Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kontraktor v Průmyslu komerční bezpečnosti

Kontraktor v Průmyslu komerční bezpečnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivan Uherek
Šetření:06. 05. 2013 - 11. 05. 2013
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jmenuji se Ivan Uherek a v současné době zpracovávám svou diplomovou práci na téma Kontraktor v Průmyslu komerční bezpečnosti. Tímto bych Vás chtěl požádat o max. 5 minut Vašeho času, který strávíte vyplňováním tohoto dotazníku. Výsledky budou sloužit jako podklad pro zpracování praktické části mé závěrečné práce. Cílem dotazníku je zjistit, zda se lidé setkali s pojmem soukromý bezpečnostní dodavatel - kontraktor, co si pod tímto pojmem představují a co od jeho osoby očekávají.
Pokud jste se rozhodli strávit několik málo následujících minut vyplňováním odpovědí, předem Vám děkuji.

S pozdravem Ivan Uherek,
Student 5. ročníku oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management,
Fakulta Aplikované informatiky,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Odpovědi respondentů

Znalosti a povědomí respondentů o kontraktorech

Následující otázky se budou týkat informovanosti dotazovaných o kontraktorech.

1. Je Vám známý, nebo setkali jste se již někdy v minulosti s pojmem kontraktor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13678,61 %80,47 %  
Ano3721,39 %21,89 %  

Graf

2. Kde jste se s kontraktorem setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet2362,16 %13,61 %  
Televize1437,84 %8,28 %  
Z doslechu1335,14 %7,69 %  
Noviny1129,73 %6,51 %  
Knihy821,62 %4,73 %  
Vlastní zkušenost616,22 %3,55 %  

Graf

„Kontraktor je pracovník soukromé bezpečnostní společnosti, jenž chrání zájmy svého klienta (vláda, soukromé osoby či společnosti) na území jiném než tuzemském. Nejčastěji se jedná o destinace, kde hrozí, probíhá nebo skončil určitý druh ozbrojeného - válečného konfliktu.“  

3. Které z nabídnutých činností, podle Vás, může/by mohl kontraktor vykonávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlídací služby a ochrana pracovišť8448,55 %49,7 %  
Osobní ochránce – bodyguard7744,51 %45,56 %  
Ozbrojený doprovod konvojů7442,77 %43,79 %  
Krizové řízení7342,2 %43,2 %  
Školení a výcvik (civilistů, státních ozbrojených složek)5934,1 %34,91 %  
Činnosti spojené s únosy (vyjednávání s únosci, prevence před únosy)5833,53 %34,32 %  
Ozbrojený doprovod lodí5732,95 %33,73 %  
Psovod (vyhledávání výbušnin, drog, nebezpečných látek, zbraní)3319,08 %19,53 %  
Pyrotechnická podpora (odminování území, likvidace munice a zbraní, apod.)3017,34 %17,75 %  
Podpora vojenských jednotek (praní prádla, stravování, apod.)2715,61 %15,98 %  

Graf

4. Je Vám známá, nebo setkali jste se v minulosti se společností BLACKWATER WORLDWIDE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15690,17 %92,31 %  
Ano179,83 %10,06 %  

Graf

5. Kde jste se se společností BLACKWATER WORLDWIDE setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1588,24 %8,88 %  
Noviny635,29 %3,55 %  
Televize529,41 %2,96 %  
Z doslechu211,76 %1,18 %  

Graf

6. Myslíte si, že informovanost veřejnosti o povolání kontraktora je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - nedostatečná11164,16 %65,68 %  
Spíše ne5431,21 %31,95 %  
Spíše ano74,05 %4,14 %  
Ano - dostatečná10,58 %0,59 %  

Graf

7. Kdybyste se o povolání kontraktora chtěli dozvědět více, který/é informační zdroj/e byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet16595,38 %97,63 %  
Knihy2715,61 %15,98 %  
Televize1810,4 %10,65 %  
Noviny42,31 %2,37 %  

Graf

Osobní a profesní předpoklady kontraktora

Následující otázky se budou týkat Vašeho názoru na znalosti, profesní kvality a vlastnosti kontraktorů.

