Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korelace v konzumaci alkoholu a tabáku

Korelace v konzumaci alkoholu a tabáku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Kinský
Šetření:20. 11. 2010 - 23. 11. 2010
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pro účely seminární práce na VŠ. Má za úkol zjistit vliv konzumace alkoholu a kouření.

Odpovědi respondentů

1. Od kolika let pravidelně pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 156850 %50 %  
Od 183425 %25 %  
Od 141410,29 %10,29 %  
Nepiji alkohol128,82 %8,82 %  
Pil/a jsem již dříve než v 1485,88 %5,88 %  

Graf

2. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou v týdnu7051,47 %51,47 %  
Dvakrát v týdnu3324,26 %24,26 %  
Nepiji alkohol139,56 %9,56 %  
Třikrát v týdnu128,82 %8,82 %  
Více než třikrát v týdnu85,88 %5,88 %  

Graf

3. V jakém věku jste začali pravidelně kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekouřím9267,65 %67,65 %  
13-152216,18 %16,18 %  
16-181813,24 %13,24 %  
19+42,94 %2,94 %  

Graf

4. Jak často kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekouřím9368,38 %68,38 %  
Méně než 10 cigaret denně2417,65 %17,65 %  
10 - 20 cigaret denně128,82 %8,82 %  
Dávám přednost jiným tabákovým výrobkům75,15 %5,15 %  

Graf

5. Konzumace alkoholu zvyšuje mou chuť k tabákovým výrobkům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemá na to vůbec vliv5641,18 %41,18 %  
Pouze na nějaké události (diskotéka apod.)3425 %25 %  
Ano3324,26 %24,26 %  
Trochu128,82 %8,82 %  
Nezvyšuje, ale snižuje10,74 %0,74 %  

Graf

6. Čeho bych byl/a schopný/a se spíše vzdát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez problémů obojího6648,53 %48,53 %  
Kouření5540,44 %40,44 %  
Alkoholu1410,29 %10,29 %  
Ničeho, jsem absolutně závislý/á10,74 %0,74 %  

Graf

7. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8058,82 %58,82 %  
Muž5641,18 %41,18 %  

Graf

8. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-208260,29 %60,29 %  
21-253727,21 %27,21 %  
26-3685,88 %5,88 %  
Méně než 1864,41 %4,41 %  
Více32,21 %2,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Od kolika let pravidelně pijete alkohol?

 • odpověď Nepiji alkohol:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiji alkohol na otázku 2. Jak často pijete alkohol?

2. Jak často pijete alkohol?

 • odpověď Nepiji alkohol:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiji alkohol na otázku 1. Od kolika let pravidelně pijete alkohol?

5. Konzumace alkoholu zvyšuje mou chuť k tabákovým výrobkům

 • odpověď Nemá na to vůbec vliv:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiji alkohol na otázku 2. Jak často pijete alkohol?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiji alkohol na otázku 1. Od kolika let pravidelně pijete alkohol?

6. Čeho bych byl/a schopný/a se spíše vzdát?

 • odpověď Bez problémů obojího:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiji alkohol na otázku 2. Jak často pijete alkohol?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepiji alkohol na otázku 1. Od kolika let pravidelně pijete alkohol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Od kolika let pravidelně pijete alkohol?

2. Jak často pijete alkohol?

3. V jakém věku jste začali pravidelně kouřit?

4. Jak často kouříte?

5. Konzumace alkoholu zvyšuje mou chuť k tabákovým výrobkům

6. Čeho bych byl/a schopný/a se spíše vzdát?

7. Vaše pohlaví

8. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Od kolika let pravidelně pijete alkohol?

2. Jak často pijete alkohol?

3. V jakém věku jste začali pravidelně kouřit?

4. Jak často kouříte?

5. Konzumace alkoholu zvyšuje mou chuť k tabákovým výrobkům

6. Čeho bych byl/a schopný/a se spíše vzdát?

7. Vaše pohlaví

8. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kinský, J.Korelace v konzumaci alkoholu a tabáku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://korelace-v-konzumaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.