Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunitné centrum v meste Zvolen

Komunitné centrum v meste Zvolen

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dotazník DP
Šetření:26. 10. 2021 - 14. 11. 2021
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentka,

som študentom posledného ročníka v odbore sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety odbor Sociálna práca, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie toho, ako obyvatelia mesta Zvolen vnímajú komunitné centrum pôsobiace v ich meste.

Odpovedajte prosím úprimne, pravdivo a dotazník vyplňte celý. Dotazník je anonymný a údaje z neho budú použité na vypracovanie výskumnej časti mojej diplomovej práce.

Ďakujem za spoluprácu

Bc. Eugen Dutkijevič

Odpovědi respondentů

1. Žijete v meste Zvolen, prípadne pochádzate z mesta Zvolen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ánootázka č. 2, Nie → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno9292 %92 %  
Nie77 %7 %  
Áno11 %1 %  

Graf

2. Ste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4953,26 %49 %  
Muž4346,74 %43 %  

Graf

3. Aký je Váš vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56 – 652426,09 %24 %  
26 – 352122,83 %21 %  
46 – 551819,57 %18 %  
19 – 251111,96 %11 %  
36 – 451010,87 %10 %  
65 a viac55,43 %5 %  
Do 18 rokov33,26 %3 %  

Graf

4. Vaše ukončené vzdelanie

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredná škola s maturitou3436,96 %34 %  
vysokoškolské3234,78 %32 %  
stredná škola s výučným listom1718,48 %17 %  
základná škola99,78 %9 %  

Graf

5. Nachádza sa v blízkosti Vášho bydliska lokalita s prevahou rómskej populácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie4751,09 %47 %  
Áno4548,91 %45 %  

Graf

6. Momentálne ste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zamestnaný4144,57 %41 %  
Nezamestnaný1819,57 %18 %  
Poberateľ dávok v hmotnej núdzi99,78 %9 %  
Poberateľ starobného dôchodku99,78 %9 %  
materská dovolenka77,61 %7 %  
Poberateľ invalidného dôchodku55,43 %5 %  
študent33,26 %3 %  
študentka33,26 %3 %  
rodičovská dovolenka22,17 %2 %  
práca na dohodu11,09 %1 %  

Graf

7. Uveďte, ktorá z uvedených lokalít je podľa Vás najproblematickejšia, pokiaľ sa jedná o rómske obyvateľstvo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pustý hrad7177,17 %71 %  
Unionka1920,65 %19 %  
Ul. Sokolská22,17 %2 %  

Graf

8. Viete, že v meste Zvolen od roku 2012 pôsobí komunitné centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie4953,26 %49 %  
Áno4346,74 %43 %  

Graf

9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie, nepoznám ho4447,83 %44 %  
Počula som o ňom2021,74 %20 %  
Áno, poznám ho1718,48 %17 %  
Už som ho navštívil/a1111,96 %11 %  

Graf

10. Na ktoré cieľové skupiny sa komunitné centrum Romano Jilo zameriava? (možnosť označiť viacej odpovedí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marginalizované rómske komunity7480,43 %74 %  
Ľudia bez prístrešia3942,39 %39 %  
Deti a mládež2122,83 %21 %  
Matky s deťmi1819,57 %18 %  
Neviem44,35 %4 %  
Seniori33,26 %3 %  
Nevirm11,09 %1 %  
nepoznám ho11,09 %1 %  

Graf

11. Čo si myslíte, aké aktivity realizuje komunitné centrum vo Zvolene?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhľadávanie ľudí, ktorí potrebujú pomoc5458,7 %54 %  
voľnočasové aktivity pre deti a mládež4650 %46 %  
pomoc bezdomovcom4043,48 %40 %  
aktivity pre matky s deťmi1415,22 %14 %  
Rómske obyvateľstvo77,61 %7 %  
prednášky55,43 %5 %  
Ktokoľvek, kto má záujem prísť44,35 %4 %  
Neviem33,26 %3 %  
Deti a mládež22,17 %2 %  
cvičenie pre seniorov11,09 %1 %  
nepoznám ho11,09 %1 %  

Graf

12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno poznám5054,35 %50 %  
Bývam v jednej z lokalít1718,48 %17 %  
Nie, neviem kde sa nachádzajú1415,22 %14 %  
Počul/a som o nich ale neviem, kde sa nachádzajú1010,87 %10 %  
viem kde sa nachádzajú ale nepoznám ich11,09 %1 %  

Graf

13. Súhlasíte s názorom, že lokalita Pod Pustým hradom je veľmi problematická?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Súhlasím6267,39 %62 %  
Čiastočne súhlasím1516,3 %15 %  
Neviem posúdiť1516,3 %15 %  

