Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kontrola veřejné správy

Kontrola veřejné správy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Volavková
Šetření:06. 01. 2013 - 09. 01. 2013
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož náplní je zjistit váš názor právní formy kontroly ve veřejné správě. Vaše odpovědi jsou naprosto anonymní a poslouží ke zpracování mé bakalářské práce.
 

Odpovědi respondentů

1. Na začátek bych se Vás zeptala, zda jste již byl/a dotazován/a na stejné nebo podobné téma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2095,24 %95,24 %  
nevím14,76 %4,76 %  

Graf

2. Myslíte si, že se veřejnost dostatečně podílí na kontrole veřejné zprávy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1361,9 %61,9 %  
nesouhlasím733,33 %33,33 %  
nevím14,76 %4,76 %  

Graf

3. Myslíte si, že právě Vy se nějakým způsobem podílíte na kontrole veřejné správy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1571,43 %71,43 %  
ano419,05 %19,05 %  
nevím29,52 %9,52 %  

Graf

4. Uveďte příklad, jakým způsobem se podle Vašeho názoru podílíte na kontrole veřejné správy:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dříve při výkonu svého zaměstnání, dnes již jenom pokud jdu na úřad, tak vyžaduju správnou činnost úřadu.125 %4,76 %  
Dotazováním na městké zastupitelstvo, četbou úřední desky a diskuzemi s osobami ze zastupitelstva, které znám125 %4,76 %  
účastním se veřejně přístupným jednáním125 %4,76 %  
upozornění na: špinavý podchod u Hlávkova mostu v Praze 7 a zapáchající palírnu kávy v Praze 7; popření pohledávky ÚDDZ a ZFDZ; aktivita v podnety.cz; volím Pravý blok Petr Cibulka který již dávno prosazuje přímou demokracii;125 %4,76 %  

Graf

5. Můžete podle Vašeho názoru přispět k celkovému zlepšení fungování veřejné správy, když se jako veřejnost zapojíte do kontroly veřejné správy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím942,86 %42,86 %  
spíše souhlasím838,1 %38,1 %  
spíše nesouhlasím314,29 %14,29 %  
nevím14,76 %4,76 %  

Graf

6. Jak hodnotíte informovanost veřejnosti o možnostech podílet se na kontrole veřejné správy? (K hodnocení využijte hodnocení na stupnici 1-5. Známkujte jako ve škole, přičemž 1 znamená nejlépe vysokou informovanost a 5 žádnou informovanost.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3942,86 %42,86 %  
5838,1 %38,1 %  
4419,05 %19,05 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.95
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:4
Modus:3

Graf

7. Jak byste hodnotil/a Vaši osobní informovanost o možnostech podílet se na kontrole veřejné správy? (K hodnocení využijte hodnocení na stupnici 1-5. Známkujte jako ve škole, přičemž 1 znamená nejlépe vysokou informovanost a 5 žádnou informovanost.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5838,1 %38,1 %  
4628,57 %28,57 %  
3314,29 %14,29 %  
2314,29 %14,29 %  
114,76 %4,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.89
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.21
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:4
Modus:5

Graf

8. Kde získáváte informace o veřejné správě? (Možnost vybrat více odpovědí).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1885,71 %85,71 %  
Televize1047,62 %47,62 %  
Tisk419,05 %19,05 %  
Rádio314,29 %14,29 %  
Nezískávám žádné informace29,52 %9,52 %  

Graf

9. Vzpomenete si na název zákona, který občanům zaručuje základní práva a povinnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1571,43 %71,43 %  
ne628,57 %28,57 %  

Graf

10. Využil/a jste někdy některého z těchto práv, které nabízí Základní listina práv a svobod? (Možnost vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Petiční právo942,86 %42,86 %  
Nevyužil/a jsem žádného práva z vyjmenovaných942,86 %42,86 %  
Právo shromažďovací733,33 %33,33 %  
Právo sdružovací29,52 %9,52 %  

Graf

11. Jestliže jste někdy využil/a petičního práva, napište obecně, čeho se petice týkala (jestli jste petičního práva využil/a vícekrát, napište pro Vás nejvýznamnější událost).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nesouhlas s amnestií

nespokojenost s vládou, petice proti týrání zvířat

práva zvířat

Referendum o výstavbě radnice v Praze 7;

Šlo o projekt dálnice v Bohumíně.

zavreni skoly, podpora prezidentskeho kandidata

12. Jestliže jste někdy využil/a práva shromažďovacího, napište obecně, čeho se shromáždění týkalo (jestli jste se shromáždění zúčastnil/a vícekrát, napište pro Vás nejvýznamnější událost).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Holešovská výzva - proti ukradenému státu

koncert

protest proti neonacistům

Protest proti rozhodnutí stavebního úřadu o výstavbě domu, který narušuje ráz lokality.

