hodiny3571,43 %71,43 %  
Déle než hodinu1428,57 %28,57 %  

Graf

6. Jaká je vaše motivace účastnit se třídních schůzek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dozvědět se/informovat o žákově prospěchu, chování a aktivitách souvisejících s vyučováním4081,63 %81,63 %  
Je to povinnost1428,57 %28,57 %  
Plní sociální funkce (např. setkávání atp.)48,16 %8,16 %  
(pro rodiče) Ze zásady se třídních schůzek neúčastníte - proč24,08 %4,08 %  
Tato ani předchozí otázka se mne netýká, hromadné třídní schůzky by však měly rodiče seznámit pouze s plány na další období - poplatky, výlety a školy v přírodě, problémy týkající se všech dětí. Konzultovat prospěch a chování před rodiči ostatních žáků není vhodné, což by si ostatně měl uvědomovat sám učitel/učitelka.12,04 %2,04 %  
osobní kontakt s učitelem (klasifikaci se dozvím z webu)12,04 %2,04 %  
jsem učitel12,04 %2,04 %  

Graf

7. Jaké příležitosti spatřujete v možnosti absolvovat návštěvy rodičů ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zkušenost - škola nic takového neposkytuje2857,14 %57,14 %  
Utvoření přesnější představy o průběhu vyučování1836,73 %36,73 %  
Utvoření přesnější představy o chování žáka714,29 %14,29 %  
Škola poskytuje, ale rodiče (nebo vy) nejeví zájem – proč48,16 %8,16 %  
Další - jaká24,08 %4,08 %  
přítomnost rodičů ruší klima třídy12,04 %2,04 %  
kontrola, co a jak vlastně škola učí12,04 %2,04 %  
Za mých studií na ZŠ a SŠ ani jedna z navštěvovaných škol takovou možnost nenabízela. Na jednu stranu to zní zajímavě a rodiče by měli vědět, jak výuka probíhá, na stranu druhou by přítomnost cizích lidí mohla žáky rušit.12,04 %2,04 %  
Při návštěvě se žáci i učitel budou chovat jinak než běžně12,04 %2,04 %  
když jsem přítomna, může dojít ke zkreslení chování žáka12,04 %2,04 %  
možné to je, ale zkušenosti učitele mohu potvrdit, že to jen narušuje výuku12,04 %2,04 %  
jsem učitel12,04 %2,04 %  

Graf

8. Uvítali byste osobní návštěvy učitelů v rodině pro účely řešení problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne – proč3265,31 %65,31 %  
Nevím918,37 %18,37 %  
Ano – proč612,24 %12,24 %  
Ne12,04 %2,04 %  
Ano - při dlouhodobé nemoci, zjistit které učivo se probírá, případně doučování 12,04 %2,04 %  
V žádném případě. Nic takového není součástí pravomocí učitele/učitelky, toto je práce pro zaměstnance a zaměstnankyně příslušných úřadů.12,04 %2,04 %  
přijde mi to vtíravé12,04 %2,04 %  
Rodina je rodina a učitel v ní nemá co dělat12,04 %2,04 %  
není to neutrální půda12,04 %2,04 %  

Graf

9. Jaký spatřujete význam v akcích školy typu jarmark, besídka, akademie atp.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezentace žáků3265,31 %65,31 %  
Prostor pro utváření společných vztahů2959,18 %59,18 %  
Společné slavnostní setkávání2448,98 %48,98 %  
Prezentace učitelů1020,41 %20,41 %  
Tradiční povinnost rodičů i učitelů714,29 %14,29 %  
Další - jaký24,08 %4,08 %  
Nuda12,04 %2,04 %  
nemám zájem o rozšíření vymývání mozků mimo školu12,04 %2,04 %  
Tradice, ale ne povinnost12,04 %2,04 %  
je možné zaměřovat aktivitu k nějakému opravdovému výsledku - např. koncert - ve kterém se projeví aktivita a zapojení žáků12,04 %2,04 %  
Neoslovují mne12,04 %2,04 %  
nutnost si zařídit volno, komplikace...12,04 %2,04 %  

Graf

10. Domníváte se, že by měl učitel/rodič respektovat váš výchovný přístup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3673,47 %73,47 %  
Nevím816,33 %16,33 %  
Ne510,2 %10,2 %  

