Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koncerty a festivaly ve Zlíně

Koncerty a festivaly ve Zlíně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Šilhavík
Šetření:30. 04. 2012 - 01. 05. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k průzkumu názorů a postojů mladých lidí na koncerty a festivaly ve Zlíně. Výsledky průzkumu budou následně využity jako podklady pro zkvalitnění nabídky kulturních akcí ve Zlíně.


Dotazník je zcela anonymní. Informace získané tímto dotazníkem nebudou žádným způsobem zneužity. Děkuji Vám předem za ochotu a čas, který jste věnoval/a vyplněním tohoto dotazníku.

 

Jakub Šilhavík
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké hudební žánry preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rock4284 %84 %  
pop2448 %48 %  
alternativa1938 %38 %  
hard rock a metal1632 %32 %  
punk a hardcore1530 %30 %  
hip-hop1428 %28 %  
elektronická hudba (trance, house, techno, dnb)1428 %28 %  
jazz1326 %26 %  
vážná hudba1224 %24 %  
ska, reggea1020 %20 %  
blues714 %14 %  

Graf

2. Kolikrát jste za posledních 12 měsíců byl/a na koncertě ve Zlíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 51734 %34 %  
6 - 121428 %28 %  
1 - 21122 %22 %  
0714 %14 %  
13 - 2012 %2 %  

Graf

3. S kým nejčastěji chodíte na koncert?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přáteli3774 %74 %  
s partnerem/partnerkou918 %18 %  
nevím, nevzpomínám si, nelze říct36 %6 %  
sám12 %2 %  

Graf

4. Kdo nejčastěji iniciuje návštěvu koncertu (koho napadlo jít na koncert)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2040 %40 %  
společně1632 %32 %  
přátelé714 %14 %  
nevím, nevzpomínám si, nelze říct48 %8 %  
partner/partnerka36 %6 %  

Graf

5. Jakým způsobem získáváte informace o nadcházejících koncertech? Seřaďte dle četnosti, 1 - v nejvíce případech 8 - zřídka, nikdy

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Od přátel2.061.216
Sociální sítě1.580.644
Webové stránky klubu5.083.274
Webové stránky kapely4.842.894
Plakáty3.461.728
Tisk5.621.116
Rádio5.962.238
Televize7.41.08

Graf

6. Zvolte význam jednotlivých kritérií při zvažování návštěvy koncertu: 1-Velmi důležité 2-Důležité 3-Beru v potaz 4-Nedůležité 5-Bezvýznamné

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vystupující interpret1.060.096
Účast přátel1.70.41
Prostředí klubu2.760.822
Akce na alkoholické nápoje4.80.24
Cena vstupenky2.70.73

Graf

7. Jakou cenu lístku na klubový koncert ve Zlíně považujete za optimální?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1501428 %28 %  
1001122 %22 %  
200612 %12 %  
8048 %8 %  
12036 %6 %  
30036 %6 %  
25024 %4 %  
40024 %4 %  
5012 %2 %  
50012 %2 %  
ostatní odpovědi 1160
70
180
36 %6 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:162.17
Minimum:80
Maximum:400
Variační rozpětí:320
Rozptyl:6030.72
Směrodatná odchylka:77.66
Medián:150
Modus:150

Graf

8. Jaký klub s živou hudební produkcí navštěvujete ve Zlíně nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Golem3672 %72 %  
Masters of Rock Café816 %16 %  
U Tetoura12 %2 %  
Zelenáčova šopa12 %2 %  
Blok 1212 %2 %  
Bamboo12 %2 %  
žádný12 %2 %  
nenavštěvuji12 %2 %  

Graf

9. Jste spokojeni s nabídkou koncertů ve Zlíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi spokojenotázka č. 11, spokojenotázka č. 11, nevímotázka č. 11, nespokojenotázka č. 10, velmi nespokojenotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen2142 %42 %  
nevím1326 %26 %  
nespokojen1122 %22 %  
velmi spokojen510 %10 %  

