Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace ve stavebnictví

Komunikace ve stavebnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Čeněk Klein
Šetření:01. 03. 2016 - 12. 03. 2016
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Vítejte u dotazníku, který je součástí moji bakalářské práce. Dotazník se zabývá marketingovou a manažerskou komunikací ve stavebnictví.

Jmenuji se Čeněk Klein a jsem studentem posledního ročníku bakalářského studia na  VUT v Brně.  Cílem  bakalářské práce je analýza stavebních firem v oblasti propagace na stavebním trhu. Dále se budu zabývat manažerskou komunikací nejen mezi stavebními společnostmi, ale i uvnitř firem.

Dotazník je zcela anonymní. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek mě neváhejte kontaktovat na adrese  kleinc@study.fce.vutbr.cz.

Děkuji za čas.

Čeněk Klein

Student VUT FAST

Odpovědi respondentů

1. Kolik let působíte na stavebním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 a více7958,52 %58,52 %  
5-102317,04 %17,04 %  
0-51813,33 %13,33 %  
10-151511,11 %11,11 %  

Graf

2. Je pro Vás marketing důležitý pro propagaci firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13197,04 %97,04 %  
Ne42,96 %2,96 %  

Graf

3. Přes jaká média nejvíce propagujete Vaší firmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet11685,93 %85,93 %  
Letáky7051,85 %51,85 %  
Odborné časopisy6548,15 %48,15 %  
Rádio2518,52 %18,52 %  
Noviny2317,04 %17,04 %  
TV32,22 %2,22 %  

Graf

4. Má Vaše firma internetové stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13499,26 %99,26 %  
Ne10,74 %0,74 %  

Graf

5. Je pro Vás komunikace se zákazníkem přes internet důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano velmi6346,67 %46,67 %  
Ano5842,96 %42,96 %  
Spíše ne1410,37 %10,37 %  

Graf

6. Myslíte si, že propagace Vaší firmy přes internet, Vám přinese více zákazníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6850,37 %50,37 %  
Spíše ano5540,74 %40,74 %  
Spíše ne128,89 %8,89 %  

Graf

7. Plánujete v budoucnosti využívat internet, jako hlavní propagační médium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6346,67 %46,67 %  
Ano4331,85 %31,85 %  
Spíše ne2417,78 %17,78 %  
Ne53,7 %3,7 %  

Graf

8. Jakou formu prodeje převážně používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přímý prodej zákazníkoviotázka č. 11, Pomocí obchodních zástupcůotázka č. 9, Přímý prodej zákazníků a pomocí obchodních zástupcůotázka č. 9, Jiným způsobem.otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímý prodej zákazníků a pomocí obchodních zástupců6044,44 %44,44 %  
Přímý prodej zákazníkovi4029,63 %29,63 %  
Pomocí obchodních zástupců3324,44 %24,44 %  
Jiným způsobem.21,48 %1,48 %  

Graf

9. Jsou pro Vás obchodní zástupci klíčovým prvkem mezi firmou a koncovým zákazníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6165,59 %45,19 %  
Spíše ano2122,58 %15,56 %  
Spíše ne99,68 %6,67 %  
Ne22,15 %1,48 %  

Graf

10. Pomáháte svým obchodním zástupcům vyhledávat nové obchodní příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5660,22 %41,48 %  
Ano ve většině případů2122,58 %15,56 %  
Zřídka1415,05 %10,37 %  
Ne22,15 %1,48 %  

Graf

11. Jakým způsobem mezi sebou vzájemně komunikují vedoucí pracovníci se svými podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně10275,56 %75,56 %  
Telefonicky5742,22 %42,22 %  
Elektronicky5339,26 %39,26 %  
Mix vsech variant, nejcasteji elektronicky10,74 %0,74 %  
telefonicky, osobně, elektronicky10,74 %0,74 %  
kombinací všech uvedených možností10,74 %0,74 %  
všemi uvedenými způsoby:telefonicky, elektronicky, osobně10,74 %0,74 %  
všechny výše uvedené10,74 %0,74 %  

Graf

12. Přikládáte větší váhu ústní dohodě než písemné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4835,56 %35,56 %  
Spíše ano3828,15 %28,15 %  
Ne2820,74 %20,74 %  
Ano2115,56 %15,56 %  