8. Dle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým vlastnostem, které jsou pro vykonávání povolání kontraktora nezbytné, váhu 1 – 7 (1 – nepodstatná; 7 – nezbytná).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Bezúhonnost5.3583.895
Odvážnost5.5782.579
Fyzická zdatnost5.7512.464
Psychická odolnost6.1792.413
Rozvážnost5.592.496
Poslušnost4.9312.492
Čestnost4.9483.148
Pracovitost5.2022.589
Lidskost4.6863.425
Přizpůsobivost5.4562.587

Graf

9. Dle vlastního názoru přiřaďte, jednotlivým lidským motivačním faktorům, váhu 1 – 7 (1 – nemotivuje; 7 – nejvíce motivuje).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Uplatnění nabytých zkušeností (policie, armáda)5.112.283
Platové ohodnocení5.7921.783
Prestiž5.0641.828
Touha po dobrodružství5.1162.345
Naplnění svých ideálů4.9482.385
Ctižádostivost4.9882.335

Graf

10. Plat kontraktora je cca 150-350 USD/den (cca 3000-7000 Kč). Zdá se Vám tato částka úměrná rizikovosti tohoto povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8448,55 %49,7 %  
Ano4324,86 %25,44 %  
Spíše ne2413,87 %14,2 %  
Ne2212,72 %13,02 %  

Graf

11. Myslíte si, že je správné, aby soukromé bezpečnostní společnosti zaměstnávali jako kontraktory bývalé vojáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8850,87 %52,07 %  
Ano6034,68 %35,5 %  
Spíše ne148,09 %8,28 %  
Ne116,36 %6,51 %  

Graf

12. Myslíte si, že je správné, aby soukromé bezpečnostní společnosti zaměstnávali jako kontraktory bývalé policisty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7945,66 %46,75 %  
Ano4526,01 %26,63 %  
Spíše ne2816,18 %16,57 %  
Ne2112,14 %12,43 %  

Graf

13. Myslíte si, že povolání kontraktora by mohly vykonávat i ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5431,21 %31,95 %  
Spíše ano5129,48 %30,18 %  
Ano4324,86 %25,44 %  
Ne2514,45 %14,79 %  

Graf

14. Podle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým rizikovým faktorům, které kontraktora při misi ohrožují, váhu 1 – 7 (1 – nehrozí; 7 – nejvíce ohrožuje).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Válečná zranění5.2022.346
Nakažlivé nemoci4.5032.354
Psychické potíže5.5782.163
Nedostatek zásob (potraviny, voda, apod.)4.3122.122
Jazyková bariéra4.4682.596
Rozdílnost kultur4.1632.846

Graf

Činnosti vykonávané kontraktory
Následující otázky se budou týkat Vašeho názoru činnosti, kterým se kontraktoři v rámci své mise věnují.

15. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) cvičili a školili v zahraničí budoucí policisty a vojáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7744,51 %45,56 %  
Ano3520,23 %20,71 %  
Spíše ne3117,92 %18,34 %  
Ne3017,34 %17,75 %  

Graf

16. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) hlídal strategické objekty v zahraničí – ambasády, vojenské základny apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8046,24 %47,34 %  
Ano4425,43 %26,04 %  
Spíše ne2615,03 %15,38 %  
Ne2313,29 %13,61 %  

Graf

17. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) prováděl v zahraničí osobní ochranu vysokých státních příslušníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7141,04 %42,01 %  
Ano5934,1 %34,91 %  
Spíše ne2715,61 %15,98 %  
Ne169,25 %9,47 %  

Graf

18. Je Vám známý, nebo setkali jste se již někdy v minulosti s pojmem Privatizace války?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12069,36 %71,01 %  
Ano5330,64 %31,36 %  

Graf

19. Kde jste se o fenoménu Privatizace války dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet3056,6 %17,75 %  
Televize2343,4 %13,61 %  
Z doslechu1324,53 %7,69 %  
Noviny1222,64 %7,1 %  
Knihy916,98 %5,33 %  