Graf

14. Súhlasíte s názorom, že od existencie komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov vo Vašom meste sa zlepšila situácia v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem sa vyjadriť4043,48 %40 %  
Čiastočne súhlasím3234,78 %32 %  
Súhlasím1213,04 %12 %  
Nesúhlasím66,52 %6 %  
Čiastočne nesúhlasím22,17 %2 %  

Graf

15. Myslíte si, že pre zlepšenie situácie v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva je činnosť komunitného centra potrebná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi áno4953,26 %49 %  
Áno3335,87 %33 %  
Neviem77,61 %7 %  
Asi nie33,26 %3 %  

Graf

16. Súhlasíte s tým, že prácou sociálnych pracovníkov v komunitnom centre sa zlepší školská dochádzka ako aj školská úspešnosť detí žijúcich v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím3942,39 %39 %  
Súhlasím2931,52 %29 %  
Neviem posúdiť1920,65 %19 %  
Čiastočne nesúhlasím33,26 %3 %  
Nesúhlasím22,17 %2 %  

Graf

17. Komunitné centrum Romano Jilo začalo svoju činnosť v roku 2012, myslíte si, že odvtedy sa vyskytuje v centre mesta menej problematických osôb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem posúdiť4852,17 %48 %  
Čiastočne súhlasím1920,65 %19 %  
Nesúhlasím99,78 %9 %  
Čiastočne nesúhlasím99,78 %9 %  
Súhlasím77,61 %7 %  

Graf

18. Využili ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych a priateľov služby komunitného centra Romano JIlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužil/a som ich služby ani nikoho takého nepoznám6267,39 %62 %  
Áno využil/a som2122,83 %21 %  
Ja som nevyužil/a, ale poznám niekoho, kto áno99,78 %9 %  

Graf

19. Viete, kto je zriaďovateľom komunitného centra v meste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neviem6065,22 %60 %  
Mesto Zvolen2527,17 %25 %  
občianske združenie66,52 %6 %  
je to súkromné komunitné centrum11,09 %1 %  

Graf

20. Viete, kde sa komunitné centrum Romano Jilo nachádza?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, neviem, kde sa nachádza4953,26 %49 %  
áno, viem kde sa nachádza3538,04 %35 %  
počula som o ňom, ale neviem kde sa nachádza88,7 %8 %  

Graf

21. Súhlasíte s názorom, že komunitné centrum je dôležitou súčasťou mesta Zvolen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím3234,78 %32 %  
čiastočne súhlasím2931,52 %29 %  
neviem posúdiť2931,52 %29 %  
nesúhlasím11,09 %1 %  
čiastočne nesúhlasím11,09 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Nachádza sa v blízkosti Vášho bydliska lokalita s prevahou rómskej populácie?

 • odpověď Áno:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už som ho navštívil/a na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bývam v jednej z lokalít na otázku 12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Áno využil/a som na otázku 18. Využili ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych a priateľov služby komunitného centra Romano JIlo?
 • odpověď Nie:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, neviem kde sa nachádzajú na otázku 12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?

8. Viete, že v meste Zvolen od roku 2012 pôsobí komunitné centrum?

 • odpověď Áno:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Áno, poznám ho na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už som ho navštívil/a na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Áno využil/a som na otázku 18. Využili ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych a priateľov služby komunitného centra Romano JIlo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno, viem kde sa nachádza na otázku 20. Viete, kde sa komunitné centrum Romano Jilo nachádza?
 • odpověď Nie:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, neviem kde sa nachádzajú na otázku 12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, nepoznám ho na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 – 25 na otázku 3. Aký je Váš vek

9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?

 • odpověď Nie, nepoznám ho:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, neviem kde sa nachádzajú na otázku 12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?

12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?

 • odpověď Áno poznám:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Počula som o ňom na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
 • odpověď Bývam v jednej z lokalít:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už som ho navštívil/a na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?

13. Súhlasíte s názorom, že lokalita Pod Pustým hradom je veľmi problematická?

 • odpověď Súhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 – 55 na otázku 3. Aký je Váš vek

15. Myslíte si, že pre zlepšenie situácie v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva je činnosť komunitného centra potrebná?

 • odpověď Áno:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 14. Súhlasíte s názorom, že od existencie komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov vo Vašom meste sa zlepšila situácia v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva?

18. Využili ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych a priateľov služby komunitného centra Romano JIlo?

 • odpověď Áno využil/a som:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už som ho navštívil/a na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
 • odpověď Nevyužil/a som ich služby ani nikoho takého nepoznám:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie na otázku 8. Viete, že v meste Zvolen od roku 2012 pôsobí komunitné centrum?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, nepoznám ho na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, neviem kde sa nachádzajú na otázku 12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie, neviem, kde sa nachádza na otázku 20. Viete, kde sa komunitné centrum Romano Jilo nachádza?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie na otázku 5. Nachádza sa v blízkosti Vášho bydliska lokalita s prevahou rómskej populácie?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviem posúdiť na otázku 13. Súhlasíte s názorom, že lokalita Pod Pustým hradom je veľmi problematická?

