Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikační kanály Městké knihovny v Praze

Komunikační kanály Městké knihovny v Praze

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Hobža
Šetření:22. 01. 2011 - 28. 01. 2011
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

Tento dotazník má za cíl zjistit jaké komunikační kanály Městské knihovny v Praze (v dotazníku dále pod zkratkou MKP) patří k nejvyužívanějším a nejlépe hodnoceným z hlediska poskytovaných informací. Výsledky hodlám použít pro svou seminární práci a budou zde veřejně k dispozici.

Všem velmi děkuji za pomoc.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

- MKP =  Městská knihovna v Praze.

- Pokud na některou otázku odpovíte negativně, může se stát, že v dotazníku trochu přeskočíte. Tak se prosím nelekněte, pokud byste z otázky číslo 1 náhle přeskočili na otázku číslo 6:)

- Pokud narazíte na otázku s hodnocením, tak prosím hodnoťte jako ve škole tzn. 1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

- U některých otázek je možné více odpovědí.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete internetové stránky MKP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pravidelněotázka č. 2, Občasotázka č. 2, Zcela výjimečněotázka č. 2, Nikdyotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1544,12 %44,12 %  
Pravidelně926,47 %26,47 %  
Zcela výjimečně720,59 %20,59 %  
Nikdy38,82 %8,82 %  

Graf

2. K jakým účelům využíváte internetové stránky MKP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K vyhledávání publikací v katalogu knihovny2580,65 %73,53 %  
K vyhledávání základních a provozních informací (knihovní řád, otevírací doba, přehled služeb, kontakty)2374,19 %67,65 %  
K využití on-line služeb (rezervace a blokace knih, prodlužování výpůjček)1651,61 %47,06 %  
K vyhledávání informací o čtenářském kontu1341,94 %38,24 %  
K vyhledávání informací o novinkách MKP (nové služby, pořádané akce)929,03 %26,47 %  
Volých pracovních pozicí13,23 %2,94 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotil/a internetové stránky MKP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21961,29 %55,88 %  
3516,13 %14,71 %  
1412,9 %11,76 %  
439,68 %8,82 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.21
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Navštívil/a jste nové internetové stránky MKP (www.mlp-new.cz)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1858,06 %52,94 %  
Ano1341,94 %38,24 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotil/a nové internetové stránky MKP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3538,46 %14,71 %  
2538,46 %14,71 %  
4215,38 %5,88 %  
117,69 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.64
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Komunikoval/a jste někdy s knihovnou prostřednictvím e-mailu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9, Nevlastním e-mailovou adresuotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2676,47 %76,47 %  
Ano823,53 %23,53 %  

Graf

7. Jakou informaci jste touto cestou hledali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodloužení výpůjčky350 %8,82 %  
Pokyny pro chování při ztrátě knihy.116,67 %2,94 %  
prodlužování výpůjček116,67 %2,94 %  
pordloužení výpujčky, ztráta knihy116,67 %2,94 %  

Graf

8. Shledal/a jste poskytnuté informace užitečnými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %17,65 %  
nevím225 %5,88 %  

Graf

9. Zasílá Vám knihovna na e-mail informace o novinkách prostřednictvím svého informačního systému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1750 %50 %  
ano1338,24 %38,24 %  
nevím411,76 %11,76 %  

Graf

10. Zásílá Vám knihovna na e-mail upozornění o konci výpůjční doby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2779,41 %79,41 %  
ne411,76 %11,76 %  
nevím38,82 %8,82 %  

Graf

11. Jste členem facebookové komunity MKP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 14, Nemám facebookotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1647,06 %47,06 %  
Ano1235,29 %35,29 %  
Nemám facebook617,65 %17,65 %  

Graf

12. S jakým druhem informací se na facebookovém profilu MKP nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Novinky975 %26,47 %  
Zajímavosti z knihovnického prostředí650 %17,65 %  
Základní a provozní informace knihovny18,33 %2,94 %  

Graf

13. Jak jste spokojeni s informacemi poskytnutými touto cestou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1541,67 %14,71 %  
3433,33 %11,76 %  
2216,67 %5,88 %  
418,33 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:2
Modus:1

Graf

14. Znáte službu "Knihovna do mobilu"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3397,06 %97,06 %  
Ano12,94 %2,94 %  

Graf

15. Využíváte tuto službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %2,94 %  

Graf

16. Jak byste tuto službu ohodnotil/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Využíváte při návštěvě knihovny elektronickou databázi "Koniáš"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně1852,94 %52,94 %  
Občas1029,41 %29,41 %  
Zcela výjimečně411,76 %11,76 %  
Nikdy25,88 %5,88 %  

Graf

18. Požadujete při výpůjčce tištěný výpis z Vašeho účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně1235,29 %35,29 %  
Nikdy1029,41 %29,41 %  
Zcela výjimečně720,59 %20,59 %  
Občas514,71 %14,71 %  

Graf

19. Který z těchto méně běžných informačních kanálů jste při komunikaci s knihovnou v posledních 6 měsících využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou z uvedených34100 %100 %  

Graf

20. Jak dlouho jste již uživatelem MKP?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 6 let2163,64 %61,76 %  
3 - 6 let618,18 %17,65 %  
Méně než 1 rok412,12 %11,76 %  
1 - 3 roky26,06 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hobža, J.Komunikační kanály Městké knihovny v Praze (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://komunikacni-kanaly-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.