Graf

11. Chtěli byste se angažovat ve společném utváření výchovně vzdělávací koncepce třídy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano – proč1938,78 %38,78 %  
Ne - proč1428,57 %28,57 %  
Nevím - proč1224,49 %24,49 %  
jako učitel se angažuji12,04 %2,04 %  
škola má učit, ne vychovávat -- za to ji neplatím.12,04 %2,04 %  
Z titulu funkce tak cinim12,04 %2,04 %  
Nedokážu si představit situaci, kdy rodiče 20 až 30 dětí společně s učitelem/učitelkou vytvářejí východně vzdělávací koncepci třídy. Navíc by se tato neměla lišit od tříd ostatních, nejedná-li se o třídu nějakým způsobem specifickou.12,04 %2,04 %  
potřebují pevnou ruku a jednotný postup rodičů a pedagogů12,04 %2,04 %  
jsem učitel12,04 %2,04 %  
To je práce učitele12,04 %2,04 %  
každé dítě je jiné a to svoje znám nejlépe já12,04 %2,04 %  

Graf

12. Jaký má komunikace učitel-rodič podle vás smysl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
report o studentovi12,04 %2,04 %  
informativní12,04 %2,04 %  
Velmi zásadní.12,04 %2,04 %  
Žádný12,04 %2,04 %  
kladný12,04 %2,04 %  
Minimální ať vyučuje12,04 %2,04 %  
rodiče jsou příliš zahledění do svých dětí velmi nekriticky 12,04 %2,04 %  
má smysl pouze pokud jsou s dítětem, učitelem nebo rodičem problémy, ale jestli se tou komunikací dá něco vyřešit, to těžko říci12,04 %2,04 %  
Je to přínosné pro obě strany12,04 %2,04 %  
Předávání informací, zpětná vazba, vzájemné poznání (osobnost rodičů může leccos napovědět o žákovi, osobnost učitele o způsobu výuky a hodnocení). 12,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi ...
informativní, nelezení řešení při problému
nutne co se tyce vzdelani, dal at se skola do rodiny a vychovy neangazuje. Avsak ve skole se bude decko chovat tak jak rika ucitel, klidne navzdory vychovy. Je nutne se umet zaclenit a respektovat autoritu.
zadny
důležitou
sladění rodinného života s tím ve škole
velmi důležitý, je to nutné
Učitel by mě vědět v jakém prostředí žák vyrůstá, jakou rodiče praktikují výchovu.
Lépe se poznají. Amohou se podívat do očí.
report zástupce školy o dění ve škole, feedback škole o (ne)spokojenosti s průběhem a výsledky vyučování
Je samozrejme, ze musi existovat.
Velmi podstatný.
základní sociální funkce
v kooperaci dosáhnout co nejlepších výsledků při výchově a vzdělávání žáka
pokud jsou jednotní, mohou dítě výrazněji výchovně ovlivnit
jde především o dítě
předcházení problémů
Učitel(ka) by měl(a) roiče v první řadě informovat o prospěchu jejich dítěte, poukázat na slabší i silné stránky, doporučit, čemu se více věnovat, případně jakým způsobem. Rodiče by pak měli být informování také o tom, jak se dítě chová v hodinách a v kolektivu, v případě, že toto jeho chování je nežádoucí.
předávání informací
bez něho se nemůžeme bavit o jednotné výchově
průběžné sledování a korekce chování či úrovně ,,vzdělanosti,, dítěte
společná výchova dítěte
podstatný
velky
Všeobecný přehled o výuce
Vždy je nutné vědět, co se stalo, proč a jak postupuje druhá strana, a uvést na pravou míru potomkova tvrzení
.
Nedochází k nedorozumění
vzdělání a výchova dítěte třeba?
informace, rady
jednotný postup výchovy
jsou to partneři (měli by být), ke spolupráci komunikaci potřebují
zájem dítěte
utváření kvalitnějších vztahů pro rozvoj dítěte a pochopení jeho chování z více úhlů
průběžnu
-
osobní
To záleží na tom, zda má učitel co říci a zda je rodič ochoten naslouchat
včasné odhalení šikany, problémů s prospěchem, upozornění na nedostatky či výjimečné nadání
3979,59 %79,59 % 

