Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > koučování jako metoda vedení lidí

koučování jako metoda vedení lidí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga žáková
Šetření:03. 03. 2013 - 09. 03. 2013
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):21 / 16.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den/ Ahoj

Ráda bych všechny poprosila o úplné vyplnění mého dotazníku. Výsledky využiji pro svou Diplomovou práci s názvem Koučování jako metoda vedení lidí.

Dotazník je určen pro všechny!

 

Všem moooc děkuji

 

Olga

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 352346 %46 %  
18 - 251326 %26 %  
36 - 451122 %22 %  
46 a více36 %6 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3468 %68 %  
muž1632 %32 %  

Graf

3. Jakou pracovní pozici zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [manažerská poziceotázka č. 4, koučotázka č. 6, podřízenýotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podřízený2652 %52 %  
manažerská pozice1632 %32 %  
kouč816 %16 %  

Graf

4. V případě, že jste v předchozí otázce zvolili možnost "manažerská pozice", odpovězte na následují otázku. Využíváte koučování ve své profesi k vedení Vašich podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, využívám koučování k vedení mých podřízenýchotázka č. 5, ne, nevyužívám koučování k vedení mých podřízenýchotázka č. 5, využívám koučování pro individuální vedení mých podřízenýchotázka č. 5, vůbec nevyužívám koučováníotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, využívám koučování k vedení mých podřízených743,75 %14 %  
využívám koučování pro individuální vedení mých podřízených637,5 %12 %  
vůbec nevyužívám koučování212,5 %4 %  
ne, nevyužívám koučování k vedení mých podřízených16,25 %2 %  

Graf

5. Jaký styl vedení nejčastěji využíváte Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
participativní743,75 %14 %  
volná uzda (delegující)531,25 %10 %  
konzultativní425 %8 %  

Graf

6. V případě, že jste v předchozí otázce zvolili možnost "kouč", odpovězte na následují otázku. Využívají manažeři, se kterými se setkáváte, koučování (jako jednu z metod) k vedení svých podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koučování zaměňují za jiný způsob vedení lidí450 %8 %  
ne, manažeři nevyužívají vůbec koučování225 %4 %  
manažeři využívají některých prvků koučování112,5 %2 %  
manažeři využívají koučování spíše k individuálnímu vedení svých podřízených112,5 %2 %  

Graf

7. Jaké styly vedení využívají nejčastěji manažeři, se kterými se setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzultativní337,5 %6 %  
žádný vědomě225 %4 %  
participativní225 %4 %  
autokratický112,5 %2 %  

Graf

8. V případě, že jste v předchozí otázce zvolili možnost "podřízený", odpovězte na následují otázku. Využívá Váš nadřízený koučování pro Vaše vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, můj manažer nevyužívá koučování1246,15 %24 %  
můj manažer využívá koučování jen při individuálních rozhovorech519,23 %10 %  
ano, pravidelně využívá můj manažer koučování519,23 %10 %  
nemyslím si, že se jedná o koučování, spíše o manipulaci415,38 %8 %  

Graf

9. Jaký styl vedení nejčastěji, využívá Váš nadřízený při řízení Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzultativní (rozhoduje co se bude dělat a společně diskutujeme jak se to bude dělat, konečné rozhodnutí je na manažerovi)1765,38 %34 %  
participativní (manažer říká co se bude dělat a koordinuje mou zvolenou cestu)415,38 %8 %  
volná uzda (nechává mi úplnou volnost)311,54 %6 %  
autokratický (direktivní)27,69 %4 %  

Graf

10. Jaký styl vedení byste preferovali od svého nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzultativní2040 %40 %  
volná uzda1836 %36 %  
participativní1224 %24 %  

Graf

11. Považujete koučování, jako jeden ze způsobů, jak vést lidi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4794 %94 %  
ne36 %6 %  

Graf

12. Vyberte jedno tvrzení, které je dle Vás pravdivé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koučováním je víra v potenciál člověka2754 %54 %  
koučování je o vhodně volených otázkách1326 %26 %  
koučování je postaveno především na pravidelných osobních setkáních612 %12 %  
koučování je zprofanováno více, než je přináší48 %8 %  

Graf

13. Myslíte si, že lze koučování využít při řešení jakékoli situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3366 %66 %  
nevím918 %18 %  
ano816 %16 %  

Graf

14. V jakých situacích se nejčastěji setkáváte s koučováním? zvolte miminálně 1 z možností, maximálně 3.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při individuálních rozhovorech2754 %54 %  
při mém rozvoji2040 %40 %  
koučování týmu1632 %32 %  
při rozdělávní úkolů1224 %24 %  
při učení nových znalostí1224 %24 %  
sám využívám koučování1020 %20 %  
nikde12 %2 %  
ještě jsem se s tím myslím nesetkala, ale těžko říct. Kladení otázek je v každé situaci jiné a cíl také.12 %2 %  
myslím že použivám některé principy koučování. Ale moje znalosti o koučování jsou malé.12 %2 %  
nemám prostor12 %2 %  

