Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunismus a církev

Komunismus a církev

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Šebestová
Šetření:23. 02. 2012 - 08. 03. 2012
Počet respondentů:225
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Monika Šebestová a jsem studentkou třetího ročníku oboru Filozofie a Společenské vědy na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Píši bakalářskou práci na téma „Poválečný vývoj katolické církve v Československu“, která je zaměřena na situaci římsko-katolické církve v Československu mezi léty 1948 a 1989, na její vytlačování totalitním režimem a politické procesy s církevními osobami. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete získat alespoň částečný názor současné společnosti na tuto situaci.

Odpovědi respondentů

1. Hlásíte se k nějakému náboženství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18481,78 %81,78 %  
ano4118,22 %18,22 %  

Graf

2. Byl někdo z Vaší rodiny postižen totalitním režimem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9843,56 %43,56 %  
ne8839,11 %39,11 %  
nevím3917,33 %17,33 %  

Graf

3. Pokud ano (č.2), můžete napsat kdo a z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"ukradeni" obchodu

Babička - znemožněno studium

babička Sudeťačka, matka převaděčka

Bez komentáře

Byla zničena má matka protožže jí nebylo možno studovat politickou školu, protože její děda byl kulak.

děda a praděda byli zatčeni a uvězněni za protikomunistickou činnost, babičku vyhodili z VŠ

děda, odmítl vstoupit do strany

Děda. Protože měl příbuzné v cizině, tak ho propustili ze zaměstnání.

dědeček - znárodnění malé továrny

dědeček- byl velkostatkář

Dědeček, proces byl kvůli činnosti proti státu (podstrčený předmět doličný, doposud nevím co to bylo), ale myslíme si, že to je především díky působení na jiné, než východní frontě a názory proti KSČ.

Kolektivizace půdy, znárodnění řemeslných dílen (stolařství, řeznictví), nevpuštění pradědečka do nemocnice na operaci (následně zemřel na zanedbání zcela banálních záležitostí).

Kvůli víře

Maminka manžela, nebylo jí dovoleno dostudovat VŠ.

Mamka a dědeček, nebylo jim umožněno vzdělávání. Prababičce zabrali půdu.

Matka - nemohla studovat.

Matka byla postižena tím, že z kádrových důvodů nemohla studovat na vysoké škole obor, který chtěla. Důvodem byla zbabělost jejího strýce, který se nedokázal postavit čelem svým rodinným závazkům a raději zvolil emigraci před svatbou.

Matka nemohla studovat, protože se o jejím otci vědělo, že je proti režimu.

Matka po vyloučení jednoho z prarodičů z KSČ v roce 1970 v rámci "Poučení"; nemožnost studovat i přes výborné výsledky na gymnáziu na VŠ humanitního zaměření

Matka, babička - komunismem, bylo to díky střetu názorů a odlišností. Žili ve Vysokém Mýtě, zde měli rusové kasárna a díky tomu to bylo ve městě velice těžké. Dále přítelova maminka, babička, dědeček a jejich rodiny, které nesouhlasili s komunistickým režimem ale byli ve straně což bylo velice těžké, přítelův dědeček roztrhal komunistickou knížku a jeho maminka pak byla vyhozena ze školy a stín padl na celou rodinu. Více bohužel nenapíši.

matka, omezení přístupu na VŠ

Matka, teta - studim, nemohly studovat presne podle svych predstav

Matka. Nemohla studovat na právnické fakultě

Moje babička měla v pronájmu restauraci, kterou spravovala 15 let a poté byla komunisti odebrána a na tomto místě byla postavena továrna.

Můj otec nemohl studovat maturitní obor, protože jeho otec odmítl vstoupení do strany.

Můj strýc emigroval a můj otec (jeho bratr) byl opakovaně vyslýchán policií.

Myslím, že všichni byli nějak postiženi a omezeni, ale přímo asi ne.

např. prarodiče a rodiče se museli přestěhovat. Bydleli v dnes již zaniklé obci.

