Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikácia na OPF v Karviné

Komunikácia na OPF v Karviné

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ľubomíra Garajová
Šetření:30. 03. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Žiadam Vás o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť spokojnosť s efektívnou komunikáciou medzi študentmi a pedagógmi a komunikačnými kanálmi na OPF v Karviné. Prosím Vás, aby ste sa nad nasledujúcimi otázkami zamysleli a odpovedali pravdivo. Za vyplnenie Vám ďakujem.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Váš študijný obor

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marketing a management1413,73 %13,73 %  
EKPO1110,78 %10,78 %  
Ekonomika cestovního ruchu98,82 %8,82 %  
VES87,84 %7,84 %  
hotelnictví87,84 %7,84 %  
Veřejná ekonomika a správa76,86 %6,86 %  
MM65,88 %5,88 %  
ECR65,88 %5,88 %  
sociální management43,92 %3,92 %  
Ekonomika podnikání v obchodě a službách43,92 %3,92 %  
ostatní odpovědi SOMA
Marketing management
hotelníctvo
finance
Řízení logistiky
EI
Účetnictví a daně
Marketin a Management
Ekonomika cestovného ruchu
Marketin management
cestovní ruch
Veřejná ekononomika a správa
Evropská integrace
Bankovnictví
Firemní finance
cestovný ruch
marketing
2524,51 %24,51 % 

Graf

2. O OPF v Karviné ste sa prvýkrát dozvedeli z nasledujúceho zdroju:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
známy/kamarát/kolega/ rodinný príslušník5553,92 %53,92 %  
internet2726,47 %26,47 %  
printové média (noviny/časopisy)1312,75 %12,75 %  
web školy OPF109,8 %9,8 %  
študijný poradca 87,84 %7,84 %  
deň otvorených dverí76,86 %6,86 %  
iné65,88 %5,88 %  

Graf

3. Uveďte 2 hlavné dôvody pre ktoré ste sa rozhodli študovať na OPF v Karviné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OPF ponúkala program, ktorý sa mi páčil4241,18 %41,18 %  
Doporučenie od známych, rodinných príslušníkov a kamarátov1716,67 %16,67 %  
Odporučenie od absolventa alebo študenta OPF54,9 %4,9 %  
Rozvrh jednotlivých predmetov43,92 %3,92 %  
Flexibilita štúdia32,94 %2,94 %  
kvůli oboru a jazykům21,96 %1,96 %  
přitelkyně tu studovala tak jsem přilezl za ní10,98 %0,98 %  
Protože jiná možnost nebyla 10,98 %0,98 %  
nikam jinam jsem se nedostala10,98 %0,98 %  
je to blízko mého bydliště10,98 %0,98 %  
vzdialenosť od domova10,98 %0,98 %  
nikam jinam jsem se nedostala, vzali mě skrz SCIA 10,98 %0,98 %  
jinam jsem se nedostala10,98 %0,98 %  
Nic jiného mi nezbylo10,98 %0,98 %  
blízko bydliště10,98 %0,98 %  
mám to blízko, 2.příjímací kolo- ale baví mě to10,98 %0,98 %  
posledná možnosť10,98 %0,98 %  
Jediná škola tohoto zaměření, která mě přijala..10,98 %0,98 %  
přijetí10,98 %0,98 %  
až druhá možnost studia10,98 %0,98 %  
blízkost bydliště10,98 %0,98 %  
na jinou vysokou jsem se nedostala10,98 %0,98 %  
jediná škola kde je hotelníctví10,98 %0,98 %  
škola kde mě prostě vzali10,98 %0,98 %  
kvuli oboru a kvuli tomu,ze sem se jinam nedostala10,98 %0,98 %  
Nedostal jsem se, kam jsem chtěl a byl zde podobný10,98 %0,98 %  
Protože to bylo nejblíž mého bydliště10,98 %0,98 %  
nebyla jiná možnost10,98 %0,98 %  
blízko místa bydliště10,98 %0,98 %  
nic10,98 %0,98 %  
jinde mě nevzali :D10,98 %0,98 %  
jinde v blízkosti tento obor není10,98 %0,98 %  
Nemusím dojíždět10,98 %0,98 %  
kvůli kolejím10,98 %0,98 %  
místo bydliště10,98 %0,98 %  

