Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konec světa v roce 2012

Konec světa v roce 2012

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kaľavská
Šetření:24. 02. 2010 - 03. 03. 2010
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Informace v tomto dotazníku budou použity pro seminární práci, která je určená pro studenty gymnázia. Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10360,23 %60,23 %  
Muž6839,77 %39,77 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více10762,57 %62,57 %  
15-205632,75 %32,75 %  
0-1584,68 %4,68 %  

Graf

3. Slyšeli jste někdy o konci světa, který má nastat 21.12.2012?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15590,64 %90,64 %  
ne169,36 %9,36 %  

Graf

4. Slyšeli jste, proč by měl být konec světa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13478,36 %78,36 %  
Ne3721,64 %21,64 %  

Graf

5. Pokud ano, jakou z těchto teorií jste slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konec Mayského kalendáře12673,68 %73,68 %  
Neslyšel/a jsem žádnou3017,54 %17,54 %  
Globální katastrofa84,68 %4,68 %  
Jiná teorie42,34 %2,34 %  
Srážka s planetou Nibiru (Madruk)31,75 %1,75 %  

Graf

6. Věříte, že nastane konec světa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12673,68 %73,68 %  
nevím3218,71 %18,71 %  
ano137,6 %7,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Slyšeli jste, proč by měl být konec světa?

  • odpověď Ne:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Slyšeli jste někdy o konci světa, který má nastat 21.12.2012?
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel/a jsem žádnou na otázku 5. Pokud ano, jakou z těchto teorií jste slyšeli?

5. Pokud ano, jakou z těchto teorií jste slyšeli?

  • odpověď Neslyšel/a jsem žádnou:
    • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Slyšeli jste někdy o konci světa, který má nastat 21.12.2012?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Slyšeli jste někdy o konci světa, který má nastat 21.12.2012?

4. Slyšeli jste, proč by měl být konec světa?

5. Pokud ano, jakou z těchto teorií jste slyšeli?

6. Věříte, že nastane konec světa?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Slyšeli jste někdy o konci světa, který má nastat 21.12.2012?

4. Slyšeli jste, proč by měl být konec světa?

5. Pokud ano, jakou z těchto teorií jste slyšeli?

6. Věříte, že nastane konec světa?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kaľavská, B.Konec světa v roce 2012 (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://konec-sveta-v-roce-2012.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.