Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konzumace alkoholu a jiných návykových látek mladistvými v ČR

Konzumace alkoholu a jiných návykových látek mladistvými v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Plandorová
Šetření:03. 04. 2023 - 04. 06. 2023
Počet respondentů:248
Počet otázek (max/průměr):29 / 29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

                jmenuji se Hana Plandorová a jsem studentkou druhého ročníku 1. lékařské fakulty UK oboru Nutriční specialista.  Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je podkladem pro zpracování diplomové práce. Téma diplomové práce je "Konzumace alkoholu a jiných návykových látek mladistvými v ČR, srovnání se světem". Veškerá data jsou naprosto anonymní a slouží výhradně ke statistickému zpracování. Prosím o pravdivé odpovědi.

                Velice Vám děkuji za ochotu, vstřícnost a čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

                                                                                                          Hana Plandorová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18675 %75 %  
Muž6225 %25 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-21let22891,94 %91,94 %  
11-15let208,06 %8,06 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12550,4 %50,4 %  
VŠ bakalářský obor4116,53 %16,53 %  
3112,5 %12,5 %  
VOŠ218,47 %8,47 %  
SOU187,26 %7,26 %  
VŠ magisterský obor124,84 %4,84 %  

Graf

4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-15let14257,26 %57,26 %  
16-21let9036,29 %36,29 %  
nemám zkušenost166,45 %6,45 %  

Graf

5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-15let10341,53 %41,53 %  
16-21let7630,65 %30,65 %  
nemám zkušenost6927,82 %27,82 %  

Graf

6. Věk první zkušenosti s marihuanou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost12650,81 %50,81 %  
16-21let9136,69 %36,69 %  
11-15let3112,5 %12,5 %  

Graf

7. Věk první zkušenosti s pervitinem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost23795,56 %95,56 %  
16-21let104,03 %4,03 %  
11-15let10,4 %0,4 %  

Graf

8. Poprvé jste konzumovali alkohol:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rodině11044,35 %44,35 %  
v partě7530,24 %30,24 %  
na party5020,16 %20,16 %  
nemám zkušenost135,24 %5,24 %  

Graf

9. Poprvé jste kouřili cigarety:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v partě13052,42 %52,42 %  
nemám zkušenost7028,23 %28,23 %  
na party3112,5 %12,5 %  
v rodině176,85 %6,85 %  

Graf

10. Kouříte e-cigarety:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18775,4 %75,4 %  
ano6124,6 %24,6 %  

Graf

11. Užíváte nikotinové sáčky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22691,13 %91,13 %  
ano228,87 %8,87 %  

Graf

12. Užíváte kratom:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22691,13 %91,13 %  
ano228,87 %8,87 %  

Graf

13. Poprvé jste konzumovali marihuanu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost12450 %50 %  
v partě9337,5 %37,5 %  
na party2911,69 %11,69 %  
v rodině20,81 %0,81 %  

Graf

14. Poprvé jste konzumovali pervitin:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost23494,35 %94,35 %  
v partě104,03 %4,03 %  
jiné (doplňte sami)20,81 %0,81 %  
na party10,4 %0,4 %  
v rodině10,4 %0,4 %  

Graf

15. Jak často konzumujete alkohol:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekreačně12048,39 %48,39 %  
týdně5120,56 %20,56 %  
měsíčně3815,32 %15,32 %  
nemám zkušenost249,68 %9,68 %  
denně156,05 %6,05 %  

Graf

16. Jak často kouříte cigarety:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost12550,4 %50,4 %  
denně5622,58 %22,58 %  
rekreačně4819,35 %19,35 %  
měsíčně104,03 %4,03 %  
týdně93,63 %3,63 %  

Graf

17. Jak často konzumujete marihuanu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost15964,11 %64,11 %  
rekreačně6626,61 %26,61 %  
týdně104,03 %4,03 %  
denně72,82 %2,82 %  
měsíčně62,42 %2,42 %  

Graf

18. Jak často konzumujete pervitin:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenost23695,16 %95,16 %  
rekreačně83,23 %3,23 %  
týdně20,81 %0,81 %  
měsíčně10,4 %0,4 %  
denně10,4 %0,4 %  

Graf

19. Co Vás vede k užívání návykových látek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neužívám návykové látky10642,74 %42,74 %  
parta-pocit sounáležitosti8634,68 %34,68 %  
trauma-snaha zapomenout4417,74 %17,74 %  
snaha vyniknout-pocit jedinečnosti104,03 %4,03 %  
jiné (doplňte sami)20,81 %0,81 %  

