Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace v rodinách

Komunikace v rodinách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Krupauerová
Šetření:13. 03. 2013 - 18. 03. 2013
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou na Vyšší odborné škole ekonomické a tento dotazník mi má pomoci při tvorbě celoroční práci na téma Komunikace v rodinách. Děkuji Vám, že jste věnovali čas a projevili ochotu k vyplnění mého dotazníku. Pomocí tohoto dotazníku chci zjistit, jak je komunikace v rodinách rozšířená, jestli s přibývajícím věkem komunikace ustupuje do pozadí a zda jste se setkali s komunikačními tabu.
Krupauerová

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5388,33 %88,33 %  
Muž711,67 %11,67 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 253151,67 %51,67 %  
15-201118,33 %18,33 %  
26 - 30915 %15 %  
31 - 3546,67 %6,67 %  
36 - 4046,67 %6,67 %  
41 - 4511,67 %1,67 %  

Graf

3. Myslíte si, že ve vaší rodině je komunikace na dobré úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4270 %70 %  
ne1321,67 %21,67 %  
nevím58,33 %8,33 %  

Graf

4. Zaznamenáváte v rodině hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3151,67 %51,67 %  
Málo kdy1525 %25 %  
Velmi1016,67 %16,67 %  
Vůbec46,67 %6,67 %  

Graf

5. Myslíte si, že důvodem hádek je většinou špatná komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2033,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím1830 %30 %  
souhlasím1016,67 %16,67 %  
nevím915 %15 %  
nesouhlasím35 %5 %  

Graf

6. Komunikovali jste v rodině více, když jste byli děti než teď, když jste v pubertě/dospělí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3253,33 %53,33 %  
ano1423,33 %23,33 %  
nevím1423,33 %23,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že se u Vás v rodině objevila komunikační tabu? (To, o čem se nemluví: sex, menstruace, problémy s čímkoliv)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3355 %55 %  
ano2033,33 %33,33 %  
nevím711,67 %11,67 %  

Graf

8. Vyjmenujte komunikační tabu, které se u Vás v rodině vyskytlo/a? (odpovídejte pouze, pokud jste v otázce č. 7 odpověděli Ano)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sex529,41 %8,33 %  
problémy ve vzájemných vztazích15,88 %1,67 %  
;sex, vztahy, problémy s čímkoliv, kamarádi, názory (potomků) na cokoliv15,88 %1,67 %  
vše uvedené v ot. 715,88 %1,67 %  
výběr partnera15,88 %1,67 %  
sex, znasilneni15,88 %1,67 %  
práce15,88 %1,67 %  
Sex, finančná situace, zdravotní stav, problémy mezi rodiči, problémy v širší rodine týkajíci se čehokoli15,88 %1,67 %  
Studium15,88 %1,67 %  
Menstruace, sex, kluci,15,88 %1,67 %  
ostatní odpovědi sex, drogy, vězení, patrnerské trojúhelníky
sex, nevěra
dd
317,65 %5 % 

Graf

9. Myslíte si, že špatná komunikace v rodině může docílit rozpadu rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2541,67 %41,67 %  
spíše souhlasím2541,67 %41,67 %  
nevím610 %10 %  
spíše nesouhlasím46,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Myslíte si, že ve vaší rodině je komunikace na dobré úrovni?

4. Zaznamenáváte v rodině hádky?

5. Myslíte si, že důvodem hádek je většinou špatná komunikace?

6. Komunikovali jste v rodině více, když jste byli děti než teď, když jste v pubertě/dospělí?

7. Myslíte si, že se u Vás v rodině objevila komunikační tabu? (To, o čem se nemluví: sex, menstruace, problémy s čímkoliv)

9. Myslíte si, že špatná komunikace v rodině může docílit rozpadu rodiny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Myslíte si, že ve vaší rodině je komunikace na dobré úrovni?

4. Zaznamenáváte v rodině hádky?

5. Myslíte si, že důvodem hádek je většinou špatná komunikace?

6. Komunikovali jste v rodině více, když jste byli děti než teď, když jste v pubertě/dospělí?

7. Myslíte si, že se u Vás v rodině objevila komunikační tabu? (To, o čem se nemluví: sex, menstruace, problémy s čímkoliv)

9. Myslíte si, že špatná komunikace v rodině může docílit rozpadu rodiny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krupauerová, Z.Komunikace v rodinách (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://komunikace-v-rodinach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.