Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikační dovednosti u dětí předškolního věku

Komunikační dovednosti u dětí předškolního věku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Slučiaková
Šetření:12. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím rodiče, které mají děti předškolního věku o vyplnění krátkého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Výše Vašeho vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou4646 %46 %  
Vysokoškolské3333 %33 %  
Výuční list1313 %13 %  
Vyšší odborné77 %7 %  
Základní11 %1 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 31 - 40 let5252 %52 %  
Od 21 - 30 let3434 %34 %  
Nad 41 let1414 %14 %  

Graf

3. Věk Vašeho dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 6 let8686 %86 %  
7 let1414 %14 %  

Graf

4. Jak Vaše dítě rozvíjí slovní zásobu? Pomocí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Četby s obrázky7676 %76 %  
Popisem činností7373 %73 %  
Popisem okolí6666 %66 %  
Pexesa4747 %47 %  
Jiné2828 %28 %  
Leporela2424 %24 %  
Slovním fotbalem2121 %21 %  

Graf

5. Odkud máte získané informace ohledně rozvoje komunikačních dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5151 %51 %  
Literatura4848 %48 %  
Logoped3535 %35 %  
Pedagog v MŠ3535 %35 %  
Příbuzní2727 %27 %  
Pediatr1818 %18 %  
Psycholog66 %6 %  
Speciální pedagog v MŠ55 %5 %  

Graf

6. Jaké faktory jsou důležité pro rozvoj komunikačních dovedností Vašich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochvala za úspěchy6767 %67 %  
Trpělivost6161 %61 %  
Výchova6060 %60 %  
Správný řečový vzor5555 %55 %  
Prostředí5353 %53 %  
Správný psychický vývoj2929 %29 %  
Správný fyzický vývoj1414 %14 %  

Graf

7. Které faktory ohrožují správný vývoj komunikačních dovedností Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slabá komunikace5656 %56 %  
Špatný jazykový vzor5454 %54 %  
Málo příležitostí k projevům4545 %45 %  
Komunikační zábrany4343 %43 %  
Omezený přístup ke knihám3232 %32 %  
Jiné1313 %13 %  

Graf

8. Které odborníky děti navštěvují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Logoped4848 %48 %  
Žádný3333 %33 %  
Pedagog v MŠ3131 %31 %  
Psycholog88 %8 %  
Foniatr44 %4 %  
Speciální pedagog v MŠ33 %3 %  
Jiné22 %2 %  

Graf

9. Vyjadřuje se Vaše dítě ve zformulovaných větách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6767 %67 %  
Spíše ano3131 %31 %  
Spíše ne22 %2 %  

Graf

10. Umí Vaše dítě pojmenovat věci kolem sebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8383 %83 %  
Spíše ano1313 %13 %  
Spíše ne22 %2 %  
Ano11 %1 %  
Ne11 %1 %  

Graf

11. Umí Vaše dítě popsat co vidí na obrázku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8080 %80 %  
Spíše ano1717 %17 %  
Spíše ne33 %3 %  

Graf

12. Umí Vaše dítě vést rozhovor, vyslechnout řečníka a pokládat otázky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5353 %53 %  
Ano4040 %40 %  
Spíše ne55 %5 %  
Ne22 %2 %  

Graf

13. Zvládne Vaěe dítě utvořit jednoduchý rým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4040 %40 %  
Spíše ano3434 %34 %  
Spíše ne1616 %16 %  
Ne1010 %10 %  

Graf

14. Dokáže Vaše dítě převyprávět příběh?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5454 %54 %  
Spíše ano3636 %36 %  
Spíše ne88 %8 %  
Ne22 %2 %  

Graf

15. Umí se Vaše dítě naučit nazpaměť básničku či písničku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7575 %75 %  
Spíše ano2222 %22 %  
Spíše ne22 %2 %  
Ne11 %1 %  

Graf

16. Jste spokojení s úrovní komunikačních dovedností u Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5252 %52 %  
Spíše ano3737 %37 %  
Spíše ne99 %9 %  
Ne22 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Výše Vašeho vzdělání:

2. Váš věk:

3. Věk Vašeho dítěte:

4. Jak Vaše dítě rozvíjí slovní zásobu? Pomocí:

5. Odkud máte získané informace ohledně rozvoje komunikačních dovedností?

6. Jaké faktory jsou důležité pro rozvoj komunikačních dovedností Vašich dětí?

7. Které faktory ohrožují správný vývoj komunikačních dovedností Vašeho dítěte?

8. Které odborníky děti navštěvují?

9. Vyjadřuje se Vaše dítě ve zformulovaných větách?

10. Umí Vaše dítě pojmenovat věci kolem sebe?

11. Umí Vaše dítě popsat co vidí na obrázku?

12. Umí Vaše dítě vést rozhovor, vyslechnout řečníka a pokládat otázky?

13. Zvládne Vaěe dítě utvořit jednoduchý rým?

14. Dokáže Vaše dítě převyprávět příběh?

15. Umí se Vaše dítě naučit nazpaměť básničku či písničku?

16. Jste spokojení s úrovní komunikačních dovedností u Vašeho dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Výše Vašeho vzdělání:

2. Váš věk:

3. Věk Vašeho dítěte:

4. Jak Vaše dítě rozvíjí slovní zásobu? Pomocí:

5. Odkud máte získané informace ohledně rozvoje komunikačních dovedností?

6. Jaké faktory jsou důležité pro rozvoj komunikačních dovedností Vašich dětí?

7. Které faktory ohrožují správný vývoj komunikačních dovedností Vašeho dítěte?

8. Které odborníky děti navštěvují?

9. Vyjadřuje se Vaše dítě ve zformulovaných větách?

10. Umí Vaše dítě pojmenovat věci kolem sebe?

11. Umí Vaše dítě popsat co vidí na obrázku?

12. Umí Vaše dítě vést rozhovor, vyslechnout řečníka a pokládat otázky?

13. Zvládne Vaěe dítě utvořit jednoduchý rým?

14. Dokáže Vaše dítě převyprávět příběh?

15. Umí se Vaše dítě naučit nazpaměť básničku či písničku?

16. Jste spokojení s úrovní komunikačních dovedností u Vašeho dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slučiaková, A.Komunikační dovednosti u dětí předškolního věku (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://komunikacni-dovednosti-u-det.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.