Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konspirační teorie a jejich vliv na společnost

Konspirační teorie a jejich vliv na společnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Kaňovská
Šetření:03. 04. 2010 - 07. 04. 2010
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jmenuji se Šárka Kaňovská, jsem studentkou mezinárodních vztahů.

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který mi poslouží jako podklad  k mé závěrečné práci na téma: Konspirační teorie a jejich vliv na společnost.

 

Předem děkuji každému, kdo vyplní dotazník a pomůže mi tím práci dokončit.

Šárka

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o některé konspirační teorie? Například o události z 11. září?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5075,76 %78,13 %  
ne1624,24 %25 %  

Graf

2. Důvěřujete informacím z médií? (televize, rozhlas, tisk)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4162,12 %64,06 %  
ano2537,88 %39,06 %  

Graf

3. Ověřujete si informace z nezávislých zdrojů například na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4771,21 %73,44 %  
ne1928,79 %29,69 %  

Graf

4. Myslíte si že jsou média využívaná k manipulaci veřejného mínění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6090,91 %93,75 %  
ne69,09 %9,38 %  

Graf

5. Dokázal některý z dokumentů (Zeitgeist, Endgame, dokumenty o 11. září) v něčem změnit Váš názor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2842,42 %43,75 %  
ne2030,3 %31,25 %  
ano1827,27 %28,13 %  

Graf

6. Dokázal Vás některý dokument o 11. září přesvědčit o nesouhlasu s oficiálním vysvětlením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3654,55 %56,25 %  
ne3045,45 %46,88 %  

Graf

7. Navštěvujete internetové stránky potvrzující konspirační teorie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5278,79 %81,25 %  
ano1421,21 %21,88 %  

Graf

8. Jste na Facebooku členem některé skupiny, např. Anti New World Order, Zeitgeist atd.?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6496,97 %100 %  
ano23,03 %3,13 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252943,94 %45,31 %  
26-301522,73 %23,44 %  
41 a více1116,67 %17,19 %  
31-401116,67 %17,19 %  

Graf

10. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední3451,52 %53,13 %  
vysokoškolské2639,39 %40,63 %  
odborné34,55 %4,69 %  
základní34,55 %4,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Dokázal Vás některý dokument o 11. září přesvědčit o nesouhlasu s oficiálním vysvětlením?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Dokázal některý z dokumentů (Zeitgeist, Endgame, dokumenty o 11. září) v něčem změnit Váš názor?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o některé konspirační teorie? Například o události z 11. září?

2. Důvěřujete informacím z médií? (televize, rozhlas, tisk)

3. Ověřujete si informace z nezávislých zdrojů například na internetu?

4. Myslíte si že jsou média využívaná k manipulaci veřejného mínění?

5. Dokázal některý z dokumentů (Zeitgeist, Endgame, dokumenty o 11. září) v něčem změnit Váš názor?

6. Dokázal Vás některý dokument o 11. září přesvědčit o nesouhlasu s oficiálním vysvětlením?

7. Navštěvujete internetové stránky potvrzující konspirační teorie?

8. Jste na Facebooku členem některé skupiny, např. Anti New World Order, Zeitgeist atd.?

9. Kolik je Vám let?

10. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o některé konspirační teorie? Například o události z 11. září?

2. Důvěřujete informacím z médií? (televize, rozhlas, tisk)

3. Ověřujete si informace z nezávislých zdrojů například na internetu?

4. Myslíte si že jsou média využívaná k manipulaci veřejného mínění?

5. Dokázal některý z dokumentů (Zeitgeist, Endgame, dokumenty o 11. září) v něčem změnit Váš názor?

6. Dokázal Vás některý dokument o 11. září přesvědčit o nesouhlasu s oficiálním vysvětlením?

7. Navštěvujete internetové stránky potvrzující konspirační teorie?

8. Jste na Facebooku členem některé skupiny, např. Anti New World Order, Zeitgeist atd.?

9. Kolik je Vám let?

10. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kaňovská, Š.Konspirační teorie a jejich vliv na společnost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://konspiracni-teorie-a-jejich-vliv-na-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.