Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kondomy ve společnosti - dotazník vhodný pro muže

Kondomy ve společnosti - dotazník vhodný pro muže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Havlinová
Šetření:20. 10. 2012 - 27. 10. 2012
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 prosím muže o pomoc s vyplněním dotazníku do mé seminární práce.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž10769,03 %69,03 %  
žena4830,97 %30,97 %  

Graf

2. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 -257649,03 %49,03 %  
25 -353824,52 %24,52 %  
15 - 202415,48 %15,48 %  
35 - 45127,74 %7,74 %  
45 - 5553,23 %3,23 %  

Graf

3. Kde si nejčastěji kupujete kondomy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z regálu v supermarketu bez obsluhy7950,97 %50,97 %  
u kas v supermaketu6743,23 %43,23 %  
přes internet74,52 %4,52 %  
z automatu na kondomy na toaletách21,29 %1,29 %  

Graf

4. Máte zkušenosti s nákupem kondomů v automatech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem tam kondom nekoupil11574,19 %74,19 %  
měl jsem příležitost tuto službu vyzkoušet2717,42 %17,42 %  
automatům nedůvěřuji127,74 %7,74 %  
jinde než v automatu si kondomy nekoupím10,65 %0,65 %  

Graf

5. Jak velký důraz kladete u kondomů na značku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji jednu značku, ale když ji zrovna nemají nebráním se jiným značkám8353,55 %53,55 %  
žádný, značka mi je jedno4629,68 %29,68 %  
velký, používám stále stejnou značku2616,77 %16,77 %  

Graf

6. Jakou preferujete značku kondomů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji Durex8454,19 %54,19 %  
nepreferuji žádnou konkrétní značku3623,23 %23,23 %  
preferuji Primeros1912,26 %12,26 %  
preferuji Pepino117,1 %7,1 %  
jinou42,58 %2,58 %  
preferuji BillyBoy10,65 %0,65 %  

Graf

7. Jak často kupujete kondomy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za měsíc5233,55 %33,55 %  
jednou za rok5032,26 %32,26 %  
vůbec2516,13 %16,13 %  
jednou za 14 dní1811,61 %11,61 %  
jednou týdně95,81 %5,81 %  
denně10,65 %0,65 %  

Graf

8. Kolik kusů měsíčně kupujete kondomů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 balení8051,61 %51,61 %  
0 balení5636,13 %36,13 %  
4-6 balení127,74 %7,74 %  
více než 6 balení74,52 %4,52 %  

Graf

9. Preferujete diskrétní nákup kondomů v automatech na toaletách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nepreferuji14291,61 %91,61 %  
ano preferuji138,39 %8,39 %  

Graf

10. Jaký názor máte na automat s kondomy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám je7145,81 %45,81 %  
nedůvěřuji jim3321,29 %21,29 %  
nevím kde automaty jsou1912,26 %12,26 %  
kladný, upřednostňuji diskrétní nákup1811,61 %11,61 %  
neznám149,03 %9,03 %  

Graf

11. Víte v místě bydliště či pracoviště o možnosti nákupu kondomu v automatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nevím12580,65 %80,65 %  
ano vím3019,35 %19,35 %  

Graf

12. Pokud nemáte v místě bydliště či pracoviště automat na kondomy uvítali byste tuto možnost nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10970,32 %70,32 %  
ano4629,68 %29,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kde si nejčastěji kupujete kondomy?

  • odpověď z regálu v supermarketu bez obsluhy:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi preferuji Pepino na otázku 6. Jakou preferujete značku kondomů?

5. Jak velký důraz kladete u kondomů na značku?

  • odpověď žádný, značka mi je jedno:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepreferuji žádnou konkrétní značku na otázku 6. Jakou preferujete značku kondomů?

8. Kolik kusů měsíčně kupujete kondomů?

  • odpověď 0 balení:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 7. Jak často kupujete kondomy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví je:

2. Váš věk je:

3. Kde si nejčastěji kupujete kondomy?

4. Máte zkušenosti s nákupem kondomů v automatech?

5. Jak velký důraz kladete u kondomů na značku?

6. Jakou preferujete značku kondomů?

7. Jak často kupujete kondomy?

8. Kolik kusů měsíčně kupujete kondomů?

9. Preferujete diskrétní nákup kondomů v automatech na toaletách?

10. Jaký názor máte na automat s kondomy?

11. Víte v místě bydliště či pracoviště o možnosti nákupu kondomu v automatu?

12. Pokud nemáte v místě bydliště či pracoviště automat na kondomy uvítali byste tuto možnost nákupu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví je:

2. Váš věk je:

3. Kde si nejčastěji kupujete kondomy?

4. Máte zkušenosti s nákupem kondomů v automatech?

5. Jak velký důraz kladete u kondomů na značku?

6. Jakou preferujete značku kondomů?

7. Jak často kupujete kondomy?

8. Kolik kusů měsíčně kupujete kondomů?

9. Preferujete diskrétní nákup kondomů v automatech na toaletách?

10. Jaký názor máte na automat s kondomy?

11. Víte v místě bydliště či pracoviště o možnosti nákupu kondomu v automatu?

12. Pokud nemáte v místě bydliště či pracoviště automat na kondomy uvítali byste tuto možnost nákupu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havlinová, K.Kondomy ve společnosti - dotazník vhodný pro muže (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kondomy-ve-spolecnosti-dotaz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.