Graf

20. Uvědomujete si zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21787,5 %87,5 %  
nevím208,06 %8,06 %  
ne114,44 %4,44 %  

Graf

21. Myslíte si, že kouření cigaret způsobuje erektilní dysfunkci u mužů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12148,79 %48,79 %  
ano9638,71 %38,71 %  
ne3112,5 %12,5 %  

Graf

22. Myslíte si, že konzumace alkoholu je spojena s vyšším rizikem výskytu jaterní cirhózy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19478,23 %78,23 %  
nevím3815,32 %15,32 %  
ne166,45 %6,45 %  

Graf

23. Myslíte si, že dlouhodobá konzumace marihuany má vliv na zhoršení paměti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15964,11 %64,11 %  
nevím6727,02 %27,02 %  
ne228,87 %8,87 %  

Graf

24. Myslíte si, že užívání pervitinu vede k jeho psychické závislosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20683,06 %83,06 %  
nevím3514,11 %14,11 %  
ne72,82 %2,82 %  

Graf

25. Kouří Vaši rodiče cigarety včetně elektronických:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14759,27 %59,27 %  
ano10140,73 %40,73 %  

Graf

26. Konzumují Vaši rodiče alkohol:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18675 %75 %  
ne6225 %25 %  

Graf

27. Konzumují Vaši rodiče marihuanu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23996,37 %96,37 %  
ano93,63 %3,63 %  

Graf

28. Vědí rodiče o Vašem užívání návykových látek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11245,16 %45,16 %  
ne8534,27 %34,27 %  
nevím5120,56 %20,56 %  

Graf

29. Máte v plánu přestat s užíváním návykových látek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8835,48 %35,48 %  
ne5823,39 %23,39 %  
ano5321,37 %21,37 %  
v budoucnu4919,76 %19,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 19 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví:

 • odpověď Žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi VOŠ na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 29. Máte v plánu přestat s užíváním návykových látek:

4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

 • odpověď 11-15let:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-15let na otázku 6. Věk první zkušenosti s marihuanou:

5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:

 • odpověď nemám zkušenost:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 9. Poprvé jste kouřili cigarety:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

6. Věk první zkušenosti s marihuanou:

 • odpověď nemám zkušenost:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 13. Poprvé jste konzumovali marihuanu:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-15let na otázku 2. Věk:

9. Poprvé jste kouřili cigarety:

 • odpověď nemám zkušenost:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:

10. Kouříte e-cigarety:

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ magisterský obor na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 9. Poprvé jste kouřili cigarety:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 16. Jak často kouříte cigarety:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-15let na otázku 2. Věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:

11. Užíváte nikotinové sáčky:

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 15. Jak často konzumujete alkohol:

12. Užíváte kratom:

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ magisterský obor na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 15. Jak často konzumujete alkohol:

13. Poprvé jste konzumovali marihuanu:

 • odpověď nemám zkušenost:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 6. Věk první zkušenosti s marihuanou:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

15. Jak často konzumujete alkohol:

 • odpověď nemám zkušenost:
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

16. Jak často kouříte cigarety:

 • odpověď nemám zkušenost:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 9. Poprvé jste kouřili cigarety:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

17. Jak často konzumujete marihuanu:

 • odpověď nemám zkušenost:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 15. Jak často konzumujete alkohol:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 13. Poprvé jste konzumovali marihuanu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 6. Věk první zkušenosti s marihuanou:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neužívám návykové látky na otázku 19. Co Vás vede k užívání návykových látek:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 9. Poprvé jste kouřili cigarety:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 16. Jak často kouříte cigarety:

19. Co Vás vede k užívání návykových látek:

 • odpověď neužívám návykové látky:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

20. Uvědomujete si zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek:

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi VOŠ na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neužívám návykové látky na otázku 19. Co Vás vede k užívání návykových látek:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Myslíte si, že kouření cigaret způsobuje erektilní dysfunkci u mužů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 9. Poprvé jste kouřili cigarety:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že konzumace alkoholu je spojena s vyšším rizikem výskytu jaterní cirhózy:

21. Myslíte si, že kouření cigaret způsobuje erektilní dysfunkci u mužů:

 • odpověď nevím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Uvědomujete si zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 22. Myslíte si, že konzumace alkoholu je spojena s vyšším rizikem výskytu jaterní cirhózy:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 24. Myslíte si, že užívání pervitinu vede k jeho psychické závislosti:

