Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikační kanály Městké knihovny v Praze

Komunikační kanály Městké knihovny v Praze

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Hobža
Šetření:22. 01. 2011 - 28. 01. 2011
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

Tento dotazník má za cíl zjistit jaké komunikační kanály Městské knihovny v Praze (v dotazníku dále pod zkratkou MKP) patří k nejvyužívanějším a nejlépe hodnoceným z hlediska poskytovaných informací. Výsledky hodlám použít pro svou seminární práci a budou zde veřejně k dispozici.

Všem velmi děkuji za pomoc.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

- MKP =  Městská knihovna v Praze.

- Pokud na některou otázku odpovíte negativně, může se stát, že v dotazníku trochu přeskočíte. Tak se prosím nelekněte, pokud byste z otázky číslo 1 náhle přeskočili na otázku číslo 6:)

- Pokud narazíte na otázku s hodnocením, tak prosím hodnoťte jako ve škole tzn. 1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

- U některých otázek je možné více odpovědí.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete internetové stránky MKP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pravidelněotázka č. 2, Občasotázka č. 2, Zcela výjimečněotázka č. 2, Nikdyotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1544,12 %44,12 %  
Pravidelně926,47 %26,47 %  
Zcela výjimečně720,59 %20,59 %  
Nikdy38,82 %8,82 %  

Graf

2. K jakým účelům využíváte internetové stránky MKP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K vyhledávání publikací v katalogu knihovny2580,65 %73,53 %  
K vyhledávání základních a provozních informací (knihovní řád, otevírací doba, přehled služeb, kontakty)2374,19 %67,65 %  
K využití on-line služeb (rezervace a blokace knih, prodlužování výpůjček)1651,61 %47,06 %  
K vyhledávání informací o čtenářském kontu1341,94 %38,24 %  
K vyhledávání informací o novinkách MKP (nové služby, pořádané akce)929,03 %26,47 %  
Volých pracovních pozicí13,23 %2,94 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotil/a internetové stránky MKP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21961,29 %55,88 %  
3516,13 %14,71 %  
1412,9 %11,76 %  
439,68 %8,82 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.21
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Navštívil/a jste nové internetové stránky MKP (www.mlp-new.cz)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1858,06 %52,94 %  
Ano1341,94 %38,24 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotil/a nové internetové stránky MKP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3538,46 %14,71 %  
2538,46 %14,71 %  
4215,38 %5,88 %  
117,69 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.64
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Komunikoval/a jste někdy s knihovnou prostřednictvím e-mailu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9, Nevlastním e-mailovou adresuotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2676,47 %76,47 %  
Ano823,53 %23,53 %  

Graf

7. Jakou informaci jste touto cestou hledali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodloužení výpůjčky350 %8,82 %  
Pokyny pro chování při ztrátě knihy.116,67 %2,94 %  
prodlužování výpůjček116,67 %2,94 %  
pordloužení výpujčky, ztráta knihy116,67 %2,94 %  

Graf

8. Shledal/a jste poskytnuté informace užitečnými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %17,65 %  
nevím225 %5,88 %  

Graf

9. Zasílá Vám knihovna na e-mail informace o novinkách prostřednictvím svého informačního systému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1750 %50 %  
ano1338,24 %38,24 %  
nevím411,76 %11,76 %  

Graf

10. Zásílá Vám knihovna na e-mail upozornění o konci výpůjční doby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2779,41 %79,41 %  
ne411,76 %11,76 %  
nevím38,82 %8,82 %  

Graf

11. Jste členem facebookové komunity MKP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 14, Nemám facebookotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1647,06 %47,06 %  
Ano1235,29 %35,29 %  
Nemám facebook617,65 %17,65 %  

Graf

12. S jakým druhem informací se na facebookovém profilu MKP nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Novinky975 %26,47 %  
Zajímavosti z knihovnického prostředí650 %17,65 %  
Základní a provozní informace knihovny18,33 %2,94 %  

Graf

13. Jak jste spokojeni s informacemi poskytnutými touto cestou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1541,67 %14,71 %  
3433,33 %11,76 %  
2216,67 %5,88 %  
418,33 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:2
Modus:1

Graf

14. Znáte službu "Knihovna do mobilu"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3397,06 %97,06 %  
Ano12,94 %2,94 %  

Graf

15. Využíváte tuto službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %2,94 %  

Graf

16. Jak byste tuto službu ohodnotil/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Využíváte při návštěvě knihovny elektronickou databázi "Koniáš"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně1852,94 %52,94 %  
Občas1029,41 %29,41 %  
Zcela výjimečně411,76 %11,76 %  
Nikdy25,88 %5,88 %  

Graf

18. Požadujete při výpůjčce tištěný výpis z Vašeho účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně1235,29 %35,29 %  
Nikdy1029,41 %29,41 %  
Zcela výjimečně720,59 %20,59 %  
Občas514,71 %14,71 %  

Graf

19. Který z těchto méně běžných informačních kanálů jste při komunikaci s knihovnou v posledních 6 měsících využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou z uvedených34100 %100 %  

Graf

20. Jak dlouho jste již uživatelem MKP?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 6 let2163,64 %61,76 %  
3 - 6 let618,18 %17,65 %  
Méně než 1 rok412,12 %11,76 %  
1 - 3 roky26,06 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hobža, J.Komunikační kanály Městké knihovny v Praze (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://komunikacni-kanaly-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.