Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pedagogická komunikace ve VD

Pedagogická komunikace ve VD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šmídová
Šetření:26. 01. 2012 - 10. 02. 2012
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

asi každý se ve svém životě účastnil nějaké vzdělávací akce pro dospělé (kurzu, semináře, přednášky) a setkal se tak s osobou lektora (vzdělavatele dospělých). Tímto bych vás ráda požádala o zamyšlení se nad zkušenostmi, které máte s těmito osobami.  Výsledky výzkumu budou použity pro praktickou část mé bakalářské práce, která se zabývá komunikací ve vzdělávání dospělých. Dotazník je zcela anonymní.

Moc vám děkuji za váš čas a ochotu. 

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5259,09 %59,09 %  
muž3640,91 %40,91 %  

Graf

2. Uveďte Váš orientační věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 18 let → konec dotazníku, 18-25 letotázka č. 3, 26-35 letotázka č. 3, 36-45 letotázka č. 3, 46-55 letotázka č. 3, víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let3236,36 %36,36 %  
36-45 let2730,68 %30,68 %  
18-25 let1719,32 %19,32 %  
46-55 let1011,36 %11,36 %  
více22,27 %2,27 %  

Graf

3. Jak často se setkáváte s činností lektora (vzdělavatele)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdy jsem se nesetkal/a → konec dotazníku, Pouze 1xotázka č. 4, Ojediněleotázka č. 4, Pravidelněotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně5157,95 %57,95 %  
Ojediněle3236,36 %36,36 %  
Pouze 1x33,41 %3,41 %  
Nikdy jsem se nesetkal/a22,27 %2,27 %  

Graf

4. Co ve Vás zanechá nejvíce pozitivní dojem z výuky (seřaďte)?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Osobnost lektora2.7091.811
Možnost prezentace vlastních názorů během výuky3.7211.62
Celkové klima ve třídě3.6981.56
Komunikační schopnosti lektora2.4071.172
Téma výuky2.4652.109

Graf

5. Je pro Vás možnost zapojit se do diskuze ve výuce nepostradatelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, spíše anootázka č. 6, spíše neotázka č. 7, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3844,19 %43,18 %  
spíše ne2630,23 %29,55 %  
ano1820,93 %20,45 %  
ne44,65 %4,55 %  

Graf

6. Co nejvíce podnítí vaši chuť zapojit se aktivně do výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem o probírané téma3053,57 %34,09 %  
Možnost využít probírané téma v praxi1526,79 %17,05 %  
Vhodná atmosféra ve třídě610,71 %6,82 %  
Možnost zapůsobit na lektora a ostatní účastníky35,36 %3,41 %  
Zájem o téma a možnost využití v praxi11,79 %1,14 %  
přispět vlastní zkušenosí11,79 %1,14 %  

Graf

7. Uveďte nejčastější důvod, proč se do diskuze ve vyučování aktivně nezapojujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám obavy z reakce okolí1550 %17,05 %  
Chybí mi znalosti o tématu1136,67 %12,5 %  
O vyučovací téma nemám zájem26,67 %2,27 %  
nic13,33 %1,14 %  
diskuse obvykle není diskuse, ale výslech13,33 %1,14 %  

Graf

8. Jaké z uvedených metod výuky preferujete? (seřaďte)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
přednáška2.431.338
přednáška s diskuzí1.7440.679
diskuze2.6160.632
dialog3.2091.259

Graf

9. Je pro Vás neverbální projev vyučujícího důležitý pro vnímání výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4855,81 %54,55 %  
ano2023,26 %22,73 %  
spíše ne1315,12 %14,77 %  
ne44,65 %4,55 %  
nevím11,16 %1,14 %  

Graf

10. Který z neverbálních projevů lektora má na Vás největší vliv? (seřaďte)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pohledy3.6284.187
gesta3.2562.655
pohyb4.4652.923
postoj4.8261.935
mimika3.8723.112
tón řeči2.8954.233
úprava zevnějšku5.0585.008

Graf

11. Záleží Vám na zevnějšku vyučujícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3844,19 %43,18 %  
spíše ne2832,56 %31,82 %  
ano1315,12 %14,77 %  
ne66,98 %6,82 %  
nevím11,16 %1,14 %  

Graf

12. Ovlivňují neverbální projevy vyučujícího Váš vztah k vyučovacímu předmětu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4956,98 %55,68 %  
spíše ne2023,26 %22,73 %  
ano1112,79 %12,5 %  
ne44,65 %4,55 %  
nevím22,33 %2,27 %  

Graf

13. Který projev lektora je pro Vás důležitější pro vnímání probírané látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba dva jsou stejně důležité4754,65 %53,41 %  
verbální3338,37 %37,5 %  
neverbální44,65 %4,55 %  
nevím22,33 %2,27 %  