Nazveme-li protektorat totalitnim rezimem, tak stryc za pomoc zenam zavrenych odbojaru (zeleznice) Nazveme-li 48-55 totalitnim rezimem (s cimz mam vetsi problem nez v pripade protektoratu) tak pradeda kopal v Jachymove, oficialne za "zproneveru" - byl lokalnim predsedou socdem a snazil se zabranit slouceni s KSC.

nemožnost studia, pracovní zařazení, nemožnost navštívit příbuzné v zahraničí a další

Neumožněno studium na VŠ z důvodu křesťanského vyznání

Odebrani statku a polí

Otec - zákaz studia na VŠ

otec za své názory

otec, dělal píčoviny, pálil sovětskou vlajku nebo co...

otec, strýc, teta-nebyli přijat na školu kam chtěli; děda-byl kvůli vyznání často v práci přesouván, dělal trochu podřadnou práci

parodiče, odsun němců

Povalení pomníku ruským vojákům

Prabičce a pradědovi vzali komunisti statek se kovářstvím, druhý den na to měla prababička infarkt. Netvrdím, že to souviselo, ale možná ano.

Praděda, byl v sokole

praděda, postižen kolektivizací zemědělství

Pradědeček, který nesouhlasil z vyvlastněním jeho pozemků a polí.

Pradědeček, nechodil k volbám, byl opakovaně vězněn a byl mu zabaven majetek

Pradědeda kvůli židovskému původu za druhé světové války.

Pradědovi byla znárodněna továrna

prarodiče - živnostníci, matka - dcera živnostníků, já - téměř jsem jako novorozenec nepřežila matčin dlouhý výslech (ponechána v péči nevhodné osoby)

prarodiče museli vstoupit do jzd a byla jim zabrána půda (cca 15ha), po pádu režimu se nepodařilo vrátit vše zpět do vlastnictví; psychicky náročný výslech a vyhrožování otci vyhazovem z VŠ kvůli cestě do Polska v době hnutí Solidárnost; matka nemohla jít na školu, o kterou měla zájem

prarodiče, nebyli členy strany, měli pole a lesy

Prarodiče, vlastnili statek.

prarodiče, z důvodu peněžní reformy v roce 1953

Rodiče

Rodina přišla o majetek

strýc, pracoval na ambasádě USA, vězněn v 50.-60.letech

syn-musel opustit vojenskou stř.školu po emigraci mé sestry do USA z t.zv.kádrových důvodů

třídní původ, názory (babička)

Velká část příbuzenstva - odmítnutí kolektivizace.

Vězněn z důvodu nedovoleného překročení hranic.

Vlastní otec. Je to velmi bolestivé téma v naší rodině, otec to odneslsvým zdravím. Nechci se o tom rozepisovat.

Všichni omezením svobody...

Všichni potomci našeho dědy - vyhozen ze strany, děti ani vnoučata nesměly na školu, manželka (tj naše babička) pouze podřadné práce. Důvod mi nebyl zcela jasný, děda byl vysoký důstojník v armádě a bylo to po nějakém sjezdu.

všichni, otec pocházel ze smíšeného česko-německého manželství

vyvlastnění majetku

z blbosti total. režimu

Zabavení majetku, polnosti a statek. Byl to můj dědeček. Důvod byl, že nechtěl vstoupit do družstva.

4. Nalézá se ve Vašem okolí nějaká církevní památka, která byla zničena za minulého režimu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím9843,56 %43,56 %  
ne6930,67 %30,67 %  
ano5825,78 %25,78 %  

Graf

5. Pokud ano (č. 4), můžete napsat kde, typ budovy (např. kostel, klášter), název (postačí i jen blízké město, vesnice)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano kostel byl probourán pro vjezd sanitek. Pardon to bylo za nacistického režimu to jsem se spletl.

Barokní komplex v Bohosudově (využit jako kasárna pro vojska naší lidové armády, posléze zde sídlila sovětská posádka), Zelený kostel v Teplicích...

Beuronská kaple bývalého kláštera Boromejek, Teplice

Beuronská kaple, která byla součástí kláštera. Dnes se nachází v areálu budovy B gymnázia v Teplicích.

Bez komentáře

Celé město Most bylo zničeno totalitním režimem pro těžbu uhlí.

