Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konkurence pražských kin

Konkurence pražských kin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Vondráková
Šetření:09. 12. 2011 - 13. 12. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude použit pro účely mé seminární práce na téma Provozovatelé pražských kin a jejich specifika. Cílem tohoto dotazníku je získat podklady pro to, jaké jiné kulturní instituce či aktivity jsou podle respondentů (vás) konkurenty pro provozovatele kin. Dotazník vám zabere jen pár minut, předem děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Chodíte do kina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4998 %98 %  
ne12 %2 %  

Graf

2. Jak často chodíte do kina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za rok2959,18 %58 %  
jednou do měsíce1224,49 %24 %  
více než jednou do měsíce510,2 %10 %  
jednou týdně36,12 %6 %  

Graf

3. Chodíte radějí do... ? (zde, prosím, vyberte jen jednu možnost. Jedná se o hypotetickou situaci - kdybyste mohli navštěvovat jen kino/divadlo, po co byste se rozhodli?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina3265,31 %64 %  
divadla1734,69 %34 %  

Graf

4. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina4183,67 %82 %  
galerie816,33 %16 %  

Graf

5. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina4285,71 %84 %  
muzea714,29 %14 %  

Graf

6. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
restaurace3673,47 %72 %  
kina1326,53 %26 %  

Graf

7. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina2755,1 %54 %  
sportovního zařízení (fitness, squash, atp.)2244,9 %44 %  

Graf

8. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina4387,76 %86 %  
na koncerty vážné hudby612,24 %12 %  

Graf

9. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina2551,02 %50 %  
koncerty populární hudby2448,98 %48 %  

Graf

10. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina4795,92 %94 %  
opery24,08 %4 %  

Graf

11. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina3061,22 %60 %  
zoo1938,78 %38 %  

Graf

12. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kina4489,8 %88 %  
botanické zahrady510,2 %10 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4285,71 %84 %  
muž714,29 %14 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 253877,55 %76 %  
25 - 35816,33 %16 %  
více než 55 let12,04 %2 %  
méně než 18 let12,04 %2 %  
35 - 4512,04 %2 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2244,9 %44 %  
bakalářské1734,69 %34 %  
magisterské510,2 %10 %  
základní48,16 %8 %  
doktorské12,04 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte do kina?

2. Jak často chodíte do kina?

3. Chodíte radějí do... ? (zde, prosím, vyberte jen jednu možnost. Jedná se o hypotetickou situaci - kdybyste mohli navštěvovat jen kino/divadlo, po co byste se rozhodli?)

4. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte do kina?

2. Jak často chodíte do kina?

3. Chodíte radějí do... ? (zde, prosím, vyberte jen jednu možnost. Jedná se o hypotetickou situaci - kdybyste mohli navštěvovat jen kino/divadlo, po co byste se rozhodli?)

4. Chodíte radějí do... ? (stejná situace jako u předchozí otázky)

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vondráková, T.Konkurence pražských kin (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://konkurence-prazskych-kin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.