Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kontrolní činnost v oblasti živnostenského podnikání

Kontrolní činnost v oblasti živnostenského podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Majorová
Šetření:26. 01. 2015 - 14. 02. 2015
Počet respondentů:172
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení podnikatelé,

dovoluji si oslovit především ty z Vás, kterým byla již někdy v minulosti provedena živnostenská kontrola. Bude součástí mé bakalářské práce, jejímž cílem je zjistit dopady živnostenské kontroly na podnikatele i spotřebitele, vyhodnotit problémové oblasti, popřípadě navrhnout opatření, která by problémy minimalizovala.  Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle než 3 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Provozujete podnikatelskou činnost jako:

Pokud podnikáte jako fyzická osoba i jako právnická osoba, prosím, vyplňte dotazník za každou osobu zvlášť.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- Fyzická osoba11868,6 %68,6 %  
- Právnická osoba5431,4 %31,4 %  

Graf

2. Jak dlouho podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- Méně než 5 let6839,53 %39,53 %  
- 5 až 15 let6135,47 %35,47 %  
- Více než 15 let4224,42 %24,42 %  
- Méně než 5 let=110,58 %0,58 %  
- 5 až 15 let=210,58 %0,58 %  
- Více než 15 let=310,58 %0,58 %  

Graf

3. Podnikáte v obci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- nad 100 tisíc obyvatel7443,02 %43,02 %  
- do 2 000 obyvatel3419,77 %19,77 %  
- od 2 000 do 20 tisíc obyvatel3218,6 %18,6 %  
- od 20 do 100 tisíc obyvatel3118,02 %18,02 %  
- do 2 000 obyvatel=110,58 %0,58 %  
- od 2 000 do 20 tisíc obyvatel=210,58 %0,58 %  
- od 20 do 100 tisíc obyvatel=310,58 %0,58 %  
- nad 100 tisíc obyvatel=410,58 %0,58 %  

Graf

4. Víte, dle kterého zákona svoji živnostenskou činnost provozujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ANO16093,02 %93,02 %  
- NE126,98 %6,98 %  

Graf

5. Víte, že se při podnikání musíte řídit i dalšími živnostenskoprávními předpisy, například novým občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a podobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ANO15690,7 %90,7 %  
- NE169,3 %9,3 %  

Graf

6. Domníváte se, že případná společná kontrola živnostenského úřadu s dalšími kontrolními orgány, např. s Českou obchodní inspekcí a podobně, by ušetřila Váš čas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8750,58 %50,58 %  
nevím6034,88 %34,88 %  
ne2514,53 %14,53 %  

Graf

7. Kolikrát Vám byla provedena živnostenská kontrola?:

Pokud jste ještě živnostenskou kontrolu neměl (a), datazník již dále nevyplňujte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [- nikdy → konec dotazníku, - jedenkrátotázka č. 8, - vícekrátotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- nikdy7644,19 %44,19 %  
- jedenkrát5733,14 %33,14 %  
- vícekrát3922,67 %22,67 %  

Graf

8. Bylo-li Vám při živnostenské kontrole zjištěno porušení živnostenskoprávních předpisů, bylo Vám kontrolním orgánem dostatečně vysvětleno, v čem porušení spočívalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ANO6769,79 %38,95 %  
- NE2829,17 %16,28 %  
ANO11,04 %0,58 %  

Graf

9. Byla Vám za zjištěné porušení předpisů uložena sankce a v jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, do 5.000 Kč4546,88 %26,16 %  
NE3637,5 %20,93 %  
ANO, nad 5.000 Kč1414,58 %8,14 %  
NE=211,04 %0,58 %  
ANO, do 5.000 Kč=111,04 %0,58 %  
ANO, nad 5.000 Kč=311,04 %0,58 %  

Graf

10. Byl(a) jste při výkonu živnostenské kontroly nebo následném řízení dostatečně poučen(a) o Vašich povinnostech souvisejících s podnikatelskou činností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ANO8487,5 %48,84 %  
- NE1212,5 %6,98 %  

Graf

11. Odstranil(a) jste po provedení živnostenské kontroly případné zjištěné nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- ANO6769,79 %38,95 %  
- Nebyly zjištěny nedostatky2627,08 %15,12 %  
- NE33,13 %1,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Bylo-li Vám při živnostenské kontrole zjištěno porušení živnostenskoprávních předpisů, bylo Vám kontrolním orgánem dostatečně vysvětleno, v čem porušení spočívalo?

