Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikační bariéry neslyšících

Komunikační bariéry neslyšících

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:iveta mundokova
Šetření:04. 01. 2017 - 18. 01. 2017
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Iveta Mundoková a jsem studentkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogické fakulty, obor Sociálně pedagogická asistence. Zpracovávám bakalářskou práci na téma „Komunikační možnosti a bariéry neslyšících“.

Předem vám děkuji za upřímné a pravdivé vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit ke zpracování bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7172,45 %72,45 %  
muž2727,55 %27,55 %  

Graf

2. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26–45 let3939,8 %39,8 %  
15 - 25 let3636,73 %36,73 %  
46- 65 let1717,35 %17,35 %  
26 - 45 let55,1 %5,1 %  
65 a více11,02 %1,02 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5152,04 %52,04 %  
vysokoškolské2020,41 %20,41 %  
nedokončené/ještě studuji1111,22 %11,22 %  
základní66,12 %6,12 %  
vyučen44,08 %4,08 %  
středoškolské bez maturity44,08 %4,08 %  
nedokončené22,04 %2,04 %  

Graf

4. Za neslyšící osobu je považován ten, jehož rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem. Setkáváte se ve svém okolí s neslyšící osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6465,31 %65,31 %  
75 let, muž22,04 %2,04 %  
48 - muž, 75 - muž, 74 - žena11,02 %1,02 %  
Muž okolo 75, žena okolo 75, muž okolo 4511,02 %1,02 %  
žena cca 70 let11,02 %1,02 %  
43 let, muž11,02 %1,02 %  
14,muz11,02 %1,02 %  
68.žena11,02 %1,02 %  
36 M11,02 %1,02 %  
35, muž11,02 %1,02 %  
17, žena11,02 %1,02 %  
žena, 40 let11,02 %1,02 %  
žena11,02 %1,02 %  
35, žena11,02 %1,02 %  
Muz 60 let11,02 %1,02 %  
84, žena11,02 %1,02 %  
muž 7011,02 %1,02 %  
Žena, 32 let11,02 %1,02 %  
Jen náhodně v dopravních prostředcích, sám ale taky s věkem slyším čím dál tím hůř.11,02 %1,02 %  
70 let, žena11,02 %1,02 %  
chlapec, 6 let11,02 %1,02 %  
Prababička, 92 let, spíše slyší tak napůl, možná "na čtvrt", takže se znakovou řeč neučím11,02 %1,02 %  
55 let11,02 %1,02 %  
32 muž11,02 %1,02 %  
žena 2011,02 %1,02 %  
6011,02 %1,02 %  
2811,02 %1,02 %  
muž 42 let11,02 %1,02 %  
22 žena11,02 %1,02 %  
muži i ženy okolo 7011,02 %1,02 %  
7011,02 %1,02 %  
s neslyšícími se stýkám, mám je i v rodině počínaje tedy dětmi a konče staršími lidmi okolo 7011,02 %1,02 %  
Žena i muž11,02 %1,02 %  
18, muž11,02 %1,02 %  

Graf

5. Víte, jaký jazyk ke komunikaci používají neslyšící lidé? Napište všechny možnosti, na které si vzpomenete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Brailovo písmo

Brailovo písmo, znaková rec

brailovo písmo, znaková řeč

česká znaková řeč, běžná čeština

český znakový jazyk, znakování, odezírání

Český znakový jazyk, znakovanou češtinu, prstovou abecedu. Samozdřejmě cizinci mají znakový jazyk ve svém jazyku ;)

Český znakový jazyk, znakový jazyk, prstová abeceda, odezíráná

český znakový jazyk; znakovaná čeština

Mezi sebou znakují. K ostatním se snaží mluvit. Možné je i psaní.

mluví rukama

národní znakovou řeč

Neverbální komunikace - mimika, gesta, proxemika, haptika, znaková řeč

No podle toho v jakém žijí státu tak asi jazyk toho státu

normální rodný jazyk, píšou,znakují

odezírají

odezírají

odezírají z úst a/nebo znakovou řeč

odezírání

Odezírání, mimika, gesta, znaková řeč

posunková reč

Posunková/znaková řeč

prstová abeceda, odezírání ze rtů

Prstová abeceda, znaková řeč, Brailovo písmo atd.

prstová abeceda, znakovaná čeština, český znakový jazyk

rukama, nevím, jak se přesně nazývá, znaková řeč?

ukazují

znaková jazyk

Znakova rec

znakova rec, odezirani ze rtu

Znakova rec,pisemne

Znaková řec

znaková řeč

znaková řeč odezírání

Znaková řeč

znaková řeč

znaková řeč

znaková řeč

znaková řeč

znaková řeč

znaková řeč

znaková řeč

Znaková řeč

znaková řeč

znaková řeč

Znaková řeč

znaková řeč

znaková řeč, AAK

znaková řeč, mluvené slovo

Znaková řeč, mohou odezírat

znaková řeč, odezírání

znaková řeč, odezírání ze rtů

Znaková řeč, odezírání ze rtů

znaková řeč, odezírání ze rtů

Znaková řeč, odezírání ze rtů, blok a tužka?

Znaková řeč, odezírání ze rtů...

