Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konflikty a stres na pracovišti

Konflikty a stres na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Čechová
Šetření:14. 02. 2014 - 27. 02. 2014
Počet respondentů:245
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tento dotazník slouží k získání informací o konfliktech, jejich příčinách a způsobech řešení. Dotazník je určen pro lidi v zaměstnaneckém poměru, nebo případně OSVČ pracující v kolektivu. Výsledky z dotazníku budou použity jako materiál pro zpracování mé diplomové práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18374,69 %74,69 %  
muž6225,31 %25,31 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3512852,24 %52,24 %  
od 36 do 456626,94 %26,94 %  
od 46 do 552610,61 %10,61 %  
více než 552510,2 %10,2 %  

Graf

3. Vaše firma je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi malá do 25 zaměstnanců6727,35 %27,35 %  
střední 100 - 299 zaměstnanců5823,67 %23,67 %  
velmi velká nad 1000 zaměstnanců4819,59 %19,59 %  
malá do 99 zaměstnanců4518,37 %18,37 %  
velká 300 - 999 zaměstnanců2711,02 %11,02 %  

Graf

4. Do jaké skupiny zaměstnanců patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžný zaměstnanec15964,9 %64,9 %  
vedoucí pracovník5823,67 %23,67 %  
personalista145,71 %5,71 %  
OSVČ145,71 %5,71 %  

Graf

5. Váš pracovní kolektiv je složen z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně ženy11245,71 %45,71 %  
muži a ženy stejně7430,2 %30,2 %  
převážně muži3112,65 %12,65 %  
výhradně ženy166,53 %6,53 %  
výhradně muži124,9 %4,9 %  

Graf

6. Velikost Vašeho přímého kolektivu (pracovního týmu) je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 lidí8233,47 %33,47 %  
do 10 lidí8133,06 %33,06 %  
nad 15 lidí4317,55 %17,55 %  
do 15 lidí3915,92 %15,92 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pracovní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji v open space4417,96 %17,96 %  
mám svoji kancelář4116,73 %16,73 %  
pracuji v kanceláři pro max 5 lidí4016,33 %16,33 %  
jiné3915,92 %15,92 %  
v kanceláři jsme dva3915,92 %15,92 %  
pracuji v kanceláři pro max. 10 lidí249,8 %9,8 %  
pracuji venku104,08 %4,08 %  
pracuji ve výrobní hale83,27 %3,27 %  

Graf

8. Jaké panují na Vašem pracovišti vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelské17370,61 %70,61 %  
pouze pracovní4317,55 %17,55 %  
konfliktní228,98 %8,98 %  
velmi nepřátelské72,86 %2,86 %  

Graf

9. Může vybavení pracovního prostředí (nábytek, technika, klimatizace...) mít vliv na vznik konfliktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi ano9840 %40 %  
ano6426,12 %26,12 %  
asi ne4217,14 %17,14 %  
nevím249,8 %9,8 %  
ne176,94 %6,94 %  

Graf

10. Setkal jste se někdy s mobbingem (znepříjemňování života na pracovišti), nebo šikanou u Vás na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesetkal jsem se s tím10542,86 %42,86 %  
ano, osobně7329,8 %29,8 %  
ano, slyšel jsem o tom6526,53 %26,53 %  
nevím co to je20,82 %0,82 %  

Graf

11. Jak často dochází na Vašem pracovišti ke konfliktům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas (alespoň 1 x ročně)8233,47 %33,47 %  
často (alespoň 1 x měsíčně)5924,08 %24,08 %  
málo (méně jak 1 x ročně)5120,82 %20,82 %  
konflikty nemáme249,8 %9,8 %  
velmi často (téměř každý týden)197,76 %7,76 %  
stále (dusná atmosféra)104,08 %4,08 %  

Graf

12. Daří se ve Vaší firmě podchytit konflikty většinou včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12350,2 %50,2 %  
ne6626,94 %26,94 %  
nevím5622,86 %22,86 %  

Graf

13. Kdo tyto konflikty u Vás nejčastěji řeší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účastníci konfliktu sami mezi sebou10342,04 %42,04 %  
vedoucí pracovník7932,24 %32,24 %  
neřeší je nikdo4116,73 %16,73 %  
ředitel společnosti166,53 %6,53 %  
personalista62,45 %2,45 %  

Graf

14. Co je nejčastěji příčinou konfliktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chování a morálka ostatních6928,16 %28,16 %  
nespolupráce, nedostatek informací6626,94 %26,94 %  
zahlcení prací5221,22 %21,22 %  
jiné3514,29 %14,29 %  
pracovní zařazení a úroveň pravomocí a zodpovědnosti zaměstnance176,94 %6,94 %  
odměňování62,45 %2,45 %  

Graf

15. S jakými pracovními konflikty se nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interpersonální konflikty - mezi dvěma lidmi16768,16 %68,16 %  
skupinové konflikty - uvnitř dané skupiny lidí5020,41 %20,41 %  
meziskupinové konflikty - mezi dvěma nebo více skupinami lidí2811,43 %11,43 %  

Graf

16. Jaký mají strany konfliktu přístup pro jeho řešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledají kompromis8735,51 %35,51 %  
jednají agresivně, hádavě6225,31 %25,31 %  
utíkají před konfliktem3715,1 %15,1 %  
přizpůsobí se3614,69 %14,69 %  
jiné239,39 %9,39 %  