Cele obce - napr. Doupov

Jičín - jezuitská kolej

kamarád v severních Čechách památky opravuje - Markvartice, Srbská Kamenice aj. na Děčínsku

kaple státního zámku

klášter, cheb

kostel

Kostel a celá obec Brány,Brančíky,Kralupy,Libouš,

kostel Jablonec nad Nisou Mšeno

Kostel Máří Magdalény v Liberci

kostel v Karviné-Loukách, Karviné-Dolech

Kostel v Orlických Horách

Kostel v Ústí nad Labem

Kostely - na Broumovsku

kostely, hřbitovy

Lidice

loreta, několik kostelů

mnoho

Most - přesunutý kostel kvůli těžbě

Např. Beuronská kaple v Teplicích je poslední vzpomínkou na kdysi významný klášter řádu Milosrdných sester Karla Boromejského - většina jeho někdejších prostor je nyní součástí areálu Gymnázia Teplice.

Několik památek v České Kamenici, které se ale po pádu komunistického režimu znovu opravily - Kaple Narození Panny Marie, Kostel sv. Jakuba Většího. A dále myslím, že v Děčíně kostel, který je zcela rozpadlý a již ho nikdy nikdo neopravil. Je to od Děčínské Střelnice směrem na Hřensko, moc lidí o tom neví. Dále bylo komunistickou výstavbou zničeno historické jádro města Děčína.

NOVOSEDLICE A TEPLICE DOUBRAVKA

O zadnem aktivnim niceni pamatek ve svem okoli nevim, krome likvidace absenci peci o pamatky, ale v soucastnosti mi to pripada stejne.

obec Suchá, okr. H.K., kostel Nejsvětější Trojice, obec Neratov (okr. R.K.) kostel Nanebevzetí P. Marie a obrovské množství dalších kostelů v pohraničí a jinde

Pohoří na Šumavě, Boletice

Pocházím z Mostu, takže během likvidace nejen Mostu, ale i okolních vesnic, bylo zničeno mnoho církevních památek, kostely, kaple, klášter, křížové cesty... etc. Most - klášter minoritů s kostelem sv. Františka Serafínského, kostel sv. Václava, komenda křížovníků s červenou hvězdou, klášter kapucínů, klášterní kostel magdanelitek...

Slaný, kostel sv. Václava

Spíše se nenachází žádná, která by nebyla poničená... jsem z karlovarska.

spousta zaniklych kostelu na mostecku a chomutovsku. napr Rusova, kostel v Chomutove atd.

synagoga

synagoga

Synagoga v teplickém Šanově, Beuronská kaple

synagoga- Bratislava

Synagoga, Teplice

Teplice, synagoga

Trnovanský kostel

v Praze se toho jistě najde docela dost...

Vše ve vojenském protoru Libavá, krom zachráněné Staré vody. Tak tak se podařilo zachránit dominikánský klášter v Opavě.

zámek, kostel Českolipsko

Zelený kostel v Teplicích

zničena ne, Jen přesun kostela v Mostě, což byl majstrštyk

židovská čtvrť

židovská synagoga Pardubice

6. Vybavujete si nějaký politický proces nebo střet vládnoucí moci s církví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12053,33 %53,33 %  
ano10546,67 %46,67 %  

Graf

7. Pokud ano (č. 6), můžete napsat jaký? Postačí i situace, osoby, případně konkrétní jména:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"čihošťský zázrak"

Akce proti mužským a ženským církevním řádům na začátku 50. let (akce Z a akce R tuším), případ v obci Babice, kde byl po provokaci zahájen proces jak s církví tak i s tzv. kulaky.....případ kněze Toufara - Číhošťský zázrak, kdy při třetí adventní neděli se při mši pohyboval do strany kříž, do dnešní doby není zcela vysvětleno, co se tenkrát stalo, Stb za těmito pohyby viděla provokaci ze strany faráře - kriminál, mučení, smrt, propagandistický film

Ale všeobecně vím, že byli duchovní utlačováni a v inscenovaných a zfalšovaných procesech odsuzování do vězení i pracovních táborů.

Asi nejznámější je kauza tzv. Čihošťského zázraku, za který byl souzen páter Josef Toufar, který nevydržel výslechy Státní bezpečnosti. Dále byl mohl jmenovat např. Akci K, jejímž výsledkem byla likvidace mužských řádů a kongregací. Druhým případem z 50. let byla Akce P, která měla za cíl likvidaci řeckokatolické církve a její sloučení s pravoslavnou církví. A řada nezákonností ze strany komunistického režimu by mohla pokračovat do nekonečna.