Graf

4. Z Vášho uhla pohľadu, predmety ktoré ste absolvovali mali jasnú učebnú štruktúru a všetky práce, ktoré ste písali podporovali učebný cieľ predmetu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Predmety mali jasnú štruktúru a seminárne práce podporovali učebný cieľ predmetu4342,16 %42,16 %  
Predmety mali jasnú štruktúru a seminárne práce nepodporovali učebný cieľ predmetu3231,37 %31,37 %  
Predmety nemali jasnú štruktúru a seminárne práce nepodporovali učebný cieľ predmetu2827,45 %27,45 %  

Graf

5. Na hodinách ste podporovaný a inšpirovaný k aktivite vo vyučovacom procese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesúhlasím6159,8 %59,8 %  
súhlasím4342,16 %42,16 %  

Graf

6. Vyučujúci efektívne aplikujú teoretické a tiež praktické skúsenosti do vyučovacieho procesu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesúhlasím5452,94 %52,94 %  
súhlasím4847,06 %47,06 %  

Graf

7. Časový harmonogram jednotlivých predmetov je flexibilný a vyhovuje Vaším potrebám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesúhlasím7371,57 %71,57 %  
súhlasím2928,43 %28,43 %  

Graf

8. Štúdium na OPF zlepšilo Vaše komunikačné a interpersonálne zručnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesúhlasím5351,96 %51,96 %  
súhlasím4948,04 %48,04 %  

Graf

9. Poskytuje Vám knižnica dostačujúce množstvo potrebných materiálov k jednotlivým predmetom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím6765,69 %65,69 %  
nesúhlasím3635,29 %35,29 %  

Graf

10. Pracovníci študijného oddelenia Vám poskytujú potrebné informácie a sú dostatočné nápomocní pri Vašich potrebách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5351,96 %51,96 %  
nesouhlasím3332,35 %32,35 %  
nevím1615,69 %15,69 %  

Graf

11. Je úroveň komunikačných kanálov dostačujúca a je pre Vás jednoduché nájsť potrebné informácie o štipendiách a grantoch prípadne ďalších potrebných informácií poskytovaných školou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5049,02 %49,02 %  
souhlasím3433,33 %33,33 %  
nevím1817,65 %17,65 %  

Graf

12. Priestory budovy kde študujete sú vyhovujúce a dobre vybavené pre potreby Vášho štúdia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím7371,57 %71,57 %  
nesúhlasím3029,41 %29,41 %  

Graf

13. Je komunikačná úroveň vyučujúcich dostačujúca a uspokojujúca z hľadiska komunikácie, prostredníctvom komunikačných kanálov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím6058,82 %58,82 %  
nesúhlasím4342,16 %42,16 %  

Graf

14. Na webovej stránke školy sa viete ľahko zorientovať a nájsť potrebné informácie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5351,96 %51,96 %  
nesouhlasím4241,18 %41,18 %  
nevím76,86 %6,86 %  

Graf

15. Ak by ste mali celkovo zhodnotiť všetky Vaše doterajšie skúsenosti so štúdiom na našej fakulte, ako ste celkovo spokojný s OPF?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem sa rozhodnúť5351,96 %51,96 %  
nespokojný3231,37 %31,37 %  
spokojný1817,65 %17,65 %  

Graf

16. Odporúčali by ste svojím priateľom alebo známym začať študovať na OPF v Karviné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite nie7472,55 %72,55 %  
určite áno2928,43 %28,43 %  

Graf

17. Do akej miery, podľa vášho názoru, sú vedomosti a znalosti, ktoré sa učia na OPF, využiteľné v reálnej praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
len málo využiteľné5755,88 %55,88 %  
dobre využiteľné4544,12 %44,12 %  
úplne využiteľné10,98 %0,98 %  