22. Myslíte si, že konzumace alkoholu je spojena s vyšším rizikem výskytu jaterní cirhózy:

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ magisterský obor na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Myslíte si, že kouření cigaret způsobuje erektilní dysfunkci u mužů:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Myslíte si, že dlouhodobá konzumace marihuany má vliv na zhoršení paměti:

24. Myslíte si, že užívání pervitinu vede k jeho psychické závislosti:

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Myslíte si, že dlouhodobá konzumace marihuany má vliv na zhoršení paměti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Myslíte si, že kouření cigaret způsobuje erektilní dysfunkci u mužů:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že konzumace alkoholu je spojena s vyšším rizikem výskytu jaterní cirhózy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Vědí rodiče o Vašem užívání návykových látek:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 9. Poprvé jste kouřili cigarety:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 29. Máte v plánu přestat s užíváním návykových látek:

25. Kouří Vaši rodiče cigarety včetně elektronických:

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám zkušenost na otázku 4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

26. Konzumují Vaši rodiče alkohol:

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Užíváte nikotinové sáčky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rekreačně na otázku 17. Jak často konzumujete marihuanu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rodině na otázku 9. Poprvé jste kouřili cigarety:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na party na otázku 13. Poprvé jste konzumovali marihuanu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOU na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:

4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:

6. Věk první zkušenosti s marihuanou:

7. Věk první zkušenosti s pervitinem:

8. Poprvé jste konzumovali alkohol:

9. Poprvé jste kouřili cigarety:

10. Kouříte e-cigarety:

11. Užíváte nikotinové sáčky:

12. Užíváte kratom:

13. Poprvé jste konzumovali marihuanu:

14. Poprvé jste konzumovali pervitin:

15. Jak často konzumujete alkohol:

16. Jak často kouříte cigarety:

17. Jak často konzumujete marihuanu:

18. Jak často konzumujete pervitin:

19. Co Vás vede k užívání návykových látek:

20. Uvědomujete si zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek:

21. Myslíte si, že kouření cigaret způsobuje erektilní dysfunkci u mužů:

22. Myslíte si, že konzumace alkoholu je spojena s vyšším rizikem výskytu jaterní cirhózy:

23. Myslíte si, že dlouhodobá konzumace marihuany má vliv na zhoršení paměti:

24. Myslíte si, že užívání pervitinu vede k jeho psychické závislosti:

25. Kouří Vaši rodiče cigarety včetně elektronických:

26. Konzumují Vaši rodiče alkohol:

27. Konzumují Vaši rodiče marihuanu:

28. Vědí rodiče o Vašem užívání návykových látek:

29. Máte v plánu přestat s užíváním návykových látek:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání i probíhající:

4. Věk první zkušenosti s alkoholem:

5. Věk první zkušenosti s kouřením cigaret:

6. Věk první zkušenosti s marihuanou:

7. Věk první zkušenosti s pervitinem:

8. Poprvé jste konzumovali alkohol:

9. Poprvé jste kouřili cigarety:

10. Kouříte e-cigarety:

11. Užíváte nikotinové sáčky:

12. Užíváte kratom:

13. Poprvé jste konzumovali marihuanu:

14. Poprvé jste konzumovali pervitin:

15. Jak často konzumujete alkohol:

16. Jak často kouříte cigarety:

17. Jak často konzumujete marihuanu:

18. Jak často konzumujete pervitin:

19. Co Vás vede k užívání návykových látek:

20. Uvědomujete si zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek:

21. Myslíte si, že kouření cigaret způsobuje erektilní dysfunkci u mužů:

22. Myslíte si, že konzumace alkoholu je spojena s vyšším rizikem výskytu jaterní cirhózy:

23. Myslíte si, že dlouhodobá konzumace marihuany má vliv na zhoršení paměti:

24. Myslíte si, že užívání pervitinu vede k jeho psychické závislosti:

25. Kouří Vaši rodiče cigarety včetně elektronických:

26. Konzumují Vaši rodiče alkohol:

27. Konzumují Vaši rodiče marihuanu:

28. Vědí rodiče o Vašem užívání návykových látek:

29. Máte v plánu přestat s užíváním návykových látek:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Plandorová, H.Konzumace alkoholu a jiných návykových látek mladistvými v ČR (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://konzumace-alkoholu-a-jinych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.