Graf

17. Jakým způsobem se konflikty ve Vaší společnosti řeší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímé jednání mezi stranami konfliktu12149,39 %49,39 %  
neřešíme, necháme volný průběh5020,41 %20,41 %  
jednání mezi účastníky konfliktu přes zprostředkovatele4116,73 %16,73 %  
řešení svěříme někomu jinému (nadřízený, soud...)249,8 %9,8 %  
násilí (jedna strana má větší moc než druhá)93,67 %3,67 %  

Graf

18. Kolik času stojí vedoucí pracovníky řešení konfliktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minuty9840 %40 %  
nevím7530,61 %30,61 %  
hodiny4217,14 %17,14 %  
dny197,76 %7,76 %  
týdny93,67 %3,67 %  
více20,82 %0,82 %  

Graf

19. Kolik úsilí stojí vedoucí pracovníky řešení konfliktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je třeba vynaložit určité úsilí8534,69 %34,69 %  
minimální úsilí - konflikt je jednoduchý8032,65 %32,65 %  
nevím6124,9 %24,9 %  
je třeba vynaložit značné úsilí197,76 %7,76 %  

Graf

20. Jsou konflikty ve Vaší firmě řešeny dostatečně a efektivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi ano9940,41 %40,41 %  
asi ne4217,14 %17,14 %  
ne3614,69 %14,69 %  
ano3413,88 %13,88 %  
nevím3413,88 %13,88 %  

Graf

21. Jaký dopad mají konflikty na fungování Vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemají žádný dopad (nebo dopad nelze stanovit)8233,47 %33,47 %  
mají spíše negativní dopad6928,16 %28,16 %  
mají spíše pozitivní dopad3112,65 %12,65 %  
mají negativní dopad2610,61 %10,61 %  
nevím218,57 %8,57 %  
mají pozitivní dopad (výsledek konfliktu vede ke zlepšení fungování společnosti)166,53 %6,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Setkal jste se někdy s mobbingem (znepříjemňování života na pracovišti), nebo šikanou u Vás na pracovišti?

  • odpověď ano, osobně:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi stále (dusná atmosféra) na otázku 11. Jak často dochází na Vašem pracovišti ke konfliktům?

12. Daří se ve Vaší firmě podchytit konflikty většinou včas?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Jsou konflikty ve Vaší firmě řešeny dostatečně a efektivně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Vaše firma je:

4. Do jaké skupiny zaměstnanců patříte?

5. Váš pracovní kolektiv je složen z:

6. Velikost Vašeho přímého kolektivu (pracovního týmu) je:

7. Jaké je Vaše pracovní prostředí?

8. Jaké panují na Vašem pracovišti vztahy?

9. Může vybavení pracovního prostředí (nábytek, technika, klimatizace...) mít vliv na vznik konfliktů?

10. Setkal jste se někdy s mobbingem (znepříjemňování života na pracovišti), nebo šikanou u Vás na pracovišti?

11. Jak často dochází na Vašem pracovišti ke konfliktům?

12. Daří se ve Vaší firmě podchytit konflikty většinou včas?

13. Kdo tyto konflikty u Vás nejčastěji řeší?

14. Co je nejčastěji příčinou konfliktu?

15. S jakými pracovními konflikty se nejčastěji setkáváte?

16. Jaký mají strany konfliktu přístup pro jeho řešení?

17. Jakým způsobem se konflikty ve Vaší společnosti řeší?

18. Kolik času stojí vedoucí pracovníky řešení konfliktu?

19. Kolik úsilí stojí vedoucí pracovníky řešení konfliktu?

20. Jsou konflikty ve Vaší firmě řešeny dostatečně a efektivně?

21. Jaký dopad mají konflikty na fungování Vaší společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Vaše firma je:

4. Do jaké skupiny zaměstnanců patříte?

5. Váš pracovní kolektiv je složen z:

6. Velikost Vašeho přímého kolektivu (pracovního týmu) je:

7. Jaké je Vaše pracovní prostředí?

8. Jaké panují na Vašem pracovišti vztahy?

9. Může vybavení pracovního prostředí (nábytek, technika, klimatizace...) mít vliv na vznik konfliktů?

10. Setkal jste se někdy s mobbingem (znepříjemňování života na pracovišti), nebo šikanou u Vás na pracovišti?

11. Jak často dochází na Vašem pracovišti ke konfliktům?

12. Daří se ve Vaší firmě podchytit konflikty většinou včas?

13. Kdo tyto konflikty u Vás nejčastěji řeší?

14. Co je nejčastěji příčinou konfliktu?

15. S jakými pracovními konflikty se nejčastěji setkáváte?

16. Jaký mají strany konfliktu přístup pro jeho řešení?

17. Jakým způsobem se konflikty ve Vaší společnosti řeší?

18. Kolik času stojí vedoucí pracovníky řešení konfliktu?

19. Kolik úsilí stojí vedoucí pracovníky řešení konfliktu?

20. Jsou konflikty ve Vaší firmě řešeny dostatečně a efektivně?

21. Jaký dopad mají konflikty na fungování Vaší společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechová, R.Konflikty a stres na pracovišti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://konflikty-a-stres-na-pracovi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.