Graf

15. V případě, že jste se sám/sama setkal/a s koučováním, při Vašem rozvoji, v čem Vám nejvíce pomohlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal/a jsem se s koučováním1836,73 %36 %  
v uvědomění si silných stránek12,04 %2 %  
Uvědomění si vlastního potenciálu, poukázání na konkrétní nedostatek12,04 %2 %  
k lepším výsledkům12,04 %2 %  
Dojít k řešení problému.12,04 %2 %  
zůstala mi volnost rozhodování, náhled na vlastní osobu12,04 %2 %  
V rozdělování úkolů12,04 %2 %  
najití dalších pohledů, zamyšlení, rozhodnutí12,04 %2 %  
.12,04 %2 %  
Hledat nové směry a možnosti řešení12,04 %2 %  
utřídění myšlenek12,04 %2 %  
přicházím si na věci sama, sama si najdu odpověď pomoci dobře kladených otázek12,04 %2 %  
sebevědomí, větší klid, time management12,04 %2 %  
můj manažerský rozvoj12,04 %2 %  
seberozvoji, k sebepoznání12,04 %2 %  
v seberealizci12,04 %2 %  
vlastní rozvoj, pomoc při při řízení lidí v týmu, posílení sebevědomí v oblasti výkonu vlastní řídící práce12,04 %2 %  
Pomohlo mi k sestavení vlastních priorit a práci na denní bázi s týmem lidí.12,04 %2 %  
zastavení se, zamyšlení nad situací a ověření správnosti postupu v kontextu nových informací12,04 %2 %  
se skoro vším12,04 %2 %  
pokládat otázky ...12,04 %2 %  
získat větší jistotu12,04 %2 %  
uvědomění si nových možností12,04 %2 %  
sebereflexe12,04 %2 %  
v ničem12,04 %2 %  
byl jsem přítomný při koučováním manažera. Byl jsem jenom pozorovatel12,04 %2 %  
zlepšení znalostí12,04 %2 %  
sestavení priorit12,04 %2 %  
při sledování plnšní cílů12,04 %2 %  
nové znalosti12,04 %2 %  
v osobním rozvoji12,04 %2 %  
neviem posúdiť12,04 %2 %  

Graf

16. Jak často a v jakém rozsahu by mělo probíhat koučování, které přináší výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně, dle potřeb klienta3468 %68 %  
1x za 14 dní, v rozsahu 1,5 hodiny918 %18 %  
1x za měsíc, v rozsahu 1,5 hodiny48 %8 %  
1x za týden v rozsahu 1,5 hodiny36 %6 %  

Graf

17. Souhlasíte s tvrzením, že koučování je styl vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4182 %82 %  
ne714 %14 %  
ano, ale raději ho vidím jako styl rozvoje12 %2 %  
pouze v případě, že s tím koučovaný plně souhlasí, pak ho to může někam posunout.12 %2 %  

Graf

18. Kdo je kouč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborník na motivování lidí, pomáhá hledat řešení a odbourávat vnitřní bariéry4590 %90 %  
expert na práci s informacemi a na řešení specifických otázek a problémů36 %6 %  
odborník na předávání svých vlastních zkušeností v určité oblasti24 %4 %  

Graf

19. Co pro Vás znamená pojem koučování:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soubor metod, které nám napomáhají hledat řešení pomocí otázek3774 %74 %  
usnadňuje proces myšlení koučovaného714 %14 %  
nedovedu posoudit48 %8 %  
dává nám konkrétní instrukce a rady pro šťastný život24 %4 %  

Graf

20. Jaké možnosti využíváte pro svůj vlastní rozvoj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sebevzdělávání3264 %64 %  
přednášky a kurzy510 %10 %  
nezajímám se36 %6 %  
koučování36 %6 %  
Kombinace sebevzdělávání, přednášek a kurzů a koučování12 %2 %  
Je toho více, sebevzdělávání, koučování.12 %2 %  
sebevzdělávání a nově koučování12 %2 %  
sebevzdělávání pomocí přednášek a kurzů12 %2 %  
Psychoterapie12 %2 %  
Od všeho trochu12 %2 %  
kombinaci výše zmíněných12 %2 %  

Graf

21. Jakého vzdělání jste Vy osobně dosáhli v oblasti koučování? V případě, že ano, uveďte prosím u jaké firmy, v jakém rozsahu jste vzdělání získali:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

..

bez certifikátu

bez vzdělání v oblasti koučování

bohužel

ČS, odborný kurz Koučování

já osobně jsem se nevzdělávala v koučinku, moje nadřízená je kouč

Jelikož jsem v předchozí otázce volil odpověď "sebevzdělávání", tak jsem žádné standardizované úrovně nedosáhl, věnuji se spíše empirickému způsobu a z intuice vycházející zkušenosti. Při vedení podřízených koučing používám intuitivně. Osobní koučing plánuji svěřit odborníkům, na které mi můj zaměstnavatel přispívá.