Graf

13. Domníváte se, že osobní komunikace mezi nadřízenými a podřízenými ovlivní pracovní výkony?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10477,04 %77,04 %  
Spíše ano2820,74 %20,74 %  
Spíše ne21,48 %1,48 %  
Ne10,74 %0,74 %  

Graf

14. Podporuje Vaše firma ve svých zaměstnancích týmového ducha k dosažení společných cílů firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7454,81 %54,81 %  
Spíše ano5339,26 %39,26 %  
Spíše ne75,19 %5,19 %  
Ne10,74 %0,74 %  

Graf

15. Pokud v rámci stavebního trhu komunikujete s jinými stavebními firmami, jak nejčastěji tato komunikace probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefonicky8562,96 %62,96 %  
Osobně7555,56 %55,56 %  
Elektronicky6145,19 %45,19 %  
Poštou10,74 %0,74 %  

Graf

16. Na jaké pracovní pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Middle management (vedoucí oddělení)4432,59 %32,59 %  
Řadový zaměstnanec4130,37 %30,37 %  
Top management (vrcholové řízení)2921,48 %21,48 %  
Lower management (mistr, vedoucí týmu)2115,56 %15,56 %  

Graf

17. Kolik máte pod sebou lidí (kolik lidí řídíte)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-57555,56 %55,56 %  
5-103626,67 %26,67 %  
15 a více1511,11 %11,11 %  
10-1596,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Kolik máte pod sebou lidí (kolik lidí řídíte)?

  • odpověď 1-5:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řadový zaměstnanec na otázku 16. Na jaké pracovní pozici pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik let působíte na stavebním trhu?

2. Je pro Vás marketing důležitý pro propagaci firmy?

3. Přes jaká média nejvíce propagujete Vaší firmu?

4. Má Vaše firma internetové stránky?

5. Je pro Vás komunikace se zákazníkem přes internet důležitá?

6. Myslíte si, že propagace Vaší firmy přes internet, Vám přinese více zákazníků?

7. Plánujete v budoucnosti využívat internet, jako hlavní propagační médium?

8. Jakou formu prodeje převážně používáte?

9. Jsou pro Vás obchodní zástupci klíčovým prvkem mezi firmou a koncovým zákazníkem?

10. Pomáháte svým obchodním zástupcům vyhledávat nové obchodní příležitosti?

11. Jakým způsobem mezi sebou vzájemně komunikují vedoucí pracovníci se svými podřízenými?

12. Přikládáte větší váhu ústní dohodě než písemné?

13. Domníváte se, že osobní komunikace mezi nadřízenými a podřízenými ovlivní pracovní výkony?

14. Podporuje Vaše firma ve svých zaměstnancích týmového ducha k dosažení společných cílů firmy?

15. Pokud v rámci stavebního trhu komunikujete s jinými stavebními firmami, jak nejčastěji tato komunikace probíhá?

16. Na jaké pracovní pozici pracujete?

17. Kolik máte pod sebou lidí (kolik lidí řídíte)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik let působíte na stavebním trhu?

2. Je pro Vás marketing důležitý pro propagaci firmy?

3. Přes jaká média nejvíce propagujete Vaší firmu?

4. Má Vaše firma internetové stránky?

5. Je pro Vás komunikace se zákazníkem přes internet důležitá?

6. Myslíte si, že propagace Vaší firmy přes internet, Vám přinese více zákazníků?

7. Plánujete v budoucnosti využívat internet, jako hlavní propagační médium?

8. Jakou formu prodeje převážně používáte?

9. Jsou pro Vás obchodní zástupci klíčovým prvkem mezi firmou a koncovým zákazníkem?

10. Pomáháte svým obchodním zástupcům vyhledávat nové obchodní příležitosti?

11. Jakým způsobem mezi sebou vzájemně komunikují vedoucí pracovníci se svými podřízenými?

12. Přikládáte větší váhu ústní dohodě než písemné?

13. Domníváte se, že osobní komunikace mezi nadřízenými a podřízenými ovlivní pracovní výkony?

14. Podporuje Vaše firma ve svých zaměstnancích týmového ducha k dosažení společných cílů firmy?

15. Pokud v rámci stavebního trhu komunikujete s jinými stavebními firmami, jak nejčastěji tato komunikace probíhá?

16. Na jaké pracovní pozici pracujete?

17. Kolik máte pod sebou lidí (kolik lidí řídíte)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klein, Č.Komunikace ve stavebnictví (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://komunikace-ve-stavebnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.