Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunitní vzdělávání

Komunitní vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Nováková
Šetření:13. 10. 2010 - 07. 11. 2010
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.48
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Komunitní vzdělávání je formou celoživotního učení, které je otevřené všem členům komunity. Svými principy podporuje aktivní zapojení členů komunity na rozhodování a při své činnosti se snaží o co nejefektivnější využívání zdrojů, které má komunita k dispozici. Programy tak jsou tvořeny na základě potřeb dané komunity (a s její aktivní účastí) a zahrnují široké spektrum vzdělávacích, sociálních, zdravotnických či rekreačních aktivit určených všem členům komunity.
Na základě tohoto průzkumu chci zjistit, v jaké míře je pojem komunitního vzdělávání v povědomí veřejnosti a jaký je k němu zaujímán postoj. Výsledky průzkumu rovněž využiji ve své diplomové práci a budou mi oporou při vlastním výzkumu ve vytipované obci.
Děkuji předem za vyplnění.
 

Odpovědi respondentů

1. Pojem komunitní vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je Vám známý a víte, co si pod ním představit.2632,91 %32,91 %  
již jste ho slyšel/a, ale máte o něm pouze hrubou představu.2531,65 %31,65 %  
je pro Vás zcela nový.1822,78 %22,78 %  
již jste ho slyšel/a, ale nevíte, co si pod ním představit.1012,66 %12,66 %  

Graf

2. Jaké místo je podle Vás nejlepším místem pro realizaci komunitního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na místě prakticky nezáleží, komunitní centrum lze založit a následně realizovat kdekoli.3848,72 %48,1 %  
Zejména škola, ale i jiné vhodné prostory (místní knihovna, obecní úřad, obecní kulturní dům, apod.).3747,44 %46,84 %  
Pouze škola jako veřejná organizace fungující skoro v každé obci/městské části.33,85 %3,8 %  

Graf

3. Domníváte se, že komunitní škola/centrum v obci/městské části pozitivně posiluje pocit sounáležitost obyvatel k obci/městské části?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4051,28 %50,63 %  
ano3038,46 %37,97 %  
spíše ne67,69 %7,59 %  
ne22,56 %2,53 %  

Graf

4. Uvítal/a byste zřízení komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2937,18 %36,71 %  
spíše ano2633,33 %32,91 %  
je Vám to jedno1519,23 %18,99 %  
ne45,13 %5,06 %  
spíše ne45,13 %5,06 %  

Graf

5. Nezásadnější skutečnost, která může negativně ovlivnit vznik komunitní školy/centra ve vaší obci/městské části je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezájem vedení obce/městské části3241,03 %40,51 %  
malý pocit sounáležitosti obyvatel k obci/městské části2228,21 %27,85 %  
nevidíte žádnou negativní skutečnost1316,67 %16,46 %  
finance11,28 %1,27 %  
Jakodaňový poplatník nechci platit co nepotřebuji11,28 %1,27 %  
další výdaj,který budu muset platit navýšením daní11,28 %1,27 %  
Nízký počet obyvatel (300)11,28 %1,27 %  
není jí potřeba11,28 %1,27 %  
nezájem obyvatel obce11,28 %1,27 %  
nic11,28 %1,27 %  
je to kravina11,28 %1,27 %  
komplex problémů11,28 %1,27 %  
neporozumění pojmu komunitní vzdělávání11,28 %1,27 %  
nezájem občanů11,28 %1,27 %  

Graf

6. Zapojil/a byste se aktivně do fungování komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, spíše anootázka č. 7, spíše neotázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2835,9 %35,44 %  
spíše ne2228,21 %27,85 %  
ano1823,08 %22,78 %  
ne1012,82 %12,66 %  

Graf

7. Jakým způsobem byste byl/a ochoten/na aktivně se zapojit do fungování komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spoluúčast při tvorbě programů a následná účast na nich.2350 %29,11 %  
Účast na nabízených programech.1328,26 %16,46 %  
Účast na vlastní organizace a realizace komunitní školy/centra.1021,74 %12,66 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5367,95 %67,09 %  
Muž2532,05 %31,65 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 30 let2329,49 %29,11 %  
31 - 40 let2228,21 %27,85 %  
21 - 25 let1012,82 %12,66 %  
41 - 50 let1012,82 %12,66 %  
50 a více810,26 %10,13 %  
15 - 20 let56,41 %6,33 %  

Graf

10. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5064,1 %63,29 %  
SOU, SŠ2532,05 %31,65 %  
VOŠ22,56 %2,53 %  
11,28 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pojem komunitní vzdělávání:

2. Jaké místo je podle Vás nejlepším místem pro realizaci komunitního vzdělávání?

3. Domníváte se, že komunitní škola/centrum v obci/městské části pozitivně posiluje pocit sounáležitost obyvatel k obci/městské části?

4. Uvítal/a byste zřízení komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

5. Nezásadnější skutečnost, která může negativně ovlivnit vznik komunitní školy/centra ve vaší obci/městské části je podle Vás:

6. Zapojil/a byste se aktivně do fungování komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

7. Jakým způsobem byste byl/a ochoten/na aktivně se zapojit do fungování komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pojem komunitní vzdělávání:

2. Jaké místo je podle Vás nejlepším místem pro realizaci komunitního vzdělávání?

3. Domníváte se, že komunitní škola/centrum v obci/městské části pozitivně posiluje pocit sounáležitost obyvatel k obci/městské části?

4. Uvítal/a byste zřízení komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

5. Nezásadnější skutečnost, která může negativně ovlivnit vznik komunitní školy/centra ve vaší obci/městské části je podle Vás:

6. Zapojil/a byste se aktivně do fungování komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

7. Jakým způsobem byste byl/a ochoten/na aktivně se zapojit do fungování komunitní školy/centra ve Vaší obci/městské části?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nováková, Z.Komunitní vzdělávání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://komunitni-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.