Graf

14. V komunikaci lektorů mi nejvíce vadí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
monotónnost výkladu7283,72 %81,82 %  
nesrozumitelnost výkladu6575,58 %73,86 %  
špatná výslovnost4248,84 %47,73 %  
nevhodné neverbální projevy1618,6 %18,18 %  
nespisovné výrazy1315,12 %14,77 %  
parazitující slova 1112,79 %12,5 %  
zesměšňování žáků či vykládané látky (příklad "oslovujte mě Magistře, vy jste jen bakaláři....učíte se na soukromé škole, takže o na vás nebudu mít nároky.. Přitom já jsem se studiu intenzivně věnovala a uměla jsem (možná více než učitel daného předmětu)11,16 %1,14 %  

Graf

15. Co je podle Vás nejdůležitější pro úspěšnou výukovou činnost lektora? (seřaďte)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
charizma2.9422.427
rétorické umění2.7441.539
odbornost2.4771.482
udržení kontaktu s účastníky2.9071.782
vytvoření prostoru pro diskuzi3.931.553

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Je pro Vás možnost zapojit se do diskuze ve výuce nepostradatelná?

 • odpověď spíše ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chybí mi znalosti o tématu na otázku 7. Uveďte nejčastější důvod, proč se do diskuze ve vyučování aktivně nezapojujete:

8. Jaké z uvedených metod výuky preferujete? (seřaďte)

 • odpověď dialog=4:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chybí mi znalosti o tématu na otázku 7. Uveďte nejčastější důvod, proč se do diskuze ve vyučování aktivně nezapojujete:
 • odpověď diskuze=3:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chybí mi znalosti o tématu na otázku 7. Uveďte nejčastější důvod, proč se do diskuze ve vyučování aktivně nezapojujete:
 • odpověď přednáška s diskuzí=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednáška=2 na otázku 8. Jaké z uvedených metod výuky preferujete? (seřaďte)

10. Který z neverbálních projevů lektora má na Vás největší vliv? (seřaďte)

 • odpověď úprava zevnějšku=7:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tón řeči=6 na otázku 10. Který z neverbálních projevů lektora má na Vás největší vliv? (seřaďte)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Uveďte Váš orientační věk:

3. Jak často se setkáváte s činností lektora (vzdělavatele)?

4. Co ve Vás zanechá nejvíce pozitivní dojem z výuky (seřaďte)?

5. Je pro Vás možnost zapojit se do diskuze ve výuce nepostradatelná?

6. Co nejvíce podnítí vaši chuť zapojit se aktivně do výuky?

7. Uveďte nejčastější důvod, proč se do diskuze ve vyučování aktivně nezapojujete:

8. Jaké z uvedených metod výuky preferujete? (seřaďte)

9. Je pro Vás neverbální projev vyučujícího důležitý pro vnímání výuky?

10. Který z neverbálních projevů lektora má na Vás největší vliv? (seřaďte)

11. Záleží Vám na zevnějšku vyučujícího?

12. Ovlivňují neverbální projevy vyučujícího Váš vztah k vyučovacímu předmětu?

13. Který projev lektora je pro Vás důležitější pro vnímání probírané látky?

14. V komunikaci lektorů mi nejvíce vadí:

15. Co je podle Vás nejdůležitější pro úspěšnou výukovou činnost lektora? (seřaďte)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Uveďte Váš orientační věk:

3. Jak často se setkáváte s činností lektora (vzdělavatele)?

4. Co ve Vás zanechá nejvíce pozitivní dojem z výuky (seřaďte)?

5. Je pro Vás možnost zapojit se do diskuze ve výuce nepostradatelná?

6. Co nejvíce podnítí vaši chuť zapojit se aktivně do výuky?

7. Uveďte nejčastější důvod, proč se do diskuze ve vyučování aktivně nezapojujete:

8. Jaké z uvedených metod výuky preferujete? (seřaďte)

9. Je pro Vás neverbální projev vyučujícího důležitý pro vnímání výuky?

10. Který z neverbálních projevů lektora má na Vás největší vliv? (seřaďte)

11. Záleží Vám na zevnějšku vyučujícího?

12. Ovlivňují neverbální projevy vyučujícího Váš vztah k vyučovacímu předmětu?

13. Který projev lektora je pro Vás důležitější pro vnímání probírané látky?

14. V komunikaci lektorů mi nejvíce vadí:

15. Co je podle Vás nejdůležitější pro úspěšnou výukovou činnost lektora? (seřaďte)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šmídová, L.Pedagogická komunikace ve VD (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://komunikace-vd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.