Graf

  Obecné informace o respondentovi

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž9856,65 %57,99 %  
Žena7543,35 %44,38 %  

Graf

21. Věk

Vyberte z příslušné nabídky věkovou kategorii, která Vám náleží.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 26 let12471,68 %73,37 %  
16 – 20 let2514,45 %14,79 %  
27 – 35 let1810,4 %10,65 %  
36 – 45 let42,31 %2,37 %  
46 – 61 let10,58 %0,59 %  
61 a více let10,58 %0,59 %  

Graf

22. Vzdělání

Vyberte ze seznamu Vaše dosud nejvyšší ukončené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou8750,29 %51,48 %  
Vysokoškolské vzdělání7040,46 %41,42 %  
Střední vzdělání s výučním listem84,62 %4,73 %  
Vyšší odborné vzdělání52,89 %2,96 %  
Základní vzdělání31,73 %1,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Je Vám známý, nebo setkali jste se již někdy v minulosti s pojmem kontraktor?

 • odpověď Ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 2. Kde jste se s kontraktorem setkali?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 2. Kde jste se s kontraktorem setkali?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 2. Kde jste se s kontraktorem setkali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z doslechu na otázku 2. Kde jste se s kontraktorem setkali?

3. Které z nabídnutých činností, podle Vás, může/by mohl kontraktor vykonávat?

 • odpověď Osobní ochránce – bodyguard:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 2. Kde jste se s kontraktorem setkali?
 • odpověď Ozbrojený doprovod konvojů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ozbrojený doprovod lodí na otázku 3. Které z nabídnutých činností, podle Vás, může/by mohl kontraktor vykonávat?

4. Je Vám známá, nebo setkali jste se v minulosti se společností BLACKWATER WORLDWIDE?

 • odpověď Ano:
  • 9.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 5. Kde jste se se společností BLACKWATER WORLDWIDE setkali?

11. Myslíte si, že je správné, aby soukromé bezpečnostní společnosti zaměstnávali jako kontraktory bývalé vojáky?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Myslíte si, že je správné, aby soukromé bezpečnostní společnosti zaměstnávali jako kontraktory bývalé policisty?

14. Podle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým rizikovým faktorům, které kontraktora při misi ohrožují, váhu 1 – 7 (1 – nehrozí; 7 – nejvíce ohrožuje).

 • odpověď Psychické potíže=7:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek zásob (potraviny, voda, apod.)=7 na otázku 14. Podle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým rizikovým faktorům, které kontraktora při misi ohrožují, váhu 1 – 7 (1 – nehrozí; 7 – nejvíce ohrožuje).

18. Je Vám známý, nebo setkali jste se již někdy v minulosti s pojmem Privatizace války?

 • odpověď Ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 19. Kde jste se o fenoménu Privatizace války dozvěděli?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny na otázku 19. Kde jste se o fenoménu Privatizace války dozvěděli?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 19. Kde jste se o fenoménu Privatizace války dozvěděli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z doslechu na otázku 19. Kde jste se o fenoménu Privatizace války dozvěděli?

20. Pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Je Vám známá, nebo setkali jste se v minulosti se společností BLACKWATER WORLDWIDE?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 5. Kde jste se se společností BLACKWATER WORLDWIDE setkali?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=3 na otázku 8. Dle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým vlastnostem, které jsou pro vykonávání povolání kontraktora nezbytné, váhu 1 – 7 (1 – nepodstatná; 7 – nezbytná).
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odvážnost=3 na otázku 8. Dle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým vlastnostem, které jsou pro vykonávání povolání kontraktora nezbytné, váhu 1 – 7 (1 – nepodstatná; 7 – nezbytná).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je Vám známý, nebo setkali jste se již někdy v minulosti s pojmem kontraktor?

2. Kde jste se s kontraktorem setkali?

3. Které z nabídnutých činností, podle Vás, může/by mohl kontraktor vykonávat?

4. Je Vám známá, nebo setkali jste se v minulosti se společností BLACKWATER WORLDWIDE?

5. Kde jste se se společností BLACKWATER WORLDWIDE setkali?

6. Myslíte si, že informovanost veřejnosti o povolání kontraktora je dostatečná?

7. Kdybyste se o povolání kontraktora chtěli dozvědět více, který/é informační zdroj/e byste zvolili?

8. Dle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým vlastnostem, které jsou pro vykonávání povolání kontraktora nezbytné, váhu 1 – 7 (1 – nepodstatná; 7 – nezbytná).