 • odpověď - ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, nad 5.000 Kč na otázku 9. Byla Vám za zjištěné porušení předpisů uložena sankce a v jaké výši?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi - vícekrát na otázku 7. Kolikrát Vám byla provedena živnostenská kontrola?:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, do 5.000 Kč na otázku 9. Byla Vám za zjištěné porušení předpisů uložena sankce a v jaké výši?

11. Odstranil(a) jste po provedení živnostenské kontroly případné zjištěné nedostatky?

 • odpověď - ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi - vícekrát na otázku 7. Kolikrát Vám byla provedena živnostenská kontrola?:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, nad 5.000 Kč na otázku 9. Byla Vám za zjištěné porušení předpisů uložena sankce a v jaké výši?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, do 5.000 Kč na otázku 9. Byla Vám za zjištěné porušení předpisů uložena sankce a v jaké výši?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Provozujete podnikatelskou činnost jako:

2. Jak dlouho podnikáte?

3. Podnikáte v obci:

4. Víte, dle kterého zákona svoji živnostenskou činnost provozujete?

5. Víte, že se při podnikání musíte řídit i dalšími živnostenskoprávními předpisy, například novým občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a podobně?

6. Domníváte se, že případná společná kontrola živnostenského úřadu s dalšími kontrolními orgány, např. s Českou obchodní inspekcí a podobně, by ušetřila Váš čas?

7. Kolikrát Vám byla provedena živnostenská kontrola?:

8. Bylo-li Vám při živnostenské kontrole zjištěno porušení živnostenskoprávních předpisů, bylo Vám kontrolním orgánem dostatečně vysvětleno, v čem porušení spočívalo?

9. Byla Vám za zjištěné porušení předpisů uložena sankce a v jaké výši?

10. Byl(a) jste při výkonu živnostenské kontroly nebo následném řízení dostatečně poučen(a) o Vašich povinnostech souvisejících s podnikatelskou činností?

11. Odstranil(a) jste po provedení živnostenské kontroly případné zjištěné nedostatky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Provozujete podnikatelskou činnost jako:

2. Jak dlouho podnikáte?

3. Podnikáte v obci:

4. Víte, dle kterého zákona svoji živnostenskou činnost provozujete?

5. Víte, že se při podnikání musíte řídit i dalšími živnostenskoprávními předpisy, například novým občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a podobně?

6. Domníváte se, že případná společná kontrola živnostenského úřadu s dalšími kontrolními orgány, např. s Českou obchodní inspekcí a podobně, by ušetřila Váš čas?

7. Kolikrát Vám byla provedena živnostenská kontrola?:

8. Bylo-li Vám při živnostenské kontrole zjištěno porušení živnostenskoprávních předpisů, bylo Vám kontrolním orgánem dostatečně vysvětleno, v čem porušení spočívalo?

9. Byla Vám za zjištěné porušení předpisů uložena sankce a v jaké výši?

10. Byl(a) jste při výkonu živnostenské kontroly nebo následném řízení dostatečně poučen(a) o Vašich povinnostech souvisejících s podnikatelskou činností?

11. Odstranil(a) jste po provedení živnostenské kontroly případné zjištěné nedostatky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Majorová, D.Kontrolní činnost v oblasti živnostenského podnikání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://kontrolni-cinnost-v-oblasti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.