Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace ze strany státní správy v oblasti návratu vlka

Komunikace ze strany státní správy v oblasti návratu vlka

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kuňáková
Šetření:04. 01. 2023 - 25. 01. 2023
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):38 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chováte hospodářská zvířata? Jestli ano, pojďte mi prosím pomoci prozkoumat komunikaci na úřadech.  Dotazník je anonymní a jeho výsledky pomůžou úřadům v nastavení vhodné komunikace.  Vyplnění následujícího dotazníku nezabere více než 10 minut, ale v budoucnosti Vám může na úřadech ušetřit hodiny času!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž450 %50 %  
Žena450 %50 %  

Graf

2. Bydliště (kraj):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský 114,29 %12,5 %  
Liberecký114,29 %12,5 %  
Hlavní město Praha114,29 %12,5 %  
Jihomorsvský114,29 %12,5 %  
Pha114,29 %12,5 %  
Kutnohorsko114,29 %12,5 %  
Královéhradecký114,29 %12,5 %  

Graf

3. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30337,5 %37,5 %  
50 – 70225 %25 %  
71 a více225 %25 %  
31-50112,5 %12,5 %  

Graf

4. Kolik dobytka (ovce, kozy, skot, koně) pravidelně pasete ve venkovních podmínkách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 5480 %50 %  
20- 50120 %12,5 %  

Graf

5. Kterého dobytka pasete (kusově) nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kozy240 %25 %  
Ovce240 %25 %  
Koně120 %12,5 %  

Graf

6. Zahájil/a jste sám (sama) komunikaci se státní správou ohledně čehokoliv, co se týká návratu vlka (hlášení škody, žádost o informace, a podobně), v posledních dvou letech? Do této komunikace nepočítejte odevzdání vyplněného formuláře, ale přímou komunikaci s úředníky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne787,5 %87,5 %  
Nevím112,5 %12,5 %  

Graf

7. Z jakého důvodu jste zahájil/a komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

8. Jaká byla převažující forma komunikace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Na stupnici 1-5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší, ohodnoťte:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Celkový pocit z této komunikace bez ohledu na obsah informací00
Obsah a kvalitu informací bez ohledu na Vás celkový pocit z komunikace00

Graf

10. Zahájil jste komunikaci v posledních dvou letech s krajským úřadem nebo úřadem obce s rozšířenou působností v problematice návratu vlka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 14, Nevím / Nepamatuju siotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne787,5 %87,5 %  
Ano112,5 %12,5 %  

Graf

11. Z jakého důvodu jste zahájil/a komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl jsem vlka1100 %12,5 %  

Graf

12. Jaká byla převažující forma komunikace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinak1100 %12,5 %  

Graf

13. Na stupnici 1-5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší, ohodnoťte:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Celkový pocit z této komunikace (bez ohledu na obsah či množství podaných informací).50
Obsah komunikace (množství a kvalitu podaných informací), bez ohledu na Váš celkový pocit z této komunikace50

Graf

14. Zahájil jste komunikaci v posledních dvou letech s jiným státním úřadem v problematice návratu vlka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 19, Nevím/nepamatuju siotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne675 %75 %  
Nevím/nepamatuju si112,5 %12,5 %  
Ano112,5 %12,5 %  

Graf

15. S jakým jiným státním úřadem jste komunikoval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo zdravotnictví-dermatovenerologie1100 %12,5 %  

Graf

16. Z jakého důvodu jste zahájil/a komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl jsem vlka1100 %12,5 %  

Graf

17. Jaká byla převažující forma komunikace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně1100 %12,5 %  

Graf

18. Na stupnici 1-5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší, ohodnoťte:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Celkový pocit z této komunikace (bez ohledu na obsah či množství podaných informací).50
Obsah komunikace (množství a kvalitu podaných informací), bez ohledu na Váš celkový pocit z této komunikace50

Graf

19. Jak hodnotíte obecně činnost státní správy (AOPK ČR – Správy CHKO, Správy NP, krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností) v aktivním informování chovatelů ohledně návratu vlka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím a nemám zájem o informace450 %50 %  
Informují nedostatečně, uvítal bych více informací450 %50 %  

Graf

20. Byl/a jste v posledních dvou letech osloven/a Správou CHKO či Správou NP s cílem podat Vám informace v problematice návratu vlka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 23, Nevím/nepamatuju siotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne562,5 %62,5 %  
Nevím/nepamatuju si337,5 %37,5 %  

Graf

21. Jakou formou jste byl/a osloven/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

22. Na stupnici 1-5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší, ohodnoťte prosím celkový přínos této komunikace.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

23. Byl/a jste v posledních dvou letech osloven/a krajským úřadem, nebo úřadem ORP s cílem podat Vám informace v problematice návratu vlka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 24, Neotázka č. 26, Nevím/nepamatuju siotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne562,5 %62,5 %  
Nevím/nepamatuju si225 %25 %  
Ano112,5 %12,5 %  

Graf

24. Jakou formou jste byl/a osloven/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně1100 %12,5 %  

Graf

25. Na stupnici 1-5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší, ohodnoťte prosím celkový přínos této komunikace.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51100 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:5
Modus:5

