Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korupce v ČR

Korupce v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Feix
Šetření:30. 12. 2008 - 06. 01. 2009
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Radek Feix a jsem studentem Univerzity Hradec Králové, obor finanční management.

Výsledky toho krátkého orientačního dotazníku budou doplňkem obecné prezentace na téma Korupce v ČR. Slovo "korupce" v dotazníku chápejte jako úplatkářství, podplácení.

Dotazník je určen respondentům od 40-ti let (včetně).

 

Odpovědi respondentů

1. Požadoval po vás někdy někdo úplatek (v jakékoli podobě)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8253,59 %53,59 %  
ne7146,41 %46,41 %  

Graf

2. Znáte ze svého okolí někoho, kdo se s korupcí setkal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13286,27 %86,27 %  
ne2113,73 %13,73 %  

Graf

3. Jak závažně vidíte problém korupce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedná se o skutečný problém10166,01 %66,01 %  
vnímám ji, ale není to tak hrozné3019,61 %19,61 %  
korupci v ČR nevnímám jako závažný problém1610,46 %10,46 %  
nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a63,92 %3,92 %  

Graf

4. Je podle Vás úroveň korupce v současné ČR horší než před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nyní je to horší7549,02 %49,02 %  
je to na stejné úrovni4126,8 %26,8 %  
nyní je to lepší2315,03 %15,03 %  
nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a149,15 %9,15 %  

Graf

5. Myslíte si, že je za součaný stav korupce ve státě zodpovědná politická scéna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11172,55 %72,55 %  
ne4227,45 %27,45 %  

Graf

6. Chodíte pravidelně k volbám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11071,9 %71,9 %  
ne4328,1 %28,1 %  

Graf

7. Myslíte si, že je možné korupci úplně odstranit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12783,01 %83,01 %  
ano2616,99 %16,99 %  

Graf

8. Myslíte si, že korupce by mohla být zredukována tvrdším trestáním přímých účastníků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12481,05 %81,05 %  
ne2918,95 %18,95 %  

Graf

9. Jak by jste ohodnotili činnost policie v rámci potírání korupce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný7347,71 %47,71 %  
dostatečný4428,76 %28,76 %  
dobrý2918,95 %18,95 %  
chvalitebný42,61 %2,61 %  
výborný31,96 %1,96 %  

Graf

10. Jak by jste ohodnotili činnost soudů v rámci potírání korupce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný8354,25 %54,25 %  
dostatečný4026,14 %26,14 %  
dobrý2315,03 %15,03 %  
chvalitebný42,61 %2,61 %  
výborný31,96 %1,96 %  

Graf

11. Znáte organizaci Transparency International?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9160,26 %59,48 %  
ne6039,74 %39,22 %  

Graf

12. Jste zaměstnán/a (či zaměstnáváte) ve :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromé sféře8857,52 %57,52 %  
veřejné sféře4227,45 %27,45 %  
jste v důchodu149,15 %9,15 %  
jste nezaměstnán/a95,88 %5,88 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou6743,79 %43,79 %  
vysokoškolské vzdělání6039,22 %39,22 %  
vlastníte výuční list2013,07 %13,07 %  
základní63,92 %3,92 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 až 50 let11877,12 %77,12 %  
51 až 60 let1912,42 %12,42 %  
61 a více let1610,46 %10,46 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž11877,12 %77,12 %  
žena3522,88 %22,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Požadoval po vás někdy někdo úplatek (v jakékoli podobě)?

  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Znáte ze svého okolí někoho, kdo se s korupcí setkal?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Požadoval po vás někdy někdo úplatek (v jakékoli podobě)?

2. Znáte ze svého okolí někoho, kdo se s korupcí setkal?

3. Jak závažně vidíte problém korupce v ČR?

4. Je podle Vás úroveň korupce v současné ČR horší než před rokem 1989?

5. Myslíte si, že je za součaný stav korupce ve státě zodpovědná politická scéna?

6. Chodíte pravidelně k volbám?

7. Myslíte si, že je možné korupci úplně odstranit?

8. Myslíte si, že korupce by mohla být zredukována tvrdším trestáním přímých účastníků?

9. Jak by jste ohodnotili činnost policie v rámci potírání korupce?

10. Jak by jste ohodnotili činnost soudů v rámci potírání korupce?

11. Znáte organizaci Transparency International?

12. Jste zaměstnán/a (či zaměstnáváte) ve :

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

14. Váš věk

15. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Požadoval po vás někdy někdo úplatek (v jakékoli podobě)?

2. Znáte ze svého okolí někoho, kdo se s korupcí setkal?

3. Jak závažně vidíte problém korupce v ČR?

4. Je podle Vás úroveň korupce v současné ČR horší než před rokem 1989?

5. Myslíte si, že je za součaný stav korupce ve státě zodpovědná politická scéna?

6. Chodíte pravidelně k volbám?

7. Myslíte si, že je možné korupci úplně odstranit?

8. Myslíte si, že korupce by mohla být zredukována tvrdším trestáním přímých účastníků?

9. Jak by jste ohodnotili činnost policie v rámci potírání korupce?

10. Jak by jste ohodnotili činnost soudů v rámci potírání korupce?

11. Znáte organizaci Transparency International?

12. Jste zaměstnán/a (či zaměstnáváte) ve :

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

14. Váš věk

15. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Feix, R.Korupce v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://korupce-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.