Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korupce v České republice

Korupce v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tom Som
Šetření:23. 11. 2012 - 30. 11. 2012
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti, prosím Vás o chvíli Vašeho drahocenného času pro vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad k mé semestrální práci na téma Korupční prostředí v České republice. Výsledky budou zveřejněny 30. listopadu v 18:00 hodin. 

 

                                  

Odpovědi respondentů

1. Považujete problém korupce v České republice za závažný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9194,79 %94,79 %  
ne44,17 %4,17 %  
nevím11,04 %1,04 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy s korupčním jednáním (ve spojitosti s úřady, policií apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6567,71 %67,71 %  
ano3132,29 %32,29 %  

Graf

3. Pokud jste se s korupčním jednáním již setkali, upozornili jste na to?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4885,71 %50 %  
ano814,29 %8,33 %  

Graf

4. Souhlasíte s tvrzením, že "korupce je výsledkem špatné morálky ve společnosti"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7881,25 %81,25 %  
nevím99,38 %9,38 %  
nesouhlasím99,38 %9,38 %  

Graf

5. Považujete současné právní opatření zabývající se problematikou korupce za dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8790,63 %90,63 %  
ano99,38 %9,38 %  

Graf

6. Ohodnoťte, které z navrhovaných řešení v boji proti korupci Vám připadá nejúčinnější (1- nejlepší, 5 - nejhorší).

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přísnější právní opatření2.0111.365
Povinná transparentnost finančních operací (např. u státních zakázek)1.6491.036
Zvýšení platů státních zaměstnanců3.5961.22
Veřejná referenda (opět např. u státních zakázek)2.861.927
Portál pro zveřejňování jmen osob, které se podílí (podíleli či byli přistiženi) při korupčním jednání2.1721.777

Graf

7. Domníváte se, že je problém korupce v České republice způsoben historií naší země (éra komunismu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4041,67 %41,67 %  
ano3637,5 %37,5 %  
nevím2020,83 %20,83 %  

Graf

8. Souhlasíte s medializací korupčních afér?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9497,92 %97,92 %  
ne22,08 %2,08 %  

Graf

9. Považujete za "korupční jednání" i nefinanční zvýhodnění (např. v hospodářských soutěžích)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7477,08 %77,08 %  
nevím1717,71 %17,71 %  
ne55,21 %5,21 %  

Graf

10. Podporujete iniciativu sdružení bojujících proti korupci (viz. Nadační fond proti korupci)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5153,13 %53,13 %  
ne2526,04 %26,04 %  
nevím2020,83 %20,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete problém korupce v České republice za závažný?

2. Setkali jste se někdy s korupčním jednáním (ve spojitosti s úřady, policií apod.)?

3. Pokud jste se s korupčním jednáním již setkali, upozornili jste na to?

4. Souhlasíte s tvrzením, že "korupce je výsledkem špatné morálky ve společnosti"?

5. Považujete současné právní opatření zabývající se problematikou korupce za dostačující?

6. Ohodnoťte, které z navrhovaných řešení v boji proti korupci Vám připadá nejúčinnější (1- nejlepší, 5 - nejhorší).

7. Domníváte se, že je problém korupce v České republice způsoben historií naší země (éra komunismu)?

8. Souhlasíte s medializací korupčních afér?

9. Považujete za "korupční jednání" i nefinanční zvýhodnění (např. v hospodářských soutěžích)?

10. Podporujete iniciativu sdružení bojujících proti korupci (viz. Nadační fond proti korupci)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete problém korupce v České republice za závažný?

2. Setkali jste se někdy s korupčním jednáním (ve spojitosti s úřady, policií apod.)?

3. Pokud jste se s korupčním jednáním již setkali, upozornili jste na to?

4. Souhlasíte s tvrzením, že "korupce je výsledkem špatné morálky ve společnosti"?

5. Považujete současné právní opatření zabývající se problematikou korupce za dostačující?

6. Ohodnoťte, které z navrhovaných řešení v boji proti korupci Vám připadá nejúčinnější (1- nejlepší, 5 - nejhorší).

7. Domníváte se, že je problém korupce v České republice způsoben historií naší země (éra komunismu)?

8. Souhlasíte s medializací korupčních afér?

9. Považujete za "korupční jednání" i nefinanční zvýhodnění (např. v hospodářských soutěžích)?

10. Podporujete iniciativu sdružení bojujících proti korupci (viz. Nadační fond proti korupci)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Som, T.Korupce v České republice (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://korupce-v-ceske-republice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.