19. Viete, kto je zriaďovateľom komunitného centra v meste?

 • odpověď Neviem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, neviem kde sa nachádzajú na otázku 12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 – 25 na otázku 3. Aký je Váš vek

20. Viete, kde sa komunitné centrum Romano Jilo nachádza?

 • odpověď áno, viem kde sa nachádza:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už som ho navštívil/a na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Áno využil/a som na otázku 18. Využili ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych a priateľov služby komunitného centra Romano JIlo?
 • odpověď nie, neviem, kde sa nachádza:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, neviem kde sa nachádzajú na otázku 12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie, nepoznám ho na otázku 9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 – 25 na otázku 3. Aký je Váš vek

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žijete v meste Zvolen, prípadne pochádzate z mesta Zvolen?

2. Ste

3. Aký je Váš vek

4. Vaše ukončené vzdelanie

5. Nachádza sa v blízkosti Vášho bydliska lokalita s prevahou rómskej populácie?

6. Momentálne ste:

7. Uveďte, ktorá z uvedených lokalít je podľa Vás najproblematickejšia, pokiaľ sa jedná o rómske obyvateľstvo.

8. Viete, že v meste Zvolen od roku 2012 pôsobí komunitné centrum?

9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?

10. Na ktoré cieľové skupiny sa komunitné centrum Romano Jilo zameriava? (možnosť označiť viacej odpovedí)

11. Čo si myslíte, aké aktivity realizuje komunitné centrum vo Zvolene?

12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?

13. Súhlasíte s názorom, že lokalita Pod Pustým hradom je veľmi problematická?

14. Súhlasíte s názorom, že od existencie komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov vo Vašom meste sa zlepšila situácia v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva?

15. Myslíte si, že pre zlepšenie situácie v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva je činnosť komunitného centra potrebná?

16. Súhlasíte s tým, že prácou sociálnych pracovníkov v komunitnom centre sa zlepší školská dochádzka ako aj školská úspešnosť detí žijúcich v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva?

17. Komunitné centrum Romano Jilo začalo svoju činnosť v roku 2012, myslíte si, že odvtedy sa vyskytuje v centre mesta menej problematických osôb?

18. Využili ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych a priateľov služby komunitného centra Romano JIlo?

19. Viete, kto je zriaďovateľom komunitného centra v meste?

20. Viete, kde sa komunitné centrum Romano Jilo nachádza?

21. Súhlasíte s názorom, že komunitné centrum je dôležitou súčasťou mesta Zvolen?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žijete v meste Zvolen, prípadne pochádzate z mesta Zvolen?

2. Ste

3. Aký je Váš vek

4. Vaše ukončené vzdelanie

5. Nachádza sa v blízkosti Vášho bydliska lokalita s prevahou rómskej populácie?

6. Momentálne ste:

7. Uveďte, ktorá z uvedených lokalít je podľa Vás najproblematickejšia, pokiaľ sa jedná o rómske obyvateľstvo.

8. Viete, že v meste Zvolen od roku 2012 pôsobí komunitné centrum?

9. Poznáte komunitné centrum Romano Jilo?

10. Na ktoré cieľové skupiny sa komunitné centrum Romano Jilo zameriava? (možnosť označiť viacej odpovedí)

11. Čo si myslíte, aké aktivity realizuje komunitné centrum vo Zvolene?

12. Poznáte lokality s prevahou rómskeho obyvateľstva na území mesta?

13. Súhlasíte s názorom, že lokalita Pod Pustým hradom je veľmi problematická?

14. Súhlasíte s názorom, že od existencie komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov vo Vašom meste sa zlepšila situácia v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva?

15. Myslíte si, že pre zlepšenie situácie v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva je činnosť komunitného centra potrebná?

16. Súhlasíte s tým, že prácou sociálnych pracovníkov v komunitnom centre sa zlepší školská dochádzka ako aj školská úspešnosť detí žijúcich v lokalitách s prevahou rómskeho obyvateľstva?

17. Komunitné centrum Romano Jilo začalo svoju činnosť v roku 2012, myslíte si, že odvtedy sa vyskytuje v centre mesta menej problematických osôb?

18. Využili ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych a priateľov služby komunitného centra Romano JIlo?

19. Viete, kto je zriaďovateľom komunitného centra v meste?

20. Viete, kde sa komunitné centrum Romano Jilo nachádza?

21. Súhlasíte s názorom, že komunitné centrum je dôležitou súčasťou mesta Zvolen?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

DP, D.Komunitné centrum v meste Zvolen (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://komunitne-centrum-v-meste-zv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.