Graf

26. Byl/a jste v posledních dvou letech osloven/a jakoukoliv jinou organizací (vč. spolků a nestátních hnutí) s cílem podat Vám informace v problematice návratu vlka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 30, Nevím/nepamatuju siotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne562,5 %62,5 %  
Nevím/nepamatuju si225 %25 %  
Ano112,5 %12,5 %  

Graf

27. Jaká organizace Vás oslovila?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodejce mastí na vlka1100 %12,5 %  
Výrobce zásypu proti vlkovi1100 %12,5 %  

Graf

28. Jakou formou jste byl/a osloven/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně1100 %12,5 %  

Graf

29. Na stupnici 1-5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší, ohodnoťte prosím celkový přínos této komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51100 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:5
Modus:5

Graf

30. Nyní si přečtěte 4 tvrzení o vlku a označte, nakolik s ním souhlasíte (1 Úplně souhlasím, 2 Spíše souhlasím, 3 Nemohu se rozhodnout, 4 Spíše nesouhlasím, 5 Úplně nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Některé vlky vypouští do přírody ochranáři záměrně, aby zvýšili jejich počet v přírodě2.6251.984
Riziko napadení člověka vlkem je v Evropě vysoké32.5
Odlov vlků sníží škody na hospodářských zvířatech2.251.938
Pokud nebudeme vlky regulovat (odstřel, sterilizace apod.), přemnoží se a stanou se celostátním problémem2.752.438

Graf

31. Napište 3 doporučené metody ochrany stáda před vlkem

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Suché trenky133,33 %12,5 %  
Mazat133,33 %12,5 %  
A zase mazat133,33 %12,5 %  
Bytelná ohrada133,33 %12,5 %  
Pastevecký pes133,33 %12,5 %  
Fotopasti133,33 %12,5 %  
Co nejnižší počet vlků v ČR !133,33 %12,5 %  
Zvýšené státní odstupné, za zlikvidovaná zvířata vlky !133,33 %12,5 %  
Odstřel přemnožených vlků.133,33 %12,5 %  

Graf

32. Po příchodu na pastvinu jste zjistil/a, že vlk poranil/usmrtil Vaše zvířata. Do kolikati hodin od nálezu musíte nahlásit škodu, pokud chcete žádat o náhradu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
48150 %12,5 %  
Zatím se zde tak nestalo.150 %12,5 %  

Graf

33. Ve které dny v týdnu můžete nahlásit škodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pondělí-pátek150 %12,5 %  
?150 %12,5 %  

Graf

34. Jakou míru důvěry k informacím ohledně návratu vlků (ať obecně, nebo o konkrétních událostech) máte k jednotlivým zdrojům? Označte na stupnici 1-5, kdy 1 znamená nejnižší důvěru a 5 nejvyšší důvěru.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přátelé, známí, rodina (vč.internetové komunikace a sociálních sítí)3.6670.556
Oficiální komunikace státních organizací (brožury, semináře, web, přímá vyjádření a podobně)3.3331.889
Komunikace hnutí DUHA (brožury, semináře, web, přímá vyjádření a podobně)3.6671.889
Zprávy a komentáře zpracované novináři a reportéry (Internet/TV/rádio)3.3331.556

Graf

35. Bez ohledu na Váš názor na důvěryhodnost zdroje,ohodnoďte na stupnici 1-5 kolik informací k Vám o vlcích přichází z různých zdrojů (1 – Žádné informace 5 – Velké množství informací)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přátelé, známí, rodina (vč.internetové komunikace a sociálních sítí)3.3331.889
Oficiální komunikace státních organizací (brožury, semináře, web, přímá vyjádření a podobně)32.333
Komunikace hnutí DUHA (brožury, semináře, web, přímá vyjádření a podobně)3.1673.472
Zprávy a komentáře zpracované novináři a reportéry (Internet/TV/rádio)3.8330.806

Graf

36. Pokud nedůvěřujete nebo spíše nedůvěřujete oficiální komunikaci státních organizací, za jakého důvodu? Můžete označit více odpovědí. Pokud jejich komunikaci důvěřujete, na otázku neodpovídejte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jejich informace jsou obecně v rozporu se “selským rozumem”337,5 %37,5 %  
Jejich informace jsou v rozporu s mou přímou zkušeností225 %25 %  
.112,5 %12,5 %  
S vlkem si poradím sám112,5 %12,5 %  
žádnou oficiální komunikaci jsem nezaregistrovala112,5 %12,5 %  
Jejich informace nejsou objektivní- vybírají selektivně argumenty pro návrat vlka112,5 %12,5 %  

Graf

37. Myslíte, že je reálná možnost že vlk zaútočí i na Vaše zvířata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano je450 %50 %  
Žádný vlk v okolí 112,5 %12,5 %  
ne112,5 %12,5 %  
Vlk nemá jak se k nám dostat112,5 %12,5 %  
Nevím/ nemohu se rozhodnout112,5 %12,5 %  

Graf

38. Provádíte oficiálně doporučená opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano337,5 %37,5 %  
Nechci uvést112,5 %12,5 %  
ne112,5 %12,5 %  
O žádných oficiálních doporučeních nevím112,5 %12,5 %  
..112,5 %12,5 %  
Při nízkém počtu zvířat se nemůže vyplatit a zelený to nezaplatí !112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kuňáková, B.Komunikace ze strany státní správy v oblasti návratu vlka (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://komunikace-ze-strany-statni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.