Graf

18. Ak by ste mohli na našej škole niečo zmeniť/zlepšiť čo by to bolo? Uveďte aspoň dva.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rámci jedného predmetu uprednostniť len jednu študijnú záťaž 3332,35 %32,35 %  
Presun na vyučovanie mimo fakulty1615,69 %15,69 %  
Úprava dĺžky trvania niektorých prednášok na 45 minút1110,78 %10,78 %  
Menej študentov v skupine98,82 %8,82 %  
Vyučovanie v iných časoch65,88 %5,88 %  
Zatiaľ neviem posúdiť43,92 %3,92 %  
nižší počet předmětů10,98 %0,98 %  
menej predmetov, presuny tipu 5minut vyhlídka,žižk10,98 %0,98 %  
méně předmětů, vetší hloubka studia, zrušit docház10,98 %0,98 %  
méně předmětů10,98 %0,98 %  
skoro všechno10,98 %0,98 %  
méně předmětů a probírat je více do hloubky10,98 %0,98 %  
méně předmětů v 1 semestru10,98 %0,98 %  
Menej predmetov10,98 %0,98 %  
Méně předmětů, větší zaměření do hloubky10,98 %0,98 %  
méně předmětů ,vyšší kvalitu vyučujících10,98 %0,98 %  
chci odpovědět: b,c,d,e ale nejde to :D10,98 %0,98 %  
množství předmětů10,98 %0,98 %  
míň předmětů za semestr10,98 %0,98 %  
zvýšit kreditové ohodnocení předmětů10,98 %0,98 %  
méně předmětů, méně přesunů z budovy na budovu10,98 %0,98 %  
počet předmětů10,98 %0,98 %  
méně předmětů za více kreditů10,98 %0,98 %  
snížení množství předmětů10,98 %0,98 %  
sloučit zbytečné předměty, např katedra marketingu10,98 %0,98 %  
Rozřazovací jazykové testy na začátku 1. ročníku10,98 %0,98 %  
méně předmětů, více do hloubky, praxe10,98 %0,98 %  
první a pětka10,98 %0,98 %  
méně předmětu, učit se více do hloubky10,98 %0,98 %  

Graf

19. Plánujete po ukončení štúdia pôsobiť v rovnakej oblasti, akú ste vyštudovali alebo si skôr vyberiete inú oblasť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skôr v rovnakej oblasti4443,14 %43,14 %  
Určite v rovnakej oblasti2221,57 %21,57 %  
Ešte ste nad tým nerozmýšľali2019,61 %19,61 %  
Skôr v inej oblasti1312,75 %12,75 %  
Určite v inej oblasti32,94 %2,94 %  
Skôr v rovnakej oblasti10,98 %0,98 %  

Graf

20. Vaše pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9088,24 %88,24 %  
muž1312,75 %12,75 %  

Graf

21. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám 22 - 25 rokov5150 %50 %  
mám menej než 22 rokov4948,04 %48,04 %  
mám 26 - 27 rokov32,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Do akej miery, podľa vášho názoru, sú vedomosti a znalosti, ktoré sa učia na OPF, využiteľné v reálnej praxi?

  • odpověď dobre využiteľné:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi EKPO na otázku 1. Uveďte Váš študijný obor

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Váš študijný obor

2. O OPF v Karviné ste sa prvýkrát dozvedeli z nasledujúceho zdroju:

3. Uveďte 2 hlavné dôvody pre ktoré ste sa rozhodli študovať na OPF v Karviné

4. Z Vášho uhla pohľadu, predmety ktoré ste absolvovali mali jasnú učebnú štruktúru a všetky práce, ktoré ste písali podporovali učebný cieľ predmetu.

5. Na hodinách ste podporovaný a inšpirovaný k aktivite vo vyučovacom procese?

6. Vyučujúci efektívne aplikujú teoretické a tiež praktické skúsenosti do vyučovacieho procesu.

7. Časový harmonogram jednotlivých predmetov je flexibilný a vyhovuje Vaším potrebám?

8. Štúdium na OPF zlepšilo Vaše komunikačné a interpersonálne zručnosti.

