Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kondomy jako výrobek

Kondomy jako výrobek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kuba
Šetření:25. 02. 2015 - 10. 03. 2015
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o pomoc s vyplněním dotazníku do mé seminární práce.

Chtěl bych poděkovat všem respondentům, autorovi webu a paní učitelce Stávkové za možnost sestavit tento dotazník.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5567,9 %67,9 %  
Muž2632,1 %32,1 %  

Graf

2. Váš věk je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-243948,15 %48,15 %  
25-302429,63 %29,63 %  
31-401316,05 %16,05 %  
41-6044,94 %4,94 %  
61-10011,23 %1,23 %  

Graf

3. Používáte kondomy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3340,74 %40,74 %  
Někdy3138,27 %38,27 %  
Ne1518,52 %18,52 %  
Nikdy22,47 %2,47 %  

Graf

4. Kde si nejčastěji kupujete kondomy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z regálu v supermarketu bez obsluhy4353,09 %53,09 %  
U kasy v supermaketu1518,52 %18,52 %  
Jinde1113,58 %13,58 %  
Přes internet911,11 %11,11 %  
Z automatu na kondomy na toaletách33,7 %3,7 %  

Graf

5. Jak velký důraz kladete u kondomů na značku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferuji jednu značku, ale když ji zrovna nemají, nebráním se jiným značkám2834,57 %34,57 %  
Žádný, značka mi je jedno2125,93 %25,93 %  
Velký, preferuji jednu značku1923,46 %23,46 %  
Malý, nebráním se jiným značkám1316,05 %16,05 %  

Graf

6. Jakou značku kondomů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferuji Durex3745,68 %45,68 %  
Nepreferuji žádnou konkrétní značku2328,4 %28,4 %  
Jinou1720,99 %20,99 %  
Preferuji Primeros1316,05 %16,05 %  
Preferuji MY.SIZE78,64 %8,64 %  

Graf

7. Jak často kupujete kondomy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně5365,43 %65,43 %  
Vůbec1214,81 %14,81 %  
Jednou za 10 let78,64 %8,64 %  
Denně56,17 %6,17 %  
Týdně44,94 %4,94 %  

Graf

8. Kolik kusů kondomů měsíčně kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 balení4150,62 %50,62 %  
1-3 kusů2024,69 %24,69 %  
4-10 kusů78,64 %8,64 %  
31 a více78,64 %8,64 %  
11-30 kusů67,41 %7,41 %  

Graf

9. Jaký názor máte na automaty s kondomy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám je5365,43 %65,43 %  
Kladný, upřednostňuji diskrétní nákup1619,75 %19,75 %  
Nedůvěřuji jim1214,81 %14,81 %  

Graf

10. Víte v místě bydliště či pracoviště o možnosti nákupu kondomů v automatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím6985,19 %85,19 %  
Ano, vím1214,81 %14,81 %  

Graf

11. Pokud nemáte v místě bydliště či pracoviště automat na kondomy, uvítali byste tuto možnost nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5567,9 %67,9 %  
Ano2632,1 %32,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak často kupujete kondomy?

  • odpověď Příležitostně:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 kusů na otázku 8. Kolik kusů kondomů měsíčně kupujete?

8. Kolik kusů kondomů měsíčně kupujete?

  • odpověď 0 balení:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 7. Jak často kupujete kondomy?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Používáte kondomy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví je

2. Váš věk je

3. Používáte kondomy?

4. Kde si nejčastěji kupujete kondomy?

5. Jak velký důraz kladete u kondomů na značku?

6. Jakou značku kondomů preferujete?

7. Jak často kupujete kondomy?

8. Kolik kusů kondomů měsíčně kupujete?

9. Jaký názor máte na automaty s kondomy?

10. Víte v místě bydliště či pracoviště o možnosti nákupu kondomů v automatu?

11. Pokud nemáte v místě bydliště či pracoviště automat na kondomy, uvítali byste tuto možnost nákupu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví je

2. Váš věk je

3. Používáte kondomy?

4. Kde si nejčastěji kupujete kondomy?

5. Jak velký důraz kladete u kondomů na značku?

6. Jakou značku kondomů preferujete?

7. Jak často kupujete kondomy?

8. Kolik kusů kondomů měsíčně kupujete?

9. Jaký názor máte na automaty s kondomy?

10. Víte v místě bydliště či pracoviště o možnosti nákupu kondomů v automatu?

11. Pokud nemáte v místě bydliště či pracoviště automat na kondomy, uvítali byste tuto možnost nákupu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuba, P.Kondomy jako výrobek (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://kondomy-jako-vyrobek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.