Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koučování jako edukační služba

Koučování jako edukační služba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Gilíková
Šetření:15. 12. 2018 - 29. 12. 2018
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):23 / 13.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma „Koučování jako edukační služba“. Výzkum je zaměřený na manažery. Prosím, manažery, kteří prošli koučinkem, vyplňte otázky 1. - 14. Manažeři, kteří neprošli koučinkem, prosím, vyplňte pouze otázky 15. - 23.

Odpovědi respondentů

1. Absolvoval/a jste koučink? - část pro ty, kteří absolvovali koučink

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano550 %45,45 %  
ne550 %45,45 %  

Graf

2. Proč jste si vybral/a právě metodu koučinku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to moderní metoda350 %27,27 %  
protože koučink je aktivní metoda pro sebeřízení a rozvoj potenciálu, ne pouhé pasivní vedení233,33 %18,18 %  
doporučili mi ji známí116,67 %9,09 %  

Graf

3. Jak jste se ke koučinku dostal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zařídil mi ho můj nadřízený233,33 %18,18 %  
zařídil/a jsem si ho sám/a233,33 %18,18 %  
zařídil mi ho můj zaměstnavatel233,33 %18,18 %  

Graf

4. Cítil/a jste potřebu mít svého kouče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %36,36 %  
ne342,86 %27,27 %  

Graf

5. Co jste od koučinku očekával/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnu ve svém chování a přístupech233,33 %18,18 %  
uspořádání a zharmonizování práce a soukromí233,33 %18,18 %  
zlepšení v sebeřízení116,67 %9,09 %  
zlepšení v řízení podřízených116,67 %9,09 %  

Graf

6. Byl/a jste připraven/a na změny, které koučink přinese a ochotný/á je přijmout?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %45,45 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o změnách116,67 %9,09 %  

Graf

7. Byl jste s koučinkem spokojený/á?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6100 %54,55 %  

Graf

8. Co byste na koučinku změnil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diskrétnost kouče350 %27,27 %  
nic233,33 %18,18 %  
a) nic116,67 %9,09 %  

Graf

9. Co Vám koučink přinesl?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní změny v mém chování vůči sobě466,67 %36,36 %  
pozitivní změny o sebehodnocení116,67 %9,09 %  
pozitivní změny vedoucí k harmonizaci práce a soukromí116,67 %9,09 %  

Graf

10. Jste muž – žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena562,5 %45,45 %  
muž337,5 %27,27 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 29562,5 %45,45 %  
e) 46 – 50112,5 %9,09 %  
36 – 40112,5 %9,09 %  
41 – 45112,5 %9,09 %  

Graf

12. Jak dlouho vykonáváte manažerskou pozici?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let457,14 %36,36 %  
b) 6 - 10 let114,29 %9,09 %  
6 - 10 let114,29 %9,09 %  
11 - 15 let114,29 %9,09 %  

Graf

13. Doporučil byste koučink jako prospěšnou edukační metodu pro manažery? - konec dotazníku

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %36,36 %  
ne233,33 %18,18 %  

Graf

14. Víte, co je koučink? - část pro ty, kteří neabsolvovali koučink

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %36,36 %  
ne233,33 %18,18 %  

Graf

15. Přemýšlel/a jste o absolvování koučinku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %36,36 %  
ano233,33 %18,18 %  

Graf

16. Myslíte si, že je koučink přínosný pro manažery?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %36,36 %  
nevím116,67 %9,09 %  
ne116,67 %9,09 %  

Graf

17. Myslíte si, že koučink je pouze moderní metoda pro tvorbu image manažera?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím360 %27,27 %  
ano120 %9,09 %  
ne120 %9,09 %  

Graf

18. Chtěl/a byste v budoucnu projít koučinkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím240 %18,18 %  
ano240 %18,18 %  
ne120 %9,09 %  

Graf

19. Kdyby Váš nadřízený Vám doporučil kouče, přijal byste ho pro svůj seberozvoj?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %36,36 %  
ne116,67 %9,09 %  
nevím116,67 %9,09 %  

Graf

20. Znáte manažery, kteří prošli koučinkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %27,27 %  
ne350 %27,27 %  

Graf

21. Jste muž – žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena583,33 %45,45 %  
muž116,67 %9,09 %  

Graf

22. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 29350 %27,27 %  
41 – 45233,33 %18,18 %  
46 – 50116,67 %9,09 %  

Graf

23. Jak dlouho vykonáváte manažerskou pozici?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let360 %27,27 %  
6 - 10 let120 %9,09 %  
21 - 25 let120 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Gilíková, P.Koučování jako edukační služba (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://koucovani-jako-edukacni-sluz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.