Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korupce v ČR

Korupce v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:22. 06. 2009 - 22. 06. 2009
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení návštěvníci vyplnto.cz,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma „KORUPCE v ČR“. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny u každé otázky. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní. Všem, kteří se zúčastní, předem děkuji.

Jan Šmahaj
 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se ve svém životě s korupčním jednáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
Ano, nepřímo125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

2. Řekněte, prosím, které z následujících institucí a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. (Známkujte jako ve škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Politické strany50
Policie40
Ministerstava a centrální úřady40.5
Stavební úřady4.750.188
Soudy30.5
Krajské úřady2.750.188
Zdravotnictví30.5
Finanční úřady30
Obecní úřady31.5
Banky a peněžní ústavy2.250.688
Armáda1.250.188
Sdělovací prostředky2.750.188
Školství2.750.188

Graf

3. Které z následujících PODMÍNEK, podle Vás, nejvíce PODPORUJÍ korupci? Vyberte MAX. 3 PODMÍNKY.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koncentrace politické moci a rozhodování375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
nedostatek morálky jak korumpovaných, tak osob, které úplatky poskytují375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
apatická, nezajímající se, lehce podléhající veřejnost250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
tajení informací, rozhodování, procesů a závislostí, nedostatek otevřenosti, transparentnosti250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
velké, a nekontrolované, částky financování ať veřejných, nebo soukromých, projektů nebo osob125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
špatně placení úředníci, zaměstnanci veřejné správy125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

4. Myslíte si, že v poslední době bylo v ČR při vyšetřování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce dosaženo jistého pokroku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
Spíše ne125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

5. Z níže uvedeného seznamu vyberte ty DŮSLEDKY korupce, které jsou podle Vás NEJZÁVAŽNĚJŠÍ. Vyberte MAX. 2 DŮSLEDKY.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
růst chudoby a nezaměstnanosti375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
rostoucí nedůvěra v politiku a ekonomiku250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
postupný růst daní a zároveň rostoucí daňové úniky250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
oslabení hospodářských výsledků a ekonomiky125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

6. Myslíte si, že míra korupce politiků a státních úředníků je v ČR vyšší než v ostatních západoevropských zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozodně ano375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
Spíše ano125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

7. Víte o existenci protikorupční linky, na kterou může občan zavolat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
Ne125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

8. Pokud ANO, využil jste již někdy tuto možnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost zavolat na protikorupční linku jsem NEVYUŽIL/A3100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

9. Jak je v současné době v ČR respektována svoboda jednotlivce a lidská práva? Máte pocit, že jsou respektována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně375 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
málo125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

10. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
214100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 444
0 %
 
Statistická polohaHodnota
Průměr:21
Minimum:21
Maximum:21
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:21
Modus:21

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší DOKONČENÉ vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)4100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

13. Jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4100 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

14. Velikost místa bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město s 50 000 - 90 000 obyvateli250 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
velkoměsto nad 90 000 obatel125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 
vesnice do 999 obyvatel125 %
Warning: Division by zero in /webroot/vyplnto.cz/web/www/vysledky-odpovedi.php on line 323
0 %
 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šmahaj, J.Korupce v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://korpce-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.