Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korupce v ČR

Korupce v ČR

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:22. 06. 2009 - 22. 06. 2009
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení návštěvníci vyplnto.cz,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma „KORUPCE v ČR“. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny u každé otázky. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní. Všem, kteří se zúčastní, předem děkuji.

Jan Šmahaj
 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se ve svém životě s korupčním jednáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
Ano, nepřímo125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

2. Řekněte, prosím, které z následujících institucí a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. (Známkujte jako ve škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Politické strany50
Policie40
Ministerstava a centrální úřady40.5
Stavební úřady4.750.188
Soudy30.5
Krajské úřady2.750.188
Zdravotnictví30.5
Finanční úřady30
Obecní úřady31.5
Banky a peněžní ústavy2.250.688
Armáda1.250.188
Sdělovací prostředky2.750.188
Školství2.750.188

Graf

3. Které z následujících PODMÍNEK, podle Vás, nejvíce PODPORUJÍ korupci? Vyberte MAX. 3 PODMÍNKY.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koncentrace politické moci a rozhodování375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
nedostatek morálky jak korumpovaných, tak osob, které úplatky poskytují375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
apatická, nezajímající se, lehce podléhající veřejnost250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
tajení informací, rozhodování, procesů a závislostí, nedostatek otevřenosti, transparentnosti250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
velké, a nekontrolované, částky financování ať veřejných, nebo soukromých, projektů nebo osob125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
špatně placení úředníci, zaměstnanci veřejné správy125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

4. Myslíte si, že v poslední době bylo v ČR při vyšetřování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce dosaženo jistého pokroku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
Spíše ne125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

5. Z níže uvedeného seznamu vyberte ty DŮSLEDKY korupce, které jsou podle Vás NEJZÁVAŽNĚJŠÍ. Vyberte MAX. 2 DŮSLEDKY.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
růst chudoby a nezaměstnanosti375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
rostoucí nedůvěra v politiku a ekonomiku250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
postupný růst daní a zároveň rostoucí daňové úniky250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
oslabení hospodářských výsledků a ekonomiky125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

6. Myslíte si, že míra korupce politiků a státních úředníků je v ČR vyšší než v ostatních západoevropských zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozodně ano375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
Spíše ano125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

7. Víte o existenci protikorupční linky, na kterou může občan zavolat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
Ne125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

8. Pokud ANO, využil jste již někdy tuto možnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost zavolat na protikorupční linku jsem NEVYUŽIL/A3100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

9. Jak je v současné době v ČR respektována svoboda jednotlivce a lidská práva? Máte pocit, že jsou respektována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
málo125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

10. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
214100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 497
0 %
 
Statistická polohaHodnota
Průměr:21
Minimum:21
Maximum:21
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:21
Modus:21

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší DOKONČENÉ vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)4100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

13. Jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

14. Velikost místa bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město s 50 000 - 90 000 obyvateli250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
velkoměsto nad 90 000 obatel125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 
vesnice do 999 obyvatel125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 376
0 %
 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šmahaj, J.Korupce v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://korpce-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.