Protestní průvod.

státní maturity

13. Jestliže jste někdy využil/a práva sdružovacího napište obecně, čeho se sdružení týkalo (jestli jste členem více sdružení, napište pro Vás nejvýznamnější).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jsem clenem Junaka, YMCA, Ceskobratrske cirkve ev.

Jsem členem sdružení, humanitní činnost.

Jsem členkou studentského mediálního sdružení.

Občanské sdružení "Budoucnost ŽSÚD" - snaha o odškodnění za vklady kampeliček rozkradené po r. 2000 spolčením bankovní lobby, parlamentu, vlády, MF, ÚDDZ, nucených správců, konkurzních správců, státních zástupců a soudů ("Vaše vklady vám od listopadu 1999 již nevrátíme, ale škoda vám milí střadatelé vznikne teprve až bude ukončen konkurz (v mém konkrétním případě na záložnu ŽSÚD), pak si podejte žalobu" - konkurz ještě nyní v lednu roku 2012 ukončen nebyl!

14. Zúčastňujete se pravidelně voleb do zastupitelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zúčastňuji se pravidelně voleb do zastupitelstva obce i kraje1257,14 %57,14 %  
Ne, nezúčastňuji se voleb do zastupitelstva obce ani kraje314,29 %14,29 %  
Ano, ale zúčastňuji se pravidelně voleb pouze do zastupitelstva obce.314,29 %14,29 %  
Ne, zúčastňuji se nepravidelně voleb do zastupitelstva obce i kraje29,52 %9,52 %  
Ne, zúčastňuji se nepravidelně voleb pouze do zastupitelstva obce14,76 %4,76 %  

Graf

15. Podílel jste se někdy na místní správě ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1466,67 %66,67 %  
ano419,05 %19,05 %  
nevím314,29 %14,29 %  

Graf

16. Jakým, z uvedených způsobů, jste se podílel/a na řešení místních záležitostí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volbou svých zástupců1392,86 %61,9 %  
Přímo (př. místní referendum)321,43 %14,29 %  

Graf

17. Uveďte, jakou přímou formou se podílíte na místní správě ve Vaší obci (Možnost vybrat více odpovědí).

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Právo volit do zastupitelstva obce1090,91 %47,62 %  
f) Nahlížení do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce654,55 %28,57 %  
c) Právo hlasovat v místním referendu545,45 %23,81 %  
e) Nahlížení do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok545,45 %23,81 %  
b) Právo být volen do zastupitelstva obce19,09 %4,76 %  
d) Vyjadřování se na zasedání zastupitelstva obce19,09 %4,76 %  

Graf

18. Co rozhoduje o tom, zda se můžete podílet na místní správě v dané obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trvalý pobyt1571,43 %71,43 %  
nevím523,81 %23,81 %  
Skutečný pobyt14,76 %4,76 %  

Graf

19. Jaká je zákonná lhůta na projednání návrhů, připomínek a podnětů předložených obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Max. 30 dnů1361,9 %61,9 %  
Max. 60 dnů838,1 %38,1 %  

Graf

20. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1152,38 %52,38 %  
Muž1047,62 %47,62 %  

Graf

21. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 26 let942,86 %42,86 %  
27 - 36 let628,57 %28,57 %  
37 - 46 let314,29 %14,29 %  
47 - 56 let29,52 %9,52 %  
57 a více lett14,76 %4,76 %  

Graf

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1257,14 %57,14 %  
Střední s maturitou838,1 %38,1 %  
Vyšší odborné14,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Volavková, I.Kontrola veřejné správy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kontrola-verejne-spravy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.