Znaková řeč, písmo (psané i elektronické), odezírání ze rtů, neverbální komunikace "ruce, nohy"

znaková řeč, psaní

znaková řeč, psaní

Znaková řeč, psaní na desku

znaková řeč, snaží se odezírat

znaková řeč, znakování, odezírání, sluchadla, naslouchátka, kochleární implantáty, piktogramy, psaní

znakovaná čeština, znakový jazyk, odezírání

Znakove pismo

znakovou

znakovou reč, papír a tužku, sms...

znakovou řeč

znakovou řeč

znakovou řeč

znakovou řeč

znakovou řeč, odezírání ze rtů

znakovou řeč,

Znakovou řeč, ASL

Znakovou řeč, kresba, pismo,hudba

Znakovou řeč, odezírání

znakovou řeč, prstovou abecedu

znakovou řečí, posunky

Znakový

znakový

znakovy

znakový

znakový , odezírání

znakový a odezírání

znakový jazyk znaková čeština

Znakovy jazyk

znakový jazyk

Znakovy jazyk

znakový jazyk

znakový jazyk

Znakovy jazyk znakova rec prstova abeceda piktogramy... prvky vsech aak

znakový jazyk, mluvená řeč+odezírání, ASL

znakový jazyk, odezírání

znakový jazyk, písemný projev

znakový jazyk, prstová abeceda (jak jednoruční tak i dovouruční), znakováná čeština

Znakový jazyk, prstovou abecedu

znakový jazyk, prstovou abecedu, odezírání, znakovanou češtinu

znakový, odezírání, prstovou abecedu

Znakový.

znaky, odezírají

6. Domníváte se, že neslyšící lidé mají strach z komunikace se slyšícími?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3737,76 %37,76 %  
ano3636,73 %36,73 %  
ne2525,51 %25,51 %  

Graf

7. Myslíte si, že se neslyšící lidé mohou naučit číst a psát jako slyšící lidé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bez problémů3333,67 %33,67 %  
nevím1616,33 %16,33 %  
ne1212,24 %12,24 %  
nerozumí gramatice a některým slovům11,02 %1,02 %  
Neslyší, když je to někdo učí11,02 %1,02 %  
Problém se skloňováním, problémy s utvořit pro nás čitelnou větu. Někteří mají problémy s dlouhým textem nebo s odborným textem.11,02 %1,02 %  
fonetické když neslyší jak to zní tak se jim to podle mě hůře vyslovuje11,02 %1,02 %  
Nechopnost porozumet ctenemu-nepouzivaji spojky...11,02 %1,02 %  
Pokud jsou hluší od narození je to pochopitelně překážka.11,02 %1,02 %  
bariéry jsou: potřeba speciálně vyškolených pedagogů, jiných metod výuky, učebnic apod11,02 %1,02 %  
nevím, ale lehké to pro ně nebude11,02 %1,02 %  
u čtení s obtížemi, jelikož nikdy neslyšeli výslovnost slova (např. i/y)11,02 %1,02 %  
Musí to být složité když neslyší co vlastně čte.11,02 %1,02 %  
člověk se učí i ze sluchového vnímání a o to je to pro neslyšicí těžší11,02 %1,02 %  
například ve slovech se z a s 11,02 %1,02 %  
čtení - mluvení, nemohou opakovat po ostatních; Omezené způsoby vysvětlení a naopak možnosti se dotázat11,02 %1,02 %  
Vyslovování, porozumění textu 11,02 %1,02 %  
pokud se učí znakovou řeš, je tam jiný způsob uvažování a označování věcí a situací11,02 %1,02 %  
musí k tomu mít potřebné vybavení, lektora,...11,02 %1,02 %  
špatná výslovnost11,02 %1,02 %  
Správné používání českého jazyka.11,02 %1,02 %  
potřebují větší trpělivost svých rodičů, a SPC11,02 %1,02 %  
mají problém s pochopením významu 11,02 %1,02 %  
nemohou psanou formu korigovat podle mluvené11,02 %1,02 %  
maji sva specifika pro uceni11,02 %1,02 %  
Problémy v komunikaci.11,02 %1,02 %  
porozumění textu může být obtížné u neslyšících od narození11,02 %1,02 %  
Bude jim to trvat delší dobu11,02 %1,02 %  
záleží jak ovládají češtinu11,02 %1,02 %  
Obtížnější artikulace, problémy s pravopisem (neslyší i/y aj.)11,02 %1,02 %  
je pro ně složitější porozumět a pochopit, zvlášť, pokud mají poruchu sluchu od narození nebo útlého věku11,02 %1,02 %  
Pokud jsou neslyšící již od narození/v brzkém mládí, je těžké se naučit číst a psát, protože bez předčítání nahlas bych si to jako pětileté dítě nedokázal představit.11,02 %1,02 %  
gramatika11,02 %1,02 %  
potřebují pomoci11,02 %1,02 %  
je pro ně těžší rozeznat rozdíl mezi písmenky, když to neslyší11,02 %1,02 %  
myslím si že dnešní mladí neslyšící určitě, ti starší už jsou na tom hůře11,02 %1,02 %  
starší neslyšící mají ještě starou školu, což znamená že mají problém s větami, nebo třeba skoloňování, vykání a další, mladší neslyšící už jsou na tom podstatně lépe11,02 %1,02 %  
Chybí řečový vzor11,02 %1,02 %  
neslyší jak se to vyslovuje11,02 %1,02 %  
cist11,02 %1,02 %  

