Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koronavirová krize - jak jsme ji zvládli a jsme připraveni na další?

Koronavirová krize - jak jsme ji zvládli a jsme připraveni na další?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Inga Petrycka
Šetření:13. 05. 2020 - 26. 05. 2020
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Covid-19 nás zastihl nepřipravené. Co když ale udeří další krize? Jsme na ni připraveni? Průzkum se zabývá připraveností obyvatel České republiky na případné budoucí krize.

Odpovědi respondentů

1. Když se zamyslíte nad zvládáním koronavirové krize ze strany vlády, myslíte si, že:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Když se zamyslíte, řekl(a) byste, že vaše rodina zvládla koronavirovou krizi celkově dobře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano13962,33 %62,33 %  
Spíše ano7332,74 %32,74 %  
Spíše ne104,48 %4,48 %  
Určitě ne10,45 %0,45 %  

Graf

3. Řekla(a) byste, že jste na tuto krizi byli připraveni? Měli jste doma:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Máte absolvovaný kurz první pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13158,74 %58,74 %  
ano9241,26 %41,26 %  

Graf

5. Cítíte se připraven na případnou další krizi, kterou by vyvolala koronavirová nebo jiná pandemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano11350,67 %50,67 %  
Určitě ano4921,97 %21,97 %  
Spíše ne4821,52 %21,52 %  
Určitě ne135,83 %5,83 %  

Graf

6. Myslíte si, že vláda dělá dost, abychom byli připraveni na další podobnou krizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10044,84 %44,84 %  
Spíše ano6227,8 %27,8 %  
Určitě ne5022,42 %22,42 %  
Určitě ano114,93 %4,93 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12356,42 %55,16 %  
Muž9543,58 %42,6 %  

Graf

8. Věk - uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21115,05 %4,93 %  
28104,59 %4,48 %  
26104,59 %4,48 %  
30104,59 %4,48 %  
3194,13 %4,04 %  
2594,13 %4,04 %  
2983,67 %3,59 %  
3283,67 %3,59 %  
2073,21 %3,14 %  
2473,21 %3,14 %  
ostatní odpovědi 33
40
50
46
18
43
23
35
37
59
27
53
17
15
64
65
38
51
60
19
49
52
22
54
42
34
44
66
47
62
39
56
48
41
70
648
63
71
67
36
45
58
12959,17 %57,85 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.34
Minimum:18
Maximum:64
Variační rozpětí:46
Rozptyl:155.23
Směrodatná odchylka:12.46
Medián:31
Modus:21

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné nebo vysokoškolské10548,17 %47,09 %  
Středoškolské s maturitou8438,53 %37,67 %  
Středoškolské bez maturity156,88 %6,73 %  
Základní146,42 %6,28 %  

Graf

10. Bydliště - kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha6228,44 %27,8 %  
Jihomoravský kraj3415,6 %15,25 %  
Středočeský kraj2411,01 %10,76 %  
Kraj Vysočina156,88 %6,73 %  
Plzeňský kraj146,42 %6,28 %  
Moravskoslezský kraj135,96 %5,83 %  
Ústecký kraj125,5 %5,38 %  
Liberecký kraj115,05 %4,93 %  
Jihočeský kraj73,21 %3,14 %  
Pardubický kraj73,21 %3,14 %  
Olomoucký kraj62,75 %2,69 %  
Královéhradecký kraj62,75 %2,69 %  
Zlínský kraj41,83 %1,79 %  
Karlovarský kraj31,38 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Když se zamyslíte, řekl(a) byste, že vaše rodina zvládla koronavirovou krizi celkově dobře?

  • odpověď Určitě ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vláda komunikovala jasně a srozumitelně o příčinách a hrozbách v souvislosti s COVID-19?=Určitě ano na otázku 1. Když se zamyslíte nad zvládáním koronavirové krize ze strany vlády, myslíte si, že:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Když se zamyslíte nad zvládáním koronavirové krize ze strany vlády, myslíte si, že:

2. Když se zamyslíte, řekl(a) byste, že vaše rodina zvládla koronavirovou krizi celkově dobře?

3. Řekla(a) byste, že jste na tuto krizi byli připraveni? Měli jste doma:

4. Máte absolvovaný kurz první pomoci?

5. Cítíte se připraven na případnou další krizi, kterou by vyvolala koronavirová nebo jiná pandemie?

6. Myslíte si, že vláda dělá dost, abychom byli připraveni na další podobnou krizi?

7. Pohlaví

8. Věk - uveďte:

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

10. Bydliště - kraj

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Když se zamyslíte nad zvládáním koronavirové krize ze strany vlády, myslíte si, že:

2. Když se zamyslíte, řekl(a) byste, že vaše rodina zvládla koronavirovou krizi celkově dobře?

3. Řekla(a) byste, že jste na tuto krizi byli připraveni? Měli jste doma:

4. Máte absolvovaný kurz první pomoci?

5. Cítíte se připraven na případnou další krizi, kterou by vyvolala koronavirová nebo jiná pandemie?

6. Myslíte si, že vláda dělá dost, abychom byli připraveni na další podobnou krizi?

7. Pohlaví

8. Věk - uveďte:

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

10. Bydliště - kraj

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Petrycka, I.Koronavirová krize - jak jsme ji zvládli a jsme připraveni na další? (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://koronavirova-krize-jak-jsme.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.