Babice a další

Bez komentáře

cihostsky zazrak

církevní restituce

ctihošťský zázrak, páter Toufar

čihošťský zázrak

čihoštský zázrak

číhošťský zázrak

Číhošťský zázrak

Číhošťský zázrak

čihošťský zázrak

Čihoštský zázrak

Číhošťský zázrak

Čihošťský zázrak - (farář Josef Toufar), Akce K

čihošťský zázrak - farář Toufar

Čihošťský zázrak (dost známý)

Čihošťský zázrak-Josef Toufar

Čihošťský zázrak, Nedašovský incident

čihošťský zázrak, tajná vstupování do řádů

Duka

farář Toufar

Farář Toufar a aféra s hýbajícím se křížkem.

Horáková, Slánský...

Jen tak matně si vybavuji v paměti deportaci všech řádových sester a ostatních do sběrných táborů, někdy v padesátých letech.

k otázce 9 - chybí varianta: "minulost a ideologii KSČM sice odsuzuji, ale nemyslím, že by bylo nutné ji zakázat" - což jistě není totéž jako "nevadí mi"!

Karel Otčenášek, Josef Beran

Kněz Toufar prokazatelně podváděl při vzniku tzv židenického zázraku tím, že při kázáních hýbal pomocí drátů křížem. Následně byl spravedlivě vyslýchán, ale při výslechu nevydržel svou vinu a spáchal sebevraždu.

Komunismus vs. církev :)

kostel, kde se stal zázrak, pohnula se socha

Kříž, který se kýval.

křížové výpravy

likvidace klášterů, farář Toufar

M. Horáková

Mám okno :-D A to vím obvykle docela dost...

Marie Horáková, k otázce 8. Náboženství ano, ale ne křesťanství.

Milada Horaková Bóža Modrý

Milada Horáková, Mašínové, Havel

Napadá mě obecně znárodňování církevního majetku. Dále jméno Dominik Duka.

napadá mě pouze vyvlastnění majetku církve, stejně tak jako soukromého

Nedá se říci, že si přímo vybavuji, protože nejsem ročník, kterého se tento režim přímo týkal, ale určité povědomí mám. Prvně se mi vybaví případ tzv. Čihošťského zázraku, potom osudy některých kněží, řeholníků či dokonce kardinálů (např. Prof. ThDr. Josef kardinál Beran), kteří měly s tehdejším režimem velké problémy. Jedná se například o posílání do věznic jakožto politických vězňů, vykazování z republiky, zakazování činnosti. Například si vybavuji, že mi někdo říkal, že v zámku ve Stráži nad Nežárkou byly umístěny řádosvé sestry, které se měly starat o ženy a dívky s mentálním postižením, protože jim byla zakázána běžná řádová činnost a měly být tedy spíš na pozici ošetřovatelek. takže se dá říci, že jedna nažádoucí skupina (tj. řádové sestry), byly poslány k druhé nežádoucí skupině (osobám s MP). Každopdáně ještě dopadly dobře, protože jsme četla o několika řádech (nevzpomenu si konkrétně), kdy byly řeholní sestry poslány do práce za tvrdých a dosti nevdhodných podmínek a to bez úlevy v souvisloti s věkem.

nedávno mediálně zmiňovaný tzv. zázrak s posunutím kříže v nějaké vesnici

obecně politické procesy s biskupy v 50. letech - Barnáš, Otčenášek a další, jež byli na mnoho let posláni do vězení.

Pastoční dopis myslím 1986 a vypískání ministra kultury Klusáka na Velehradě

Proces s M. Horákovou a spol. Dále proces se Slánským. Později s Novotným a dalšími.

Procesy s biskupy a kněžími.

procesy s církevními hodnostáři v 50. letech

Pronásledování katolické církve za komunistů - perzekuce, vytlačování, likvidace řádů, zatýkání vysokých církevních hodnostářů. Myslím že to bylo až do přelomu.

Prosces s představiteli řádů - Tajovský apod., Mádl, Zvěřina, Trochta aj. A proces s Lubošem Hruškou z Plzně.

případ Babice

Případ faráře Toufara z Čihošti.

Rudolf Slánský

situace kolem Milady Horákové

Slavný proces, kdy byl odsouzen kněz mající finglovat zázrak s hýbajícím se křížem na oltáři.