9. Dle vlastního názoru přiřaďte, jednotlivým lidským motivačním faktorům, váhu 1 – 7 (1 – nemotivuje; 7 – nejvíce motivuje).

10. Plat kontraktora je cca 150-350 USD/den (cca 3000-7000 Kč). Zdá se Vám tato částka úměrná rizikovosti tohoto povolání?

11. Myslíte si, že je správné, aby soukromé bezpečnostní společnosti zaměstnávali jako kontraktory bývalé vojáky?

12. Myslíte si, že je správné, aby soukromé bezpečnostní společnosti zaměstnávali jako kontraktory bývalé policisty?

13. Myslíte si, že povolání kontraktora by mohly vykonávat i ženy?

14. Podle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým rizikovým faktorům, které kontraktora při misi ohrožují, váhu 1 – 7 (1 – nehrozí; 7 – nejvíce ohrožuje).

15. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) cvičili a školili v zahraničí budoucí policisty a vojáky?

16. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) hlídal strategické objekty v zahraničí – ambasády, vojenské základny apod.?

17. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) prováděl v zahraničí osobní ochranu vysokých státních příslušníků?

18. Je Vám známý, nebo setkali jste se již někdy v minulosti s pojmem Privatizace války?

19. Kde jste se o fenoménu Privatizace války dozvěděli?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je Vám známý, nebo setkali jste se již někdy v minulosti s pojmem kontraktor?

2. Kde jste se s kontraktorem setkali?

3. Které z nabídnutých činností, podle Vás, může/by mohl kontraktor vykonávat?

4. Je Vám známá, nebo setkali jste se v minulosti se společností BLACKWATER WORLDWIDE?

5. Kde jste se se společností BLACKWATER WORLDWIDE setkali?

6. Myslíte si, že informovanost veřejnosti o povolání kontraktora je dostatečná?

7. Kdybyste se o povolání kontraktora chtěli dozvědět více, který/é informační zdroj/e byste zvolili?

8. Dle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým vlastnostem, které jsou pro vykonávání povolání kontraktora nezbytné, váhu 1 – 7 (1 – nepodstatná; 7 – nezbytná).

9. Dle vlastního názoru přiřaďte, jednotlivým lidským motivačním faktorům, váhu 1 – 7 (1 – nemotivuje; 7 – nejvíce motivuje).

10. Plat kontraktora je cca 150-350 USD/den (cca 3000-7000 Kč). Zdá se Vám tato částka úměrná rizikovosti tohoto povolání?

11. Myslíte si, že je správné, aby soukromé bezpečnostní společnosti zaměstnávali jako kontraktory bývalé vojáky?

12. Myslíte si, že je správné, aby soukromé bezpečnostní společnosti zaměstnávali jako kontraktory bývalé policisty?

13. Myslíte si, že povolání kontraktora by mohly vykonávat i ženy?

14. Podle vlastního názoru přiřaďte jednotlivým rizikovým faktorům, které kontraktora při misi ohrožují, váhu 1 – 7 (1 – nehrozí; 7 – nejvíce ohrožuje).

15. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) cvičili a školili v zahraničí budoucí policisty a vojáky?

16. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) hlídal strategické objekty v zahraničí – ambasády, vojenské základny apod.?

17. Myslíte si, že je vhodné, aby kontraktor (zaměstnanec soukromé bezpečnostní společnosti) prováděl v zahraničí osobní ochranu vysokých státních příslušníků?

18. Je Vám známý, nebo setkali jste se již někdy v minulosti s pojmem Privatizace války?

19. Kde jste se o fenoménu Privatizace války dozvěděli?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uherek, I.Kontraktor v Průmyslu komerční bezpečnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kontraktor-v-prumyslu-komerc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.