Graf

8. Víte, jakého nejvyššího vzdělání mohou dosáhnout neslyšící lidé v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7576,53 %76,53 %  
středoškolské (maturita)1818,37 %18,37 %  
výuční list66,12 %6,12 %  
základní33,06 %3,06 %  
žádné22,04 %2,04 %  

Graf

9. Pokud víte, co je „znakový jazyk“, tak to napište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dorozumívací jazyk, který využívá gestikulaci místo řeči

dorozumívací prostředek neslyšících pomocí rukou

Dorozumivani pomoci rukou

dorozumívání s prsty a rukami

dorozumívání se gesty

dorozumívání se pomocí rukou

Dorozumívání se pomocírukou

dorozumívání se rukama

Gesta kterymi se neslysici dorozumivaji.

Gesta, díky nímž se neslyšící lidé dorozumívají.

Gesta, využívající z 99% ruce, pomocí něhož se neslyšící dorozumívají se slyšícími a naopak.

Gestikulace rukou.

jazyk který se ukazuje

jazyk kterým hovoří neslyšící

Jazyk kterým se doumlouvají neslyšící.

jazyk kterým ukazují

jazyk neslyšících

jazyk neslyšících

jazyk neslyšících

jazyk neslyšících, který se ukazuje

jazyk používaný neslyšící komunitou, skládající se z posunků, mimik a gestur

jazyk pro neslyšící - dorozumívání prostřednictvím pohybů rukou a grimas

jazyk pro neslyšící osoby

jazyk prostřednictvím symbolů

Jazyk sestaveny ze znaků

Jazyk, kterym se dorozumivaji pomoci znakove cestiny

Jazyk,ktery pouzivaji neslysici k dorozumivani

Jazykem, kterým se mohou dorozumívat neslyšící se slyšícími a naopak. Skládá se z jednotlivých pojmů, frází a písmen.

jazykový systém postavený na gestech tvořených rukama a obličejem

je to forma slov ale rukama

Je to jazyk kterým mluví neslyšící využívá k tomu ruce a obličej

Je to jazyk, kterým se dorozumívají neslyšící. Používají ruce jako nástroj komunikace, každé slovo má pararelu v znakovém jazyce. Slova se vyjadřují pomocí typického kladení prstů a ruk.

Jednotlive hlasky a slova jsou prevedena do symbolu na lidskem tele. Nejvice se vyuzivaji ruce.

Jestli to vím, si nejsem jist, alemyslím, že je to projev pohybu do znaků nahrazující řeč.

Jsou to gesta rukou a prstů, znazornujici bud pismeno nebo konkretni slovo.

jsou to znaky (slova) - která se dají vyjádřit pomocí určitých gest na rukou, pohyb hlavy, úst

Komunikace pomocí gest

komunikace pomocí jasně definovaných znaků

Komunikace pomocí rukou

komunikace pomocí rukou pro neslyšící

komunikace rukama

Komunikacni jazyk neslysicich

mateřský jazyk neslyšících lidí (od mala)

Mezinárodní universální "jazyk" složený z gest prováděných rukama

mluva pomocí gest a mimiky

Nevim

nevím

plnohodnotný jazyk s vlastní gramatikou

pomocí prstů/rukou se ukazují slova

pomocí rukou

Posunková řeč.

posunky

Použití rukou k vyjádření slov

používání rukou, výrazů obličeje, pohybů hlavy

Pro každé (většinu) slov existuje znak nebo kombinace znaků, které jsou předváděny pomocí rukou a obličeje, popř. může být doprovázen i slovy, což může ocenit především sluchově postižený, který umí i odezírat

pro neslyšící

prostředek ke komunikaci, jednotlivé znaky představují slova, slabiky, písmena

převod mluvené řeči do znaků, které se ukazují převážně rukami.

rukami prevedený jazyk

slova vytvářená pomocí znaků tvořených prsty

slovům jsou přiřazeny "znaky", které se vyjadřují různými pozicemi ruky a prstů

stejný jazyk jako například čeština, každé slovo má svůj znak, který se ukazuje rukama a obličejem

To čím se dorozumívají neslyšící, v každé zemi mají svůj znakový jazyk a někdy se to i prolíná

To je komunikacni zpusob pomoci znaku jak se neslysici d.omlouva s okolim a okoli s nim

určité ustálené pohyby rukou v blízkosti obličeje; slovo, nebo slovní spojení má svůj znak

vím, ale nevím jak to popsat

Vyjadřování se pomocí rukou a gesty - mimika.

znaková řeč

znaková řeč je soubor gestikulačních znaků, které se vždy používají pro danou činnost nebo slovo

znakování pomocí gest, mimiky a rukou

Znakový jazyk je speciální jazyk založený na použití rukou, těla a obličeje a pomocí spojení těchto částí vytváříme slova či slovní spojení kterým se dorozumívají sluchově handicapovaní jedinci.