Graf

10. Specifikujte, prosím, důvody Vaší nespokojenosti (i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídka nereflektuje aktuální dění na klubové scéně872,73 %16 %  
nezajímaví interpreti654,55 %12 %  
úzká žánrová nabídka545,45 %10 %  
malé množství koncertů327,27 %6 %  
stále se opakující vystupující327,27 %6 %  

Graf

11. Navštívili byste novou studentskou akci zaměřenou na vystoupení současných ne-závislých (indie) kapel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pravidelněotázka č. 12, občasotázka č. 12, zřídkaotázka č. 12, nikdyotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka1734 %34 %  
občas1734 %34 %  
nikdy816 %16 %  
pravidelně816 %16 %  

Graf

12. Jaký den v průběhu pracovní týdne vyjma pátku preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středa2457,14 %48 %  
čtvrtek1023,81 %20 %  
úterý716,67 %14 %  
pondělí12,38 %2 %  

Graf

13. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2550 %50 %  
muž2550 %50 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-24 let3774 %74 %  
25-29 let816 %16 %  
15-19 let36 %6 %  
-15 let24 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké hudební žánry preferujete?

  • odpověď alternativa:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespokojen na otázku 9. Jste spokojeni s nabídkou koncertů ve Zlíně?

5. Jakým způsobem získáváte informace o nadcházejících koncertech? Seřaďte dle četnosti, 1 - v nejvíce případech 8 - zřídka, nikdy

  • odpověď Od přátel=1:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě=2 na otázku 5. Jakým způsobem získáváte informace o nadcházejících koncertech? Seřaďte dle četnosti, 1 - v nejvíce případech 8 - zřídka, nikdy
  • odpověď Sociální sítě=1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespokojen na otázku 9. Jste spokojeni s nabídkou koncertů ve Zlíně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké hudební žánry preferujete?

2. Kolikrát jste za posledních 12 měsíců byl/a na koncertě ve Zlíně?

3. S kým nejčastěji chodíte na koncert?

4. Kdo nejčastěji iniciuje návštěvu koncertu (koho napadlo jít na koncert)?

5. Jakým způsobem získáváte informace o nadcházejících koncertech? Seřaďte dle četnosti, 1 - v nejvíce případech 8 - zřídka, nikdy

6. Zvolte význam jednotlivých kritérií při zvažování návštěvy koncertu: 1-Velmi důležité 2-Důležité 3-Beru v potaz 4-Nedůležité 5-Bezvýznamné

7. Jakou cenu lístku na klubový koncert ve Zlíně považujete za optimální?

8. Jaký klub s živou hudební produkcí navštěvujete ve Zlíně nejraději?

9. Jste spokojeni s nabídkou koncertů ve Zlíně?

11. Navštívili byste novou studentskou akci zaměřenou na vystoupení současných ne-závislých (indie) kapel?

12. Jaký den v průběhu pracovní týdne vyjma pátku preferujete?

13. Pohlaví:

14. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké hudební žánry preferujete?

2. Kolikrát jste za posledních 12 měsíců byl/a na koncertě ve Zlíně?

3. S kým nejčastěji chodíte na koncert?

4. Kdo nejčastěji iniciuje návštěvu koncertu (koho napadlo jít na koncert)?

5. Jakým způsobem získáváte informace o nadcházejících koncertech? Seřaďte dle četnosti, 1 - v nejvíce případech 8 - zřídka, nikdy

6. Zvolte význam jednotlivých kritérií při zvažování návštěvy koncertu: 1-Velmi důležité 2-Důležité 3-Beru v potaz 4-Nedůležité 5-Bezvýznamné

7. Jakou cenu lístku na klubový koncert ve Zlíně považujete za optimální?

8. Jaký klub s živou hudební produkcí navštěvujete ve Zlíně nejraději?

9. Jste spokojeni s nabídkou koncertů ve Zlíně?

11. Navštívili byste novou studentskou akci zaměřenou na vystoupení současných ne-závislých (indie) kapel?

12. Jaký den v průběhu pracovní týdne vyjma pátku preferujete?

13. Pohlaví:

14. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šilhavík, J.Koncerty a festivaly ve Zlíně (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://koncerty-a-festivaly-ve-zlin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.