Graf

13. Kde spatřujete hranice komunikace učitel-rodič (co by si učitel/rodič neměl dovolit)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím612,24 %12,24 %  
-24,08 %4,08 %  
tykat12,04 %2,04 %  
urážky12,04 %2,04 %  
Učitel by neměl rodičům mlyvit do výchoy.12,04 %2,04 %  
učitel by neměl moc vstupovat do výchovy dítěte12,04 %2,04 %  
učitel má učit , ne poučovat, netahat do výuky náboženství12,04 %2,04 %  
Lést do soukromí12,04 %2,04 %  
učitel by měl mít více svobody 12,04 %2,04 %  
Vzájemně zasahovat do svých kompetencí - učitel učí podle osnov a hodnotí podle klasifikačního řádu, rodič vychovává, učí a rozhoduje o svém dítěti. Rodič se může v rámci pravidel odvolat proti hodnocení, může si stěžovat na styl výuky, ale nemůže naběhnout do školy a do výuky zasahovat, učitel může dětem vykládat látku, ale nemůže zpochybňovat autoritu rodičů, hodnoty, které dítěti předávají a životní styl rodiny. 12,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi Zasahovat do rodiny
nekárat, neporovnávat se spolužáky, oprostit se emocí, slušnost, schopnost naslouchat, jednat jako rovnocenní partneři
plest se do soukromi a kecat do vychovy
hádky
rodič ani učitel by si neměl dovolit zasahovat do poždavků na chování toho druhého, nedehonestovat v očích dítěte.
pozemek školy či školních akcí
Napadání, včetně slovního.
Učitel by si nikdy neměl dovolit nadávat rodiči a rodič totéž
škola se musí chovat jako dodavatel služby, kterou si rodič platí, tedy překročení pravidel platných v obchodním styku by nemělo býti tolerováno
Pouzit pri jednani arogantni a preziravy zpusob komunikace, podavat neobjektivni a zkreslene info a interni info skoly.
Vzájemné osočování pokud k tomu neexistuje opravdu velmi seriózní důvod.
měl by mě respektovat
neměla by být příliš osobní
zasahovat do kompetencí druhého - rodič "vládne" doma, učitel "vládne" ve škole, ale ideálně jsou v kontaktu a vzájemně se domlouvají na svých krocích a výchovných stylech
učitel by se neměl bát dítě potrestat
Učitel(ka) by neměl(a) zasahovat do stylu výchovy, pro který se rodič(e) rozhodl(i), pokud není patologický. Učitel(ka) by si měl(a) vždy uvědomovat, v jaké době se svému povolání věnuje, jaká má současnost specifika apod. Zejména ti z řad učitelů a učitelek, kteří vlastní děti nemají, nemívají dobrý úsudek a o výchově dítěte vědí pramálo.
vždy by mělo být založeno na společné domluvě, která je domluveno
rodič by neměl atakovat učitele kvůli známkám dítěte (pokud nemá ověřeno, že je dítě v právu)
vulgarity, netoleranci
nepřekročit slušnost
Focení žáků
To nejde jednoznačně říci. Ale vraždit by se neměli určitě.
.
Řešit osobní problémy
nerozumím otázce, rodič si muže dovolit věci, které učitel nesmí a naopak
probírat problémy mého dítěte s jiným rodičem beze mě
učitel nemá zasahovat do práv rodiče vychovávat, rodič má respektovat učitele (učitel toho ale musí být hoden...)
osobní výpady, co do školy nepatří
hranice je konstruktivní kritika, dál už by se neměl vměšovat ani jeden z nich, jsou jiné varianty
ozývat se v pracovní době
nadávat
Učitel by neměl zasahovat do vnitřních záležitostí rodiny (pokud nedochází k porušování zákonů) a neměl by urážet či ponižovat žáky ani jejich rodiče
vulgarity, zesměšňování a to hlavně před žákem. zpochybňování učebních / výchovných metod
3367,35 %67,35 % 

Graf

14. Vyhledáváte příležitosti k vzájemnému kontaktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - proč2346,94 %46,94 %  
Ano - proč2040,82 %40,82 %  
Prvoplanove ne, vyjimkou je stanoveni terminu tridnich schuzek a skolnich aktivit jako akademie aj. 12,04 %2,04 %  
někdy12,04 %2,04 %  
Netýká se mě.12,04 %2,04 %  
upevňuje to vztah a důvěru12,04 %2,04 %  
Jak kdy12,04 %2,04 %  
nevím s kým12,04 %2,04 %  
neni to potřeba12,04 %2,04 %  
podle potřeby12,04 %2,04 %  
aktivně se zajímám o své děti a ve škole tráví dost času. špatný učitel či přístup může ovlivnit žákův postoj pro celý život12,04 %2,04 %  