Znakový jazyk? Co asi?? Řeč neslyšících

znaky pomocí rukou

Způsob komunikace neslyšících, komunikace pomocí gest, mimiky, postoje

způsob řeči

10. Myslíte si, že je znakový jazyk mezinárodní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4343,88 %43,88 %  
ne3737,76 %37,76 %  
nevím1818,37 %18,37 %  

Graf

11. Vedle „znakového jazyka“ existuje ještě „znakovaný jazyk“. Pokud víte, co je znakovaný jazyk, tak to napište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

český jazyk, překládaný do znakového jazyka

čeština přeložená do znaků

čeština převedená do znaků

domnívám se, že je to to samé, jako znakovaná čeština

Druh neverbální komunikace.

Kazde pismeno ma svuj znak

ne

ne, zřejmě nějaké obrázky, piktogramy, emotikony apod.

netuším...

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím o co se jedná.

nevím, myslel jsem že je to totéž

nevím, myslím že se znakují jednotlivá písmena

Nevím.

Nevim.

neznám tento výraz

No znakovaný jazyk je to že překládají do znakového jazyka přesně to jak to řekli. Používá se to třeba u přednášek kdy tlumočník překládá přednášku skoro slovo od slova. Ale třeba při zprávách pro neslyšící to co znakují občas významově trochu něco jiného než to co ten hovořící člověk v těch zprávách říká a to je podlemě znakový jazyk

písmena znázorňovaná prsty?

Pismenka se ukazuji rukama.

podobný jako znakový jazyk

překlad češtiny do znaků-.

překlad češtiny znakem

Rekla bych ze rozdil je ve veku postizeneho

teď jste mne zmátli

ukazování jednotlivých písmen prsty

Znakovany - jednotliva pismena, znakovy - znak = slovo.

Znakovaný jazyk je doslovný "překlad" slov do jazyka neslyšících

Znakovaný jazyk je speciální prstový jazyk či prstová abeceda.

znakovaný jazyk se více přibližuje mluvenému jazyku a především se jím snaží domluvit slyšící (kteří neumějí znakový jazyk) s neslyšícími

znaky co nahrazují slova

12. Znáte nějakou organizaci ve svém okolí, která pomáhá neslyšícím lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5455,1 %55,1 %  
nevím, že by taková organizace existovala1515,31 %15,31 %  
Unie neslyšících 33,06 %3,06 %  
ZON Louny22,04 %2,04 %  
Tamtam22,04 %2,04 %  
UNIE Praha11,02 %1,02 %  
klub neslyšících louny?11,02 %1,02 %  
Určitě bude, nevím ale přesně jak se jmenuje.11,02 %1,02 %  
svaz špatně slyšících11,02 %1,02 %  
nevím, ale vím, že je, prezentovala se na akci Lidé lidem11,02 %1,02 %  
nevybavuji si název11,02 %1,02 %  
SPC11,02 %1,02 %  
zväz sluchovo postihnutých11,02 %1,02 %  
Cespo11,02 %1,02 %  
Tyfloservis, SONS11,02 %1,02 %  
neznám název ale vím, že zde u nás existuje. Zde chybí tato možnost.11,02 %1,02 %  
unie neslysicich11,02 %1,02 %  
charita, diakonie11,02 %1,02 %  
Škola pro neslyšící, Hradec Králové11,02 %1,02 %  
SONS11,02 %1,02 %  
Organizace/ firma "Vrátka" na třebíčsku pomáhá nejen neslyšícím, ale také jinak postiženým, dává jim pracovní příležitost. 11,02 %1,02 %  
organizace neslyšících11,02 %1,02 %  
ZON11,02 %1,02 %  
Dobrý Anděl11,02 %1,02 %  
Český Unie Neslyšících Praha11,02 %1,02 %  
Česká unie Neslyšících Brno11,02 %1,02 %  
asi Dobrý anděl, pak dále různé unie a tak11,02 %1,02 %  

