Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > komunikační strategie

komunikační strategie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Moslerová
Šetření:26. 09. 2012 - 16. 10. 2012
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píši diplomovou práci na téma Komunikační strategie příspěvkové organizace a výsledky průzkumu slouží jako podklady k vypracování této práce a vyhodnocená hypotéz.

Odpovědi respondentů

1. Kolik si myslíte, že je na území České republiky zařízení, která poskytují péči tělesně postiženým ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 a více7263,16 %63,16 %  
4-72925,44 %25,44 %  
ano65,26 %5,26 %  
ne43,51 %3,51 %  
2-332,63 %2,63 %  
110,88 %0,88 %  

Graf

2. Slyšel/a/ jste někdy o Ústavu sociální péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8978,07 %78,07 %  
ne2521,93 %21,93 %  

Graf

3. Spolupracoval/a/jste někdy s tímto zařízením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9885,96 %85,96 %  
ano1614,04 %14,04 %  

Graf

4. O jakou formu spolupráce se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
exkurze v rámci studia na SŠ17,69 %0,88 %  
dodávka přístupového systému17,69 %0,88 %  
TV pořad o tělesně postižených17,69 %0,88 %  
Maloval jsem v Opavě jejích prostory.17,69 %0,88 %  
údržbář-elektrikář17,69 %0,88 %  
mám v ústavu neteře a občas je navštěvuji17,69 %0,88 %  
pracoval jsem tam, dnes tam mám rodinného příslušníka17,69 %0,88 %  
kulturní program17,69 %0,88 %  
zaměstnanec17,69 %0,88 %  
brigáda v ÚSP17,69 %0,88 %  
ostatní odpovědi dobrovolnictví
Chráněná dílna
správa a účetnictví tohoto subjektu
323,08 %2,63 % 

Graf

5. Ústav sociální péče vnímáte (na stupnici 1-velmi pozitivně do 5 velmu negativně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34236,84 %36,84 %  
23429,82 %29,82 %  
12723,68 %23,68 %  
465,26 %5,26 %  
554,39 %4,39 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.31
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:2
Modus:3

Graf

6. Zakroužkujte činnosti,které se myslíte, že ústav poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální péče10491,23 %91,23 %  
zdravotnická péče9179,82 %79,82 %  
psychologická péče8271,93 %71,93 %  
logopedická péče2622,81 %22,81 %  

Graf

7. Zaregistroval/a/ jste v poslední době zprávu o tomto zařízení v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, žádnou9078,95 %78,95 %  
Ano, přibližně 1-42421,05 %21,05 %  

Graf

8. Zdá se Vám komunikace ústavu soc. péče s veřejností dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne ,uvítal/a/ bych více informací7767,54 %67,54 %  
Ano, je dostačující2017,54 %17,54 %  
Vzhledem k charakteru organizace není potřebné budovat vztah s veřejností1714,91 %14,91 %  

Graf

9. Viděl/a/ jste někdy webové stránky organizace? Jak na Vás působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ještě jsem se s nimi nesetkal/a/9986,84 %86,84 %  
Ano, webové stránky jsem viděl/a/ a líbí se mi76,14 %6,14 %  
Viděl/a/ a líbí se mi65,26 %5,26 %  
změnil/a/ bych především.........................21,75 %1,75 %  

Graf

10. V případě, že jste se stránkami setkal/a/ -chybí Vám na nich určité informace

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chybí přehledné informace o tom kolik to všechno stojí daňového poplatníka.

jsou dostačující

nevím

zvýraznit dosažené výsledky

zvýraznit dosažené výsledky poskytovaných služeb klientům vzhledem k fin. prostředkům a snažit se ještě o vyšší zkvalitnění soc. služeb v dalších letech

11. Při hledání požadované informace fungují webové stránky správně? Zdají se Vám přehledné nebo se v nich spíše ztrácíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná odpověď.............3453,97 %29,82 %  
ano, najdu vždy potřebné informace1625,4 %14,04 %  
spíše se v nich ztrácím a potřebné informace hledám delší dobu914,29 %7,89 %  
ne nikdy nenajdu, co potřebuji46,35 %3,51 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7969,3 %69,3 %  
muž3530,7 %30,7 %  

Graf

13. Patříte do věkové kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305951,75 %51,75 %  
31-402320,18 %20,18 %  
51 let a více1311,4 %11,4 %  
41-501210,53 %10,53 %  
15-2076,14 %6,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik si myslíte, že je na území České republiky zařízení, která poskytují péči tělesně postiženým ?

2. Slyšel/a/ jste někdy o Ústavu sociální péče?

3. Spolupracoval/a/jste někdy s tímto zařízením?

5. Ústav sociální péče vnímáte (na stupnici 1-velmi pozitivně do 5 velmu negativně)

6. Zakroužkujte činnosti,které se myslíte, že ústav poskytuje?

7. Zaregistroval/a/ jste v poslední době zprávu o tomto zařízení v médiích?

8. Zdá se Vám komunikace ústavu soc. péče s veřejností dostačující?

9. Viděl/a/ jste někdy webové stránky organizace? Jak na Vás působí?

11. Při hledání požadované informace fungují webové stránky správně? Zdají se Vám přehledné nebo se v nich spíše ztrácíte?

12. Jste:

13. Patříte do věkové kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik si myslíte, že je na území České republiky zařízení, která poskytují péči tělesně postiženým ?

2. Slyšel/a/ jste někdy o Ústavu sociální péče?

3. Spolupracoval/a/jste někdy s tímto zařízením?

5. Ústav sociální péče vnímáte (na stupnici 1-velmi pozitivně do 5 velmu negativně)

6. Zakroužkujte činnosti,které se myslíte, že ústav poskytuje?

7. Zaregistroval/a/ jste v poslední době zprávu o tomto zařízení v médiích?

8. Zdá se Vám komunikace ústavu soc. péče s veřejností dostačující?

9. Viděl/a/ jste někdy webové stránky organizace? Jak na Vás působí?

11. Při hledání požadované informace fungují webové stránky správně? Zdají se Vám přehledné nebo se v nich spíše ztrácíte?

12. Jste:

13. Patříte do věkové kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Moslerová, V.komunikační strategie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://komunikacni-strategie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.