Graf

15. Zde máte prostor pro další připomínky, osobní zkušenosti a jiná vyjádření

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzělávám děti jinak18,33 %2,04 %  
nechat učitele učit i za pomoci rakosky18,33 %2,04 %  
komunikace má význam, pokud má dítě třeba vadu, špatné soustředění atd, ale pokud je žák hajzlík, násilník, pak rodiče budou nejspíš stejní a komunikace je jako když hrách na stěnu hází18,33 %2,04 %  
Jako rodič a pedagog nejsem přesvědčená o tom, že prolínání školy a rodiny (nejde-li např. o malou komunitní či alternativní školu) je přínosné - škola je instituce a dítě se v ní učí kontaktu s institucí a respektovat i osobnosti, jejichž názory a postoje mu nemusejí být blízké, domov je soukromím a zázemím, které by se mělo dítě učit chránit, respektovat a budovat. Jednoho dne jeho šéf a spolupracovníci taky nemusejí být kamarády, kteří mu budou vysedávat v obýváku. Spolupracovníky si člověk nevybírá, přátele ano. 18,33 %2,04 %  
práce učitele v dnešní době nedoceněná, malá prestiž učitele v rodině a společnosti, oproti tomu učitelé nemají zájem o inovaci ve vyučování, málo motivují, nejsou osobnosti mající respekt. Jako perlička - na dveřích kabinetu jedné nejmenované školy visela cedule pro žáky Chceš-li vstoupit - nejdříve přemýšlej zda je to opravdu nutné.18,33 %2,04 %  
Učitelé by se měli více zabývat dětmi .18,33 %2,04 %  
Státní školství již zcela selhalo -- neučí, ale implantuje ideologie. Bohužel dnes již nevidím jinou cestu, než zrušení povinné školní docházky18,33 %2,04 %  
mnoho rodičů předvádí opičí lásku a myslí si že ten jejich je nej...18,33 %2,04 %  
POminu-li formální nedostatky tohoto dotazníku, považuji za důležité vyjádřit se k tématu, které nastiňuje sedmá otázka. Případnou návštěvu vyučovací hodiny by si rodiče měli domlouvat s vedením školy, případně se ve vybraný den za vedením dostavit a o tuto možnost požádat. Pokud by učitel(ka) o této návštěvě věděl(a), probíhala by hodina nepřirozeně a zcela jinak než za běžných okolností. Ostatně ani inspekce by neměly být předem oznamovány, jedině častější "přepadovky" by mohly ovlivnit to, jak hodiny (ne)probíhají. Během inspekcí jsou inscenovány umělé hodiny, které o běžné výuce nevypovídají vůbec nic. 18,33 %2,04 %  
divný dotazník,nechápu smysl18,33 %2,04 %  
ostatní odpovědi .
ve školce je komunikace učitel rodič minimální, direktivní a spíše z povinosti a ze zákona
216,67 %4,08 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaký spatřujete význam v akcích školy typu jarmark, besídka, akademie atp.

  • odpověď Prostor pro utváření společných vztahů:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Déle než hodinu na otázku 5. Jak dlouho běžně trvají vaše třídní schůzky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jakou formu komunikace učitel-rodič upřednostňujete pro účely běžného informování?

3. Jakou formu komunikace učitel-rodič upřednostňujete při řešení problému?

4. Považujete za vhodné při řešení problémové situace osobně zapojit do řešení také žáka?

5. Jak dlouho běžně trvají vaše třídní schůzky?

6. Jaká je vaše motivace účastnit se třídních schůzek?

7. Jaké příležitosti spatřujete v možnosti absolvovat návštěvy rodičů ve výuce?

8. Uvítali byste osobní návštěvy učitelů v rodině pro účely řešení problému?

9. Jaký spatřujete význam v akcích školy typu jarmark, besídka, akademie atp.

10. Domníváte se, že by měl učitel/rodič respektovat váš výchovný přístup?

11. Chtěli byste se angažovat ve společném utváření výchovně vzdělávací koncepce třídy?

14. Vyhledáváte příležitosti k vzájemnému kontaktu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jakou formu komunikace učitel-rodič upřednostňujete pro účely běžného informování?

3. Jakou formu komunikace učitel-rodič upřednostňujete při řešení problému?

4. Považujete za vhodné při řešení problémové situace osobně zapojit do řešení také žáka?

5. Jak dlouho běžně trvají vaše třídní schůzky?

6. Jaká je vaše motivace účastnit se třídních schůzek?

7. Jaké příležitosti spatřujete v možnosti absolvovat návštěvy rodičů ve výuce?

8. Uvítali byste osobní návštěvy učitelů v rodině pro účely řešení problému?

9. Jaký spatřujete význam v akcích školy typu jarmark, besídka, akademie atp.

10. Domníváte se, že by měl učitel/rodič respektovat váš výchovný přístup?

11. Chtěli byste se angažovat ve společném utváření výchovně vzdělávací koncepce třídy?

14. Vyhledáváte příležitosti k vzájemnému kontaktu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Provázková Stolinská, D.Komunikace mezi učitelem a rodičem (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://komunikace-ucitel-rodic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.