Graf

13. Umíte si představit, jaké bariéry musí neslyšící lidé denně překonávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4343,88 %43,88 %  
nezajímám se o to99,18 %9,18 %  
úřady, lékař všude kde neumí znakový jazyk, cestování11,02 %1,02 %  
Mají problémy na úřadech, v bankách...11,02 %1,02 %  
....11,02 %1,02 %  
Domluva u lékaře, domluva na poště, dpmluva v obchodě, domluva na úřadech11,02 %1,02 %  
Riziko pri pohybu venku v tramvajich v obchodech vsude kde je potreba sluchova irientace11,02 %1,02 %  
nesylší poplach, nebezpečí, oslovení apod.11,02 %1,02 %  
určitě více překážek než lidé slyšící11,02 %1,02 %  
Ano, nejvytším problémem jsou ostatní lidé, kteří se nedokážou vcítit do druhého člověka. Nedokážou jim pomoci ani nemají zájem, takže překonávají problém denně.11,02 %1,02 %  
opatrnost11,02 %1,02 %  
v obchodě, na úřadech...11,02 %1,02 %  
Komunikace v obchodě, na poště a úřadech, hrozící nebezpečí neslyší (auto), zvonek (doma), zvonící telefon (zřejmě musí mít pouze u sebe s vibracemi), zjištění aktuálního zpravodajství, při řízení autem nemají informace z rádia o aktuálních nehodách, hlasová navigace, budík11,02 %1,02 %  
komunikace při běžných cinnostech, koupe listku na dopravu, nakupy, přecházení pres ulici, ziskavani onformaci,11,02 %1,02 %  
budík, nebezpečí venku (auta, tramvaje, lidi)11,02 %1,02 %  
hlavně lidskou hloupost11,02 %1,02 %  
negativní názora většinové populace - neslyší, neraguje, takže nechápe, takže je hloupý; ne vždy je k dispozici tlumočník, pokud neslyšící neumí odezírat ani domluvit se písemně, má problém; newslyší různá zvukem označovaná nebezpečí11,02 %1,02 %  
veškerý provoz na ulici, kontakt se slyšícími,...11,02 %1,02 %  
snaha dorozumět se s ostatními, potencionální nebezečí (neslyší jedoucí auto apod.)...11,02 %1,02 %  
nerozumí ostatním lidem11,02 %1,02 %  
Jsou znevýhodněni při jednání všude tam kde nemají překladatele do znakového jazyka. Nedorozumění těchto lidí je pro tyto jedince frustrující.11,02 %1,02 %  
Pozornost ve škole, na ulici, v MHD apod.11,02 %1,02 %  
Hure prijimaji informace, jsou ohrozeni dopeavou, hure komunikuji s vetsinou napt. Na uradech11,02 %1,02 %  
neslyší když na něj někdo mluví, na úřadech se nedomluví apod.11,02 %1,02 %  
komunikace s okolim, neslysi auta, mhd..a jine nebezpeci 11,02 %1,02 %  
Každodenní komunikace. Ať už na úřadě, nebo u doktora atd.11,02 %1,02 %  
Problémy s komunikací.11,02 %1,02 %  
nebezpečí v dopravě, telefonování, dorozumění se s prodavači, úředníky, ve škole, v zaměstnání, u lékaře11,02 %1,02 %  
komunikace, informace z hlásičů11,02 %1,02 %  
u lékaře, úřady11,02 %1,02 %  
porozumění s okolím, neslyší auto, telefon...11,02 %1,02 %  
komunikacni11,02 %1,02 %  
žádný zvuk je neupozorní na možné nebezpečí, nesnadná komunikace s jinými lidmi11,02 %1,02 %  
Jsou extrémně ohrožení při pohybu ve městě. Neví, že je někdo oslovil. Mají obtíže zaujmou okolí a sdělit jim svůj problém, žádost, potřeby...11,02 %1,02 %  
Ztráta jednoho smyslu, pocit osamění (pokud lidé nemluví přímo k nim, jsou izolovaní), vyloučení ze společenského života, problémy v běžné komunikaci (např. na úřadě, ulici, telefonování), ohrožení (neslyší troubit auto) 11,02 %1,02 %  
neslyší okolní zvuky (např. auta), ztížená komunikace11,02 %1,02 %  
jsou ve větším nebezpečí (např. z důvodu dopravy), neporozumění, nízké společenské uplatnění,...11,02 %1,02 %  
Může to být malicherná věc, ale pokud si pomyslím, že bych byl sám a nemohl si nastavit budík, kdybych měl ráno měco důležitého mě děsí. také jakékoliv dopravní situace mohou být stížené. Popravdě mi přijde, že největší bariérou pro nelyšící není možnost komunikace s lidmi všedním způsobem, každý si přece jenom zvykne, ale spočívá právě v takovýchto maličkostech, které jim musí stěžovat život...11,02 %1,02 %  
komunikační a sluchové11,02 %1,02 %  
komunikační bariéra a netolerance společnosti11,02 %1,02 %  
sluchové11,02 %1,02 %  
cokoli v běžném životě11,02 %1,02 %  
Budík, cesta městem, "odtržení" od okolí,11,02 %1,02 %  
lidi co jsou zlý11,02 %1,02 %  
nemusí všemu dobře rozumnět11,02 %1,02 %  
Pošta, obchodní dům, lékař11,02 %1,02 %  
jít do krámu, jít na poštu 11,02 %1,02 %  
starší neslyšící už mají jako bariéru třeba nakoupit, nebo si přečíst noviny, nebo si dojít na poštu. Ti mladší už mají podlemě problémi třeba se smouvami atd podobně jako slyšící11,02 %1,02 %  
Nemůže se orientovat podle sluchu, neslyší tv l,rádio a své okoli11,02 %1,02 %  

Graf

14. Jak by mohly pomoci státní a neziskové organizace neslyšícím lidem? Pokuste se uvést alespoň 3 příklady možnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- Vytvoření vhodných pracovních míst/ nediskriminace - Nabádání veřejnosti (minimálně každý by měl vědět jak provést resuscitaci, tak proč se taky nenaučit pár základních znakových gest pro pomoc, sanitku, policii atp..) - Finanční dary, popř. operační zákroky...

1) Začlenit je do společnosti, najít si přátelé, kteří mají stejný problém. 2) Mohou jim pomoci se vzděláváním. 3) Mohou jim i pomoci s nalezením práce. 4) Díky neziskovým organizacím si i mezi sebou mohou předávat informace o novinkách, které se týkají např. kocheárního implantátu atd.