9. Poskytuje Vám knižnica dostačujúce množstvo potrebných materiálov k jednotlivým predmetom?

10. Pracovníci študijného oddelenia Vám poskytujú potrebné informácie a sú dostatočné nápomocní pri Vašich potrebách?

11. Je úroveň komunikačných kanálov dostačujúca a je pre Vás jednoduché nájsť potrebné informácie o štipendiách a grantoch prípadne ďalších potrebných informácií poskytovaných školou?

12. Priestory budovy kde študujete sú vyhovujúce a dobre vybavené pre potreby Vášho štúdia?

13. Je komunikačná úroveň vyučujúcich dostačujúca a uspokojujúca z hľadiska komunikácie, prostredníctvom komunikačných kanálov?

14. Na webovej stránke školy sa viete ľahko zorientovať a nájsť potrebné informácie?

15. Ak by ste mali celkovo zhodnotiť všetky Vaše doterajšie skúsenosti so štúdiom na našej fakulte, ako ste celkovo spokojný s OPF?

16. Odporúčali by ste svojím priateľom alebo známym začať študovať na OPF v Karviné?

17. Do akej miery, podľa vášho názoru, sú vedomosti a znalosti, ktoré sa učia na OPF, využiteľné v reálnej praxi?

18. Ak by ste mohli na našej škole niečo zmeniť/zlepšiť čo by to bolo? Uveďte aspoň dva.

19. Plánujete po ukončení štúdia pôsobiť v rovnakej oblasti, akú ste vyštudovali alebo si skôr vyberiete inú oblasť?

20. Vaše pohlavie

21. Vek

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Váš študijný obor

2. O OPF v Karviné ste sa prvýkrát dozvedeli z nasledujúceho zdroju:

3. Uveďte 2 hlavné dôvody pre ktoré ste sa rozhodli študovať na OPF v Karviné

4. Z Vášho uhla pohľadu, predmety ktoré ste absolvovali mali jasnú učebnú štruktúru a všetky práce, ktoré ste písali podporovali učebný cieľ predmetu.

5. Na hodinách ste podporovaný a inšpirovaný k aktivite vo vyučovacom procese?

6. Vyučujúci efektívne aplikujú teoretické a tiež praktické skúsenosti do vyučovacieho procesu.

7. Časový harmonogram jednotlivých predmetov je flexibilný a vyhovuje Vaším potrebám?

8. Štúdium na OPF zlepšilo Vaše komunikačné a interpersonálne zručnosti.

9. Poskytuje Vám knižnica dostačujúce množstvo potrebných materiálov k jednotlivým predmetom?

10. Pracovníci študijného oddelenia Vám poskytujú potrebné informácie a sú dostatočné nápomocní pri Vašich potrebách?

11. Je úroveň komunikačných kanálov dostačujúca a je pre Vás jednoduché nájsť potrebné informácie o štipendiách a grantoch prípadne ďalších potrebných informácií poskytovaných školou?

12. Priestory budovy kde študujete sú vyhovujúce a dobre vybavené pre potreby Vášho štúdia?

13. Je komunikačná úroveň vyučujúcich dostačujúca a uspokojujúca z hľadiska komunikácie, prostredníctvom komunikačných kanálov?

14. Na webovej stránke školy sa viete ľahko zorientovať a nájsť potrebné informácie?

15. Ak by ste mali celkovo zhodnotiť všetky Vaše doterajšie skúsenosti so štúdiom na našej fakulte, ako ste celkovo spokojný s OPF?

16. Odporúčali by ste svojím priateľom alebo známym začať študovať na OPF v Karviné?

17. Do akej miery, podľa vášho názoru, sú vedomosti a znalosti, ktoré sa učia na OPF, využiteľné v reálnej praxi?

18. Ak by ste mohli na našej škole niečo zmeniť/zlepšiť čo by to bolo? Uveďte aspoň dva.

19. Plánujete po ukončení štúdia pôsobiť v rovnakej oblasti, akú ste vyštudovali alebo si skôr vyberiete inú oblasť?

20. Vaše pohlavie

21. Vek

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Garajová, Ľ.Komunikácia na OPF v Karviné (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://komunikacia-na-opf-v-karvine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.