Jen běžné interní kursy.

jen trénink

kk

kurz NLP s Nickem Evansem

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne, interní kouč

nedosáhl jsem.

Nemám vzdělání

nemám žádné vzdělání

nevím

nezískala jsem

nic

Pouze školení, workshopy a konzultace v rámci zaměstnání

Pracuji v marketu Globus,kde po mě chtějí jen lidi buzerovat,řvát po nich,dávat jim vytýkací dopisy a propouštět je,aby byla atmosféra strachu a báli se o práci. Pokud se chovám k podřízeným slušně,jsem označena za slabého manažera a tlačena do něčeho,co tedy vedení není a jde o buzeraci. Koučování-to by mě dali. Budu muset odejít pracovat jinam,protože je mi z toho zle.

sebevzdělávání - literatura,

skoro žádné. Jenom teoretické poznatky během svého studia (psychologie). A pasivně jsem pozoroval koučování manažera. Prováděl ho zkoušený psycholog.

studuji Ujak

V oblasti koučování nemám žásné vzdělání

V rámci vzdělávání manažerů - Česká spořitelna - MDP

Vzdělání v obasti koučování jsem nedosáhla.

vzdělání v oblasti koučování jsem nedosáhla žádného

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádného

žádného

žádného

žádného

žádného vzdělání v oblasti koučování jsem nedosáhla

žiadne

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jakou pracovní pozici zastáváte?

  • odpověď podřízený:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můj manažer nevyužívá koučování na otázku 8. V případě, že jste v předchozí otázce zvolili možnost "podřízený", odpovězte na následují otázku. Využívá Váš nadřízený koučování pro Vaše vedení?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi konzultativní (rozhoduje co se bude dělat a společně diskutujeme jak se to bude dělat, konečné rozhodnutí je na manažerovi) na otázku 9. Jaký styl vedení nejčastěji, využívá Váš nadřízený při řízení Vás?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 na otázku 1. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví?

3. Jakou pracovní pozici zastáváte?

8. V případě, že jste v předchozí otázce zvolili možnost "podřízený", odpovězte na následují otázku. Využívá Váš nadřízený koučování pro Vaše vedení?

9. Jaký styl vedení nejčastěji, využívá Váš nadřízený při řízení Vás?

10. Jaký styl vedení byste preferovali od svého nadřízeného?

11. Považujete koučování, jako jeden ze způsobů, jak vést lidi?

12. Vyberte jedno tvrzení, které je dle Vás pravdivé:

13. Myslíte si, že lze koučování využít při řešení jakékoli situace?

14. V jakých situacích se nejčastěji setkáváte s koučováním? zvolte miminálně 1 z možností, maximálně 3.

15. V případě, že jste se sám/sama setkal/a s koučováním, při Vašem rozvoji, v čem Vám nejvíce pomohlo?

16. Jak často a v jakém rozsahu by mělo probíhat koučování, které přináší výsledky?

17. Souhlasíte s tvrzením, že koučování je styl vedení?

18. Kdo je kouč?

19. Co pro Vás znamená pojem koučování:

20. Jaké možnosti využíváte pro svůj vlastní rozvoj:

21. Jakého vzdělání jste Vy osobně dosáhli v oblasti koučování? V případě, že ano, uveďte prosím u jaké firmy, v jakém rozsahu jste vzdělání získali:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví?

3. Jakou pracovní pozici zastáváte?

8. V případě, že jste v předchozí otázce zvolili možnost "podřízený", odpovězte na následují otázku. Využívá Váš nadřízený koučování pro Vaše vedení?

9. Jaký styl vedení nejčastěji, využívá Váš nadřízený při řízení Vás?

10. Jaký styl vedení byste preferovali od svého nadřízeného?

11. Považujete koučování, jako jeden ze způsobů, jak vést lidi?

12. Vyberte jedno tvrzení, které je dle Vás pravdivé:

13. Myslíte si, že lze koučování využít při řešení jakékoli situace?

14. V jakých situacích se nejčastěji setkáváte s koučováním? zvolte miminálně 1 z možností, maximálně 3.

15. V případě, že jste se sám/sama setkal/a s koučováním, při Vašem rozvoji, v čem Vám nejvíce pomohlo?

16. Jak často a v jakém rozsahu by mělo probíhat koučování, které přináší výsledky?

17. Souhlasíte s tvrzením, že koučování je styl vedení?

18. Kdo je kouč?

19. Co pro Vás znamená pojem koučování:

20. Jaké možnosti využíváte pro svůj vlastní rozvoj:

21. Jakého vzdělání jste Vy osobně dosáhli v oblasti koučování? V případě, že ano, uveďte prosím u jaké firmy, v jakém rozsahu jste vzdělání získali:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

žáková, O.koučování jako metoda vedení lidí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://koucovani-olga.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.