Akce,ktere je socializuji,programy podporujici zamestnavani neslysicich a dostupnost sluzby prekladate a asistenta na skole

Asi nějakými příspěvky třeba na televize s většími titulkami, nebo na internet, jelikož zprávy neslyší v televizi tak si to mohou najít na internetu, pak by třeba mohl rozšířit takové ty kavárny, kde obsluhují neslyšící a mají to jako práci, vím že je v Praze a v Brně ale mohl by je zřídit i v jiných městech a myslím si, že by se to uchytilo

Dotace, pedagogická péče, pomůcky...

finančně přístupem k člověku jako takovému

finanční podpora

finanční podpora, lépe zapojovat neslyšící do běžného splečenského života, kultuní akce zaměřené na tento handicap.

Informování slyšících lidí o způsobech komunikace neslyšících lidí; o tom, jak s nimi mají jednat a komunikovat slyšící. Zajistit tlumočníky alespoň přes videotelefon nebo Skype na různých místech státní správy.

informovanost, zvyšování vzdělávání, motivace

Kampaň na informovanost (slyšících) občanů, co hluchota obnáší. Vzdělávací centra pro neslyšící/zábavní centra pro neslyšící i slyšící - mohou se vzájemně učit, poznávat. Aplikace do telefonů/tabletů s výukovými programy.

knihy nasluchaci aparat

nabízet jim novinky a vůbec všechny možnosti při kompenzaci špatného sluchu

Nacit je komunikovat, pomoc pri jednani s urady, pomoc s vyberem vhodnych kompenzacnich pomucek, volnocasove aktivity, vhodne vdelavani, odlehcovaci sluzby

nějaká aplikace třeba do telefonu více lidí se znakovou řečí na úřadě nevím

nějaká forma asistence když je potřeba

nemám tušení

Nemohu odpověď jelikož se v této úrovni poskytování služeb neslyšícím nepohybuji, neznám míru poskytovaných služeb neslyšícím a nevím tedy jak ještě více potřebují pomoc.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

odměny nebo nějaké výhody pro zaměstnavatele, který zaměstnává neslyšícího zaměstnance pomoc při hledání zaměstnání

osobní asistenti pro neslyšící, znakový jazyk do škol

podpora asistenční služby, příspěvky na kompenzační pomůcky pro neslyšící, speciální poradenství pro neslyšící

pochopit živit neslyšících

Pomahat jim, se dorozumnět

pomáhat na úřadech u doktora a ve škole

pomáhat překládat

Pomáhat při tlumočeni, vzdělávani, pomoc rodičum s neslyšicim ditetem

pomoc po psychické stránce, finanční pomoc, pomoc při studiu a hledání zaměstnání

Pomůcky neslyšícím,programy pro ne,aktivity

Pomucky vhodna skola a vyber zanestnani

pracovní uplatnění, vzdělávání, sociální začlenování

Proplácení sluchadel/kochleárních implantátů Větší lékařské péče (ORL, logopedi...) Informovanost veřejnosti, jak se k neslyšícím chovat reps. jak komunikovat Možnost vzdělávání a pracovního uplatnění Organizace sdržující neslyšící a jejich rodiny

Přispět na vybavení a na studie. Přidělit jim vycvičeného psa.

Příspěvkem na kochleární implantát (ne všechny poj. ho plně proplácí) Informovanost o Koch. imp.

Seznamování široké veřejnosti se základy znakového jazyka pokusit se zajistit (samozřejmě u případů, kde by to bylo možné a efektivní) vložení kochleárních implantátů nebo aspoň se více podílet na hrazení naslouchadel pro nedoslýchavé podporovat zaměstnavatele, kteří zaměstnávají sluchově postižené

Spolecne aktivity - pomoc pri kazdodennich činnostech ( v pripade nahleho ohluchnuti), vylety, organizovane činnosti

stát by měl akceptovat znakový jazyk stejně jako mluvenou řeč, poskytování pomůcek převádějících zvuky (klakson, cvakání semaforu, budík, zvonek,...) na zrakové či hmatové vjemy

tlumočník, speciální pomůcky

Tlumočníkem,

udělat zábavné aktivity pro neslyšící, krátkodobé zapůjčení asistentů

v informovanosti a vzdělávání

V první řadě si neslyšící musí v rámci svých možností pomoci sám, v druhé řadě rodina a teprve potom, když první dva pilíře selžou nebo jsou nepostačující, by měl s pomoci přijít stát: 1) Především podporou výuky neslyšících na veřejných školách (zahrnuje pedagogy, asistenty, učební materiály, a metodiku výuky od ZŠ po VŠ) 2) osvěty pro potenciální zaměstnavatele neslyšících, 3) vznik komunitních center pro potkávání neslyšících a dalších aktérů sloužící např. k setkávání, vzájemné výměně informací, setkání s veřejností

větší možnosti vzdělávání a rozvoje, větší osvěta mezi slyšícími

větší podpora, informovanost,

Více finančních prostředků na pomůcky Pomoct s větší integrací mezi slyšící Větší osvěta