Soud s farářem Toufarem

soud se Zahradníčkem, známá jsou i další soudní líčení

Stefan Barnas, Pavol Gojdic, Michal Buzalka, Karel Otcenasek, Stanislav Zela, ...

střet-kněží a ostatní círk. hodnostáři byli za totality sledování proces-nevybavím si jméno, ale v procesu šlo o údajný zázrak pohnutí křížem při kázání jednoho kněze

Štěpán Trochta vs. KSČ

Taufer

te proces o tom, že si nějaký farář údajně vymysle zázrak

Toufar

tzv. číhošťský zázrak

Události v Číhošti, umučení faráře Toufara hromadné zatýkání jeptišek a mnichů - myslím cca v roce 1949

v souvislosti s čihošťským zázrakem, politický proces s farářem Toufarem, který byl odsouzen k smrti

věznění Dominika Duky, Karla Otčenáška, procesy na Havlíčkobrodsku

Zabavování církevního majetku a právě teď probíhající spory o jeho navrácení...

Zakázaní autoři ve 20. století, kteří se hlásili k nějaké víře.

Záviš Kalandra, Milada Horáková, Plastic People, Václav Havel, Václav Benda, Petr Uhl, Antonín Maděra :D

Zavreni klastera v Kadani

Znárodnění veškerého majetku

Zrovna problém s výš zmíněným kostelem.

8. Myslíte si, že kdyby bylo na našem území více rozšířeno náboženství (křesťanství), mělo byto pozitivní důsledky na lidskou morálku (např. snížení kriminality, ochota pomáhat druhým, větší úcta k lidem, apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13459,56 %59,56 %  
ano9140,44 %40,44 %  

Graf

9. Jaký máte názor na KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím, že by tato strana měla být zakázána vzhledem k její minulosti a činům13760,89 %60,89 %  
žádný, nevadí mi7834,67 %34,67 %  
sdílím její názory, volím ji104,44 %4,44 %  

Graf

10. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12856,89 %56,89 %  
Muž9743,11 %43,11 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 20 do 27 let14564,44 %64,44 %  
od 28 do 35 let2511,11 %11,11 %  
od 36 do 45 let177,56 %7,56 %  
od 16 do 19 let156,67 %6,67 %  
od 46 do 55 let114,89 %4,89 %  
od 56 do 65 let73,11 %3,11 %  
nad 66 let31,33 %1,33 %  
do 15 let20,89 %0,89 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou14363,56 %63,56 %  
vysokoškolské - bakalářské3214,22 %14,22 %  
vysokoškolské - magisterské2912,89 %12,89 %  
základní125,33 %5,33 %  
střední bez maturity52,22 %2,22 %  
vysokoškolské - doktorandské41,78 %1,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Myslíte si, že kdyby bylo na našem území více rozšířeno náboženství (křesťanství), mělo byto pozitivní důsledky na lidskou morálku (např. snížení kriminality, ochota pomáhat druhým, větší úcta k lidem, apod.)?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sdílím její názory, volím ji na otázku 9. Jaký máte názor na KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)?

11. Jaký je Váš věk?

  • odpověď od 16 do 19 let:
    • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hlásíte se k nějakému náboženství?

2. Byl někdo z Vaší rodiny postižen totalitním režimem?

4. Nalézá se ve Vašem okolí nějaká církevní památka, která byla zničena za minulého režimu?

6. Vybavujete si nějaký politický proces nebo střet vládnoucí moci s církví?

8. Myslíte si, že kdyby bylo na našem území více rozšířeno náboženství (křesťanství), mělo byto pozitivní důsledky na lidskou morálku (např. snížení kriminality, ochota pomáhat druhým, větší úcta k lidem, apod.)?

9. Jaký máte názor na KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)?

10. Jakého jste pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hlásíte se k nějakému náboženství?

2. Byl někdo z Vaší rodiny postižen totalitním režimem?

4. Nalézá se ve Vašem okolí nějaká církevní památka, která byla zničena za minulého režimu?

6. Vybavujete si nějaký politický proces nebo střet vládnoucí moci s církví?

8. Myslíte si, že kdyby bylo na našem území více rozšířeno náboženství (křesťanství), mělo byto pozitivní důsledky na lidskou morálku (např. snížení kriminality, ochota pomáhat druhým, větší úcta k lidem, apod.)?

9. Jaký máte názor na KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)?

10. Jakého jste pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šebestová, M.Komunismus a církev (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://komunismus-a-cirkev.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.