Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikační prostředky - Internet a telefon

Komunikační prostředky - Internet a telefon

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Váradi
Šetření:11. 04. 2014 - 17. 04. 2014
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je zaměřen na využívání telefonů a Internetu a na nejčastěji využívané služby těchto technologií.

Vzhledem k účelu je cílován na ty, kteří využívají Iternet a telefon.

Výsledky budou použity pro seminární práci ze sociologie, ale jsou veřejné.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7076,92 %76,92 %  
Muž2123,08 %23,08 %  

Graf

2. Jaký typ připojení k Internetu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezdrátová síť4953,85 %53,85 %  
Kabelová přípojka2628,57 %28,57 %  
Telefonní linka (modem)1617,58 %17,58 %  

Graf

3. Za jakým účelem využíváte Internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava, odpočinek8795,6 %95,6 %  
Komunikace s okolím8694,51 %94,51 %  
Studium6874,73 %74,73 %  
Práce5863,74 %63,74 %  

Graf

4. Jak často využíváte připojení k Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den8896,7 %96,7 %  
4x-5x týdně33,3 %3,3 %  

Graf

5. V jakou denní dobu se nejčastěji připojujete k Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kdykoli5054,95 %54,95 %  
Po práci, škole2830,77 %30,77 %  
Převážně přes den, během výkonu zaměstnání, studia1314,29 %14,29 %  

Graf

6. Jakou dobu trávíte na Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několik hodin7279,12 %79,12 %  
Alespoň hodinu1819,78 %19,78 %  
Méně než hodinu11,1 %1,1 %  

Graf

7. Jaké jsou Vámi nejvyhledávanější stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mail7683,52 %83,52 %  
Sociální sítě (Facebook, Twitter..)6975,82 %75,82 %  
Zpravodajství6065,93 %65,93 %  
Stránky s videy, fotkami, filmy, hrami aj.4549,45 %49,45 %  
Překladač3235,16 %35,16 %  
Informace z encyklopedie (Wikipedia)3134,07 %34,07 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vašeho názoru nejvyhledávanější stránky na Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě (Facebook, Twitter..)8492,31 %92,31 %  
Stránky s videy, fotkami, filmy, hrami aj.5054,95 %54,95 %  
E-mail3740,66 %40,66 %  
Zpravodajství3032,97 %32,97 %  
Informace z encyklopedie (Wikipedia)1617,58 %17,58 %  
Překladač1010,99 %10,99 %  

Graf

9. Jaký typ telefonu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mobilní telefon91100 %100 %  
Pevná linka1112,09 %12,09 %  

Graf

10. Využíváte služební telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7178,02 %78,02 %  
Ano2021,98 %21,98 %  

Graf

11. Jak dlouho telefon užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 a více let7279,12 %79,12 %  
1-3 roky1314,29 %14,29 %  
3-6 let66,59 %6,59 %  

Graf

12. Které služby a aplikace telefonu využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS7784,62 %84,62 %  
Volání7279,12 %79,12 %  
Zábava (poslech hudby, pořizování ftografií..)4549,45 %49,45 %  
Připojení k Internetu3942,86 %42,86 %  
MMS1010,99 %10,99 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-26 let5257,14 %57,14 %  
27-40 let2729,67 %29,67 %  
41-60 let99,89 %9,89 %  
Méně než 15 let22,2 %2,2 %  
61 let a více11,1 %1,1 %  

Graf

14. Momentálně jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4751,65 %51,65 %  
Zaměstnaný/á3538,46 %38,46 %  
Nezaměstnaný/á55,49 %5,49 %  
Jiný (mateřská dovolená, důchod)44,4 %4,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Momentálně jste:

  • odpověď Zaměstnaný/á:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Využíváte služební telefon?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký typ připojení k Internetu využíváte?

3. Za jakým účelem využíváte Internet?

4. Jak často využíváte připojení k Internetu?

5. V jakou denní dobu se nejčastěji připojujete k Internetu?

6. Jakou dobu trávíte na Internetu?

7. Jaké jsou Vámi nejvyhledávanější stránky?

8. Jaké jsou podle Vašeho názoru nejvyhledávanější stránky na Internetu?

9. Jaký typ telefonu využíváte?

10. Využíváte služební telefon?

11. Jak dlouho telefon užíváte?

12. Které služby a aplikace telefonu využíváte nejčastěji?

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

14. Momentálně jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký typ připojení k Internetu využíváte?

3. Za jakým účelem využíváte Internet?

4. Jak často využíváte připojení k Internetu?

5. V jakou denní dobu se nejčastěji připojujete k Internetu?

6. Jakou dobu trávíte na Internetu?

7. Jaké jsou Vámi nejvyhledávanější stránky?

8. Jaké jsou podle Vašeho názoru nejvyhledávanější stránky na Internetu?

9. Jaký typ telefonu využíváte?

10. Využíváte služební telefon?

11. Jak dlouho telefon užíváte?

12. Které služby a aplikace telefonu využíváte nejčastěji?

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

14. Momentálně jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Váradi, V.Komunikační prostředky - Internet a telefon (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://komunikacni-prostredky-inter.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.