Vice integrace a zprostredkovani zamestnani

více proškoleného personálu na pomoc neslyšícím

Více překladatelů na úřadech. Více kulturního vyžití za pomoci znakového jazyka. Více možností sbližovat slyšící s neslyšícími pomocí neziskových organizací a jejich programů.

vzdělanost a tlumočnické služby, právní zastoupení

vzdělávat, tlumočit pomáhat

Zajistit kominikacni meziclanek, styk se stejne postizenymi, tlumoceni, kompenzacni pomucky

15. Je pro vás nepříjemné komunikovat s neslyšícími?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4646,94 %46,94 %  
nevím2626,53 %26,53 %  
ano1313,27 %13,27 %  
nikdy jsem v této situaci nebyla11,02 %1,02 %  
nemám zkušenost11,02 %1,02 %  
Ještě jsem tu možnost neměla.11,02 %1,02 %  
Zalezi na typu cloveka na osobnosti11,02 %1,02 %  
Při komunikaci s neslyšícími jsem nejistá, neovládám znakový jazyk, proto přesně nevím, jak komunikovat.11,02 %1,02 %  
jsem nejistá, zda mi bude rozumět11,02 %1,02 %  
Toto je velmi individualni....11,02 %1,02 %  
Je mně jich velice líto, ale nevím, jak jim vyjít vstříc.11,02 %1,02 %  
Nikdy jsem s žádný nekomunikovala11,02 %1,02 %  
není mi to nepříjemné, jsem jen trochu bezradná, jak se chovat, jak komunikovat, abychom si porozuměli11,02 %1,02 %  
Znakovou řeč neumím, spíše by to bylo složité, asi bychom si museli "dopisovat", nebo bych si musel přivést někoho, kdo znakovou řeč umí... 11,02 %1,02 %  
ještě jsem s žádným nemluvila, ale chtěla bych se naučit znakovou řeč11,02 %1,02 %  
ano občas je to trochu nepříjemné, protože nevím jak mi porozumí a jestli pochopí a občas se stává že už to vysvětluji po 7 a stále nechápe11,02 %1,02 %  
Já osobně s tím problém nějak nemám, zase jde o to jak často s tím neslyšícím jsem v kontaktu. Jestli že ho mám v rodině tak s tím není žádný problém. Jestli že je trochu cizí, tak se občas třeba domlouváme déle ale vždy to jde11,02 %1,02 %  
je to nezvyk, nevím, co mám dělat, když neumím znakový jazyk.11,02 %1,02 %  

Graf

16. Zkuste si představit, že jste neslyšící a chcete studovat na střední nebo vysoké škole. Jakou speciální pomoc od školy budete potřebovat, abyste s tímto handicapem mohli studovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asistenta

asistenta

Asistenta co bude tlumocit a vysvetlovat potrebne zaznamy z prednasky.

Asistenta ovládajícího znakovou řeč.

asistenta, který by pomohl přeložit do znakové řeči výklad?

asistenta, tlmočníka do posunkovej reči

Asistenta,prekladatele

Asistenta.

Buď tlumočníka, nebo přednášky ve psané podobě, nebo abych si mohla přednášky nějak nahrát a pak je převést do psané formy - stejně asi pomoct tlumočníka. Popřípadě jstli neslyšící odezírá tak by možná pomohlo i kdyby lektor nebo učitel hodně otevíral při mluvení pusu, ale to pomůže fakt jen některým. Ústní zkoušení

Budu jistě potřebovat překladatele do znakového jazyka a ostatních spolu studujících při získávání výpisků a poznámek.

Budu potřebovat asistenta, který mi bude "překládat". Budu potřebovat papíry a materiály, které si vezmu do ruky. Styl hodiny nebude moct být stylem: učitel mluví a já si píšu poznámky - neviděla bych na něj při psaní

hodný lidi kolem sebe a rodinu

individuální program učitele, který umí znakovou řeč pomoc s případnou šikanou celkový individuální přístup

Individuální studijní plán

individuální učební plán

Informovanost pedagogů, v případě, že odezírám ze rtů tak pozici odkud budu dobře vidět, oproštění od ústních zkoušek v případě špatné komunikace.

Jsem nedoslýchavá, se ztrátou mezi 90 - 95dB.. Požívám sluchadla a brýle. Mohla by mi nabídnutá asistence, ale škola na to přišla až pozdě.

kamarády a tlumočnika

kazetak

kompenzační pomůcky, jiné přijímací řízení příp. ukončování školy, jinou formu zkoušek apod.

Látku v písemné podobě či lektrory/kantory používající znakovou řeč, zajištění místa v předních lavicích (kvůli odezírání), individuální konzultace, popř. individuální výuku.

museli by nějak přizpůsobit přednášky nebo mi poskytnout překladatele do znakové řeči. Testy by potřebovali taky zlepšit, pokud bych neuměla ani číst a psát

např. studijní materiály v tištěné formě

Nějakou osobu,která mi bude pomáhat, vše zvládnou (asistent)

Nejsem si jist, dost záleží na okolnostech. Pokud bych uměl dobře odezírat ze rtů, asi bych tolik pomoci nepotřeboval... Rozhodně by bylo skvělé, kdyby některý z pracovníků školy uměl znakovou řeč, abych si s ním mohl "promluvit" o jakýchkoli nesrovnalostech/ nebo bych někoho dostal přiděleného.. *Vybrala(a) jste si velice zajímavé téma a přeji vám ve vaší práci mnoho úspěchů :)*

někoho kdo jim bude překládat

nevím

nevím

nevím

Notebook Někoho kdo umí překládat znakovou řeč Tištěné přednášky a materiál z hodin Úpravu ústních zkoušek

písemné materiály - tištěné nebo elektronicky

Písemné materiály. Nahrávání přednášek. Program pro převod mluveného slova do písemného záznamu. Ale nevím. Nemám v rodině nikoho takto postiženého.

podporu a speciální přístup pedagogů. pochopení a tlumočníka

pochopení a toleranci

Potrebne materialy a specialni didakticke pomucky

potřebuju někoho, kdo mi to bude tlumočit do znakové řeči a tím pádem asi o něco víc času na zpracování úkolů a učení

požadoval bych i výuku ve znakové řeči

Prizpusobeni predavani informaci ( vyklad pisemnou formou) podporu a pomoc v ostatních skolnich aktivitach

Překladatele na znakovou řeč, jiný přístup než ostatní studenti

Převážně větší množství písemných materiálů.

Sluchadlo, specialni pristup, aby spomalili při vysvětlované látce - díky odezírání

tisknuté materiály, sedět tak abych viděla co učitel říká (pokud odezírám), tlumočník

Tistene materialy, komunikace v pisemne forme vcetne zkousek, moznost pouzivat kpmpenzacni pomucky

tištěné materiály, notebook

Tlumoceni prednasek orepis prednasek naroky na orofesory

Tlumocnik, program na pc pro neslysici

tlumočení

tlumočníka a individuální přístup

tlumočníka a podporu rodiny

tlumočníka do znakového jazyka

tlumočníka, nebo asistenta, který umí znakový jazyk

to nevím

Toto je moc těžká otázka a má spoustu specifikací. Záleží na tom, zda je neslyšící schopen například odezírat. V tomto případě je jeho pozice lehčí. Určitě, ale bude neslyšící potřebovat všechny studijní materiály v tištěné podobě. Při komunikaci určitě osobního asistenta protože neslyšící neumí moc dobře mluvit a může se stát, že si navzájem při komunikaci nebudete rozumět.

Určitě bude potřebovat pedagogickou pomoc. Dokážu si představit, že neslyšící má na výuku učebnice, skripta popřípadě nějaké pomůcky, které jim k výuce pomohou.

V první řadě chápavé vyučující. Dále pak přístup ke všem materiálům, ze kterých vyučující čerpá a individuální přístup či konzultace s vyučujícím.

více písemných materiálů

vizuální pomůcky, aby někdo znal znakový jazyk, počítač s přepisem hlasu do psaného slova

vše, co je přednášeno, by mělo být napsané (prezentace), vyučující se dívá na neslyšícího, individuální přístup vyučujícího

Zalezi na tom jestli potrebuji tlumocnika do znakoveho jazyka nebo umim odezirat.

záleží na tom, jakou formou komunikuji se slyšícím okolím; asi bych potřebovala písemné poznámky přednášek; zkoušky písemnou formou (příp. přes tlumočníka??)

zřejmě asistenta, který dovysvětlí probíranou látku znakovou řečí

zřejmě nějakého asistenta


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

  • odpověď 15 - 25 let:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokončené/ještě studuji na otázku 3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Za neslyšící osobu je považován ten, jehož rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem. Setkáváte se ve svém okolí s neslyšící osobou?

5. Víte, jaký jazyk ke komunikaci používají neslyšící lidé? Napište všechny možnosti, na které si vzpomenete.

6. Domníváte se, že neslyšící lidé mají strach z komunikace se slyšícími?

7. Myslíte si, že se neslyšící lidé mohou naučit číst a psát jako slyšící lidé?

8. Víte, jakého nejvyššího vzdělání mohou dosáhnout neslyšící lidé v ČR?

10. Myslíte si, že je znakový jazyk mezinárodní?

12. Znáte nějakou organizaci ve svém okolí, která pomáhá neslyšícím lidem?

13. Umíte si představit, jaké bariéry musí neslyšící lidé denně překonávat?

15. Je pro vás nepříjemné komunikovat s neslyšícími?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Za neslyšící osobu je považován ten, jehož rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem. Setkáváte se ve svém okolí s neslyšící osobou?

5. Víte, jaký jazyk ke komunikaci používají neslyšící lidé? Napište všechny možnosti, na které si vzpomenete.

6. Domníváte se, že neslyšící lidé mají strach z komunikace se slyšícími?

7. Myslíte si, že se neslyšící lidé mohou naučit číst a psát jako slyšící lidé?

8. Víte, jakého nejvyššího vzdělání mohou dosáhnout neslyšící lidé v ČR?

10. Myslíte si, že je znakový jazyk mezinárodní?

12. Znáte nějakou organizaci ve svém okolí, která pomáhá neslyšícím lidem?

13. Umíte si představit, jaké bariéry musí neslyšící lidé denně překonávat?

15. Je pro vás nepříjemné komunikovat s neslyšícími?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

mundokova, i.Komunikační bariéry neslyšících (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://komunikacni-bariery-neslysic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.